Home

Achtergrond 38 reacties

Het probleem Natura 2000

Natura 2000-gebieden halen de gestelde vogeldoelen niet, blijkt uit onderzoek van het LEI.

Daar zijn allerlei redenen voor, maar de meest opvallende is wel dat de doelen soms niet passen bij het natuurlijk gedrag van vogelsoorten in bedoelde gebieden.

Natura 2000 schiet aan alle kanten uit de bocht. Het idee was om natuur te beschermen, ofwel te behouden. Steeds vaker draait het echter uit op opgelegde natuurcreatie, anders gezegd de geforceerde aanleg van nieuwe gebieden. Tot en met 2020 is 2 miljard euro nodig om de doelen te halen – als dat al lukt.

Het hele project keert zich steeds meer tegen zich. Nederland hanteert de Brusselse regels zo strikt, dat met name de landbouw geen kant meer op dreigt te kunnen. De kans is groot dat dit leidt tot een reeks rechtszaken.

Het grootste probleem bij Natura 2000 is dat de doelen – ook als ze bij lange niet gehaald worden of onhaalbaar (b)lijken – worden afgedwongen. De overheid had moeten kiezen voor het consensus-model: door zoveel mogelijk betrokken partijen te betrekken bij het project met realistische doelen, had zij draagvlak kunnen kweken. Nu dreigt alles te ontaarden in een politieke en juridische warboel. Daar is niemand – de natuur én de landbouw voorop – mee gediend.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  geergerde boer

  he happy boerke wind je niet op over die stumpers hier want dat win je toch niet want volgens my zit die nietsnutten de hele dag achter computer te kyken of iedereen het wel met hun eens is en zo niet dan beginnen ze je weer van alles toe te wensen

 • no-profile-image

  herkauwer

  LNV lijkt mij ook niet de eerstaangewezen 'rentmeester' om onze kwestbare natuur te beheren!

 • no-profile-image

  trotse boerin

  Het heeft geen enkele zin om de zwarte piet heen en weer te schuiven. Het hele N2000 gebeuren is gewoon onwerkbaar!!
  Laat ik voorop stellen dat geen enkele boer/agrarier tegen de natuut is sterker nog we genieten er elke dag van!! Maar het is weer de typische nederlandse regering die weer eens meer dan andere landen wil. Het natura 2000 gebied bij ons Stelkampsveld is vanuit EU opgenomen voor basiche kwel,maar nederland plakt er ook nog maar 6 plantjes bij aan en dus ook een heel scala aan regels. In den beginne komen de heren met het credo win-win situatie,echter na een directe vraag wat het de boeren opleverd kon men geen antwoorden bedenken. En het is ook nog zo dat grenzen niet bepaald zijn en niet beargumenteerd. Eerst werd verteld dat het in rapporten vermeld zou zijn maar geen enkel rapport is te vinden! Ook niet door de overheid notabene!! Daarbij komt dat de ammoniakuitstoot omlaag dient te gaan maar het overgrote deel komt hier uit Duitsland aangewaaid en moeten wij daar dan op afgerekend worden? En de onderlagen in de grond verknallen doen wij al lang niet meer sinds in de jaren 80 het mestbeleid is aangepakt. De normen liggen op het moment zo dat wanneer je op je land gewoon het huidige max. gebruikt de bodem zowieso jaarlijks verder verschraald en dat zal ook in de toekomst een probleem geven voor de boeren daar we dan niet meer genoeg voer van het land kunnen halen!
  Maar het hele n2000 is een en al voorbeeld van een overheid die niet alleen maar onbetrouwbaar is maar ook nog eens alles aan elkaar liegt! Met een instelling van we zullen die boertjes wel klein krijgen! Wat is de natuur daar nu mee gebaat.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Tjeetje zeg, wat een kloothommels zijn die boeren. Hebben ze een keer de kans om met argumenten N2000 te lijf te gaan en zijn ze weer niet thuis. Nou, naar blind dates of wild cruises zijn die viagraridders vast ook niet uitgerukt. Wat een conglomeraat futloze platzakken!

 • no-profile-image

  Happy

  Mee eens RV dat is het aller duurzaamst, vooral ook economisch gezien. Laat die rare vogel maar een n200 gebied maken in zijn eigen achtertuin !

 • no-profile-image

  r.v.

  oftewel, stront erop, de ploeg erin en mais poten

 • no-profile-image

  herkauwer

  Die N2000 gebieden zijn bestemd om waardevolle natuur voor komende generaties veilig te stellen. Maar dat gaat jullie verkokerde brein kennelijk te boven. Helaas bakt de politiek er tot dusverre ook niks van. Niet zo vreemd als je ziet wie er de grootste regeringpartij is. Wél veekl kinderen maar geen grein zorg voor de toekomst!

 • no-profile-image

  happy

  Het wordt steeds gekker met die gekken hier, nu is er weer teveel landbouwgrond ?? Ik ga er ook niet meer tegenin......"mensen" met zulke visies behoren niet vrij rond te lopen maar horen in een gesticht thuis en laat ze daar maar lekker verhongeren.....Gelukkig worden n2000 gebieden binnekort afgeschaft omdat er toch geen draagvlak voor is

 • no-profile-image

  geergerde boer

  dat bedoel ik nu schelden en anders kunnen ze niets die nietsnutten

 • no-profile-image

  herkauwer

  Trotse Boerin, je klept er wel een beetje naast hoor. Om te beginnen komt er bij de in ons land heersende ZW-wind niet erg veel ammoniak vanuit Pruissen overwaaien! En al helemaal niet bij Zwiep, Kulsom en Beekvliet! Verder wordt de bodem bepaaldelijk niet verschraald door de nog almaar onbeperkt voortgaande zodebemesting. En ten derde heeft het N2000 gebied Stelkampsveld nog wel andere waarden en functies dan Basische Kwel vanuit de Lochemse Berg. Ik deed in dit gebied al in de jaren 1960 - 1964 veldbiologisch onderzoek en heb er in 2002 nog grondwaterkarteringen gedaan, dus ga mij niet vertellen dat ik niet weet waarover ik het heb. Want ik ken er iedere vierkante meter dus ook nog uit de tijd voordat de boel naar de mallebiezen werd geholpen door beekabnormalisatie en ruilverkaveling! Valt tegen nietwaar?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Nou moet ik wel zeggen dat het LEI beslist de allerslechtste raadgever is. Daarover valt veel te lezen in hoofdstuk 93 (Rationeel) van mijn boek "WACHTEN OP DE PANDEMIE". Vooral het slotadvies daarin zou ten spoedigste ten uitvoer gebracht moeten worden. Want het LEI maakt al tientallen jaren méér kapot dan ons lief zou behoren te zijn!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Het Landbouw Economisch Instituut lijk mij niet de eerstaangewezen instelling om ecologische zaken door te lichten. Dat is vragen om ellende!

 • no-profile-image

  happy

  Ja scherpe en mooie opmerking, fan herkauwer. Maar ik weet zeker dat mijn andere fans hierover heen gaan, aanleiding genoeg toch ??

 • no-profile-image

  govert

  Volgens mij zijn agrariërs zoals Happy Boerke inderdaad een groter probleem dan N2000.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Zulke flutboeren als Happy Boerke worden komende jaren weggesaneerd of in de vrije val van de Rabobank meegesleurd! Ik zie voor dit sekreet wel een WSW-functie als turftrapper in het gelukkig te regenerenen Boertangerveen in het verschiet liggen!

 • no-profile-image

  boer

  Iedereen krijgt een beetje gelijk. Om te beginnen dienen alle kadavers oftewel slachtoffers van een mislukt experiment bij elkaar te worden geschoven en vernietigd. En ja, het is beter om de grond daarna zolang voor iets nuttigs te gebruiken zoals mais bieten of gras zolang er geen geschikte mensen bij worden betrokken die van zo'n gebied iets kunnen maken wat aantrekkelijk is voor een breed scala aan inheemse flora en founa die in een aantrekkelijk gebied gaan leven op vrijwillige basis.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Geërgerde Boer, jij hoort zélf ook tot het N2000-probleem. Ga eerst eens fatsoenlijk het verschil leren tussen een y en een ij voordat je in dit forum jouw schier-ei legt! Geitenbreier die je bent!

 • no-profile-image

  lulnietman

  Herkauwer uit beekvliet heeft misschien wel wat te lang met z'n voeten in het water gestaan.Als hij rapporten had nagekeken dan had hij in het KIWA rapport kunnen lezen dat voor het Stelkampsveld geld dat het :no sense of urgency" heerst wat dus betekent dat wanneer je niets doet er over 10 jaar geen verslechtering van de natuur plaats vind.
  Dus het Stelkampsveld is er echt niet zo slecht aan toe als u schetst. Verder is het echt niet meer zo dat er overvloedig bemest wordt want een boer moet erg zuinig zijn op de mest om die zo aan tewenden dat hij nog een optimale productie heeft. Daarbij is het wel zo dat de normen zo langzamerhand zo laag zijn dat er meer wordt onttrokken aan de grond dan dat er wordt toegevoegd. Dit is al te zien aan de veranderende samenstelling van het gras. Bovendien kan ik mij er enorm aan ergeren wanneer mensen doen alsof boeren enorme vervuilers zijn.In het Stelkampsveld heeft SBB de meeste grond in bezit en er zou kwelwater vanuit de EU beschermd moeten worden. Dan vind ik het onvoorstelbaar dat een SBB hemelbreed een stukje verderop gronden kan verschralen en poelen graven waarvan niet eens onderzocht is of ze een negatief effect heeft op het kwelwater!!! Voor het zelfde geld wordt zo de kwel verstoord en de boeren er weer op aangeken. In mijn ogen zijn de zogenaamde natuurbeschermers de grootste natuurverprutsers!!

 • no-profile-image

  herkauwer

  De streek tussen Borculo en de Lochemse Berg bij Zwiep en Kulsdom is mij al sinds het begin van de jaren zestig landschapsecologisch en biologisch bekend. Toen was de Berkel nog een ongeschonden kleine rivier met steile oevers, uitgeschuurde bochten en zandbanken op stroomluwe plaatsen. Bij huize Beekvliet stroomde daar de, toen kort tevoren 'genormaliseerde' Groenlosche Slinge in uit. Het hele gebied ter weerszijden van beide beken behoorde tot de mooiste en gaafste landschappen die ik- ook toen al- in ons land kende. En dat is vanaf het eind van de jaren zestig vrijwel allemaal naar de mallebiezen gegaan door ruilverkaveling, schaalvergroting en hercultivering. Ik praat dus niet over een KIWA rapport, maar over de recente geschiedenis van dit gebied. Het deed mij destijds goed dat een deel van dit gebied veiliggesteld leek te zijn door aankoop door SBB, maar daar kijk ik tegenwoordig heel anders tegenaan. Organisaties zoals SBB hebben hun oren laten hangen naar 'natuurontwikkelaars', waardoor de kostbaarste landschappen thans worden verrabbezakt door uitheemse koeien en paarden en er van het gebiedseigen karakter steeds minder terug te vinden is. Dat zijn inderdaad natuurverprutsers en hun kreten over 'nieuwe natuur' slaan absoluut helemaal nergens meer op. Zij maken kapot wat ze feitelijk heel zorgvuldig horen te koesteren en veel liever zag ik daar het beheer in handen van plaatselijke boeren die met hun beide voeten op de grond blijven staan en niet meedoen aan al die natuurontwikkelsoeza.

 • no-profile-image

  gerard krul

  Dat is me uit het hart gegerpen Herkauwer. Ook hier in de buurt verzieken SBB en het Landschap alles wat maar te verkloten valt. Het lijkt wel of ze helemaal krankzinnig zijn geworden met die Hooglanders, Galloways en Konickpaarden. Alles gaat naar de verdommenis, maar zij noemen dat natuurbeheer!

 • no-profile-image

  spotvogel

  R.V. we zitten absoluut niet verlegen om ongeciviliseerde humbug. Er is eerst een verantwoord en op duurzaamheid gericht beleid nodig voordat N2000 met enig succes kan worden opgestart, dat bedoel ik te zeggen. Die stront mag dus in jouw eigen moestuin!

 • no-profile-image

  dier

  Nu vriend en vijand het erover eens zijn dat N2000 fout is, zou ik zeggen beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Onderhandelen dus weer? Iedereen heeft te doen met die beesten in de zgn. natuurgebieden die half te vreten hebben en moeten kreperen in de winter. Schandalig.

 • no-profile-image

  happy

  Ach ik krijg zowaar een heuse fanclub hier haha dank voor uw reacties, het geeft aan dat jullie toch intresse hebben in mijn mening en sterkt mij in de gedachten dat jullei gewoon informatie nodig hebben van een deskundige zoals ik haha Oja wandelaartje kun je ook even duidelijk met agrumenten aangeven waarom jij denkt dat ik weggesanneerd word of is dit weer een hersenlozekronkelgedacht van een zieke ziel die totaal nergens iets van af weet en meent een mening hier te moeten geven ?? Denk het laatste..... Dag fans ik zie uit naar jullie fanmail

 • no-profile-image

  happy

  Ach ja....aldus de mensen die in de groter stad wonen en alles kapot maken met hun vuile smerige industrie en autos. En dan vertellen dat wij het verkeerd doen...... Het landschap wordt al eeuwen lang onderhouden door boeren en niet door zulke nietsnutten als vogeltje en koetje (zelfde overigs) en dat hebben ze altijd heel goed gedaan. Maar blijkaar zijn er sukkels (zie hieronder) die menen weer een grote bek te hebben dat alles anders moet maar er zelf niets aan bijdragen. Ik zie knabbel en babbel (zie hieronder) niet aan onderhoud doen omdat ze een veel te grote bek hebben en een hekel aan werken hebben. Het zal wel weer gebeuren dat boeren het wel weer moeten doen alleen de draagkracht daar is 0,0 % voor n2000 dus afschaffen die onzin en laat de boeren het werk maar doen dan komt het tenminste goed.....

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hé Boerke, als je het openingsstuk van spotvogel goed had gelezen dan zou je een andere toon aanslaan.Jij drijft mensen die begrip hebben voor de boerenstand juist tegen je in het harnas. Boeren hebben inderdaad eeuwenlang het landschap gemaakt, maar na de oorlog ook tot vér onder het maaiveld naar de testikels geholpen. Ruilverkaveling na herinrichting na herverkaveling na .....etc. Denk daar maar eens over na. Maar daarover gaat dit forum niet.

 • no-profile-image

  piet

  Volgens mij zouden luldebehangers zonder stijfsel, zoals dat ongelukkige Boerke, afgeschaft moeten worden. Dan zag het er in de polder meteen een stuk gelukkiger uit!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Maak je maar niet boos Herkauwer, sommige boeren staan zovér van de natuur dat ze écht alleen maar aan productiegrond denken. Daaraan is ons landschap al kapotgegaan, verdwijnt elders het regenwoud en gaan wij er straks allemaal aan. Tragisch maar waar! Daarom is het ook zo vreselijk dat de hele N2000 gedachte kapot gemaakt wordt door wanbeleid en mismanagement.

 • no-profile-image

  Geert

  Het is duidelijk dat er voor N2000 weinig draagvlak is,op zich heel logies,als je bedenkt dat het half Nederland op slot zet! Nederland is opzich een prachtig land,maar we moeten ook weer niet overdrijven, het is voor een buitenlander min of meer een grote stad met aangelegde parken,N2000 gebieden moeten zoals vernoemd behouden worden voor ons nageslacht,wij zullen er weinig lol aanhebben,men bestempeld deze gebieden als kwetsbaar dat betekend indirect, geen toegang tot deze gebieden,en een economiche standstill rondom deze gebieden,of zoals ze in de wereld zeggen:God create the world,en the men create Holland.

 • no-profile-image

  boer

  @Dier,Dieren,ja schandalig die dieren laten uithongeren in natuurgebieden,zoals oostvaarderplassen als dit ook Natura 2000 is,dit is meer een concentratiekamp voor dieren,dit doet me denken aan WO2 .Verburg wil eens die dieren laten voelen wat de echte harde natuur is,maar deze dieren kunnen ook geen kant op

 • no-profile-image

  happy

  n2000 is gedacht door sukkels zoals jij. "wij zullen wel even vertellen hoe wij het willen hebben maar doen zelf geen ene flikker aan natuur ed dat moeten die boerkes maar doen" Ammahoela !!Wel allemaal wensen en eisen opleggen maar geen werkbare regels en geld om dat te realiseren puur omdat het weer een burocratische regel is bedacht door mensen zoals jij die totaal geen verstand van zaken hebben en zomaar wat kreten en termen over de boeren smijten. Denk daar maar eens over na, want daar gaat dit forum wel over !

 • no-profile-image

  spotvogel

  Het dreigt met N2000 al net zo'n fiasco te gaan worden als met Natuurontwikkeling en Nieuwe Natuur. Daarmee begon men zo'n kleine 20 jaar geleden, met het gevolg dat we tegenwoordig bijna al onze wérkelijk waardevolle natuur hebben zien veranderen in troosteloze onkruidsteppen en houtopslagstruwelen die ecologisch nergens op lijken. We raakten kwijt wat ons land uniek maakte, zoals het kostelijke rivierenlandschap "van Thijsse en Marsman." En wat kregen we er voor terug? KLIKONATUUR! Voordat N2000 op deugdelijke wijze kan worden ingevuld, vormgegeven en haar beslag kan krijgen dient er eerst grondig gewied en kaalgeslagen te worden in de instituties die ons land volplempten met wezensvreemd vee en verrabbezakte fakenatuur. En anders is iedere geinvesteerde euro er twee teveel!

 • no-profile-image

  zwalker

  Hé, ergerlijke feitenverdraaier, er is een hemelsbreed verschil tussen SCHELDEN en TERECHTWIJZEN! Wipstaartje heeft volkomen gelijk om jou te CORRIGEREN. Dat had al veel eerder moeten gebeuren.

 • no-profile-image

  happy

  Ook heb nog intresse in die functie van turftrapper. Aangezien mijn fans zelf nog te dom zijn om deze functie naar behoren uit te voeren zal een boer (wie anders) het wel weer moeten klaren anders komt er niets van terecht, kijk maar naar n2000, totaal geen draagvlak onder boeren en wie moet het werk dan doen....juist allemaal te lui om de handen uit de mouwen te steken, het is veel makkelijk om een grote bek op te zetten, daar wordt je niet zo moe van....

 • no-profile-image

  spotvogel

  En als Natuurmonumenten. SBB en de Landschappen de N2000 gebieden gaan beheren dan lopen er in de kortste keren alleen nog buitenlandse koeien en paarden en is alles overwoekerd door onkruid en kreupelhout! Een Verlies- Verlies- situatie!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké dan Boerke, ga eerst maar turf trappen en daarna Boekweit zaaien. Dan maken we volgend jaar een dorsvlegel van je!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ook jij hebt maar ten dele gelijk Boer op het land. Die grote kadavers behoren inderdaad meteen opgeruimd te worden om ziekten te voorkomen. Maar SBB laat niet alleen in de Oostvaardersplassen dood vee liggen maar ook in andere beheergebieden zoals in de Gelderse Poort. In uiterwaarden waar het rivierwater overheen spoelt. En benedenstrooms wordt daar weer drinkwater van gemaakt! Te zot voor woorden! En de N2000 gebieden bezitten al unieke natuurwaarden en dat moet behouden blijven. Alleen lukt dat niet als er foute beheerplannen worden gemaakt. Omploegen en als landbouwgrond gebruiken doet die oorspronkelijke waarden voor altijd teniet. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Er is in ons land al veel teveel landbouwgrond! Denk maar eens aan braaklegregelingen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  N 2000 is EUROPEES BELEID. Afschaffen gaat dus niet zomaar Boerke. En dat er veel teveel landbouwgrond is blijkt dag na dag uit het gezeik en gezever over de te lage prijzen. Die zijn namelijk een gevolg van de structurele overproductie!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Boerke, je lult uit jouw nekharen. Al eind jaren 60 was ik in mijn dooie uppie bezig om een verruigd heiveldje bij Achterveld open te kappen en te herstellen, in 1972 was ik met enkele vrinden de eerste in ons land die met wilgenknotten begon en daar is uiteindelijk het vrijwillig landschapsbeheer uit voortgekomen. En Best Dier en Beste Boer inderdaad: in die zogenaamde natuurontwikkelinggebieden lopen buitenlandse koeien en paarden te verhongeren terwijl onze echte natuur het ook aflegt. En dat alles omdat er geluisterd werd en wordt naar "het Amsterdammertje en co" zoals ik die club stadse natuurverwoesters rond de omhooggevallen Frans Vera noem. Beste Boer geloof mij maar, dat soort lui zijn zéfs nog erger dan Tante Gerda! En door die vreselijke natuurontwikkelingramp gaan ook de N2000 gebieden naar de Filistijnen. Daarom is een grondige en deskundige herbezinning nodig over het N200-concept als geheel, de Beheerplannen en de rol van boeren binnen de N2000 gebieden. Nét zoals Spotvogel aan het begin van dit forum al vaststelde!

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.