Home

Achtergrond 7 reacties

Naar een veesector met veerkracht

Ploegt de melkveehouder anno 2009 nog steeds voort, vragen Marleen Schouten en Wim Heijman zich af. De huidige lage melkprijzen vragen om veerkracht en diversiteit van de sector.

Kan de boer, onder de huidige lage melkprijzen, onverstoorbaar doorgaan? In de afgelopen weken werd in binnen- en buitenland gedemonstreerd tegen de lage melkprijs. Melkveehouders produceren onder de kostprijs en daar moet wat aan veranderen. Jarenlang was de Nederlandse melkveehouderij koploper in Europa. Daarin komt verandering nu de Europese Unie heeft ingezet op een liberalisering van de melkveehouderij. De effecten zien we nu al terug. Langzamerhand valt het doek voor de stabiele melkprijs, en loopt de levensvatbaarheid van melkveehouderijbedrijven gevaar.

De helft van de kostprijs van melk wordt bepaald door de grondprijzen. Doordat de vraag naar landbouwgrond toeneemt, stijgt de kostprijs. Dat is een blok aan het been van de Nederlandse melkveehouder. Specialisatie was jarenlang het credo voor economische groei in de land- en tuinbouw, maar in de huidige tijden leidt specialisatie tot verminderde bescherming tegen onverwachte veranderingen. Wedden op één paard zorgt voor een weinig veerkrachtige sector. Om als melkveehouderij levensvatbaar te blijven, moeten andere inkomstenbronnen worden aangeboord.

Grote diversiteit zorgt voor veerkracht in tijden van zwaar weer. De tijd van of-ofstrategieën is voorbij, en maakt plaats voor en-enstrategieën. Creativiteit is nodig om andere functies te creëren waarbij de landbouw zijn diversiteit in ruimtelijke en omgevingscondities kan gebruiken om robuuster te worden, en veerkrachtig ten opzichte van veranderingen.

De Nederlandse melkveehouderij zal haar veerkracht moeten bewijzen in de komende jaren. Is de sector vernieuwend en innovatief genoeg om zich ook in een geliberaliseerde markt, met meer abrupte schokken, staande te houden en haar vitale delen verder uit te bouwen?

Marleen Schouten is assistent in opleiding, Wim Heijman is hoogleraar regionale economie, beiden aan Wageningen Universiteit

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Kun je misschien wat concreter zijn? Wat zijn die andere bronnen die aangeboord moeten worden?

 • no-profile-image

  Boer

  Volgens mij gaat dat over het erbij nemen van een krantenwijk of venten van melk van deur tot deur of mischien het instaleren van een melktap. Er zit genoeg geld in de zuivelketen. Als de producent daar een eerlijk deel van krijgt kan de sector volstaan met de veerkracht van een betonrooster.

 • no-profile-image

  geen boer

  een universiteit he-le-maal gespecialiseerd in landbouw is niet erg flexibel. Of-of is helemaal uit! Dus: beter wat agro-faculteiten aan de andere uni's toevoegen, dat we dáár nooit aan gedacht hebben... Gerda, je komt 330 miljoen per jaar tekort (weet je nog?) hier is wat te halen!

 • no-profile-image

  Han

  Ik wacht op het vervolg verhaal van beide schrijvers met meer concrete aanwijzingen waar we als landbouw heen moeten. Dit verhaal kan ieder weldenkend mens maken hier is geen leerstoel voor nodig.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Duurt lang voordat de nieuwe aristocraten uit hun ivoren toren in Wageningen tot het gepeupel willen spreken. Ach waarschijnlijk hebben zelf ook geen idee welke andere bronnen aangeboord moeten worden, ik had het kunnen weten..................

 • no-profile-image

  fryske boer

  Ik geloof niet in terugkeer naar gemengd bedrijf zoals men hier voorstaat. specialiseren in melk produceren kosten laag houden hoge arbeidsproduktie proberen te realiseren.rekening gaan houden met lage en hoge melkprijzen is volgens mij de weg .In Wageningen zullen wel aanhangers van van der Ploeg rondlopen die ook gelooft in terugkeer naar kleinschaligheid ,maar je kunt nu eenmaal beter een ding supergoed doen dan tien dingen half.

 • no-profile-image

  boerin

  en wat zijn deze vitale delen die verder uitgebouwd moeten worden?

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.