Home

Achtergrond

Het gelijk van Van Weperen

Vanuit liberaal perspectief geredeneerd heeft melkveehouder en oud-bestuurder Jan van Weperen volstrekt gelijk.

Als je wilt dat de sterkste en meest geschikte melkveebedrijven zich maximaal kunnen ontwikkelen, is het goed om te zorgen dat bedrijven die eigenlijk niet mee kunnen komen te lang actief blijven. Ook moeten grond en quota niet met allerlei kunstgrepen duur worden gehouden.

De Rabobanken (en Friesland Bank en nog enkele andere) helpen daar nu wel aan mee. Niet verwonderlijk, want voor de banken betekent het simpelweg omzet. En met name de Rabobank heeft groot belang bij een hoge waardering van grond en quota, want op basis daarvan is gefinancierd. Nu de lucht daar uit laten lopen zou een te groot beroep op de onbaatzuchtigheid van de bank doen. Bovendien zou de maatschappelijke en sociale schade zeer groot zijn. Niet in de eerste plaats voor de melkveehouderij, maar wel voor andere sectoren.

Bovendien merkt Van Weperen terecht op dat de bank slechts medewerking verleent aan initiatieven die in eerste instantie van de boer uitgaan. Ook al adviseren bank en accountant nog zo vaak om dure grond of quota te kopen, het is en blijft de eigen verantwoordelijkheid van de boer om zowel dure aankopen te doen als hoge financieringslasten op zich te nemen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.