Home

Achtergrond

Kleine percelen samen bemonsteren

Boeren hoeven vanaf volgend jaar niet elk klein perceel apart te bemonsteren om de fosfaattoestand te bepalen. Dat zijn het ministerie van LNV en LTO Nederland overeengekomen.

Boeren mogen aaneengesloten kleine percelen (van elk hooguit 2,5 hectare) samenvoegen tot een maximale omvang van 5 hectare. Eén monster volstaat voor het samengevoegde areaal. De gronden moeten wel hetzelfde bouwplan hebben (bouw- of grasland).

In de ontwerp-uitvoeringsregeling Meststoffenwet stond aanvankelijk dat boeren, die willen werken met een hogere fosfaatgebruiksnorm op gronden die weinig fosfaat bevatten, elk perceel dienen te bemonsteren.

LTO maakte hiertegen bezwaar; het zou betekenen dat boeren met veel kleine percelen op hoge kosten gejaagd zouden worden. LNV heeft begrip voor dat argument, en heeft de ontwerpregeling aangepast.

Ook op andere punten is het ministerie LTO tegemoet gekomen, zegt beleidsadviseur Wiebren van Stralen van LTO Noord. Zo mogen akkerbouwers blijven bemonsteren op de diepte van de bouwvoor: 25 in plaats van de eerder bepaalde 10 centimeter.

Daarnaast worden de gemiddelde gehaltes (forfaits) stikstof en fosfaat bij verschillende diersoorten verlaagd. Om die reden wil LTO dat 25 procent van de fosfaat via boer-boer-transport mag worden afgezet, dat wil zeggen: zonder weggen en bemonsteren. Nu ligt dat op 15 procent.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.