Home

Achtergrond

Kamer wil duidelijkheid over beheerplannen Natura 2000

De Kamercommissie LNV wil op korte termijn van minister Gerda Verburg vernemen hoe zij omgaat met de beheerplannen van Europees beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden).

VVD-Kamerlid Janneke Snijder wil met name weten hoe Verburg ervoor zorgt dat sociaal-economische factoren worden meegewogen. Ook wil de Kamer weten welk tijdspad de minister voor ogen heeft.

De provincies hebben begin september beheerplannen ingeleverd voor 71 van de 162 Natura 2000-gebieden. Deze plannen verschilden nogal op het punt van volledigheid. Met name ten aanzien van ammoniak laten de plannen grote onduidelijkheid bestaan.

Over het ammoniakbeleid staan nadere bepalingen in de Crisis- en herstelwet, die nog verder moeten worden uitgewerkt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.