Home

Achtergrond 5 reacties

Provincies kunnen afname stikstofdepositie afdwingen

Provincies krijgen de wettelijke bevoegdheid om een afname van de hoeveelheid stikstof die neerdaalt op een beschermd natuurgebied te kunnen afdwingen.

Overtreding van zo’n voorschrift is strafbaar als economisch delict. Dat staat in de tweede nota van wijziging bij de Crisis- en herstelwet, die het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd. Die wet beoogt (bouw-)projecten, bedrijfsuitbreidingen en wegenaanleg te versnellen, met name door procedures te vereenvoudigen en regels ter bescherming van de natuur te versoepelen.

Onderdeel van de wet vormt een aanpassing van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). Deze laatste wet regelt de bescherming van natuurgebieden, waaronder de Natura 2000-gebieden, die onder het regime van de Europee Vogel- en Habitatrichtlijn vallen.

De agrarische sector loopt helemaal vast door de Nb-wet; bedrijfsuitbreidingen kunnen niet worden vergund omdat dit mogelijk tot natuurschade leidt. Minister Verburg heeft daarom voorgesteld om in elk geval 'bestaand gebruik' vrij te stellen van een Nb-wet-vergunning. Ze wil ook de stikstofuitstoot van veehouderijen buiten die vergunning houden.

Voorwaarde van dat laatste is wel dat de hoeveelheid stikstof die een Natura 2000-gebied te verwerken krijgt niet zou mogen toenemen. De provincies kunnen dat afdwingen. Zij kunnen daartoe gebruikmaken van een zogeheten 'salderingsbank', waarbij een toename van de stikstofneerslag op een natuurgebied direct wordt gekoppeld aan een (minstens even grote) afname, bijvoorbeeld doordat een naburig veebedrijf stopt.

De straf voor een 'economisch delict' hangt af van de ernst van de overtreding. De maximumstraf is zes jaar cel of een hoge boete, oplopend tot maximaal 74.000 euro.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ikke

  moet de kop niet zijn "toename" in plaats van afname

 • no-profile-image

  gert

  Boeren raken steeds meer in de wurggreep van de politiek,het koord wordt steeds verder aangehaald

 • no-profile-image

  Jan

  De dictatuur van de natuur regeert

 • no-profile-image

  mineraal

  Altijd al gedacht dat we door malloten geregeerd worden. Voor de zoveelste keer dan maar het is niet de stikstof kringloop maar de zwavelkringloop die de natuur parten speelt.Het zal dan ook niets opleveren voor de natuur.Voor ruimtelijke ordening is het natuurlijk wel handig om weer een aantal boeren de nek om te kunnen draaien.

 • no-profile-image

  Vraagtekens

  Jawel, en dan nog voertuigbewegingen van opsporingsambtenaren en hoe zit het nou met de uitbreding van vliegveld Lelystad, wordt Schiphol gedwongen om te krimpen?
  Dit wordt inmiddels zo'n raar verhaal in NL... beloofd is om de regels en administratieve lasten te verminderen. Intussen groeit het REGELGEZWEL gewoon door...

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.