Home

Achtergrond

Kleine percelen mogen samengevoegd voor fosfaatbemonstering

Boeren hoeven niet op elk klein perceel een monster te nemen om de fosfaattoestand te bepalen.

Dat zijn het ministerie van LNV en LTO overeengekomen. Boeren mogen aaneengesloten kleine percelen (van elk hooguit 2,5 hectare) samenvoegen tot een maximale omvang van 5 hectare. Eén monster volstaat dan voor het aldus samengevoegde areaal. De gronden moeten wel hetzelfde bouwplan hebben (bouwland of grasland).

In de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet stond aanvankelijk bepaald dat boeren, die willen werken met een hogere gebruiksnorm voor fosfaat op gronden die weinig fosfaat bevatten, van ieder perceel een monster dienen te nemen.

LTO maakte hiertegen bezwaar, omdat dit zou betekenen dat boeren met veel kleine percelen op hoge kosten gejaagd zouden worden. LNV heeft begrip voor dat argument, en past de regeling aan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.