Home

Achtergrond

Goede intentie Limburg

De provincie Limburg en de LLTB maken zich sterk voor het behoud van landbouwgrond in de provincie.

In een intentieverklaring stellen de provinciale overheid en de landbouworganisatie dat natuurcompensatie zoveel mogelijk in en rond de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet plaatshebben.

Daarbuiten moet zo min mogelijk landbouwgrond worden opgeofferd aan natuur. En als dat dan toch nodig is, moeten de ruimteclaims op landbouwgrond worden geminimaliseerd. De agrarische grond die toch verdwijnt, moet volgens de intentieverklaring worden gecompenseerd.

Dit zeer ambitieuze en boervriendelijke akkoord past in een tijd waarin goede landbouwgrond tot afgrijzen van velen wordt opgeofferd. Denk aan de polders in Zeeland en Flevoland. Aan de andere kant lijkt de verklaring verstrekkender dan de realiteit vermag. Het betreft een afspraak tussen provincie en LLTB; het is maar zeer de vraag of deze in stand blijft bij claims als gevolg van (inter)nationaal beleid. Ook in Limburg zit de zaak door dit plan echt niet op slot.

De intentie is echter lovenswaardig en een voorbeeld: herken en waardeer de economische én ecologische waarde van goede landbouwgrond. Maar al te vaak wordt daaraan voorbij gegaan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.