Home

Achtergrond 18 reacties

Landbouw doet natuurlijke opname CO2 teniet

De natuurlijke opname van CO2 in Europa door bossen en graslanden wordt volledig tenietgedaan door de uitstoot van andere broeikasgassen als methaan (CH4) door de landbouw.

Dat stellen wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University maandag.

De onderzoekers waarschuwen dat toenemende intensivering van de landbouw in met name Oost-Europa de balans nog verder kan verstoren. Broeikasgassen komen in de landbouw onder meer vrij bij bemesting en ze worden mede verantwoordelijk gehouden voor de klimaatverandering op aarde.

Wereldwijd is de emissie van CO2 door onder andere verbranding van fossiele brandstoffen het afgelopen jaar weer hoger geworden. Maar door de financiële crisis is de uitstoot minder gestegen dan in eerdere jaren. De verwachting is dat er zelfs een kortdurende afname komt.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gerrie

  Mooi, dan kunnen over een paar jaar de koeien het hele jaar buiten lopen en hoef ik mijn korte broek niet meer uit te doen.

 • no-profile-image

  dirk

  co2 uitstoot door mens en dier is slechts 3% van de totale uitstoot!De rest doet de aarde zelf!Volgende bangmaker graag!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het is wel van belang te weten dat deze onderzoeken door Nederlandse Universiteieten zijn "aangetoond". De Nederlandse overheid heeft er belang bij de waterpeilen te kunnen verhogen zoals dit in het Nationaal Waterbeheersplan en Provinciale Beheersplannen wordt beoogd. De kop van het artikel is juist maar ook suggestief; de ópslag van CO2 is bij de landbouw inderdaad minder dan bij bossen. Jammer genoeg wordt de in tienduizenden jaren opgeslagen CO2 in de vorm van olie, kolen etc. in een enkele eeuw weer in de atmosfeer gebracht door verbranding(smotoren). Terug naar de kern; door de in Nederland beoogde peilverhoging van wateren ontstaat afbraak van CO2 in een zuurstofloos of zuurstofarm milieu en ontstaat methaan. Bij vertering van CO2 (zoals Huib schrijft) komt meer CO2 vrij, en minder methaan. De vernatting en dus vorming van moerassen in Nederland betekent meer vertering onder zuurstofloze omstandigheden en dus meer methaan. Dit methaan is (volgens wetenschappers) qua schadelijkheid 25x erger dan CO2. En om dit neveneffect van waterberging voor het stedelijk gebied te verhullen wordt de toename van de uitstoot van methaan in een vroeg stadium op het bordje van de landbouw gedeponeerd, zodat de overheid buiten schot blijft.

 • no-profile-image

  Leen

  Ik zie het verband niet. Datzelfde zinnetje kun je aanvullen met autoverkeer, als dat al niet meer CO2 produceert! De vernatting in de Nederlandse "natuur" is ook debet aan een verhoogde uitstoot methaan. De Landbouw moet zeker weer in diskrediet gebracht worden.

 • no-profile-image

  klimaatscepticus

  Hebben die wetenschappers het afkoelende effect van ammoniak wel meegewogen? Alleen de aerosolen die met ammoniak ontstaan hebben een afkoelend effect wat 10 keer groter is dan het opwarmende effect van CO2. Daarnaast is ammoniak ook nog eens een reductor van broeikasgassen zoals NOx en ozon (O3).

 • no-profile-image

  Hans

  Ik vind het ook vreemd. De methaan die gevormd wordt is afkomstig van biomassa, dus op zich CO2 neutraal, en deze gevormde methaan blijft dat dan altijd methaan? of wordt dat tzt weer omgezet in CO2? methaan heeft een 20 x erger broeikaseffect dan CO2, lijkt me toch sterk dat het methaan niet een keer terug vervalt/oxideert tot CO2. Welke bolleboos kan ons daar is wat gedetailleerder over onderwijzen?

 • no-profile-image

  ab

  Alle plantaardige en dierlijke productie zit in de kringloop. Het maakt niet uit of je meer of minder produceert. De ene dag zit het in een koe, de volgende dag in vlees of melk , daarop in mest , vervolgens in de bodem even later in planten, bomen gras etc. Wat het verschil maakt is de opgeslagen energie die we uit de grond halen in de vorm van koolwaterstoffen (olie en gas). Er komen dus meer C en H moleculen bij in de kringloop, iets wat lang geleden ook het geval was. Of dit bedreigend is voor het menselijk leven weet ik niet, maar het lijkt me dat het verbruiken van opgeslagen energie aan een veel trager tempo zouden moeten gebeuren. Wat ook een verschil maakt zijn de door de mens vervaardigde persistente stoffen die zeer langzaam afbreken. Ook daar is voorzichtigheid geboden.

 • no-profile-image

  Klein Boertje

  ik vraag me wel is af hoeveel CO2 1ha Mais omzet in zuurstof ? als je zo'n prachtig groen bloeiend gewas ziet moet dat wel heel veel zijn.en je hoort daar nooit eens iets positiefs over.mischien zijn de geleerden bang dat de boeren daar zometeen een heffing voor gaan opleggen ipv andersom..

 • no-profile-image

  down under

  Ben ik nu zo slim of stellen de politicie domme vragen zou Louis gezegt hebben! Hoezo moet de uitstoot van CO2 door verbranding opgenomen worden door de biomassa van de aarde? Ik zou zeggen verbeter de wereld en begin bij jezelf door minder fossiele grondstoffen te verstoken. Vreten moeten we allemaal en WE worden er steeds meer door de toename van de wereldbevolking. Dus kom niet met zulke (politiek gewenste)dooddoeners maar wijs met de vinger op de zere plek! Vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen is in mijn ogen de juiste weg.

 • no-profile-image

  dirk

  3 % van de co2 uitstoot is toegeschreven aan mens en dier, de rest door de aarde en oceanen zelf.Volgende bangmaker graag!

 • no-profile-image

  gert

  Enkele weken terug stond hier de uitslag van een onderzoek met een heel andere inhoud,er zijn op dit gebied veel onderzoekers met diverse resultaten.Vaak worden deze onderzoeken in een bepaalde richting gestuurd om een bepaald doel te dienen.Wie betaald ,die bepaald

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Breaking news, tussen de middag op BNR: Zelfs Aalt Dijkhuizen de voorzitter van Wageningen Universiteit twijfelt of de klimaatveranderings theorieen wel kloppen. Het is nog maar de vraag of de klimaatverandering wel het gevolg is van menselijk handelen,wetenschappers hebben onderling afspraken gemaakt over de uitspraken die ze over de klimaatverandering naar buiten zouden brengen. (een smerig LINKS complot dus)
  HAHAHAHAHA, de wetenschap maakt zich toch onsterfelijk belachelijk.

 • no-profile-image

  wijs naar de boer

  Het zou toch ook wel gek zijn als de boeren het niet weer gedaan hadden. Ik word er een beetje moe van.

 • no-profile-image

  piet

  opwarming van de aarde? de aarde is aan het afkoelen! Vandaag gelezen in de krant. Maar ja dat komt een aantal mensen(heel veel) die vreten van al die onderzoeken en daar mee verbandhoudende andere baantjes die uit deze hype voortvloeien, en waar mee hun eigen buikje gevuld moet worden niet zo goed uit. Onderzoeken; wat kan daar een geld mee worden uitgespaard om een hele zoot van deze onderzoekers eens een schop onder hun kont te geven. Weg wezen met deze lapzwansen.

 • no-profile-image

  Han

  Melkveehouder als ik je goed begrijp krijgen we in de gebieden als bv. Noord West Overijsel waar weer meer percelen aan de natuur terug worden gegeven, m.a.w. tot moeras worden omgevormd meer methaan productie. Als je gelijk hebt dan is de natuur vorming dus SLECHT voor de OPWARMING van de aarde.
  Hier komt aan het licht dat wat de ene specialist nodig acht tegen de eis van de andere specialist gericht is. Waarom overleggen deze mensen m.a.w. de ministers niet over wat ze doen en wat het betekent voor elkaars besluit.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Effecten van C02, methaan en allerlei kringlopen daarvan zijn zodanig gecompliceerd dat veel daarvan wel in grote lijn kan worden aangegeven, maar dat variaties in getallen rondom die grote lijn ook heel groot is. Methaan ontstaat in de pens van herkauwers onder zuurstofarme omstandigheden. Het ontstaat doordat bacteriën daar het cellulose (vezels) uit gras afbreken. Als gras in de buitenlucht verrot ontstaat voornamelijk C02. Methaan wordt in de atmosfeer afgebroken tot C02, maar dat duurt gemiddeld een aantal jaren. C02 wordt niet verder afgebroken. Methaan wordt in kleine hoeveelheden uitgestoten, maar heeft als gas een veel sterker broeikaseffect. Voor C02 is er een grote kringloop, het wordt door planten opgenomen en kan vervolgens weer vrijkomen. Aan deze kringloop wordt op twee manieren extra C02 toegevoegd. Fossiele energie is C02 dat miljoenen jaren geleden is opgeslagen door planten. Eveneens van gigantische omvang is de C02 die is opgeslagen in regenwouden. Niet alleen in het hout van de bomen, maar met name ook in de bodem van dat oerwoud. Bij ontbossing worden de bomen gekapt of gewoon verbrand. Vervolgens vindt een versnelde afbraak van de organische stof in de bodem plaats. Dit is het geval in de Amazone, maar ook in bijv Indonesië waar palmolieplantages (voor biobrandstof) worden aangelegd op veengebied. Hiertoe wordt de grondwaterstand via sloten en drainage verlaagd met een enorme afbraak van het veen als gevolg. Wat betreft de intensivering van de OOst-Europese landbouw: als er veel kunstmest en diesel gebruikt gaat worden gaat de productiviteit omhoog maar ook de C02-uitstoot

 • no-profile-image

  Han

  Mis ik iets in het milieu verhaal? Produceren alleen dieren en machines CO2! Mensen stoten die geen CO2 uit? 1 ding is zeker de aarde is nog nooit bevolkt geweest door zoveel mensen. Om al deze mensen te voeden en van leuke "speeltjes" te voorzien moeten onze machines op volle kracht draaien. Helaas dat mag niet dat is vuil. Hoe maken en transporteren we als boeren voldoende eten voor al die CO2 producerende mensen als wij geen CO2 en methaan mogen uitstoten?
  Terug naar paard en wagen geen punt minder investeringskosten, helaas meer brandstof gebruik in de vorm van gras en haver! gevolg minder land vor voedsel productie en meer honger voor de uit zij voegen barstende wereld bevolking.
  De keus is aan de kiezer minder mensen, minder economische groei, minder vervuiling, minder oerbos sloop. Maar tevens minder LUXE. GELUKKIG EEN SCHONE AARDE.

 • no-profile-image

  johnvankessel@hetnet.nl

  op zich wel gek,in de koe leven vrijwel deelfde bacterien als in de bodem. In een bos, moeras of weiland moet toch ook methaan geproduceerd worden? Ik vraag me af hoeveel methaan er geproduceerd wordt op braakliggend land, alles wat daar groeit rot ook weer weg.. en bij iets wat rot ontstaat methaan.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.