Home

Achtergrond 11 reacties

Natura 2000-gebieden halen vogeldoelen niet

Ruim 60 procent van de Natura 2000-gebieden haalt de gestelde vogeldoelen niet.

Dat blijkt uit de Vogelbalans 2009 van Sovon vogelonderzoek. Bij de broedvogels worden in 48 van de 74 gebieden (62 procent) de doelen niet gehaald. Bij winter- en trekvogels is dat het geval in 33 van de 53 gebieden (62 procent). In sommige gebieden kom dit doordat deze gebieden zijn aangewezen voor één of enkele soorten die het op dit moment slecht doen.

Er zijn echter ook grote natuurgebieden waar de nagestreefde doelen helemaal niet worden bereikt, bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen, de Gelderse Poort en de uiterwaarden van de IJssel. Bij broedvogels vallen de nog te lage aantallen op de meeste Waddeneilanden en in het Lauwersmeer op.

De oorzaken van deze ontwikkelingen zijn divers. In de uiterwaarden van de rivieren neemt het aantal zwanen en ganzen af. Dat komt doordat ze sterk afhankelijk zijn van agrarisch beheerde graslanden terwijl grondgebruik door boeren minder wordt door natuurontwikkeling. In grotere wateren als het Volkerakmeer en het Veerse Meer is de waterkwaliteit de laatste jaren verslechterd, wat slecht is voor de watervogels.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Freek jouw woorden zijn récht in de roos!De Oostvaardersplassen waarover ik hier uitkijk worden verrabbezakt door (ik rond maar even af) 2000 heckrunderen, 2200 edelherten en 2600 konickpaarden. Er groeit haast geen spriet vegetatie meer en de hele stand van de vogels die er vroeger het karakter bepaalden is ingestort. Werk van SBB! De uiterwaarden langs de grote rivieren waren tot rond 1990 zeer rijk aan weidevogels. 's Winters barstte het er van de Kleine Zwanen. Nu kijkt men op tal van plaatsen bijna niet meer over de distels, brandnetels, ridderzuring, bijvoet, klis en andere ruige troep heen en zit er in het voorjaar geen enkele weidevogel meer. En 's winters ook geen zwanen! Gesubsidieerd werk van SBB, NM, de Landschappen en Stichting Ark! Derde voorbeeld: Botshol Abcoude (NM) staat op N2000 lijst omdat er nog welgeteld twee (2) Zwarte Sterntjes broeden. Die vogels zoeken vooral voedsel boven kruidenrijke graslanden maar de aangrenzende polder Nellestein (NM) wordt buiten het beheerplan gehouden. Daar ruimt NM in het geniep de ganzen op en laat ze vergassen, terwijl beschermde roofvogels er worden afgeschoten. En zo kan ik nog wel een uurtje doogaan! Op deze manier is iedere euro die aan N2000 wordt besteedt letterlijk weggegooid geld!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Blij Vogeltje, ik zou maar niet zo hoog van de graskuil fluiten. We leven nu in 2009 en de weidevogelstand is al méér dan een halve eeuw aan het afnemen, vrijwel uitsluitend door de almaar grootschaligere en intensievere melkveehouderij. In 1972 hadden we in ons land nog zo'n 120.000 paren Grutto's, nu nog maar amper 30.000! En dan heb ik het nog maar enkel over de Grutto. Ik zal absoluut de allerlaatste zijn om SBB, NM, de Landschappen en andere natuurbeherende instanties in bescherming te nemen, maar die kunnen er niet op worden aangesproken dat de landelijke weidevogelstand als geheel zo sterk onder druk staat. Ik spreek evenmin de boeren er op aan, maar stel dit gewoon vast. Omdat wij dit al veertig jaar lang onderzoeken en keer op keer hebben moeten vaststellen! Meten is weten, weet je wel? Doordat de overheid er nooit iets structureels aan heeft gedaan (jawel: van boeren premiejagers maken door 40 euro per weidevogelnest te gaan uitbetalen) zitten de weidevogels nu met de gebakken peren. Ik schuif niets op wie dan ook af maar zo is het. En niet anders!

 • no-profile-image

  Boerenzwaluw

  Ben het met spotvogel eens dat we als boeren door de gesubsidiëerde opschaling van de Mansholt doctrine een behoorlijke impact hebben gehad op het verminderen aan vogeldiversiteiten maar demanier zoals het tegenwoordig gepredict wordt door verschillende natuurorganisaties daar heb ik ook zo mijn vraagtekens bij,teveel verruiging en te weinig voedingsbodems voor diverse vogel soorten.
  Als boer zie ik zeer veel verschuivingen in beheer van gebieden waarin de ene keer de vos centraal staat,dan weer de grutto of de wulpen,maar na onderzoek heeft me doen beseffen dat de organisaties meer bezig zijn met het gecontroleerd binnen halen van natuursusidies dan aan vogel- en habitatbeheer,sterker nog ben ik geconfronteerd het feit dat mijn weilanden die normaal extensief beheerd worden meer vogelrijkdom kende dan de natuurterreinen van de landschappen die dat ook nog durven te erkennen ook na tellingen door een onafhankelijk bureau.
  Nu is wel goedkoop om te schermen met wat wel en niet goed gaat in het beheer maar het was veel beter geweest om diverse gronden door boeren te laten beheren en daar strikte voorwaarden aan te stellen naast een zogenaamd mozaïekbeheer zodat verschillende graslandtypes ontstaan ten behoeve van hde habitat van de vogel de dat nodig heeft,dit zal niet altijd beter zijn maar kan eenvoudig bijgestuurd worden met voorwaarden van jaarlijkse afspraken en dat is beter dat alles maar opkopen met gemeenschapsgeld en het door ambtenaren uittelaten boeren,want vogelkijkers zijn nog geen vogelbeheerders!!!!!

 • no-profile-image

  de grenswachter

  lang leve de natuurgebieden en er blijft geen vogel over

 • no-profile-image

  Freek

  Jammer dat er niet bij vermeld wordt dat het juist de bedoeling was om die doelen niet te halen. LNV heeft bewust allerlei niet te realiseren doelen opgenomen om daarmee de klaagzang rondom de achteruitgang van de natuur te voeden. Hoe harder ze kunnen roepen dat het niet goed gaat, hoe meer grond er omgevormd moet worden naar natuur.... Het jammere is nu alleen dat het vooral slecht gaat in gebieden die door de echte natuurjongens worden bijgehouden. Dat in die gebieden de doelen niet worden gehaald is vooral te danken aan het feit dat daar de beheervorm (grote grazers) centraal gesteld is ipv het natuurdoel.
  Het resultaat zal zijn dat niet de in het beheer falende organisaties worden aangepakt, maar dat vooral rondom de gebieden de boeren de praam nog verder op de neus gezet krijgen.
  Door natura 2000 zit heel Nederland op slot, natuurorganisaties worden op geen enkele wijze aangepakt als ze het via natura 2000 gestelde doel niet in stand houden!!!!!!

 • no-profile-image

  zo blij als een vogeltje

  heee waar blijft spotvogel, wandelaar en hun consortuim nu met al hun gezaag van een aantal weken terug dat de boeren de schuld zijn van de achteruitgang van de vogelstand, door al die cyclomaaiers die alles kapot maaien! Ik lees warempel in de laatste alinea dat een van de redenen van de teruggang is dat in de n2000 gebieden het normale agrarische beheer er niet meer is, en dat voor een deel verklaart dat de vogelstand er achteruit gaat. Daar moet spotvolgel natuurlijk nog ff over na denken. maar ongetijwijfeld heeft hij wel weer een af andere reden om het toch op de landbouw af te schuiven. ik wacht hun reactie met spanning af.

 • no-profile-image

  willem

  Ik begin me hoe langer hoe meer te schamen voor de boeren.
  wat een onnodige nodeloze agressie telkens weer als het over de natuur of overheid gaat!!!

 • no-profile-image

  boer

  De roofvogels en kraaien doen het erg goed,voor kiekendieven worden nog nieuwe broedgebieden aangelegd,dat beloofd nog wat

 • no-profile-image

  de grenswachter

  helemaal mee eens herkauwer

 • no-profile-image

  Rein

  Ik mis de reden van predatie

 • no-profile-image

  herkauwer

  Grenswachter, het gaat écht niet alleen om vogels hoor. Door het absurde verrotzooiingswanbeheer van SBB, NM, de Landschappen etc gaan ook de planten eraan en daarmee vlinders, kevers, libellen, zweefvliegen kortom: alles. Dat volkomen losgeslagen 'natuurontwikkelingbeleid' en die krankjoreme 'nieuwe natuur' hollen de hele biodiversiteit uit.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.