Home

Achtergrond

Onderzoek doorbraak zonne-energie in kas

Wageningen Universiteit (WUR Glastuinbouw) wil technische verbeteringen onderzoeken in bestaande kasconcepten voor zonne-energie.

Het zogenaamde Elkasprototype kan door het onderzoek mogelijk een verdubbeling van de electriciteitsproductie realiseren en zelfs een verdriedubbeling van de warmteproductie. Eerder werd het kassysteem als nog niet economisch rendabel gezien, zeker tegen de huidige lage kasprijzen.

Het onderzoek dat 1,6 miljoen euro kost tot 2012 moet tot verbeteringen leiden in het mechanische ontwerp, de gebruikte folie en zonnecellen.

Komende woensdag besluit de sectorcommissie energie van het Productschap Tuinbouw (PT) over het onderzoeksvoorstel. Ook plannen voor onderzoek naar de Fresnelkas komen aan bod tijdens de vergadering. Het onderzoek van de WUR naar de Fresnelkas moet circa 1,3 miljoen euro kosten. Voor beide onderzoeksaanvragen zal LNV voor bijna de helft bijdragen aan de onderzoekskosten. Wat de effecten voor de economische haalbaarheid zijn, is nog niet bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.