Home

Achtergrond

Senaat akkoord met Meststoffenwet

De Eerste Kamer heeft vanavond bijna unamiem ingestemd met de wijziging van de Meststoffenwet, waarin de differentiatie van de fosfaatgebruiksnormen wordt doorgevoerd.

Alleen PvdD wenste aantekening tegen te stemmen. Minister Verburg overtuigde VVD, CDA, SP en PvdD ervan dat zij initiatieven ondersteunt voor terugwinning van fosfaat en het sluiten van fosfaatkringlopen. Zij deelt de mening van deze fracties dat een dreigend fosfaattekort een "buitengewoon serieus vraagstuk is’’. Zij wil moeite doen struviet (een fosfaat-stikstofmeststof die kan worden gewonnen uit kalvergier en rioolslib) erkend te krijgen als meststof. Ook ging zij enthousiast in op het voorstel van CDA-senator Benedictus om fosfaatfixerende gronden uit te mijnen door teelt van bepaalde gewassen.

Het debat in de Eerste Kamer ging amper over de nieuwe fosfaatnormen die vanaf 1 januari worden ingevoerd. Voor CDA en VVD gaat die differentiatie nog niet ver genoeg. Ze willen meer maatwerk voor de landbouwbedrijven, maar ze erkennen dat dit meer controles vereist. Een verdere verfijning van de normen komt voor een volgend actieprogramma Nitraat aan de orde, zegde Verburg toe.

Fracties van SP en PvdD bepleitten een inkrimping van de veestapel, maar die optie wees Verburg van de hand zolang veehouders binnen de milieu- en bemestingsnormen produceren.

De Tweede Kamer was al akkoord met de wetswijziging, die per 1 januari 2010 van kracht wordt.

Lees ook: Senaat wil snel terugwinning fosfaat

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.