Home

Achtergrond

'Geen fiscale vrijstelling voor landschapsbeheer'

Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) is tegen een fiscale vrijstelling van inkomstenbelasting voor alle maatregelen van landschapsbeheer uit de zogenoemde groenblauwe catalogus.

Volgens De Jager is daarvoor geen dekking op de begroting.Bovendien zouden de uitvoeringslasten van zo’n vrijstelling hoog zijn. De overheid hanteert de groenblauwe catalogus bij het belonen van landschaps- en natuurbeheer, de zogeheten groene en blauwe diensten. Christenunie-Kamerlid Ernst Cramer had om een vrijstelling gevraagd, bij het debat over het Belastingplan 2010.

De Jager wijst op nóg een reden om nu niet met zo’n vrijstelling te komen: het kabinet heeft werkgroepen gevormd, die het hele rijksbeleid onder de loep nemen op zoek naar mogelijkheden om fors (20 procent) te bezuinigen. Er zijn aparte werkgroepen voor natuur en leefomgeving en voor belastingen.

Een aangekondigde uitbreiding van de fiscale ’groenregeling’ voor landschapsmaatregelen is in oktober goedgekeurd door de Europese Commissie, meldt De Jager. Deze wordt zo spoedig mogelijk doorgevoerd.

Verdere uitbreidingen van de groenregeling voor landschap gaan ten koste van ander beleid onder die regeling.Andere voorstellen van Cramer om landschapsbeheer te fiscaal te belonen noemt De Jager ongewenst (persoonsgebonden aftrek voor natuurontwikkeling) of ze zijn al beschikbaar (vrijstelling voor landschapsorganisaties als nut beogende instelling).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.