Home

Achtergrond

Schaalvergroting melkveehouderij zet door

Schaalvergroting zet door. Het percentage bedrijven dat 200 stuks melk- en fokvee of meer houdt, is dit jaar 2 procent gestegen tot 2.781.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld houden deze grotere spelers 318 dieren. In 2008 lag het percentage bedrijven met tenminste 200 stuks melk- en fokvee nog op 9 procent. Het jaar ervoor steeg het aantal grote spelers met een gelijk percentage; de crisis lijkt het proces vooralsnog niet te versnellen, al is de financiële situatie van bedrijven gemiddeld wel fors verslechterd.

De middenklasse bleef relatief even groot. Van de 26.038 bedrijven die het CBS registreerde tellen er meer dan 10.000 tussen de 100 en 200 dieren. Dat is dus 38 procent, terwijl een jaar eerder 37,5 procent tot de middenklasse behoorde.

Het totale aantal bedrijven is in 2009 niet zo snel gedaald als mogelijk verwacht op grond van de laatste jaren. In 2007 liep het aantal bedrijven meer dan 6 procent terug. Het aantal bedrijven daalde dit jaar 2,7 procent tot 26.038 bedrijven. In 2000 stonden nog meer dan 38.000 melkveebedrijven geregistreerd. e totale melk- en fokveestapel steeg het afgelopen jaar met 87.575 stuks tot bijna 2,8 miljoen dieren. Een gemiddeld bedrijf houdt nu 106 dieren, tegen 100 een jaar geleden.

Omdat in april gepeild is, kan het CBS niet met zekerheid zeggen of de groei doorzet.

Of registreer je om te kunnen reageren.