Home

Achtergrond

Industrie: tarra minder hoog

De verwerkende industrie denkt dat het tarrapercentage in de aardappelen hoger is dan vorig jaar. Maar de inschatting van het Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) wordt als te hoog gezien.

In een enquête van BAI geven telers van consumptieaardappelen aan dat hun tarra ruim 4 procent hoger uitvalt dan vorig jaar. Het meerjaarlijkse tarra ligt volgens BAI op 10 procent.

Inkoopmanager Cees Rozendaal van Farm Frites denkt dat de tarra een aantal procenten lager zal uitvallen dan de telers denken. "We constateren dat de aardappelen minder slecht zijn dan we zes weken geleden dachten. Er is wel meer variatie in kwaliteit."

Ook John Wiskerke, directeur Grondstoffen bij Lamb Weston Meijer, vindt de kwaliteit beter dan eerder werd verwacht. "Telers die met rooien hebben gewacht op regen hebben een betere kwaliteit in de schuur dan telers die met droogte hebben gerooid."

Wiskerke constateert dat meer aardappelen verloren gaan door rooibeschadiging dan vorig jaar. "We doen geen concessies aan de kwaliteit van onze producten."

Het hoge onderwatergewicht heeft voor meer blauw gezorgd. Maar het zorgt er ook voor dat de industrie meer producten uit de aardappelen kunnen maken. Wiskerke: “Waar de balans zal liggen tussen extra uitval door beschadiging en een hogere benutting is nu nog moeilijk te zeggen.”

Directeur Dick Zelhorst van Aviko herkent zich niet in de 10 procent gemiddelde tarra. "Vorig jaar had Aviko bijna 3 procent voertarra. Maar ook inclusief grondtarra halen we de 10 procent bij lange na niet. De kwaliteit is wel minder dan vorig jaar. Aviko heeft de aardappelen vaker en intensiever bemonsterd. Die gegevens gaan ook naar de telers."

De akkerbouworganisaties VTA en NAV roepen hun leden op onderzoek te doen naar de kwaliteit. Dat kan geld besparen, zegt VTA-voorzitter Louis Beemsterboer. ”De teler moet nu weten of zijn aardappelen voldoen aan de kwaliteit die de afnemer vraagt. Als hij in april er achter komt dat de aardappelen worden afgekeurd heeft hij ze voor niks bewaard.”

Of registreer je om te kunnen reageren.