Home

Achtergrond

Minderaanvragen voor MEI-subsidie energie

Het aantal aanvragen voor subsidie voor duurzame energie uit de regeling Marktintroductie Energie-innovaties (MEI) is gedaald door financiële problemen in de sector.

Toch zijn partijen tevreden over het aantal bedrijven dat wil blijven investeren in duurzame energie.

Dienst Regelingen (DR) meldt 25 aanvragen voor verschillende energiesystemen in de lopende subsidieronde. Over het hele jaar zijn dat er 51, vorig jaar lag dat cijfer op 63. Van de 25 voor de jongste ronde zijn er zeven voor aardwarmte. Vorig jaar lag dat voor de tweede MEI-ronde nog twee keer zo hoog.

De zeven aardwarmte-aanvragen maken aanspraak op een totaal subsidiebedrag van 10,5 miljoen euro, terwijl er maximaal vier miljoen euro direct beschikbaar is.

Dat bedrag kan stijgen als er geld overblijft uit de pot voor de semi-gesloten kas. Hiervoor zijn acht aanvragen, maar volgens Jeroen Koning, adviseur van accountantsbureau Flynth zijn dat vooral kleine aanvragen en lijkt er zo automatisch meer geld beschikbaar voor aardwarmte. "We hopen natuurlijk ook dat minister Verburg opnieuw extra in de buidel tast voor aardwarmte om alle projecten te voorzien, zeker omdat er ook MEI-projecten uit 2007 afgevallen zijn." Hoe groot dat aantal is, blijft onbekend.

Gesloten kas

Volgens Jan Smits, programmaleider van het project Kas als Energiebron, is het aantal aanvragen voor de gesloten kas wel in lijn met
eerdere MEI-rondes. Het zijn naar verwachting vooral aanvragen uit de sierteelt. Hij is tevreden over het totaal aantal MEI-aanvragen van 51 bedrijven.

In de MEI-regeling voor 2010 zit een aantal wijzigingen. Zo worden aanvragen voor het 'nieuwe telen' met buitenluchtaanvoer en schermen toegelaten. Ook komt voor projecten als aardwarmte en biomassa 5 in plaats van 4 miljoen euro beschikbaar. In totaal is er in 2010 13 miljoen euro per ronde. Net als afgelopen jaren zijn er twee rondes, maar dit jaar werd steeds 14 miljoen ingezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.