Home

Achtergrond

Kabinet vraagt SER advies over bezuinigingen

Het kabinet vraagt werkgevers en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies over de miljarden euro's aan bezuinigingen en hervormingen die nodig zijn om de overheidsfinanciën en de economie er weer bovenop te krijgen.

Dat blijkt uit de vandaag vastgestelde adviesaanvraag aan de SER over het te voeren sociaaleconomisch beleid op de middellange termijn.

Ook wordt de sociale partners gevraagd hoe gewerkt kan worden aan een herstel van het vertrouwen. ,,De uitdaging is om op korte termijn te voorkomen dat de economie verder wegzakt en om het langetermijngroeipotentieel te versterken. Daar staat tegenover dat er ingrijpende bezuinigingen en hervormingen nodig zijn'', aldus het kabinet in de adviesaanvraag.

Het middellangetermijnadvies wordt elke vier jaar gevraagd aan de SER en is doorgaans bedoeld voor een volgend kabinet. De raad is gevraagd om voor de zomer van 2010 te adviseren. In mei 2011 staan weer landelijke verkiezingen op de rol.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.