Home

Achtergrond 2 reacties

Subsidie co-vergisting blijft even hoog

De 'subsidie' voor co-vergisting blijft in beginsel 2010 even hoog als in 2009.

Het ministerie van Economische Zaken heeft althans het basisbedrag gehandhaafd op 15,8 cent per kilowattuur.

Dat blijkt uit een brief die minister Maria van der Hoeven naar de Kamer heeft gestuurd. Tegelijk heeft Van der Hoeven, zoals aangekondigd, dit jaar niet benutte gelden voor windenergie op land overgeheveld naar zonne-energie en biomassa.

Het basisbedrag is volgens EZ de minimale opbrengst die nodig is om rendabel te kunnen draaien; het basisbedrag wordt gecorrigeerd op grond van de feitelijke energieprijs en de kosten. Het verschil tussen basisbedrag en correctiebedrag is het subsidiebedrag.

Co-vergisting valt onder de subsidiecategorie biomassa; voor omzetting in elektriciteit heeft Van der Hoeven komend jaar 380 miljoen euro beschikbaar, voor omzetting naar gas 180 miljoen euro.

Met die bedragen moeten respectievelijk 30 tot 38 megawatt en 16 tot 22 megawatt worden gerealiseerd. Van der Hoeven verwacht een grote belangstelling voor de regeling; als het beschikbare budget wordt overschreden, dan vindt loting plaats.

Daarnaast wil de minister ook meer kijken naar de haalbaarheid van projecten; die is groter naarmate de ondernemers ook over eigen vermogen beschikken.

Komend jaar mogen ook vloeibare reststromen en reststromen uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie (VGI) worden gebruikt voor energie uit biomassa, tot 50 procent. Van der Hoeven meldt verder dat Brussel binnenkort komt met aanvullende duurzaamheidscriteria voor biomassa.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Zolang co-vergisting niet rendabel is zonder SUBSIDIE is de fossile brandstof nog te goedkoop t.o.v. bio energy of energie uit wind, zon etc.. Zo zullen we de strijd om het milieu en een duurzame economie nooit winnen.
  Waar is het elan van de Club van Rome?

 • no-profile-image

  lofzang

  Goede zaak. Nieuwe dingen moeten eenmaal met subsidie werken.

Of registreer je om te kunnen reageren.