Home

Achtergrond 2 reacties

Ook Europese zuivelhandel ziet niets in contracten

De Europese belangenorganisatie voor de zuivelhandel, Eucolait, ziet niets in het aangaan van contracten tussen melkveehouders en zuivelverwerkers om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Dat heeft Eucolait vandaag gezegd tegen de expertgroep voor de zuivel. De Europese Commissie heeft de groep gevraagd te kijken hoe op langere termijn meer evenwicht in de melkmarkt gebracht kan worden, gelet op het verdwijnen van de quota per 2015.

Het aangaan van 'contractuele relaties' tussen boeren en hun afnemers is daarbij een van de opties. Eucolait vreest echter dat dat de handel verstoort. Daarbij zijn vraag en aanbod extreem moeilijk te voorspellen, zegt ze.

Volgens de EU-zuivelhandel zijn de boeren ook niet per definitie de zwakste schakel in de keten. Eucolait is beducht voor het reguleren van markten door de overheid. De zuivelindustrie sprak zich daar deze week ook al tegen uit.

Melkveehouders van de European Milk Board (EMB) pleitten vandaag juist wél voor een wettelijk kader dat boeren de mogelijkheid geeft zich te bundelen in producentenverenigingen. Ook wil de EMB een 'algemeen geldende volumeregulering'.

Ook EU-landbouworganisatie Copa-Cogeca brak tegenover de experts een lans voor het versterken van de marktmacht van melkveehouders. De huidige instrumenten, zoals interventie en exportsteun, moeten behouden blijven om te sterke prijsschommelingen tegen te gaan, vindt Copa-Cogeca.

De expertgroep komt in juni 2010 met zijn eindrapport.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Piet Slingerland.

    Zolang de Zuivelindustrie voldoende aanbod heeft van melk zullen zij de noodzaak van contracten niet inzien. Pas als het aanbod van melk minder wordt dan de vraag!!!... Moeten de melkproducenten spijkers met koppen slaan!!!... Dus aandringen op contracten. Wij als melkveehouder zullen eerst door een diep dal moeten gaan. Denkt o.g.t.

  • no-profile-image

    Italiaantje

    Natuurlijk is eucolait tegen; de handel wil veel geld verdienen over de rug van de melkveehouders. De rol van Copa-Cogeca begint de goede kant uit te gaan. Ze moet nu nog de stap maken om de EMB te steunen in haar plannen voor regulering van de markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.