Home

Achtergrond

Nieuwe Successiewet: tarieven en vrijstellingen

Vooral neven, nichten of verdere verwanten hoeven over erfenissen of schenkingen minder belasting te betalen dan nu het geval is.

Datzelfde geldt ook voor niet-verwanten (bijvoorbeeld de buurman of een vriend of vriendin). Voor hen bedraagt het huidig tarief tussen 41% en 68%. In de nieuwe wet wordt de belasting verlaagd tot 30% over de eerste € 118.000 en 40% over de rest. Wanneer een broer of zuster minder erft dan € 24.739 wordt het voorgestelde tarief 4% hoger. Krijgt een broer of zuster meer dan € 47.495 wordt de erfbelasting lager dan nu het geval is.

Kinderen

Als kinderen een erfenis krijgen, zullen zij in het algemeen minder belasting hoeven te betalen dan op dit moment het geval is. Er zal een vrijstelling gelden van € 19.000 (in bijzondere gevallen, bij zieke kinderen, € 59.000) . Het tarief voor kinderen over de eerste € 118.000 bedraagt 10% en daarboven 20%. Wel zal de extra vrijstelling, die nu geldt voor minderjarige kinderen, komen te vervallen. Voor kinderen die met hun ouders een gemeenschappelijke huishouding voeren, geldt nu nog een hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Deze komt in het wetsvoorstel te vervallen, tenzij sprake is van mantelzorg en dit ook aangetoond kan worden (hiervoor komen vereisten in de wet). Kinderen die een schenking krijgen tot € 50.000 moeten straks meer betalen. Bijvoorbeeld: een schenking van € 20.000 aan een kind wordt nu belast met € 772, straks wordt dat € 1500. Wel zal een extra eenmalige schenkingsvrijstelling van € 50.000 gelden voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar, die dit geld in een huis of studie steken.

Partners

In het wetsvoorstel zal een vrijstelling gelden voor partners. Om van de partnervrijstelling voor de erfbelasting gebruik te kunnen maken moet je:

- gehuwd zijn

- een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan (via de gemeente)

- meerderjarig zijn, een notarieel samenlevingscontract hebben en bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Een uitzondering geldt voor samenwoners die al vijf kalenderjaren of langer samenwonen. Zij hoeven niet verplicht een samenlevingscontract te hebben en krijgen dan toch de partnervrijstelling, mits zij aan de overige voorwaarden voldoen.

Kleinkinderen

Aanvankelijk was het plan van de staatssecretaris dat voor kleinkinderen dezelfde tarieven zouden gelden als die van neven en nichten (zie hiervoor). In het nu voorliggende wetsvoorstel wordt het voor kleinkinderen iets minder ongunstig. Kleinkinderen zullen voor de erfbelasting dezelfde vrijstelling als kinderen krijgen (€ 19.000). Daarnaast wordt het tarief voor hen 18% over de eerste € 118.000 en daarboven 36%. Het tarief is dus voor hen 80% hoger dan tarief voor kinderen (nu is dat nog 60% hoger). Voor de schenkbelasting zullen kleinkinderen over het algemeen zwaarder worden belast. Over een schenking aan een kleinkind van bijvoorbeeld € 40.000 zal straks € 2813 meer aan schenkbelasting verschuldigd zijn dan thans het geval is.

Meer informatie: www.minfin.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.