Home

Achtergrond

Groen licht bundeling paprikapartijen in APO

De paprikatelers mogen plannen voor verkoopbundeling in een associatie van producentenorganisaties (APO) verder uitwerken.

Het Productschap Tuinbouw (PT) ziet in een eerste toetsing van de plannen geen bezwaren.

Volgens Theo Tijssen, voorzitter van de werkgroep voor de associatie van producentenorganisaties, worden de plannen nu concreet uitgewerkt. Daarna stemmen de leden van de vijf afzetpartijen over de plannen.

Formeel moet het PT de plannen nog officieel goedkeuren naar Europese regels voor gemeenschappelijke marktordening (GMO), maar dat zal volgens Tijssen na het lange eerste toetsingsproces naar verwachting geen problemen opleveren. ”Het tijdpad maakt een start in het nieuwe seizoen mogelijk.”

Het PT bevestigt dat de partijen door kunnen met de oprichting. De telers van Best Growers Benelux (BGB), Tradition, Greenery, ZON en Fresq vertegenwoordigen samen ruim 70 procent van de paprikateelt in Nederland.

Onder leiding van Tijssen wordt nu gewerkt aan de oprichting van een nieuwe coöperatie voor deze APO. Het is de bedoeling dat de coöperatie ook echt verkopers in dienst krijgt.

"De verkopers moeten effectief verkopen, het is geen verkoopcommissie die richtlijnen geeft aan de afzetorganisatie. Zij moeten het APO-belang dienen en een zo goed mogelijke prijs uit de markt halen. De verkopers kunnen dezelfde mensen zijn die nu werken voor afzetorganisaties."

Het is nog niet duidelijk of de verkopers bij elkaar in één kantoor plaatsnemen, of bij de afzetpartijen gezeteld blijven. "Het maakt niet uit of je fysiek tegenover elkaar zit, of virtueel. Er is continu contact."

De APO is geen vehikel tot een nieuwe minimumprijs in de markt. "Het is niet zo dat een minimum- of bodemprijs wordt afgesproken. De verkopers kijken goed naar de marktontwikkelingen. Als de aanvoerprognoses daartoe aanleiding geven, kunnen ze bijvoorbeeld samen besluiten offensief paprika te verkopen."

Of registreer je om te kunnen reageren.