Home

Achtergrond 1 reactie

Ruim 14 procent tarra in industrieaardappelen

Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) schat het tarrapercentage voor industrieaardappelen dit jaar gemiddeld op 14 procent.

Daarmee is het tarrapercentage veel hoger dan vorig jaar. Het BAI kwam tot deze conclusie via de gegevens van de jaarlijkse enquête onder consumptieaardappeltelers.

Het BAI, onderdeel van het Productschap Akkerbouw, heeft op basis van 402 reacties van telers op de opbrengst- en voorraadmetingsenquête geconcludeerd dat de tarra voor industrieaardappelen ruim 4 procent hoger ligt dan vorig jaar. 60 procent van de telers gaat uit van meer dan 7 procent tarra. Daarentegen is 40 procent juist heel positief over de kwaliteit van de aardappelen. Zij verwachten dezelfde kwaliteit als vorig jaar, of een betere kwaliteit.

De bruto-opbrengst bij consumptieaardappelen is volgens het BAI 3,68 miljoen ton. Dat is 3 procent minder dan in 2008.
In november was 30 procent, zo’n 1,1 miljoen ton, van de aardappelen afgeleverd. Vorig jaar was dat 38 procent. Van de overige 2,58 miljoen ton is 1,14 miljoen ton sowieso bestemd voor de industrie. Bij die aardappelen wordt uitgegaan van 14 procent tarra. Bij de overige 1,4 miljoen ton gaat het BAI uit van 10 procent tarra.

Het totale nettogewicht komt dan uit op 3,29 miljoen ton, waarbij de grootste verliezen voor de telers van industrieaardappelen zijn. "Vorig jaar waren de schuren aan het einde van het seizoen schoon leeg, terwijl er toen meer geoogst werd", zegt Jaap Haanstra voorzitter van de werkgroep consumptieaardappelen van LTO. "Dit jaar is de oogst kleiner en de tarra hoger, dus ik ben benieuwd wat de markt gaat doen."

Herma van den Pol

Eén reactie

 • no-profile-image

  patatje

  tarra door maffia-praktijken. We hebben ook dit jaar weer de proef gedaan !!
  Perceel van 12ha bintjes verkopen op de vrije markt afland. vrachtwagens door elkaar geladen. Grondtarra; Lutosa, 0.88%-Clarebout, 0.67%- LWM,0.22%- Nedato, 4.32%. Het was medio september, een en al stof!!!
  Aardappeltarra; Lutosa,2.35%-Clarebout,0.98%-LWM 3.45%-Nedato,1.73%.
  Dit is echt nattevingerwerk!!
  Prijs was Lutosa 7.25ct, Clarebout 7.5ct, LWM 6.75ct, Nedato 7.75ct. Reken zelf!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.