Home

Achtergrond

Kleine lettertjes

De zuivelhandel luidt de noodklok nu de door de overheid in het leven geroepen aanvullende kredietverzekering (Task) geen soelaas blijkt te bieden.

Volgens werknemersorganisatie VNO-NCW zijn de klachten begrijpelijk en kampen veel andere sectoren met dezelfde problemen. Met name het feit dat de regeling niet geldt voor zogenoemde nullimieten is een grote hindernis.

Het probleem is dat de overheid alleen een extra garantie wil afgeven als ook marktpartijen een deel van het risico op zich nemen. Met andere woorden: als een private verzekeraar geen kredietverzekering voor een bepaalde partij wil afsluiten, is de Task niet van toepassing. Daar komt nog eens bij dat, als de overheid wel bijspringt, de extra premieopslag van 1,5 procent voor sommige bedrijven te veel is.

De Task is in het leven geroepen om ondernemingen die zwaar te lijden hebben onder de economische crisis te ondersteunen. Het bedrijfsleven heeft daar dan ook lang naar uitgezien. De kleine lettertjes blijken echter voor veel bedrijven een te grote belemmering. Een aanpassing van de regeling, als die na 31 december nog wordt voortgezet, ligt dan ook voor de hand. Aan het probleem van de nullimieten valt waarschijnlijk niets te veranderen, maar een verlaging van de premie moet toch op zijn minst mogelijk zijn.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.