Home

Achtergrond

'Kamer mist inzicht in voortgang EHS totaal'

De Tweede Kamer zegt de voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) nauwelijks te kunnen beoordelen.

Het ministerie van LNV heeft daarvoor nauwelijks cijfers en gegevens aangeleverd, vindt de voltallige Kamer. Dat bleek vanochtend bij een debat over de jaarverslagen over de voortgang van de EHS en van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Minister Gerda Verburg (LNV) constateerde dat dezelfde Kamer de uitvoering van het plattelandsbeleid, inclusief (agrarisch) natuurbeheer, heeft neergelegd bij de provincies. Dat staat op gespannen voet met het besluit van de Kamer (in nieuwe samenstelling) kort daarop om de EHS tot 'groot project' te bestempelen. Dat brengt jaarlijkse voortgangsrapportages met zich mee.

Niettemin zegde Verburg de Kamer toe nog deze maand met een 'nulmeting op de kaart' van de EHS te komen. Daaraan kan de Kamer beter afmeten hoe vergevorderd de EHS nu is. Later, volgend jaar, volgt meer informatie.

De oppositie vindt dat laat, gelet op bezuinigingsoperatie die het kabinet nu voorbereidt. Zij vreest dat gegevens pas beschikbaar komen nadat de bezuinigingsplannen bekend worden. Daardoor kunnen enerzijds de bezuinigingen niet goed worden beoordeeld, en anderzijds kan het beleid later op grond van evaluaties moeilijk nóg eens worden bijgesteld.

Lees ook: Verburg wil geen versnelde grondaankoop voor natuur

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.