Home

Achtergrond

Recordhoeveelheid broeikasgas in atmosfeer

De atmosfeer was nooit eerder zo vervuild met broeikasgassen die het klimaat op aarde kunnen aantasten, als vorig jaar.

Dat meldde de Wereld Meteorologische Organisatie WMO maandag in het jaarlijkse broeikasgas-verslag.

Volgens de WMO neemt vooral de hoeveelheid kooldioxide (CO2) toe. Dit is het belangrijkste broeikasgas dat vrijkomt door menselijk handelen. Het gas ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en kolen. Ook de hoeveelheden methaan en lachgas (N2O) nemen toe.

"Het is geen goed nieuws; de concentratie van broeikasgassen blijft toenemen, zelfs sneller dan voorheen'', aldus WMO-baas Michel Jarraud. "Er moet zo snel mogelijk actie worden ondernomen'', stelde Jarraud in een verwijzing naar de klimaattop in Kopenhagen volgende maand.

De broeikasgas-rapportage van het WMO dient als een toetssteen voor het internationale klimaatbeleid. Dat is onder meer vervat in het zogeheten Kyoto-protocol, dat in 2012 afloopt. Meer dan 190 landen proberen het in Kopenhagen eens te worden over een politiek akkoord om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dat akkoord moet later, maar vermoedelijk uiterlijk in 2012, omgezet worden in een nieuw verdrag.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.