Home

Achtergrond 1 reactie

'Kabinetsbesluit tast natuurgebied aan'

Milieudefensie is teleurgesteld dat het kabinet niet heeft gekozen voor een open IJmeer.

"Het kabinet investeert volstrekt onvoldoende in de verbetering van de natuurkwaliteit en kiest in principe voor een IJmeerverbinding'', stelt woordvoerder Klaas Breunissen van de milieuorganisatie.

Het kabinet stelt dat de uitbreiding van Almere noodzakelijk is om te voorkomen dat het Groene Hart wordt volgebouwd. Milieudefensie deelt deze mening niet. "Met de keuze voor woningbouw in het IJmeer en een IJmeerbrug wordt juist een uniek open natuurgebied aangetast'', vindt Breunissen. "Dit is ongewenst, duur en volstrekt onnodig. Het IJmeer is een uniek landschap waar veel mensen van genieten.''

Milieudefensie vindt het teleurstellend dat het kabinet de optie voor het versterken van de Flevolijn niet laat onderzoeken.

Andere natuurorganisaties zijn positiever gestemd over de besluiten van het kabinet over de toekomst van het IJmeer. Onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Milieufederatie Noord-Holland vinden dat het kabinet door eerst de noodzaak van een IJmeerlijn verder te onderzoeken "terecht besluit voor natuurontwikkeling in het IJmeer en Markermeer''.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    spotvogel

    In een tijd van klimaatverandering en zeespeigelstijging getuigt het van een catastrofale TUNNELVISIE om woonwijken diep onder NAP te gaan bouwen. Terwijl de meest logische en goedkoopste verbinding tussen Amsterdam en Almere - met snelle veerboten- kennelijk opzettelijk genegeerd wordt. Maar we wisten al dat dit kabinet absoluut visieloos is.

Of registreer je om te kunnen reageren.