Home

Achtergrond

VVD: schrap dertig gebieden van lijst Natura 2000

Zeker dertig natuurgebieden moeten van de lijst van Natura 2000-gebieden worden geschrapt.

De gebieden zijn te klein en worden bovendien nationaal al voldoende beschermd.Dat stelde VVD-Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff bij wetgevingsoverleg over het natuurdeel van de LNV-begroting voor 2010. Als voorbeeld noemde ze Stelkampsveld (Gelderland), Groot Zandbrink (Utrecht), Ulvenhoutse Bos (Brabant) en Boddenbroek (Overijssel).

Aanwijzing van dergelijke kleine postzegels ondermijnt het draagvlak in het natuurbeleid, vindt Snijder. "De VVD is het vertrouwen kwijt dat het goed komt met het Natura 2000-gedoe."Minister Gerda Verburg (LNV) stelde echter dat genoemde gebieden zeldzame, waardevolle natuur herbergen.Zowel VVD als CDA hebben er geen moeite mee als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet al in 2018 klaar is. CDA-Kamerlid Ger Koopmans wil dat de rijksbijdrage aan natuurverbinding Oostvaarderswold wordt gestopt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.