Home

Achtergrond

Schaalvergroting glasgroentetelers zet door

De schaalvergroting bij glasgroentetelers zet ook in 2009 door.

Ten opzichte van vorig jaar neemt het gemiddelde bedrijfsoppervlak toe van 2,8 hectare naar 3,1 hectare. Het aantal bedrijven is afgenomen met 106 naar 1.463 bedrijven.

Het totale glasgroenteareaal nam toe met 4,1 procent naar 4.617 hectare. Dat blijkt uit de landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De voorlopige statistieken zijn een weergave van de stand van zaken bij telers tot mei dit jaar.

Paprikatelers breiden dit jaar het areaal uit met 153 hectare naar een totaal teeltoppervlak van 1.322 hectare. Het aantal paprika bedrijven neemt dit jaar af met 26 naar 313. De gemiddelde bedrijfsgrootte stijgt van 3,4 naar 4,2 hectare.

De grootste verschuiving vindt plaats binnen het rode segment. Het areaal rood bedraagt dit jaar 30 procent meer dan vorig jaar, wat neerkomt op 166 hectare. In 2008 teelden 173 bedrijven samen 540 hectare rode paprika. Dit jaar teelt hetzelfde aantal telers 706 hectare. Het bedrijfsoppervlak komt daardoor uit op ruim 4 hectare.

Het areaal geel blijft vrij stabiel op 299 hectare. Het bedrijfsoppervlak nam met een halve hectare toe, omdat tien telers uit het gele segment stapten.

Het areaal groen valt zoals verwacht lager uit dan vorig jaar. Van het areaal van 195 hectare in 2008, is dit jaar 184 hectare overgebleven. Het aantal telers nam eveneens af van 76 naar 60. Desondanks steeg het gemiddelde teeltoppervlak per teler naar ruim 3 hectare.

Telers van losse tomaten nemen de lichte stijging van het tomatenareaal voor hun rekening. Het areaal los neemt toe met 14 procent naar 476 hectare. De trostomatenteelt en cherry-teelt is ingekrompen. Zo nam het areaal los met bijna 3 procent af van 1072 naar 1041 hectare. Het areaal cherrytomaten kromp met bijna 3 hectare.

Ten slotte blijft het komkommerareaal redelijk stabiel. Het oppervlak daalt met 7 hectare naar 624 hectare. Het aantal telers neemt af van 256 naar 244.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.