Home

Achtergrond

Plan voor registratie van antibiotica vleeskuikens

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) hebben een projectplan opgesteld voor centrale registratie van het antibioticagebruik bij vleeskuikens.

Het PPE heeft LNV om financiering van het project gevraagd.

De werkgroep antibioticagebruik vleeskuikenhouderij van het PPE wil gebruikmaken van twee bestaande databases, de Veterinaire Monitoring Pluimvee (VMP) van de GD en de IKB-database van het PPE. In beide systemen zijn wel aanpassingen nodig. De werkgroep was in de verkennende fase van het project. Toen echter bleek dat er van het Platform Antibioticaresistentie (ABRES) van LNV nog geld beschikbaar was, is het in een stroomversnelling geraakt. Het conceptprojectplan moest uiterlijk gisteren binnen zijn om aanspraak op die regeling te maken. Begin december moet het worden goedgekeurd.

Het productschap verwacht dat de aanpassingen in de databases ruim €240.000 zal kosten. Het ministerie van LNV is verzocht om de helft daarvan voor haar rekening te nemen, de andere helft wordt grotendeels door het PPE betaald. Een klein deel van dat bedrag wordt mogelijk door dierenartsen gefinancierd.

Databases

De VMP-database wordt op dit moment op vrijwillige basis ingevuld door dierenartsen. De dierenartsen houden een logboek bij met klinische verschijnselen en diagnoses, wat gekoppeld wordt aan sectiegegevens van de GD. Dit systeem kan na aanpassing voor de antibioticaregistratie gebruikt worden om de dierenarts inzicht in het gebruik te bieden. Daarnaast kunnen de gegevens van bedrijven vergeleken worden.

De IKB-database is bedoeld om de pluimveehouder inzicht in het antibioticagebruik te geven. De database bevat nu informatie over IKB-controles en salmonella- en campylobacteronderzoek. Na een aanpassing van het systeem kunnen pluimveehouders eenvoudig hun verbruiksgegevens opvragen. Het IKB-systeem werkt op bedrijfsniveau. Het PPE onderzoekt of het mogelijk is om de gegevens per koppel te registreren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.