Home

Achtergrond

Nieuwe regels voor Aardappelmoeheid

Op 1 juli 2010 treedt de nieuwe AM bestrijdingsrichtlijn (2007/33/EG) in werking.

De nieuwe AM bestrijdingsrichtlijn veroorzaakt belangrijke veranderingen in de regulering van AM binnen de EU. De regulering voor bloembollen wordt verlicht of zelfs opgeheven. Alleen voor Dahlia, Gladiool, Hyacint, Iris, Lelie, Narcis en Tulp stelt de EU nog eisen aan vrij zijn van AM. Voor alle andere bloembollen, knollen en wortelstokken ten behoeve van de sierteelt gelden geen eisen meer vanaf 1 juli 2010.

Voor de zeven genoemde gewassen worden de eisen verlicht. Het blijft voor deze gewassen mogelijk om via grondonderzoek aan te
tonen dat er sprake is van een 'AM vrij perceel'. De verlichting van eisen heeft grote gevolgen voor de garantiestelling ten aanzien van AM bij export van bloembollen naar landen buiten de EU.

De belangrijkste importerende landen blijven wel eisen dat bloembollen geteeld zijn op vrije percelen. Dit zijn percelen die onderzocht en vrij bevonden zijn van AM of in aardappelteelt verbodsgebieden gelegen zijn. De 'dekking' voor deze eisen kan, bij invoering van de nieuwe richtlijn, niet meer gebaseerd worden op de binnen de EU geldende regelgeving. Voor exportbestemmingen zullen dus aanvullende garanties gegeven moeten worden boven het EU niveau.

Tot 1 juli 2010 geldt voor alle bloembollen, dat deze geteeld dienen te zijn op percelen waarvoor een onderzoeksverklaring AM afgegeven is of op percelen in de aardappelteeltverbodsgebieden. Ook voor teelt in andere EU of derde landen dient men aan te kunnen tonen, dat deze geteeld zijn op percelen die onderzocht zijn op AM. De kweker dient hiervoor een verklaring van de autoriteiten uit het herkomstland te kunnen overleggen, bij voorkeur op het nieuwe EU communicatiedocument.

Nadere informaties over de nieuwe regels zijn te vinden op de websites van de BKD en PD.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.