Home

Achtergrond

Nieuwe Successiewet: de woz als basis voor de eigen woning

Op dit moment is het de hoofdregel voor de waardering van de eigen woning in de Successiewet dat uitgegaan wordt van de waarde in het economisch verkeer. Deze hoofdregel wijzigt met ingang van 1 januari 2010.

Voor woningen zal voor de uitvoering van de successiewet vanaf 1 januari 2010 de zogenaamde WOZ-waarde worden gehanteerd. Wanneer iemand in 2010 overlijdt wordt de WOZ-waarde per 1 januari 2009 genomen. Heeft zich na dat tijdstip een belangrijke verandering voorgedaan, dan wordt daarmee wel rekening gehouden.

Het zal in de toekomst dus nog belangrijker worden om jaarlijks de WOZ-beschikking goed te bekijken en zo nodig tijdig bezwaar te maken. Dit geldt met name ook voor woningen die gelegen zijn op een agrarisch bouwblok. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de waardering zelf en de uitsplitsing van de waarde over de verschillende onderdelen van het bouwblok nogal eens te wensen overlaat.

Voor verhuurde woningen komt een tabel waarbij op grond van de WOZ en jaarlijkse huur een waarde kan worden berekend.

Meer informatie: www.minfin.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.