Home

Achtergrond 75 reacties

Protest tegen strik voor Vlielandse vos

Alleen stropers gebruiken nog strikken en klemmen om wilde dieren te vangen.

De Partij voor de Dieren (PvdD) wees minister Gerda Verburg (LNV) daar maandag op en vroeg Verburg Staatsbosbeheer geen toestemming te geven om de vossen op Vlieland op deze wijze te vangen.

Verburg vindt echter dat er op Vlieland geen sprake is van 'stroperij'. Wel van onorthodoxe manieren, maar onnodig lijden van de dieren wordt voorkomen, benadrukte ze.

Op het Waddeneiland Vlieland werden kort voor de zomer een of meer vossen ontdekt nadat duizenden nesten waren leeggeroofd. De vos hoort niet thuis op Vlieland, maar het is nog niet duidelijk hoe en hoeveel vossen nu eigenlijk op het eiland zijn beland. Aangezien Staatsbosbeheer nog altijd jacht maakt op zeker één sluwe vos overweegt de organisatie ook minder gebruikelijke methodes toe te passen. Tot afschuw van de PvdD. De partij wijst erop dat ook andere dieren in de strikken en klemmen kunnen belanden. "Dit is een aselectieve methode. Er zijn nog genoeg alternatieven om alleen de vos te vangen'', aldus Kamerlid Esther Ouwehand.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Boerin, u zit met dit verhaal in het verkeerde forum. Het gaat hier over het vangen van de vos op Vlieland met de strik. Beste Losse Flodder, door jagen te verbieden wordt niet de stroperij gestimuleerd, want veel jagers nemen het met de weidelijkheidsregels niet erg nauw en schieten bijvoorbeeld in het donker op smienten en andere eenden, met lichtbakken op vossen et cetera. Als er een goede Handhaving zou zijn dan zou het met stropen en onweidelijk jagen ook een stuk minder worden.

 • no-profile-image

  zwalker

  Nou, ik begreep uit veel reacties in andere forums dat Verburg niet best ligt bij veel boeren. Dit is dus misschien de kans om haar het kapsel eens te spoelen en de oren te wassen?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nou Losse Flodder, mij dunkt. Met een kogelgeweer legt men aan op een in het vizier zichtbaar doel (in dit geval dus de vos) en hangt de mate van trefzekerheid af van de schietvaardigheid van de schutter. Een strik werkt volstrekt a-selectief en daar kunnen alle rondscharrelende dieren slachtoffer van worden. En dikwijls een wrede en langzame dood vinden. Daarom is het gebruik van strikken ook stroperij en bij wet verboden. Maar de NORMEN- EN WAARDENLOZE CDA-MINISTER VERBURG heeft daaraan geen boodschap! Zoals aan zoveel niet!

 • no-profile-image

  herkauwer

  De grootste schandvlek kan ik Verburg nog niet noemen Wandelaar, maar als ze nog even zo doorgaat dan wint ze er maar zo heel wat sterren bij. Lijkt de updating van de Michelingids wel! Je hebt overigens wel gelijk: alom in den lande wemelt het bijvoorbeeld van de verboden kraaienkooien- klein en groot- waarin ook heel wat beschermde vogelsoorten een wisse dood vinden! En die kooien zijn strijk en zet geplaatst door leden van Fbe's! Het opsporen van strikken is erg lastig, maar vallen, klemmen en tuimelvallen voor marterachtigen kom ik nogal eens tegen. Aangifte is ontmoedigend, omdat ze altijd op particulier terrein staan. En als ze later weg blijken te zijn dan blijft volstrekt onduidelijk of er handhavend is opgetreden. Maar we hebben het dan wél over het klandestien vangen (en doden) van bij wet beschermde diersoorten. Ook katten worden massaal door jagers afgeschoten. Ik weet vrijwel zeker dat bijna iedere jager die ik gesproken heb in zijn jachtgebied op alle katten schiet die er rondlopen. Daarvoor gooi ik altijd katvisjes uit en de jagers happen meteen! Dit zou zsm landelijk uitgezocht moeten worden want het leeuwendeel van de katten is eigendom van particulieren. En van andermans bezit heeft men af te blijven! Stukje Waarden en Normen Beleid!

 • no-profile-image

  Piet

  En dus strikken zetten dacht ik? Bij SBB en NM. Om te beginnen bij de hoofdburcht want de béste vossen vang je er in het sjiekste hol!

 • no-profile-image

  kees

  Het is toch van de krankzinnige dat een minister van LNV (waarin die N staat voor Natuur) zich ertoe verlaagt om STROPERSMETHODEN toe te laten bij het bestrijden van dieren die daar door haar eigen geprivatiseerde ex-werknemers zijn uitgezet! Typisch weer dat immorele CDA!

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  ALS VERBURG DE PASSIE PREEKT, LAND PAS OP JE WETTEN! (FORUM ROMANUM IMPERII DOMITIANI DECLAMATORE DECIMUS IUNIUS IUVENALIS, ANNO DOMINI 2009)

 • no-profile-image

  noud wilms

  Hier worren hele burchten van vossen en dassen opgeblazen of utgerookt. Door jagers en boeren! En ginne man doet er wat teugen. Want da hit tegenswoordig faunabeheer!

 • no-profile-image

  Boer

  Dan moet je niet meer lullen maar spijkers met koppen slaan, Wandelaar.

 • no-profile-image

  de grenswachter

  gert heeft wel gelijk 3% van de weidevogels sneuvelt door landbouwwerkzaamheden de rest door ROOFDIEREN blijkt uit onderzoek door weidevogel onderzoekers we wonen hier in een prachtig natuur gebied het enige dat hier is zijn VOSSEN dus geen weidevogels meer is wel makkelijk tellen .

 • no-profile-image

  wandelaar

  Wat er op Vlieland gebeurd is vreselijk. Faunamisdadigers hebben daar vossen uitgezet die er de broedvogels uitmoorden zodat zij kunnen roepen "zie je nou wel hoe schadelijk die 'Reintjes' zijn"!"Het geeft aan waartoe die de lui in staat zijn. Altijd laf en in het geniep, want ze hebben de ballen niet in hun lederhose om openlijk in het daglicht te treden. Toevallig ga ik vaak op Vlieland wandelen en weet dat er maar heel erg weinig auto's van de wal het eiland op mogen. En klandestiene vossen zijn vast niet door voetgangers in een bench op de boot vervoerd. Het moet dus na te gaan zijn welke gemotoriseerde jagers toegang hebben tot het eiland. SBB is tegenwoordig vergeven van jagers en laatst zag ik er nog eentje bij de Vlinderbalg rijden die een paar jaar terug in opspraak kwam in de streek waarover ik in het forum "Megakippenfarm mag" toevallig gisteren een berichtje heb gezet. Daar aan de Vlinderbalg onder Ulrum dacht ik toen nog : "hé! Hij hier? Da's niet zo best!"

 • no-profile-image

  boerin

  Spotvogel u kent de geschiedenis onvoldoende.
  Een volle eeuw natuurbescherming ???
  In 1963 zagen boeren boeren in de ZW-hoek van Friesland vogels in een V-vorm vliegen. Eerder hadden ze dat nog nooit gezien. De V van vorst, dus er zou een bijzonder strenge winter komen. Nu ziet het er daar s'winters zwart van de ganzen. Vroeger , 100 jaar geleden kwam daar nooit een gans. 50 jaar later ook nog niet. Wat er niet is ; is zeker weten ook niet beschermd. Hoe hoog/laag moet uw deskundigheid dan ingeschat worden ? Na vele halve waarheden die ik de afgelopen weken gelezen heb. Het is triest hoe zwart u natuurbeschermers maakt , die er niet dezelfde mening / doelstelling hebben als u.

 • no-profile-image

  kees

  Ja dat dacht je. Met zoveel jagers is er juist grote kans op verse aanvoer!

 • no-profile-image

  fret

  Zitten er eigenlijk nog wel vossen op dat eiland? Met zoveel jagers moeten ze die anderhalve Rein toch allang te pakken hebben?

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Dat zijn officiële cijfers mijnheer Lammers. En beslist aan de te lage kant omdat de hele populatie van wilde trekvogels onmogelijk doorgelicht kan worden. Het is dus altijd nog veel erger en dat zet die jagers precies neer waar ze thuishoren: als een stelletje dierenbeulen die dierpopulaties ondermijnen. In ons land zelfs nog onder Koninklijke vlag!

 • no-profile-image

  willempje

  Zag gisteravond dat het CDA in de peilingen flink op verlies staat. Dat gaat dus de goeie kant op. Op deze manier strikken zij zichzelf. Goed zo Gerda!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Kritische Lezer, de boeken waarop ik op 23.11 in dit forum doelde zijn: "de Pestvogels van Veerman"(2006) en "Wachten op de Pandemie"(2008), beiden handelend over de vogelgriep H7N7 resp H1N5 in het bijzonder en over de wijze waarop er in de bio-industrie met virale ziektekiemen wordt omgesprongen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik ben het helemaal eens met Criticus en Wim. Hulde aan de Internet redactie van het AGD! En meteen maar een oproep aan alle lezers om alle mogelijk belangrijke informatie of suggesties in dit forum in te brengen. Samen kunnen we deze misdaad tegen natuur en fatsoen misschien oplossen en dan delen we gewoon die duizend euro. Bijvoorbeeld door een gezamenlijk diner-dansant!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dit forum loopt nu al tien dagen en van de zijde van de "Faunabeheerders"(= hobbyjagers) is er nog niet één wanklank te vernemen geweest over het méér dan laakbare besluit van de minister van LNV, om een wreed en a-selectief wurgmiddels als de Strik toe te staan bij het bestrijden van de vos op Vlieland. Wat mij betreft zakken de jagers hierdoor al voor de tweede keer in korte tijd door het ijs. De eerste keer was en is het Hazenforum, dat ruimschoots voldoende grond biedt om ten spoedigste op een jachtstop aan te dringen. Duidelijk toch: jagers hebben niets, maar dan ook absoluut niets, met Faunabeheer te maken. En dat zou bij Wet bekrachtigd dienen te worden. Liever nog vandaag dan morgen!

 • no-profile-image

  w.lammers

  Zeg Wipstaartje, zijn dat echt officiële cijfers? Als dat zo is dan moet de waterwildjacht onmiddellijk gesloten worden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Boerin, Spotvogel vroeg mij om u even te antwoorden want uw betoog raakt kant noch wal. Kolganzen en 'rietganzen' waren al in de negentiende eeuw talrijke wintergasten in heel Fryslan. Dat is na te bladeren in de geschriften van Mr. Herman Albarda (1897) en Mr.Dr.R.C.E.G.J.Snouckaert van Schauburg (1908). In de jaren '50 begon ook de Kleine Rietgans (Blaufoetsje) méér en méér in de Sudhoek te overwinteren. In 1964 zag ik er zélf duizenden op de Idsegaster Poel bij Heech, waar ze toen sliepen. Later voerde ik regelmatig de maandelijkse ganzentellingen uit in de Sudhoek en het Lage Midden en heb nooit anders van boeren gehoord dan dat er altijd 's winters massa's ganzen waren. Ook de Brandgans (Paugoes) kwam ook vroeger al in Fryslan voor, maar toen vooral aan de Wadkusten. De laatste veertig jaar zijn die ook steeds talrijker geworden in het binnenland en komen met duizenden voor tot in Van Oords Mersken bij Beetsterzwaag/Gorrediek. Mevrouw, u moet ons niet van onwaarheden beschuldigen. Wij zijn niet op ons achterhoofd gevallen en kennen niet alleen al onze dossiers, maar ook ons hele land. Op de vierkante meter!

 • no-profile-image

  kapster

  Geen slecht idee. Dan hoeven we ook niet meer tegen dat irritante lokje aan te kijken!

 • no-profile-image

  losse

  In welke mate is een strik erger dan een kogel?

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Herkauwer, je hebt gelijk. Op Vlieland zouden dus ook konijnen en hazen in zo'n strik kunnen komen. De meeste jagers schieten trouwens dermate slecht dat zéker driekwart van de afgevuurde munitie slechts verwondingen teweeg brengt. Rontgenonderzoek heeft uitgewezen dat bij wilde ganzen en (overal beschermde) kleine zwanen maar liefst ruim 80% van de populatie hagelkorrels in het lijf heeft. Maar dit even terzijde.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Verburg laat nu de vos dus strikken, want haar allooi is giga laag, straks mag ook N 2000 stikken, zij is een ware dierenplaag! (Forum Romanum Imperii Domitiani Declamatore Decimus Iunius Iuvenalis, Anno Domini 2009).

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Daar zou dus feitelijk een ZWARTBOEK over moeten worden gemaakt. Zeg Spotvogel, dat is misschien een idee voor dat nieuwe boek van jou: "DE VUILE OORLOG: ZWARTBOEK NATUUR- EN FAUNABEHEER"

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Hé hallo, dit forum gaat over de Strik voor de Vlielandse Vos. Blijven we wel even bij de les?

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ik las bij Verburg's agri top50 profiel dat zij vorig jaar de vergunning van een zwanendrifthouder onrechtmatig heeft verlengd omdat zij die man kende. Ook al via de jacht of iets dergelijks. Zo'n minister moet eens grondig doorgelicht worden!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zie hiervoor ook het forum: 'Faunabescherming looft beloning uit".

 • no-profile-image

  zwalker

  Gek dat er nog niemand heeft gekeken naar de opmerkingen bij het Agri Top50 profiel van Verburg. Hot stuff!

 • no-profile-image

  claire

  Volgens mij is Verburg nou al aan het terugkrabbelen. Of zou ze weer zitten te faken?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dank je wel Herkauwer. ik wil die Friese boerin nog wel wat info geven, al past het eigenlijk niet in dit vossenforum. Dat ganzen ook al in de middeleeuwen volop in Friesland voorkwamen blijkt uit de talloze geschilderde winterlandschappen die er zijn in musea en collecties en waarop vaak ganzen staan afgebeeld. Bovendien waren er in Frielsland hele generaties van ganzenflappers die iedere winter in de polder stonden om wilde ganzen te vangen. Grote nonsens om te beweren dat dit pas na 1963 zou zijn begonnen. De winter van 1962/63 was wel extreem koud en toen kwamen de ganzen tot zeer dicht bij de huizen. Maar dat wil niet betekenen dat zij er daarvoor niet waren!

 • no-profile-image

  losse,

  Wordt door het jagen te verbieden nu niet de stroperij gestimuleerd?
  M.a.w; beter gecontroleerde jacht dan excessieve stroperij?

 • no-profile-image

  Minne Loopstra

  Jawel, de Ferwoest en fernietig Wet (Ffw)

 • no-profile-image

  herkauwer

  Spotvogel zei 'jeugdvriend' hoor Wandelaar. En dus nog een discutabele ook! Vooral bekend van lege kreten zoals "méér werk met minder handen", "méér zien met minder ogen" en "méér natuur met minder dieren"!

 • no-profile-image

  natuurliefhebber

  In plaats van alles maar te geloven wat die jagers van Staatsbosbeheer zeggen deed de minister er beter aan om een diepgravend onderzoek te laten houden naar de ware achtergronden van deze ellende. Anders dan zitten gegarandeerd over een paar jaar alle eilanden vol met "bejaagbaar ongedierte". Ik weet waar ik over praat, want de Achterhoek bulkt van de moordlustig stropende jagers en jagende stropers! Het doet er voor die lui absoluut niet toe WAT ze afschieten, ALS er maar geschoten kan worden! En we hebben nou juist een WET om dat te verhinderen!

 • no-profile-image

  a.d'hont

  Katten worden niet alleen afgeschoten, maar ook geklemd, gekooid en vergiftigd. Een schande is het!

 • no-profile-image

  jannes haan

  Ja dat is hiero ook zo. D'r benne allenig dit jaar hier achter in de polder al zeker tien huiskatten afgeschoten door die verdomde jagers. Dat heb ik van de boer die de jacht verpacht en het daar niet mee eens is. Want ze schoten ook op zijn eigen poes. Maar die lui storen daar vanzelf niet aan want ze hebben betaald om te schieten. Zeggen ze!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  We kunnen hier natuurlijk oeverloos over dollen, maar als dit zo nog even doorgaat dat heeft VEERMAN het wél voor mekaar. Een volgzame zetbaas op SBB, zélf bij NM op het pluche met een directeur als Graeff- sorry slaaf en alle natuur "ontwikkeld' en dus ecologisch waardeloos! Zodat de toekomst open ligt voor zijn grote roeping: DE HERVERKAVELING VAN NEDERLAND! Wakker worden mensen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Het is natuurlijk wél een feit en ik heb daar in mijn boeken ook al op gewezen: SBB en NM samen hebben zo ontzettend veel landbouwgronden in eigendom en beheer dat zij de allergrootste agrarische grond- (en vee-) bezitters van ons land zijn. Daarin schuilt een enorm gevaar en dat zal spoedig gaan blijken. SBB is al geprivatiseerd en geen enkel gewoon lid van Natuurmonumenten weet wat het bestuur werkelijk aan het uitvreten is. Als zij daar strakjes achter komen dan zou het wel eens te laat kunnen zijn!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ach Kees, als je eens wist hoe de nederlandse belastingbetaler genaaid wordt. SBB is ons ontstolen ten behoeven van foute jagers en andere lieden die misbruik van ons maatschappelijk natuurbezit maken. Die vossen zijn daar niet door Sinterklaas uitgezet hoor. Maar de onderste steen komt boven. Sneller dan mijn discutabele Culemborgse jeugdvriend op het rundleder lief is. Wellicht een mooie gelegenheid voor hém om ook eens een sprintje te trekken!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Lekkere vrinden hou jij er op na Spotvogel. Een jager die bij SBB op het rundleder zit? Ik denk dat ik weet wie dat is. Was die ooit niet een tijdlang president van Wetlands International? Mooie infiltrant dus kennelijk.

 • no-profile-image

  karel

  Het is intussen wel heel bedenkelijk dat een WETGEVER een VERGUNNING afgeeft om STROPERSPRAKTIJKEN toe te passen die leiden tot een A-SELECTIEVE, WREDE DOOD! Ben benieuwd hoe deze CDA-minister dit in het NORMEN- en WAARDENBEGINSEL weet in te passen.

 • no-profile-image

  koert

  Hier in de buurt wordt iedere vos afgeknald, geklemd of met jongen en al doodgeslagen maar ook heel vaak vergiftigd. Ze leggen dan dooie kippen uit en daar gaan ook veel roofvogels door kapot.

 • no-profile-image

  klaas

  Aas en klein grut zie ik vossen hier ook het meest eten en een paar jaar terug vond ik er twee die door een trein overmidden waren gereden. Jagers bleken toen dooie hazen en knijnen aan de spoorrails van de trein naar Amersfoort vastgebonden te hebben. Ook aas, dus ze weten zélf ook wel dat ze liegen met al die stemmingmakende verhalen van hun.

 • no-profile-image

  zwalker

  Ik heb ook weleens zoiets gevonden hier op de spoordijk tussen Breukelen en Baambrugge. Daar was een dooie kip op de rails gebonden en er lag een dooie zogende moervos bij op de spoordijk. En ook een dooie buizerd! Probeer daar maar eens aangifte van te doen want dan beginnen ze meteen met wat je op die spoorbaan te zoeken had! Want in dit land heb de boodschapper het altijd gedaan!

 • no-profile-image

  Delfin

  Logisch nadenkend kan één of een paar vossen echt niet zoveel schade aan de broedvogels aanrichten. Volgens mij moet je dan echt struikelen over de vossen, maar dat is niet het geval. Ik vraag mij af of de predatie van de nesten niet een andere oorzaak heeft.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Inderdaad Herkauwer, dat is ook mijn ervaring. Sinds de vos door Natuurmonumenten hier in de Botshol werd uitgezet (zo'n 20 jaar geleden) zijn hier wel overal de weidevogels als een speer achterruitgegaan maar dat kwam door het steeds intensivere beheer en ook door de verruiging omdat NM het grasland verkeerd ging beheren. Had niks met de vos te maken en ik ken hier in de omgeving nog wel 'goeie' boeren met veel weidevogels op hun land, zoals Bos in de Bedijking achter Mijdrecht. En daar zitten ook vossen die hun hol hebben op het fort bij de Amstelhoek. Die zie ik s'nachts en 's ochtends wel zoeken naar verkeersslachtoffers langs de N201! Ze eten trouwens ook kikkers en padden, grote loopkevers en dat spul.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Delphin je hebt weer gelijk en die nép wandelaar (want de échte zit hier naast me op de kansel) zwetst uit zijn geschoren nekharen. Man, ik observeerde in mijn leven méér vossen dat jij ooit bij elkaar gefantaseerd heb en ook mijn oud-collega Freek Niewold, die er duizenden bestudeerde, kan bevestigen dat al die jagerverhalen botte leugens zijn. In de wereld gebracht door foute jagers om zich ongestoord en met de wet in de hand schandelijk te mogen misdragen! Als jij alle regenwormen en slakken zou moeten opkanen die ik vossen, met een prachtige duiksprong, zag overmeesteren dan zaten jouw wangzakken zo boordevol slijm dat het spreken je voorlopg belet zou worden. Ook daar kunnen vossen dus nuttig voor zijn!

 • no-profile-image

  Demo

  Wandelaar kun je dat bewijzen???
  waarom zouden jagers vossen uitzetten ,ik denk eerder aan een z.g.dierenvriend die vind dat natuur zich zelf moet reguleren

 • no-profile-image

  gert

  Spotvogel,het moet niet gekker worden ,ik begrijp hieruit dat boeren tegenwoordig op hun eigen land geflitst worden tijdens het maaien

 • no-profile-image

  wan

  Wandelaar toch, we weten het toch gewoon niet. Jij evenzo min als die anderen. Kom met waterdichte bewijzen en niet met verdachtmakingen, want dat zijn het. Dus net zo achterlijk als de andere totdat je het tegendeel bewijst. Overigens proef ik dat gebagataliseerd wordt hoe de vos zijn opmars maakt in NL. In mijn eigen streek dacht ik ook altijd dat het werd overdreven. Totdat je dit mensenschuwe beest zelfs zonder zoeken overdag ziet en steeds meer moet constateren dat vrijlopende vogels de kop worden afgebeten, tot in kleine burgertuintjes. Predatie? Wie is dan de predator van de vos? Zeg het maar. Ik denk dat het de mens moet zijn en geloof mij nou maar dat de jagermens het helemaal niet fijn vindt dat de vos er is, ze vervolgens vangt en in andere jachtgebieden uitzet. Nu kun je een hekel hebben aan die groep, maar volgens mij ga je nu echt te ver. Een bezoekje aan de dokter waard lijkt me. Of overhaal me met feitenmateriaal. Dan nog ben ik van mening dat jagend Nederland hier niet achter staat.

 • no-profile-image

  veehouder overijssel

  kunnen we hier ook zo n vergunning krijgen gerda

 • no-profile-image

  spotvogel

  Doe een beetje normaal Gert. Niks flitsen. Een camera op standaard enkele meters van het nest, een videorecorder een eind verder weg (in de perceelsrand, greppel of slootkant) en daarbij twee loeizware vrachtwagenaccu's voor de voeding, die om de 2 dagen omgewisseld worden) Dacht je dat we zoiets buiten de boer om doen? Ik werk altijd samen met boeren.

 • no-profile-image

  piet

  Het wordt tijd dat het CDA eens genadeloos op het scherp van de snede gezet wordt!

 • no-profile-image

  hendrikus

  hebben ze daar in de kamer niet wat anders te doen,......praten hoe je een vos moet vangen,,,,,,,halve gekken

 • no-profile-image

  gert

  Het is nu bewezen hoe schadelijk vossen zijn voor broedvogels,maar niet alleen op Vlieland ,ook op het vasteland waar de weidevogelpopulatie hard achteruitholt ook door roofvogels en kraaien

 • no-profile-image

  boerin

  Dus wat ik zelf gedurende mijn leven heb waargenomen is waardeloos ?
  Wat oude boeren bij Heeg en Idzega hebben waargenomen en nog steeds in ogenschouw nemen zou op leugens gebaseerd zijn ? Het verjagen van de ganzen met honden geeft veel werkgelegenheid en auto-kilometers , maar het stilt de honger van de dieren niet. Ze eten ergens anders, maar niet minder dus verschuiven van een probleem EN nog meer kosten ! Zo houden ambtenaren werk , maar het rendement per euro is nog lager geworden.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ach Herkauwer, in URUZGAN zijn ze er inmiddels ook wel achter dat ze te maken hebben met een vroege WESTELIJKE verschijningsvorm van de TALIBAN: nazaten van ATILLA de HUN!Daarom zette zij ook strikken die duidelijk vermomd zijn als bermbommen. Misschien wordt mijn volgend boek wel een mixure van dierenstrijd en krijgshistorie. Eén ding is nu al wel zeker: de hemel zal er niet in ontdekt worden!

 • no-profile-image

  wim v.d. aalst

  Ik schrik me rot wat ik in deze fora allemaal lees en leer. Dit moet landelijk in het nieuws komen en er moet paal en perk aan deze rotzooi gesteld worden. Hulde dat jullie dit over het voetlicht halen.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Zeg Spotvogel, je was toch aan een nieuw boek bezig over verdelging van wilde gaznen, NM, SBB, LTO, jagers enzovoorts. Schiet dat al een beetje op?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad zou jouw nieuwe boek veel uitgebreider en omvattender kunnen worden Spotvogel. Er is genoeg te schrijven over wat de hedendaagse regering en beleidsinstanties nog onder 'natuur- en faunabeheer' mene te mogen verstaan. Het lijkt onderhand wel alsof we hier in Uruzgan leven!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Wat heet opschieten beste Wandelaar. De werktitel is 'de Ganzenoorlog' maar er is inmiddels alle aanleiding om het onderwerp veel uitgebreider te maken. Want dat vergassen en ruecksichtslos afknallen van beschermde ganzen was nog maar het begin van de vuile oorlog tegen onze natuur, die niet alleen vanuit de agrihoek en de jacht wordt aangestuurd, maar ook vanuit de natuurbescherming. En daarbinnen vooral het terreinbeheer, zoals SBB, NM en de Landschappen. Zo ging een volle eeuw ethisch en ecologisch verantwoorde natuurbescherming en populatiebeheer naar de Filistijnen! Die vossenstrik is daar één voorbeeld van, het klandestien uitzetten van vossen op Vlieland een ander. En zo zijn er moeiteloos honderden te noemen. Want sinds 2002 is dit land tot ethische barbarij vervallen!

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Over welke boeken hebben we het hier, Spotvogel?

 • no-profile-image

  janneke

  Ik vind het van de gekke dat een minister zich ertoe verlaagd om verboden en wrede middelen toe te laten in plaats van fatsoenlijk onderzoek te laten doen naar de ware achtergronden van dat uitzetten van vossen op Vlieland. Nou ja, haar hele familie jaagt dus fatsoenlijk beleid is van zo'n mens niet te verwachten.

 • no-profile-image

  criticus

  Je hebt gelijk Wim, hier moeten de landelijke media aandacht aan besteden. En ook aan dat forum over "faunabescherming looft beloning uit". En aan die forums over de hazen en ganzen. Supergoed wat er tegenwoordig allemaal in het Agd te lezen valt. Ook op dit gebied dus dé topkrant van Nederland!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Natuurliefhebber heeft het over stropende jagers en daar ken ik er ook nog wel wat van. Met klemmen, vallen, inloopkooien en zelfs hele gazen rennen worden kraaien, kauwen, eksters, roeken, gaaien, duiven, buizerds, valken, uilen, wezels, hermelijnen, bunzings, dassen, vossen, marters en nog veel meer beschermde dieren gevangen en harteloos afgeknald of verzopen in een sloot of bak met water. Dat, en dat alléén, is het 'Faunabeheer' dat deze regering ons en onze natuur heeft opgedrongen. Een schande. En Verburg is de grootste schandvlek aller tijden op LNV.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het klemmen, kooien en strikken van de vos zijn bij wet verboden en ook het uitleggen van vergif is een zware overtreding van de wet. Toch gebeurd dit allemaal op grote schaal, net als het uitgraven en op vroeg prehistorische wijze doodknuppelen van welpjes. En ik zeg het nog maar es: er worden in ons land jaarlijks ook tienduizenden huiskatten clandestien door jagers afgeschoten, gekooid, geklemd of vergiftigd. Vertel dat maar eens aan al die ongeruste bazinnetjes en baasjes!

 • no-profile-image

  Lowietje

  Hatsikidee...lekker smikkelen en smullen.Als jullie mij 2 kippetjes geven dan zeg ik een keer hoe wij hier zijn gekomen....

 • no-profile-image

  buut'nman

  Geen spoorlijn hier, maar ik heb wel al driekeer een geklemde vos gevonden. Mag volgens mij ook niet en is stinkend gruwelijk voor zo'n dier. En dan ligger er in zo'n burcht welpjes te verhongeren. Beestachtig!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Ik denk dat de AID dit hele vieze zaakje tot op de bodem moet uitzoeken. Achterlijk om weer de schuld bij natuurliefhebbers te willen leggen. Je komt zonder vergunning niet met de auto op Vlieland en er moeten heel wat vossen tegelijk zijn uitgezet om zoveel schade aan te kunnen richten. De enigen die makkelijk aan zoveel levende pluimstaarten kunnen komen zijn .......! Inderdaad. Gewoon kwestie van vangen met inloopvallen en opkweken (ipv doodknuppelen) van uitgegraven welpjes. In vermoed zélfs te weten waar de DNA-match gevonden kan worden!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Onzin Gert,ik doe al mijn hele leven weidevogelonderzoek door heel ons land heen en we hebben ook videocamera's bij nesten gehad. Er komt inderdaad wel eens een vos langs en dat is gewoon natuurlijke predatie. Net als kraaien, hermelijnen, wezels. bunzings, egels en andere dieren die een rol in het ecosysteem spelen. Nét als bij de haas is de almaar intensievere veehouderij met steeds vroeger en vaker maaien dé oorzaak van het verdwijnen van de weidevogels. Vossen en andere dieren spelen slechts in de marge een rol.

 • no-profile-image

  peter pan

  Zou prachtig zijn als het CDA zichzelf via een klandestiene strik de das omdeed!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Zeg Peter, een strop- das of een vlinder-das? Want zo'n snedige strik past het CDA helemaal!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo "gek" is dat niet, want de vos is beslist niet uit eigener beweging met de veerboot op Vlieland terecht gekomen maar moet daar uitgezet zijn. Beslist niet door een natuurliefhebber en zéker niet als individu, want daarvoor is de aangerichte schade veel te groot. Wat Verburg dus moet doen is genetisch laten uitzoeken wat de exacte herkomst is van de Vlielandse vossen Dat is het best te doen door een DNA-match te zoeken met vossen in jachtgebieden aan de wal waar "faunabeheerders" actief zijn die zich zonder argwaan ook gemotoriseerd op Vlieland kunnen verplaatsen. Daarbij valt ook te denken aan mogelijke jachtaktehouders binnen SBB, RWS en Defensie. Zo'n genetische fingerprint kan uitsluitsel bieden en naar de dader(s) van dit misdrijf (want daarvan spreken we gezien de desastreuze schade aan de broedvogelpopulatie) leiden! Het zich bestuurlijk verlagen tot het willen toestaan van stropersactiviteiten bevestigd weliswaar de dubieuze moraal van de huidige LNV-minister en haar confessionele gedachtengoed, maar zal het vossenprobleem niet oplossen.

Laad alle reacties (71)

Of registreer je om te kunnen reageren.