Home

Achtergrond

Fruitteeltsector moet versterken

De fruitteeltsector moet zich onderscheiden om de marktpositie te verbeteren.

Dit kan door middel van productinnovatie en bundeling van het aanbod, zegt Johan van Haarlem, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

De laatste weken wordt in de agrarische media gediscussieerd over het versterken van de primaire sector als antwoord op de onevenredige marktmacht van het grootwinkelbedrijf. Bij versterking van onze marktpositie gaat het in mijn ogen om marktmacht en onderscheidend vermogen tegen de laagst mogelijke kosten.

Een betere positie kan bereikt worden door een veel hechtere samenwerking die niet vrijblijvend kan zijn. Bundeling van het productaanbod kan hier een goede impuls aan geven. Door bundeling van het aanbod kunnen ook kosten worden bespaard. Zeker als het gaat om besparingen op logistieke kosten.

Het grootste onderscheidend vermogen creëer je volgens mij door een product in handen te hebben dat je concurrenten niet hebben. Dit onderscheidende product moet het liefst door één aanbieder in de markt worden gezet. Als sector moet je investeren in productvernieuwing en rondom nieuwe producten een goede structuur bouwen.

Dit hebben we in de sector vormgegeven binnen Inova Fruit. Via Inova Fruit heeft de gehele sector toegang tot de nieuwe producten. Deze benadering met sectorale toegang is een belangrijk uitgangspunt voor de NFO.

De productvernieuwing binnen Inova Fruit wordt nu afgeremd door het verschil in visie tussen aandeelhouders. Als sector kunnen we ons dit niet permitteren. We moeten werken aan oplossingen om de innovatiekracht te versterken. Bundeling van het coöperatieve aanbod kan hier wellicht een positieve impuls aan geven.

In de laatste hoofdbestuursvergadering van de NFO hebben we stilgestaan bij de vraag wat noodzakelijke stappen zijn om een betere positie in de keten af te kunnen dwingen. We moeten een goed beeld hebben van de meest kansrijke opties. De NFO wil daarom op korte termijn een onafhankelijke analyse laten maken om deze in beeld te brengen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.