Home

Achtergrond 35 reacties

Onno Hoes leidt Coalitie Biodiversiteit

De Brabantse gedeputeerde Onno Hoes leidt de groep burgers en bedrijven die gaat proberen Nederlanders ervan te overtuigen dat het belangrijk is dat er zo veel mogelijk verschillende planten- en diersoorten blijven bestaan.

In 2010, internationaal het jaar van de biodiversiteit, wil deze Coalitie Biodiversiteit die boodschap in brede kring duidelijk maken.

De verscheidenheid van de natuur staat onder meer druk door de klimaatverandering en bijvoorbeeld milieuvervuiling. "Wereldwijd neemt het aantal planten- en diersoorten af met een tempo dat volgens deskundigen tot wel duizend maal boven het natuurlijke niveau ligt. Er is sprake van een wereldwijde biodiversiteitscrisis. Misschien minder bekend dan de klimaatcrisis, maar zeker niet minder ernstig'', aldus het ministerie van LNV.

Minister Gerda Verburg steunt het project financieel met 400.000 euro. Hoes vindt het belangrijk dat mensen zich bewust worden van de verscheidenheid aan soorten in hun eigen omgeving. "Dat kan al door de eigen achtertuin bewuster in te richten en bewuster te consumeren.''

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kees

  Ik zag nou al een paar keer Staatsbosbeheer langskommen. Zelf ken ik ook wat reservaten van hun hier in de buurt en dat is allemaal pitrus en distelzooi. Dat waren vroeger juist zukke mooie bloemweiden. Ineke en Rianne liggen dus niet te ouwehoeren. SBB maakt er een klerezooi van!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Goed te horen heer Geverink, dat je het distel en boterbloemprobleem onder de knie hebt gekregen en dat nu handmatig ook kunt beheren. Prima dat je er naar streeft om ook vlinderbloemigen in het grasland te behouden want voor de biodiversiteit zijn die planten erg waardevol. Van de andere kant maak ik mij grote zorgen om de planmatige vervuiling van veel graslanden door de zogenaamde 'nieuwe natuur' en 'natuurontwikkeling'. Dat is vaak juist helemaal niet goed voor de biodiversiteit en zorgt ervoor dat zulke terreinen tot in lengte van jaren een bakermat zullen zijn voor planten die we helemaal niet grootschalig hoeven te kweken, zoals akkerdistel, brandnetel, veldzuring, ridderzuring, grote klis, bijvoet, boerenwormkruid en de boterbloem en jacobskruiskruid waar we het al over gehad hebben. Als boeren dat rotzooi noemen hebben ze groot gelijk en als natuurbeheerders denken dat dat natuur is dan moeten ze zich eens laten onderzoeken. En er komt nooit iets goeds, moois en duurzaams uit voort. Daarvoor waarschuw ik al bijna twintig jaar. Ik deed vorig jaar een vegetatieopname in een uiterwaard langs de waal waar dertig jaar terug meer dan honderd plantensoorten stonden en vond er nu nog maar zes dominante ruige woekerplanten. Zelfs de ingeschaarde hooglanders en konicks vreten die rotzooi niet! Ik kreeg heimwee naar de tijd dat daar nog echte boeren boerden!

 • no-profile-image

  takkenwijf

  Zo is het! Maar die zachtgedraaide hondendrollen luisteren toch nooit naar verstandige praat.

 • no-profile-image

  kraslot

  Hiero broeien nog geen vogels en er is sowieso helemaal niks,want 't opspuite is net begonnen. Maar op onze 2e Maasvlakte wordt alles beslis nog tigkeer vreeselijker dan op de eerste! Mooi perspektief voor onze kinderen!

 • no-profile-image

  rianne

  Gelukkig, krijg ik tenminste een keer gelijk. Hier buitendijks is ook zo'n natuurontwikkelinggebied en ik zie alles er met sprongen achteruit gaan. Maar die boswachter zegt dat het zo hoort en dat dit pas echte natuur is. Me hoela!

 • no-profile-image

  gert

  Een stuk land met veel onkruid betekent zeker biodiversiteit,de bermen waren hier afgelopen zomer weer geel van het giftige Jacobskruiskruid waar ook ook nauwlijks iets aan gedaan wordt,moeten ze eens meemaken dat een paard of koe hier ziek van wordt en dood gaat,dan praat je hier niet zo gemakkelijk meer over

 • no-profile-image

  kees janssen

  Nou Peter, dat is tegenwoordig toch in alle natuurreservaten zo. Ik was afgelopen weekend in de Biesbosch en het leek er wel een schiettent. Onno Hoes mag wel haast maken, anders is er voort geen biodivensiteit meer over en ligt alles in de vrieskist.

 • no-profile-image

  Herkauwer

  Jawel Gert, er zijn ook weilanden die vol staan met Scherpe Boterbloemen. Ook giftig. En zo zijn er wel meer planten die niet best zijn voor het vee. Maar meestal eten de dieren die vanzelf al niet. Maar met biodiversiteit bedoelt men de som van alle natuurlijke leven. En feitelijk hoor jij daar als boer zélf ook bij! En dat vind ik eigenlijk schadelijker dan zo'n ruikertje Jacobskruiskruid!

 • no-profile-image

  gert

  @herkauwer,als het weiland dan gemaaid moet worden ,wat kun je dan met dat hooi ??eten de dieren het goede er tussen uit

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ja heer Geverink, dat is inderdaad het grote probleem. Je zou zulke percelen dus feitelijk moeten maaien(of bespuiten) voordat de bloemen in zaad zijn gekomen, maar de plant vermeerderd zich ook veelvuldig vegetatief middels uitlopers. Ik denk dat er door veranderingen in de pH, een stringent bemestingsregime en het gebruik van herbicide aan het begin van het vegetatieseizoen wel een goede situatie te bereiken is. Maar dat zal wel meerdere jaren in beslag nemen. Ik ben geen boer en ben dus benieuwd wie er meer ervaring hiermee heeft.

 • no-profile-image

  W Geverink

  @ Herkauwer. Op zich is het niet moeilijk om van de boterbloemen en distels af te komen maar het kost veel geld en ik vind het jammer dat ik dan de klaver en de luserne ook kwijt raak. Een gedeelte van mijn grasland was zo geinvesteerd met distel en boterbloem dat ik het bespoten heb met Restore. Dat is een tankmix met MCPA Amine en Aminopiralite. Het probleem hier was dat de vorige eigenaar niets aan onkruidbestrijding deed en de grond vol zit met zaad. Je kunt dus MCPA of 2-4 D gebruiken om de distels te doden maar na de eerste regenbui staat het hele land er weer vol mee. Restore heeft een 3 jaar residual wat betekend dat 3 jaar lang alles behalve het gras dood gaat. Nu lijkt het er op dat mijn distel en boterbloem probleem onder controle is. Ik gebruik nu alleen een handsprayer met restore om het kleine aantal distels en boterbloemen dat opkomt te doden zodat niet weer al de vlinderbloemigen er aan gaan.

 • no-profile-image

  spotvogel

  hoeveel platjes zouden er op zo'n gladakker kunnen leven?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Onno Hoes zit toch in Brabant? Daar werd vorig jaar een uniek biotoop van het Pimpernelblauwtje door het waterschap verwoest. Een paar kilometer van het bureau van Hoes! Brabanste boeren weest dus gerust. Er wordt zo goed over de biodiversiteit gewaakt dat er nog voor 2012 echt alleen nog raaigras, strontvliegen en mais in jullie provincie over zijn.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  In dit forum handelt het over de BIODIVERSITEIT. En aldoor banjeren er met lompe laarzen en brute geweren weer jagers door de discussie heen. Houd daarmee op. Jagen is destructief met het kostbare en fascinerende leven omgaan en een dood dier neemt niet meer deel aan het complexe geheel dat wij bio-diversiteit noemen. HET ZOU DE REGERING BALKENENDE NIET MISSTAAN ALS ZIJ HET ZICH VERWAARDIGDE OM OOK EENS AANDACHT AAN DE WAARACHTIGE WAARDEN EEN NORMEN VAN EEN GECIVILISEERDE SAMENLEVING TE BESTEDEN! ik heb gezegd! (Iunius Decimus Iuvenalis, anno domini 2009.)

 • no-profile-image

  harre

  Het is hier vanzelf wel natuurgebied maar de biodiveristeit is goed naar de kloten door al die duinbranden. En verderop in de Kennemerduinen ook. Overal damherten en koeien en bijna geen ondergroei meer, waardoor 's zomers de Nachtegalen keihard achteruit kachelen. Meeuwen bennen d'r vanzelf ook steeds minder en leeuweriken, piepers, tapuiten en dat spul zie je bijna niet meer. Alleen fazanten zijn er zat, want die worden stiekem uitgezet.

 • no-profile-image

  Arie Koster

  Als antwoord op mijn mail over <> heb ik zowel vanuit gemeenten als provincies, INV en vele anderen veel positieve reacties gehad. Vooral het gedeelte met de vraag wat we kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren sprak het meeste aan. Omdat rechtstreeks toegankelijk te maken is dat gedeelte te gelegenheid van het internationaal jaar van de biodiversiteit ondergebracht in een nieuwe website met de kernvraag:

  Wat kunnen we - van burgers tot grootgrondbezitters - doen om de biodiversiteit te verbeteren?

  <>
  Arie Koster

 • no-profile-image

  spotvogel

  Hoi Kees, ja er liggen bij jou in de buurt SBB reservaten die goed in de vernieling zijn gegaan door dat wanbeheer. Vroeger bloemenzeeën met orchideeën, ratelaars, koekoeksbloemen, salie, margrieten, morgensterren en weet ik wat al niet meer en boordevol weidevogels. Toen kwamen daar die buitenlandse koeien die al het land vertrapten en waar zo'n beest heeft gestaan daar groeit meteen een pitus. Dus: dag planten, dag vogels, dag natuur! Ik heb er dikwijls voor gewaarschuwd maar daar werd niet naar geluisterd. En al helemaal niet sinds SBB geprivatiseerd is en een nieuwe baas heeft. Alles gaat naar de mallebiezen: bittervoorns, grote en kleine modderkruipers, heikikkers, meerkikkers, rugstreeppadden, dagvlinders, nachtvlinders, weidemieren, loopkevers, echt niet alleen maar plantjes en vogels hoor. Breek mij de snavel niet los. Maar ik weet de oplossing wel: SBB weer als de wiedeweerga terug naar het rijk maar dan onder VROM en de directie cadeau doen als schoffelploeg voor BREED. Want smaller heeft SBB het nog nooit eerder gehad.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jouw hoela heeft het helemaal goed aangevoeld, Rianne. De Honswijkerwaarden daar bij jullie worden door SBB helemaal versjteerd. Dat noemen ze natuurontwikkeling en vorig jaar lieten ze er op 15 juli wel 1600 beschermde brandgansjes vangen en vergassen, omdat die zogenaamd schadelijk zouden zijn. Ze zouden het zomergras weg eten voor de winterganzen. Klinklare onzin. De biodiversiteit staat onder zware druk door dit gerotzooi in onze natuur en ik ben blij dat ik niet de enige ben die ziet dat het een bende wordt. Het heeft ook niets meer te maken met verantwoord natuurbeheer. Het is nu een hype en na ons de zondvloed!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik nam hier zojuist na jaren weer eens een kijkje en zie dat het er met de biodiversiteit wel op is vooruitgegaan. Ik zag uit mijn ooghoeken grote zilverreigers, roerdomp, dodaarzen, waterrallen, twee soorten rietganzen, wilde zwanen, brilduikertjes, witgatjes en nog veel meer vogels, terwijl ik een groepje jagers in het oog hield die volgens mij op SBB-terrein aan het schieten zijn. Er kwamen drie houtsnippen uit een bosje en ook een havikvrouw met een half opgevreten fazant in de klauwen. Met de biodiversiteit zit het hier dus wel snor, maar ik maak mij ernstig zorgen over de bestendiging daarvan.

 • no-profile-image

  kees

  D'r lopen hier vanzelf ook al een paar jaar drie kamelen, maar die doen zeker niet mee?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hoi Gert, het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om Jacobskruiskruid, want je bent als boer wel een rund als je dat met het hoogras gaat maaien. Boterbloemen stonden er vroeger veel meer in onze graslanden dan tegenwoordig, omdat ze nu kapotgespoten worden. Zeker weten doe ik het niet, want ik kauw alleen maar op raar snijbonenstro (probaat tegen gekke koeienziekte), maar volgens mij neutraliseert zich de giftigheid van ranunculaceën (boterbloemachtigen) door het droogproces. Ik heb tenminste nooit gehoord dat dieren daar ziek van werden. Ik hoorde trouwens van een vriend die SBB terreinen beheerd dat het hooi uit zijn reservaten erg gewild is door paardenhouders en manege's. En daar zitten van allerlei kruidplanten in.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Klopt Herkauwer. Van boterbloemen in het hooi worden de hooi eters niet ziek. Het probleem is wel dat er in het hooi ook boterbloemenzaad zit. En als je eenmaal boterbloemen in het land hebt kom je er bijna niet meer van af.

 • no-profile-image

  freddy

  ik zag vanmiddag drie witte reigers hier in de polder. Doen die ook mee voor de biodiversitisteit?

 • no-profile-image

  Ineke

  Het is hier in de buurt ook overal zo'n bende. Afgelopen zomer wilde ik een mooi boeket gaan plukken langs de Rijn bij Wageningen, maar het was er een rotzootje met vooral erg veel brandnetels, distels en zuring. Dat was goed voor de kwartelkoning en andere weidevogels zei iemand van het Staatsbosbeheer die mij wilde wegsturen. Herkauwer, klopt dat eigenlijk wel?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jawel Ineke, het is nu intussen donker maar toen ik hier een uurtje geleden over de uiterwaarden keek heb ik een paar gebedjes opgezegd die hier in de Vallei beter niet herhaald kunnen worden. Wat een puinzooi! Ik heb Spotvogel gebeld en die zegt dat er al jaren geen weidevogel meer broedt in dit gebied. Vroeger wél en ook erg veel kwartelkoningen. En hij kan het weten want hij heeft daar onderzoek aan gedaan en er méér dan 500 gevangen en geringd. Niet alleen bij Wageningen natuurlijk, maar in heel Nederland. Volgens hem hebben SBB, NM en de Landschappen alles bewust kapot gemaakt om er goedkoop buitenlands vleesvee te gaan fokken. Over die weidevogels zei hij, dat waar vroeger grutto's, tureluurs en zomertalingen zaten, nu bosrietzangers, rietgorzen en sprinkhaanrietzangers broeden. Niet nu natuurlijk, maar 's zomers. Hij zei nog veel méér maar dat kan ik hier niet herhalen want dan word ik uit het penthouse gemieterd!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dat pitrusverhaal komt van mijn goede vriend Ton die al zijn hele leven als beheerder boert in het veenweidegebied. Hij zweert bij wilde ganzen als begrazers van zijn graslanden en heeft de rijkste weidevogelstand van half Nederland. En dat komt omdat hij bijna geen pitrus heeft. Het vertrappen van natte venige of moerige gronden door vee maakt dat daar overal pitrussen opschieten. Dat begint vanuit de kanten en greppels en met een paar jaar staat de hele wei er vol mee. Want het vee vreet die troep niet. En vogels zitten er ook niet in, hoogstens een broedende eend of waterkip. Je komt er gratis aan, maar er vanaf komen is een heel ander verhaal.

 • no-profile-image

  struiner

  Ik kom vaak in de Oostvaardersplassen. Daar groeide vroeger vanalles en nog wat maar sinds Staatsbosbeheer is begonnen om er herten, koeien en paarden te fokken staan er zelfs geen boterbloemen meer. Die beesten vreten ook alle bomen helemaal op en er zit bijna geen vogel meer. Nou ja, in het stuk waar het vee kan komen dan. Ik erger me er rot aan, vooral ook aan die stomme safari's die SBB er houdt. Wat is natuur nog?

 • no-profile-image

  prikkebeenl

  Dat vraag ik mij ook vaak af Struiner. Vroeger zaten er in de Oostvaardersplassen veel reeëen, hazen en konijnen maar zelfs die kunnen er al bijna niet meer aan de kost komen door de dikke 6600 grote grazers die letterlijk alles wegvreten. Als er iets slecht is voor de biodiversiteit dan is het wel zo'n SBB-safaripark. En toch is er een lichtpuntje. Dankzij al die dooie bomen vond ik er deze zomer zes nesten van Hoornaars! Je weet wel, die levensgevaarlijke reuzenwespen. Jammer dat zo'n volk in de herfst sterft, anders had ik ze door de brievenbus van SBB gestopt.

 • no-profile-image

  moerboer

  Kees, jij kon nog best eens gelijk hebben man. Het is hier overal nogal moerig en ik zie krek hetzelfde. Overal lopen in die natuurgebieden van die hoglanders en paarden en sinds dat zo is groeien de pitrussen waar ge bij staat. Vroeger hier en daar een polleke en nou hele oerwouden! En daar groeit ook helemaal niks anders meer, zelfs bijna geen gras! En vogels komde er ook al haast niet teugen! Lijkt me niet goe voort de biodiversiteit.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dom blondje, heb je eigenlijk wel een verrekijker? Want vanaf de Praambult zijn er heel wat van die dieren te zien hoor. Kijk maar mee over mijn schouder en pas op dat je niet door een late hoornaar gestoken wordt. Daar gane me: 2000 Heck runderen, 2600 Konick paarden en 2200 Edelherten. Asjemenou: het zijn zelfs 6800 grote graasdieren. Maar een abominabele biodiversiteit, want alleen het hert is min of meer inheems, maar door toenmalig SBB Beheerder én jager Harm de Jong uitgezet met de juichende kreet :" als ze het goed gaan doen dan kunnen we in de toekomst middels afschot gaan beheren". Nou mijnheer de Jong: aanleggen en schieten dan maar?

 • no-profile-image

  held op sokken

  Het gaat bij biodiversiteit toch om al het biologische leven? Ook om plantjes en allerlei kleine enge beestjes? Ik denk dat de meeste boeren er geen benul van hebben wat er op hun land allemaal leeft (of leefde) en het zou goed zijn om daar wat meer over te vertellen.

 • no-profile-image

  dom blondje

  Hé prikkebeen, hoe kom je aan die 6600 grote grazers? Ik zie d'r nooit meer dan een paar honderd.

 • no-profile-image

  peter

  Ik wandel nogal eens op de Baronie Cranendock en volgens mij gebeuren er daar allerlei dingen die God en de jachtwet verbieden. Vooral 's ochtends vroeg of in het donker.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Om de biodiversiteit ecologisch verantwoord te verbeteren kan er het best zo weinig mogelijk gedaan worden. Maar dan wél nadat alle uitheemse veerassen uit onze natuurgebieden verwijderd zijn. Men moet weer geduld leren te oefenen, leren om met de tengels overal af te blijven en het buitengebied met kennis, zorg en overleg te gaan beheren. Liefst met behulp van mensen die dat veel béter in de vingers en in de genen hebben dan zelfoverschattende academici of doe-denkengerichte middenkaderopgeleiden a la Larenstein! Want die hebben al veel méér kapot gemaakt dan de natuur en de biodiversiteit lief is!

 • no-profile-image

  zwalker

  Hé kees, heet een van die kamelen soms Fred Bas? Die jager uit Groet? Nou die heeft daar Dwergganzen afgeschoten en dat is absoluut niet goed voor de bio-diversteit. Er bennen daar trouwens ook Kraanvogels in een afgegrendelde tuin aan de duinrand tussen Groet en Kamperduin. Die hoorde ik roepen vanuit de Hargerpolder.

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.