Home

Achtergrond

Kamer wil snel duidelijkheid over perceelsregistratie

De Kamercommissie LNV wil binnen een week een brief van minister Gerda Verburg over de herziening van de perceelsregistratie.

Op verzoek van de VVD wordt ook gevraagd om de brief waarin de Europese Commissie vraagt om aanpassing van het registratiesysteem.

De fracties willen de informatie kunnen gebruiken bij de behandeling van de LNV-begroting voor 2010, die volgende week plaatsheeft.

In de agrarische sector is veel onrust over de herziening van de perceelsregistratie. Volgens een schatting van Dienst Regelingen gaat het om circa 50.000 hectare landbouwgrond, die wegvalt. Dat kan gevolgen hebben voor de EU-inkomenstoeslagen en de plaatsingsruimte voor mest.

De Commissie heeft Nederland onlangs een boete van 16,6 miljoen euro opgelegd vanwege gebreken in de perceelsregistratie. Nederland zou ten onrechte slootkanten en landschapselementen zoals heggen hebben meegeteld.

Lees ook: DR bevestigt verlies van 50.000 hectare grond

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.