Home

Achtergrond

Nederland besteedt 150 miljoen euro extra aan platteland

Nederland kan de komende jaren 150 miljoen euro extra besteden aan plattelandsontwikkeling.

Het Europese plattelandscomité heeft vandaag het Nederlandse voorstel daartoe goedgekeurd, meldt LNV.

Het extra geld is een gevolg van de afspraken eind vorig jaar over een herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ('health check'). Toen is afgesproken 5 procent extra over te hevelen van directe steun naar plattelandsontwikkeling (modulatie).

Deze afspraak had tot gevolg dat lidstaten de al ingediende plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP) voor 2007-2013 moesten herzien. Van de 150 miljoen euro komt 110 miljoen van de EU-begroting, de resterende 40 miljoen euro leggen Rijk en provincies er naast (cofinanciering).

Van de 150 miljoen euro gaat 30 miljoen euro naar akkerrandenbeheer; 8 miljoen euro gaat naar landschappelijk waardevolle gebieden, zoals de Friese Wouden en het Groningse Westerkwartier. LNV experimenteert daar met het belonen van groen en blauwe diensten.

Bijna 18 miljoen euro gaat naar het verbeteren van de waterkwaliteit; met dat geld worden onder meer bufferstroken langs waterlopen en retentiegebieden aangelegd. Voor energie uit biomassa is 15 miljoen euro beschikbaar. LNV investeert verder in precisielandbouw en breedbandinternet op het platteland.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.