Home

Achtergrond 1 reactie

Uitgaven waterschappen onder de loep

Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) bekijkt of de waterschappen alleen de werkelijk gemaakte kosten betaald kunnen krijgen voor versterking van tien kustlocaties, de zogenoemde zwakke schakels.

Zij mogen nu bovenop de bouwkosten een opslag van 15 procent hanteren voor eigen voorbereidingskosten, de zogenoemde apparaatkosten.

Huizinga reageert hiermee op onderzoek door de Algemene Rekenkamer die daarover de Tweede Kamer vandaag inlichtte.

Volgens de Rekenkamer stimuleert de regeling de waterschappen niet om kritisch om te gaan met de apparaatkosten. De regeling prikkelt ze eerder om hogere in plaats van lagere bouwkosten te maken. Het budget voor de tien zwakke schakels, die voor 2015 moeten worden aangepakt, bedraagt 743 miljoen euro. Verkeer en Waterstaat vergoedt alle kosten, maar heeft niet de mogelijkheid om eventueel teveel betaalde apparaatkosten terug te vorderen.

Voor het versterken van de zwakke schakels worden strand en/of duinen met opgespoten zand versterkt. Zand wordt intussen duur betaald. Bij de start van het programma bedroeg de marktprijs drie euro per kubieke meter. Dat bleek echter een historisch lage prijs, aldus de Rekenkamer.. Eind 2008 lag de prijs boven de zeven euro. Omdat er tientallen miljoenen kubieke meters zand nodig zijn, leidt dit volgens het college tot het risico op fors hogere kosten. Volgens Huizinga heeft Rijkswaterstaat al langer aandacht voor de hoge prijzen van de zandsuppleties en komt de organisatie begin 2010 met een plan.

De staatssecretaris heeft verder toegezegd de Kamer te informeren over de extra kosten van veelomvattende projecten zoals het toekomstige Deltaprogramma. De zwakke schakels zijn in het klein al een voorbeeld van de daarbij voorgenomen integrale aanpak. Daarbij worden zeekeringen verbeterd, maar ook de omgeving aangepakt. Bij bijvoorbeeld Ter Heijde, tussen Hoek van Holland en Scheveningen, wordt het strand verbreed en komen er duinen bij. Dat geeft ruimte voor natuur- en recreatievoorzieningen. Die keuze leidt tot een duurdere veiligheidsoplossing dan een soberder, maar even veilig alternatief. De Rekenkamer schat deze extra kosten op 107 miljoen euro.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    mityie

    al jaren geen enkele controle op uitgave ;;maar wel elk jaar de water schap lasten omhoog ;aan tuttelige beheer;en s'winters veel te hoog peil;;om een wateroverlast te cre-eren;als het smelt water komt;???

Of registreer je om te kunnen reageren.