Home

Achtergrond

Niet-westerse allochtoon trouwt in eigen kring

Niet-westerse allochtonen hebben een duidelijke voorkeur voor een huwelijkspartner met dezelfde achtergrond.

Vooral Turken en Marokkanen trouwen liever iemand van dezelfde afkomst, die al dan niet in Nederland woont. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag publiceerde.

Wanneer de partner van een in Nederland woonachtige man of vrouw speciaal voor het huwelijk naar Nederland emigreert, is er sprake van een migratiehuwelijk. In 2007 nam het aantal migratiehuwelijken af, maar in 2008 is een einde gekomen aan die daling. Het aantal stabiliseert , aldus het CBS.

Vorig jaar trouwden in Nederland 28.000 mensen die niet in Nederland zijn geboren of getogen. De helft was van westerse afkomst, een kwart kwam uit Turkije of Marokko. Zeven op de tien westerse allochtonen trouwden een autochtone partner, zes op de tien niet-westerse allochtonen huwden een partner uit de eigen bevolkingsgroep.

Turken en Marokkanen trouwen vaak iemand van dezelfde afkomst. Al jaren ligt dat percentage op 80. Sinds in 2004 de regels rond migratiehuwelijken werden aangescherpt, is het aantal partners dat speciaal uit het land van herkomst naar Nederland komt, gedaald. Vorig jaar trouwde 20 procent van de Turkse mannen en vrouwen met een partner uit Turkije. Bij de Marokkaanse mannen en vrouwen was dat respectievelijk 16 procent en 11 procent. Vooral onder de tweede generatie Turken en Marokkanen namen de migratiehuwelijken af.

Een huwelijk tussen een Turk of Marokkaan met een van oorsprong Nederlandse partner komt zowel bij de eerste als de tweede generatie Turken of Marokkanen weinig voor. Wel ziet het CBS dat de tweede generatie minder traditioneel is ingesteld en vaker kiest voor ongehuwd samenwonen. Juist bij samenwonende stellen komen gemengde relaties wel meer voor.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.