Home

Achtergrond

Saldo lupine tarwi moet verdubbelen

Lupine tarwi kan op termijn een alternatief zijn voor soja.

Maar het gewas moet nog flink verder worden veredeld en de teelt moet worden geoptimaliseerd, wil de lupine een serieus alternatief worden voor soja. Nu is het saldo nog veel te laag om te concurreren met teelt van tarwe. Dat zegt het economisch onderzoeksinstituut LEI van Wageningen UR in een studie over lupine als sojavervanger in veevoer. Het LEI heeft bestudeerd of de teelt van lupine tarwi in Nederland, Duitsland, Frankrijk of Polen voldoende saldo oplevert. Dat is nu nog niet het geval.

Lupine tarwi is een gewas waarvan de zaden een eiwitgehalte van 44 procent hebben en een oliegehalte van 16 procent. Daarmee overtreft het zaad de gehalten aan olie en eiwit in soja. Het gewas komt nu voor in de Andes. In Duitsland wordt gewerkt aan de veredeling om het gewas geschikt te maken voor de teelt in Noord-Europa.

Het LEI berekent dat het nieuwe gewas in elk geval concurrerend moet zijn met wintertarwe. Uitgaande van onder meer statistieken van de wereldvoedselorganisatie FAO, Eurostat en internationale tarweprijzen, berekent het LEI dat het saldo voor een hectare wintertarwe in Nederland ongeveer 1.200 euro bedraagt. Als lupine tarwi net zoveel opbrengst levert als gewone lupine in Nederland, komt het saldo daarvan gemiddeld niet uit boven de 530 euro per hectare, berekent het LEI.

Uit teeltproeven blijkt echter dat er grote variatie in opbrengsten mogelijk is, waarbij een kilo-opbrengst per hectare wel twee keer zo hoog is als het gemiddelde. "Wil lupine tarwe een interessant gewas zijn in Nederland en de rest van Europa, dan zal het aan teelttechnische omstandigheden zijn aangepast. Voordat dat zo is en op wat bredere schaal succesvolle resultaten zijn behaald, zal er nog veelveredelingswerk en werk aan teeltoptimalisatie moeten gebeuren", aldus het LEI.

Of registreer je om te kunnen reageren.