Home

Achtergrond

Hoge Raad perkt kantonrechtersformule in

Een vergoeding die de werkgever aan een werknemer moet betalen bij 'kennelijk onredelijk ontslag' kan niet op basis van de algemene kantonrechtersformule.

Zo'n procedure heeft een ander karakter dan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer een schadevergoeding naar billijkheid krijgt op basis van de kantonrechtersformule. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.

De hoogste rechter vernietigde daarmee een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 2 december vorig jaar. Het hof oordeelde dat bij een ontslag waarvoor toestemming van het CWI is verkregen ook recht is op schadevergoeding volgens de kantonrechtersformule (op basis van het aantal gewerkte jaren en de leeftijd van de werknemer). Daarbij oordeelde het rechtscollege dat er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag als de werknemer geen schadevergoeding krijgt. Volgens de wet is daarvan sprake als het nadeel van de werknemer onevenredig groot is.

Deze redenering gaat echter niet op, zegt de Hoge Raad. Of een ontslag kennelijk onredelijk is, hangt ,,altijd van de omstandigheden af''. De vergoeding voor de werknemer is in zo'n geval gebaseerd op de geleden schade. De rechter moet eerst vaststellen of sprake is van kennelijk onredelijk ontslag, waarna de schade moet worden begroot. "Daarbij past een algemene kantonrechtersformule niet.'' Ook een algemene korting van 30 procent die het hof op de vergoeding in mindering bracht, kan niet door de beugel, stelt de Hoge Raad.

De kwestie rond de ontslagvergoedingen was inmiddels vrij omstreden omdat rechtbanken verschillende formules hanteerden.Zo ontwikkelden vier andere gerechtshoven weer een eigen berekeningsmethode. Tegen een van de uitspraken waarin dit is gedaan, loopt ook een cassatieberoep waarover de Hoge Raad op korte termijn uitspraak doet.

FNV Bondgenoten concludeert in een reactie dat werknemers ,,voortaan een volledige schadevergoeding kunnen krijgen bij kennelijk onredelijk ontslag''. FNV-advocaat Jola Boot: "Een algehele korting op de vergoeding is een te strak keurslijf. Daarnaast worden kantonrechters door de Hoge Raad verplicht de hoogte van de schadevergoeding goed te motiveren. Voor werknemers zijn hiermee de kansen op een eerlijke ontslagvergoeding vergroot.''

De uitspraak biedt werknemers volgens de vakbond "meer houvast en is een stap naar meer duidelijkheid over een vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.