Home

Achtergrond 6 reacties

Nek uitsteken

Bij mijn weten is een handelaar iemand die voor eigen rekening een risico inkoopt en verkoopt.

Hij handelt met de verkoper over de prijs en vervolgens handelt hij ook met de koper over de prijs. Een goede handelaar zorgt dat beide partijen tevreden zijn en dat hij er zelf ook een boterham aan overhoudt. In het verleden was dit de functie van de varkens- en biggenhandelaar. Maar de tijden veranderen. Hoeveel handelaren zouden er nog zijn die op deze wijze opereren?

Diegenen die ik ken, kopen varkens in voor de slachterijen en zijn daarmee min of meer commissionair geworden. Begrijp me goed: ik spreek daar geen oordeel over uit. Maar ik constateer dat dit de praktijk is geworden.

En misschien is dat de oorzaak van de veranderende werkwijze en invloed van de varkensbeurs in Montfoort, voorheen Vleuten. Al sinds mijn NVV-tijd bezoek ik met een zekere regelmaat de vrijdagse beursavond. En hoewel ik las varkenshouder een toehorende rol heb en geen beslissende stem, word ik altijd in de gelegenheid gesteld mijn mening te geven over de prijsvorming. Wat mij in de loop van de jaren is opgevallen, is dat het steeds meer een verwachtingsprijs is geworden op grond van datgene wat de slachterijen aangeven.

Daarmee is de beurs eigenlijk een prijsvolger geworden in plaats van een prijszetter. Dat vind ik jammer.

Juist nu er voor de varkenshouders steeds minder keus is wat betreft het aantal slachterijen en dus de concurrentie afneemt, is het des te belangrijker dat varkenshouders een manier weten te vinden om invloed uit te oefenen op de prijsvorming. Als de handel dat niet doet omdat zij 'vastgebakken' zit aan de slachterijen, dan zal de beurs ook niet anders kunnen werken dan dat zij nu doet en zullen de varkenshouders dat zelf moeten doen.

Maar het zou mooi zijn als de moderne handelaar ook zijn functie van vroeger op waarde weet te schatten en probeert zowel voor de varkenshouder als voor de slachterij de beste prijs te maken. De beurs kan daarvoor het instrument bij uitstek zijn.

Maar dan moet zij wel haar nek durven uit te steken.

Wien van den Brink

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ondernemer

  Ja, ex varkenshouder, DAT is de wensdroom van iedereen die iets wil verkopen: meer vraag dan aanbod! Dan bepaalt de aanbieder wat hij gaat ontvangen......maar die tijd komt waarschijnlijk nooit weer. De industrie heeft de producent in bijna alle sectoren zover gekregen dat er altijd meer geproduceerd wordt dan er vraag is... dus altijd meer dan 100% . Door o.a. investeringen met geld van de bank is de situatie zodanig geworden dat je als primaire producent wel door moet gaan met produceren... daarom ben je overgeleverd aan de koper die bepaalt wat hij voor jouw product wil betalen. De primaire producent kan alleen maar MARKMACHT ontwikkelen door samen te werken als aanbieders!!! UNIFAR kan een voorbeeld worden van zo'n groep producenten die MARKTMACHT gaan verwerven. Dan zal UNIFAR hele goede initiatieven moeten gaan ontplooien.
  UNIFAR moet ONAFHANKELIJK blijven en zich laten adviseren door de juiste mensen. Mijn voorstel is: Laten we deze gedachten wisseling voortzetten op de site van UNIFAR. Wie wet wat hier uit voort kan komen..... (samen de nek uitsteken )

 • no-profile-image

  geen varkens

  Vion is eigenlijk tog van de boeren via LTO ( Best agrifund) . Heeft meegeholpen slacht sector te saneren . Dit met argument , groter en meer markt macht . Bij Friesland Campina geeft men al binnen een jaar na fusie toe dat het die markt macht helemaal niet heeft gekregen . Dit omdat supermarkt inkopers liever met meer partijen zaken doen .Dus beide hebben aan inkoop kant meer macht gekregen . en aan de verkoop kant moet er wel meer verkocht worden . Hiervan profiteren de inkopers .De varkenshandel zit met zelde probleem wat betreft afzet . Bij varkenshouder vechten om de varkens te krijgen . dit door prijs of extra service . Maar aan verkoop kant weinig te willen . Vele hebben zelf al het transport van de varkens en proberen daar hun winst uit te halen . omdat ze de handels marge al aan de varkenshouder hebben gegeven .De varkens worden dan meestal naar een slachterij gebracht . En gaat er dan om zoveel mogelijk varkens om te zetten tegen lage marge . Hierdoor gaan er steets meer handelaren samen om proberen te overleven . En de slachterij probeert meer invloed bij de varkenshouders te krijgen . dus handelaar wordt transporteur die dag en nacht klaar staat om klant te vreden te houden . Maar als over de prijs gaat is zijn invloed niets meer . Zie wat er al bij enkele handelaren gebeurt is die bij Vion leveren .Dus wil men invloed op de prijsvorming hebben , zal men ook moeten zorgen dat voor die prijs varkens afgenomen worden . Er is ook al eens een varkens veiling geweest maar die werkt ook alleen maar goed als er een tekort aan varkens is .Er zijn nog handelaren die vrij zijn en proberen wat invloed uit te oefenen door nieuwe afzet te zoeken . Volgens mij komt de invloed van varkenshouder en handelaar pas terug als er over een langere periode een tekort aan varkens is .

 • no-profile-image

  Han

  Stel de Nederlandse varkenshouders worden het eens over de voorgestelde afzet en bijbehorende productie beperking. Markt immers een vraagmarkt geworden en geen biedmarkt. Hier komen 3 mogelijke problemen;
  1. doen alle EU landen mee zal moeten om import van buiten te weren.
  2. NMa zal boeren beschuldigen van prijsmanipulatie (monopolie)
  3. landen buiten Europa zullen het aanbod overnemen, als grenzen niet dicht gaan. Geen slachthaak vullen maar verwerken karkassen en handel gaat door.in mijn gedachte is het beleid VION dubieus. Zij willen de grootste zijn op deze aarde in plaats van te doen waar ze eens voor opgericht zijn, Een kostendekkende prijs voor de leden organiseren. Als ik in ADG lees Vion verkoopt schapenslachterij in Australie, denk ik wat doet deze Nederlandse varkens slager met een bedrijf in Australie. Moet het ene VION bedrijf het andere beconcureren om zo zijn eigen aandeelhouders voor de voeten te lopen??? Als er winst uit het buitenlandse bedrijf komt, zien de boeren dat dan terug in hun UITBETALING?? Als er verliezen worden geleden komt het zeker op de eindafrekening terug in Nederland!!

 • no-profile-image

  ONDERNEMER

  IK ben het weer helemaal met je eens Wien, als varkenshouders moeten we zelf de nek uitsteken om te komen tot betere opbrengstprijzen. Of beter gezegd Marktconforme opbrengstprijzen. Nu zitten we met e situatie dat grootmacht VION de prijs vaststelt en dat "de anderen" daar net iets boven of onder gaan zitten. De anderen
  (kleinere en zelfstandige slachterijen) kunnen voldoende varkens inkopen om hun slachtlijnen optimaal te benutten. De vrije handelaren staan bij hun in de rij om te mogen leveren. Dus niemand wordt gestimuleErd om een hogere prijs te betalen. Dat is allemaal de schuld van de opkoopregeling die met name door van Gisbergen is mogelijk gemaakt. Van Gisbergen was de "voorman" van de varkenshouders en had ook vele contacten bij banken, veevoedersector en last but not least de slachterij sector.
  Het BOERENBELANG (goede opbrengst prijzen in een vrije markt ) i is daarbij ondergeschikt gemaakt aan het belang van "sterke slachterijen" in een geliberaliserde wereldmarkt. En daarom zijn de BOEREN nu overgeleverd aan een beperkt aantal inkopende partijen. Daardoor zijn er voor échte handelaren nog maar weinig keizemogelijkheden.
  Dat was de opzet van de opkoop en saneringsregeling. De doelstelling van deze regeling is volledig geslaagd. De grote "handelaren"die meewerken met VION (en RABO) worden straks t.z.t. "ondergebracht" in de zogenoemde INKOOPORGANISATIE die VUION zal gaan oprichten. En dan kunnen enkele jaren daarna de BOEREN zelf hun te leveren varkens doorgeven aan de zgn. INKOOPORGANISATIE en zijn de : handelaren" alleen nog maar transporteurs. ZO zal het gaan.... tenzij .... er NU partijen op staan die een platform oprichten waar BOEREN hun te levereen varkens bijvoorbeeld 3 weken van te voren aanmelden. Daar kunnen INKOPENDE PARTIJEN dan op bieden. PRIJS niet hoog genoeg dan komt er geen transactie tot stand.... Volgens mij zou dat een mogelijkheid kunnen zijn om een betere prijsvorming (voor ons BOEREN ) tot stand te brengen.
  WIE STEEKT DE NEK UIT ???

 • no-profile-image

  geen varkens

  Beste Ondernemer Twente Ik hoop dat het lukt wat u wilt berijken . Maar een levend produkt kun je niet lang vast houden . Het vast houden van varkens kost boven max slacht gewicht iedere dag meer geld . Dit weten de afnemers ook . In uw bericht spreekt u zelf al van zwaar gefinancierde bedrijven die door moeten gaan . Deze kunnen het zig ook niet veroorloven varkens lang vast te houden om zo betere prijs af te dwingen .Dus afnemer bied enkele boeren een prijs die iets hoger is dan zijn roep prijs ,maar lager dan de prijs die de groep varkenshouders wil beuren . Je zult zien dat er dan al zijn die leveren omdat ze bij niet leveren het verlies niet kunnen dragen . En dan is de aktie al gebroken . Zal wel hele kliuf worden om tot een eerlijke prijsvorming te komen , voor alle partijen .

 • no-profile-image

  Neem zelf

  Ik neem aan dat Wien en ondernemer uit Twente ook al contact gezocht hebben met UniFar, of blijft het weer alleen bij praten praten mooie praatjes verkopen en niets doen, iemand anders doet het wel voor mij ????

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.