Home

Achtergrond

Melkquotum is voorraad en geen bedrijfsmiddel

Als een bedrijfsmiddel met winst verkocht wordt, kan er een herinvesteringsreserve (HIR) gevormd worden. Als er uit de voorraad verkocht wordt, komt een HIR niet beeld.

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt dat het snel tussenschuiven van een BV om daar een HIR voor de verkoopwinst op melkquotum te vormen niet werkt. Als het melkquotum niet door de BV zelf als bedrijfsmiddel gebruikt wordt, is er sprake van voorraad. De vorming van een HIR is dan niet mogelijk.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Den Haag de volgende:

X oefende een veehouderijbedrijf uit in de vorm van een eenmanszaak en is per 1 januari 2001 een maatschap aangegaan met zijn vrouw Y, waarbij hij zijn veehouderijbedrijf heeft ingebracht en waarbij het melkquotum geruisloos is doorgeschoven naar Y. In 2002 hebben X en Y belanghebbende opgericht; ieder kreeg 50% van de aandelen en ieder werd bestuurder van belanghebbende. Y heeft het melkquotum tegen een langlopend winstrecht verkocht aan belanghebbende. Per 1 januari 2002 is belanghebbende, toen nog in oprichting, toegetreden tot de maatschap. In de loop van 2002 is het veehouderijbedrijf in gedeelten verkocht. X en Y zijn geëmigreerd en in Frankrijk een landbouwbedrijf begonnen. Het melkquotum is aan derden verkocht. In geschil is of het melkquotum moet worden geactiveerd, of daarop kan worden afgeschreven, en of de bij verkoop behaalde winst kan worden gedoteerd aan een herinvesteringsreserve.

De rechtbank beslist dat, in aanmerking nemend dat een melkquotum niet kan worden meegenomen naar een andere lidstaat, het melkquotum is verkocht aan belanghebbende met geen ander doel dan om het zo snel mogelijk door te verkopen. Dit maakt dat het melkquotum voor belanghebbende geen bedrijfsmiddel is, maar door haar vanaf haar oprichting als voorraad is aangehouden. Belanghebbende moet het melkquotum activeren voor de waarde bij aankoop, mag daarop niet afschrijven en de bij verkoop van het melkquotum behaalde winst kan niet worden gedoteerd aan een herinvesteringsreserve. Voor het activeren van een 'geprognosticeerde rentelast winstrechtverplichting' zoals belanghebbende heeft gedaan, is geen plaats, omdat geen sprake is van een rentedragende schuld maar van een winstrecht. Het totale bedrag van de correctie is onjuist berekend. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Den Haag, 15 mei 2009 nummer 06/03665

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.