Home

Achtergrond 1 reactie

Kaas maken geeft óók winst

Kaasmaken kan een alternatief zijn voor alleen groei in melkproductie.

De opbrengstprijs voor boerenkaas heeft, omgerekend naar kilo’s melk, de afgelopen jaren een minder hoge piek en een minder diep dal gekend dan die van onbewerkte melk. Voor de boer die zijn melkplas (deels) verkaast zijn het minder roerige tijden dan voor de boer die alles aan de fabriek levert. Wie kaas maakt, is minder afhankelijk van de grillige melkprijs dan wie dat niet doet.

Ook wanneer de gemiddelde omzet over meerdere jaren gelijk zou zijn, heeft de kaasmaker een voordeel. Eerst is daar de gemoedsrust, diepe dalen worden door velen als onprettig ervaren. Verder heeft de kaasmaker minder problemen met de liquiditeit van zijn bedrijf. Zeker wie in dalen op zijn rekening-courant is aangewezen, heeft extra kosten.

Maar dat is in hoofdzaak niet wat de boerenkaasmakerij aantrekkelijk maakt. Het voordeel van de kaasmakerij en kaasvermarkting schuilt hem in de beloning van de arbeid. Wie het goed doet, kan er zijn gezinsinkomen met tienduizenden euro’s per jaar mee verhogen.

De extra inkomsten zijn de moeite van een nadere studie waard. Voor individuele veehouders kunnen er verschillende redenen zijn om de kaasmakerij eens goed door te rekenen:
- het is een andere manier om het ondernemersinkomen te verhogen dan groeien;
- er is arbeid over, die misschien via de kaasmakerij te gelde kan worden gemaakt;
- het afleveren van een gereed product met bijbehorende externe contacten geeft mogelijk meer bevrediging dan het afleveren van alleen een grondstof;
- de ondernemer kan zijn verkoopkwaliteiten benutten. Op een bedrijf dat alleen melk aflevert, blijft zo’n talent onbenut.

Het maken van boerenkaas is geen richting om in te slaan voor de gehele Nederlandse melkveehouderij. Maar het is voor sommigen wel een erg interessante optie.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Arend Otten

    Kaas maken is goed. Melk verkopen via en op <> voor waarden is eenvoudiger en meer renderend.

Of registreer je om te kunnen reageren.