Home

Achtergrond 1 reactie

Kamer krijgt 40.000 handtekeningen tegen bijensterfte

De Kamercommissie LNV heeft vanmiddag een petitie in ontvangst genomen tegen de bijensterfte.

De petitie is getekend door 40.856 mensen. In de petitie wordt gepleit voor verschillende maatregelen om de bijensterfte een halt toe te roepen. De belangrijkste is een (tijdelijk) verbod op het gebruik van neonicotinoïden, een groep bestrijdingsmiddelen.

Daarnaast vraagt de petitie om de aanplant van meer wilde bloemen en om een verdere professionalisering van de imkers te stimuleren.

Bijen zijn van belang voor de bestuiving van verschillende gewassen. Over de oorzaken van de bijensterfte bestaat wetenschappelijke discussie. Volgens de indieners van de petitie staat de belangrijke rol daarbij van bestrijdingsmiddelen vast.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Arie Koster

  Ik was daar bij en we gaan samen verder
  Bijenhelpdesk ondersteund actie stopbijensterfte
  Alleen ecologische kwaliteitsverbetering van het totale landschap helpt.

  Dit bericht is naar alle gemeentenraadsleden van nederland gestuurd maar ook massale steun van de burgers is nodig.

  Naar aanleiding van de (actie stop)bijensterfte Is een helpdesk voor bijen ontwikkeld. Deze helpdesk geeft antwoord op vrijwel alle vragen, die betrekking hebben op het leefmilieu van bijen en het beheer daarvan.

  De helpdesk is het resultaat van 25 jaar onderzoek in Wageningen (WUR, Dorschkamp, Alterra, Van Hall Larenstein (aan deze HBO-opleiding was ik verbonden als Lector stedelijke beplantingen). Aan deze helpdesk liggen tientallen rapporten en andere publicaties ten grondslag. (zie link Verantwoording op het Homepage van de helpdesk).

  De helpdesk is gericht op het grote publiek én op de professionele groenbeheerder.

  De bijenhelpdesk laat ook zien wat burgers in hun eigen straat en hun tuin kunnen doen om de biodiversiteit te vergroten en wat de mogelijkheden hiervoor zijn op het platteland.

  De website is gemaakt op non-profit basis, bevat geen reclame en wordt niet gesponsord. De bedoeling van deze Bijenhelpdesk is dat groenbeheerders zonder of met weinig hulp van buitenaf (bureaus, etc.) hun eigen vragen kunnen oplossen en naar de praktijk toe in beheer kunnen vertalen. Als de bijenhelpdesk de vragen niet beantwoordt, kunnen u of de groenbeheerders altijd kosteloos contant opnemen.


  Met vriendelijke groet

  Arie Koster


  <>

  Helpdesk voor bijen, drachtplanten en biodiversiteit.

  Geeft antwoord op vragen over het bevorderen van wilde bijen en honingbijen:

  • Welke planten worden door bijen bezocht?

  • In welk milieu groeien deze planten?

  • Hoe kunnen bestaande vegetaties zoals grasland, bermen en ruigten zo bijenvriendelijk mogelijk worden beheerd?

  • Welke samenstelling moeten bijenvriendelijke houtige begroeiingen hebben en hoe moeten deze worden beheerd?

  • Wat zijn de mogelijkheden voor bijenvriendelijke milieus in het stedelijke gebied en in het agrarische cultuurlandschap?

  • Waar nestelen bijen en hoe kan nestgelegenheid worden bevorderd?

  ariekoster@bijenhelpdesk.nl

  tel. 0318 520807 / 06 12587224

Of registreer je om te kunnen reageren.