Home

Achtergrond 1 reactie

Hytech best producerende uienras in bulletin 2010

Het uienras Hytech scoort het beste wat betreft leverbare opbrengst. Dat meldt het Productschap Akkerbouw in het rassenbulletin 2010 voor zaaiuien.

In het rassenbulletin zijn de gemiddelde resultaten gepubliceerd van de rasssenonderzoeken die zijn uitgevoerd van 2005 tot en met 2008.

In het rassenonderzoek van Agrifirm en het onderzoeksinstituut PPO-WUR scoort Hytech een index van 108 voor leverbare uien. Een index van 100 staat voor 75,3 ton zaaiuien per hectare van 35 millimeter opwaarts.

Hytech is gekweekt door Bejo Zaden/De Groot en Slot. Het ras Hybelle van hetzelfde kweekbedrijf scoort een index van 106 voor de hoeveelheid leverbare uien. Dit rassenonderzoek is uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf in Lelystad.

Ook in het rassenonderzoek van het Uien Innovatie Kennis Centrum (UIKC) scoort Hytech het beste voor netto-opbrengst. UIKC heeft twee proeflocaties, één in Flevoland en één in het Zuidwesten. In het Zuidwesten scoort Hytech een index van 112 voor netto-opbrengst, waarbij 100 staat voor 61 ton per hectare. In Flevoland scoort het ras een index van 108, waarbij 100 goed is voor 63 ton.

Onder druk van het productschap zijn beide rassenonderzoeken vanaf dit jaar samengevoegd. Het onderzoek is uitgevoerd in Flevoland en in het Zuidwesten van het land. Door de verschillen in opzet van het onderzoek en de methodiek is het nog niet mogelijk om alle gegevens in één lijst te publiceren. Dit jaar worden de resultaten nog afzonderlijk gepubliceerd, maar wel in één rassenbulletin. "Volgend jaar zal er één rassenbulletin verschijnen voor gele uienrassen, gebaseerd op alle beproevingen in Nederland", aldus het productschap.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Erik Greve

  Mooi dat het AGD aandacht besteedt aan de resultaten van dit praktijkonderzoek! Het maakt, hoop ik, voor de akkerbouwers ook duidelijker dat er goede dingen worden uitgevoerd met hun heffingsgeld.

  Minder mooi is dat je, in het geval van digitale informatie op het internet, simpel naar de bron kunt verwijzen. Helaas gebeurt dat hier niet.
  Rassenbulletins voor zaaiuien zijn te vinden op <>, dé site met resultaten van collectief gefinancierd praktijkonderzoek voor de akkerbouw:
  <>

  Met vriendelijke groet,
  Erik Greve
  Productschap Akkerbouw - onderzoekscoördinator

Of registreer je om te kunnen reageren.