Home

Achtergrond

Invoering elektronische I&R versoepeld

Het ministerie van Landbouw heeft de invoering van lammeren geboren voor 1 januari 2010 in de nieuwe elektronische database versoepeld.

Dat meldt Andries Kingma, vice-voorzitter van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV). De bond is tevreden.

Lammeren zonder elektronisch oormerk geboren voor 1 januari 2010 die binnen drie maanden na de jaarwisseling worden geslacht, of binnen zes maanden na de jaarwisseling worden geëxporteerd, hoeven niet in de elektronisch database worden aan- en afgemeld.

Het gaat om zo’n 400.000 dieren die in eerste instantie handmatig, op basis van hun oude nummer, in de nieuwe database zouden moeten worden ingevoerd bij de verzamelplaatsen of slachthuizen. De handel kan voor deze dieren voorlopig nog gebruik maken van een slachtblik. De primaire sector moet de dieren nog wel aan- en afmelden in de nieuwe elektronische database.

De NBHV ontwikkelt nu een kwaliteitssysteem voor het verzamelen van weidelammeren op verzamelcentra. Het ministerie heeft daarom gevraagd, voordat zij het verzamelen van weidelammeren op verzamelcentra, halverwege 2010, mogelijk weer toelaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.