Home

Achtergrond 1 reactie

Onsmakelijke afweging

Na veel vijven en zessen ligt er nu eindelijk een voorstel voor de invoering van een rijbewijs voor landbouwvoertuigen.

Verkeersminister Camiel Eurlings stelt dit verplicht voor bestuurders vanaf achttien jaar die harder willen rijden dan 25 kilometer per uur; de nieuwe limiet wordt 45. Het plan is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. Jaarlijks vallen er zeventien doden bij ongelukken met trekkers. Door de rijvaardigheid van de bestuurders te toetsen, moet dit aantal worden verlaagd. De vraag is of dit lukt, want daarvoor is het van cruciaal belang dat naleving van de nieuwe regels wordt gecontroleerd. En juist op het gebied van de handhaafbaarheid bestaan grote twijfels.

PvdA en Christenunie pleiten daarom voor een kentekenplicht. De minister vindt dat niet nodig, hoewel hij geen argumenten geeft en erkent dat in veel andere landen trekkers wel een kenteken voeren. Wel zegt hij de sector niet met extra lasten te willen opschepen.
Daarmee laat hij ruimte open voor het maken van een onsmakelijke, maar onontkoombare afweging tussen aantal slachtoffers en de kosten van maatregelen. Daarom moet Eurlings morgen in het debat met de Kamer óf overtuigend aantonen dat een kentekenplicht niet helpt, óf snel invoeren.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    herkauwer

    Er moeten dan eerst Richtprijzen worden vastgesteld voor kinderen, volwassenen, bejaarden, allochtonen etc en dan subcategoriën zoals babies, peuters, kleuters, mannen, vrouwen, validen, mindervaliden, invaliden, illegalen, medelanders, werkenden, werklozen enzovoorts. Mooie stok achter de deur om weer wat meer ambtenaren in dienst te nemen. En het geeft de boer ook weer wat meer keuzemogelijheid!

Of registreer je om te kunnen reageren.