Home

Achtergrond 4 reacties

Rijk jaagt op natuurgrond

Met de inzet van 'aanjaagteams' proberen het ministerie van LNV en de provincies ervoor te zorgen dat snel zo veel mogelijk natuur in handen komt van grote terreinbeherende organisaties.

De grond blijft zo uit handen van de Nederlandse particuliere grondbezitters en boeren die zelf aan natuurbeheer willen doen. Dit blijkt uit documenten die de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft losgekregen van LNV. Daarmee hebben de pogingen van de particuliere grondeigenaren om evenveel kans te maken op de verwerving en het beheer van natuurgronden in eerste instantie een averechts effect gehad. Obstakel voor de overheid is dat zij krap bij kas zit.

Op de langere termijn kan dit echter niet zo blijven gaan, stelt de VGG. De organisatie heeft een procedure aangespannen bij de Europese Commissie omdat de huidige wijze van toekennen van natuurterrein in strijd is met de mededingingsregels, stelt voorzitter Oene Gorter van de VGG. "Ons worden natuurgronden vaak niet gegund, en zeker niet tegen dezelfde voorwaarden als Natuurmonumenten of de provinciale landschappen. De situatie is zelfs zo gek dat provincies zogenoemde eerstgegadigdenkaarten hanteren, waarbij ze per deel van de provincie bepalen welke organisatie het eerst in aanmerking komt voor beheer van bepaalde terreinen."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ha ha, leuke kop boven dat artikel

 • no-profile-image

  boze

  bij ons in de herinrichtinggebied saasveld-gammelke komen ze wel aan een goedkope manier aan grond voor natuur,boeren moeten grond [2 procent inleveren],boeren komen met de grond verder van huis te liggen,boeren krijgen natte grond weer,boeren brengen 3 percelen in en krijgen 4 percelen weer,beken en fietspaden in eigendom van boeren worden op nul gewaardeerd en ben je vanaf.................STELLETJE CRIMINELEN

 • no-profile-image

  gert

  Natuurorganisaties krijgen ook meer geld voor het beheer van natuurgronden,boeren en pariculieren moeten aan meer eisen en voorschriften voldoen om een vergoeding te krijgen.Ook de taxateurs van bbl handelen in de geest van de natuurorganisaties

 • no-profile-image

  Gert te V

  Natuurorganisaties en prov landschappen krijgen deze gronden voor een symbolisch bedrag of om niet, ze zijn dan ook al volledig ingericht op kosten van de overheid, dus onze belastingcenten en daarna ieder jaar weer een beheerssubsidie.Daarom is de agrarische natuurbeheer omgebouwd met de opp eis voor een gebied. dan zitten ze er altijd tussen en vangen maar.
  Reken dan maar uit wat zo'n hectare natuur kost, en als de burger het slecht treft zetten ze er nog een bord verboden toegang op.In overijssel gaan ze zelf zover dat het prov landschap bij Deventer een boerderij gaat bouwen IN DE UITERWAARD onder het mom van natuurboerderij en daar zit natuurlijk weer een bom subsidie op, winkeltje erbij, zorg tak en educatie nieuw staltype enz, en tijdens de presentatie wordt vertelt dat de boeren nu het land in die uiterwaard teveel bemesten en fout beheren.Gaat er bij de bestuurders in als koek

Of registreer je om te kunnen reageren.