Home

Achtergrond 202 reacties

Faunafonds verjaagt ganzen met honden naar foerageergebied

Het Faunafonds begint een proef in Zuid-West Friesland waarbij overwinterende ganzen met Border Collies naar de foerageergebieden worden verjaagd.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 60 procent van de ganzen overwintert in de aangewezen foerageergebieden. De rest verblijft daarbuiten en veroorzaakt schade aan onder meer landbouwgewassen.

De provincie Noord-Holland heeft, op verzoek van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren, ook een aanvraag gedaan voor het verjagen van ganzen met honden. De proef wordt nu eerst in de provincie Friesland gedaan, omdat daar een groot deel van de overwinterende ganzen (en smienten) verblijft. In deze provincie is 29.000 hectare als foerageergebied begrensd. De Nederlandse provincies hebben in totaal 80.000 hectare begrensd voor de opvang van ganzen en smienten. Buiten de foerageergebieden mogen grondbezitters jagers inschakelen om de ganzen te verjagen en een deel af te schieten.

Veertig grondgebruikers in Friesland met een gezamenlijke oppervlakte van 1750 hectare doen mee aan de proef. Op hun gronden vindt vanaf begin november tot en met 30 april 2010 intensieve verjaging met Border Collies plaats.

Bekijk ook het filmpje op Ophetland.tv.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  wandelaar

  GJ ik denk dat het juist wél zo moet gaan werken. Natuurlijk zitten die ganzen niet op het erf en natuurlijk zijn niet alle kavels huiskavels, al lijkt het daar door al dat geruilverkavel tegenwoordig vaak wel op. Met 'erf" bedoel ik dus 'bedrijf' en ik zou niet weten waarom een boer een urenvergoeding zou moeten krijgen voor iets wat onder zijn natuurlijke ZORGPLICHT valt. HIJ, en niemand anders, kan immers bepalen welke percelen er op enig moment wél en welke niet schadegevoelig zijn. En als zijn uren dan zo kostbaar zijn dan zal hij stellig niet voor Jan met de korte achternaam zijn Collie het veld insturen, maar de ganzen gewoon laten grazen waar zij al honderden of duizenden jaren graasden. Dan is er immers geen schade en zijn er ook geen opvanggebieden meer nodig. Iedereen gelukkig dus!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Spotvogel, je had ook nog kunnen vertellen hoe de ganzen zich gedroegen nadat staatssecretaris Geke Faber de jacht had gesloten in afwachting van het in werking treden van de Flora- en faunawet, waardoor deze dieren volledige bescherming zouden gaan genieten. Toen duurde het immers maar een paar jaar voordat er overal ganzen gingen grazen waar je ze daarvoor nooit zag. Voornamelijk omdat ze er door jagers achter de vodden werden gezeten! Ze gingen zich toen dus veel natuurlijker gedragen en gebruikten hun hele ecologische niche, zonder dat dit problemen met de landbouw hoefde op te leveren. Precies in die tijd was er bovendien een spectaculaire verschuiving binnen het winterkwartier, waardoor er veel oostelijker ganzenpopulaties naar West Europa kwamen dan vroeger. Het is niet duidelijk of dat een gevolg was van veranderingen in de landbouw na het uiteenvallen van het Oostblok, of door klimaatveranderingen. Maar zéker is wel dat in ons land de hele boel beheersmatig faliekant fout is gelopen doordat er desastreuze en volstrekt ondeskundige adviezen werden gegeven. Die gebakken peren hadden dan ook gemakkelijk voorkomen kunnen worden, want de kénnis was voorhanden. Maar daarvan is tot op dit moment geen gebruik gemaakt! Dat kan er dus van komen als onderzoek niet meer waardevrij is maar door marktgerichte onderzoeksinstellingen wordt uitgevoerd! In dit geval lijken zowel de boeren als de ganzen daarvan de dupe, geworden te zijn.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Boerin, ik maak absoluut geen verwijten, maar geef slechts een resumé van hoe het allemaal zovér heeft kunnen komen. Afgaande op wat er hier in Nederland en W. Europa gebeurd vraag ik mij af Of de huidige generatie werkelijk wel doordrongen is van het feit dat het allemaal anders zal moeten worden. Persoonlijk heb ik nog nooit beknibbeld op de uitgaven voor goede en verantwoorde voeding en staan duurzaamheid en deugdelijkheid voor mij altijd bovenaan en nooit de markt- of winkelprijs. Maar daarom ben ik dan ook al mijn leven lang aangesloten bij natuur-,milieu-, mens-, dier- en toekomstvriendelijke organisaties.

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Jij ?? weet niet echt waar je het over hebt, Wij Gijzen uit het Noorden horen beschermd te worden en NIET afgeschoten.
  Vroeger jaagde men om in leven te kunnen blijven.Nu zijn er veel bloedjagers. Die jagen voor de kick van het killen. Maar laat maar wat dat zij jij wel niet WILLEN begrijpen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ik denk dat die ?? hier de boel zo lang zit te bevuilen met niet ter zake doende gossip, om de aandacht af te leiden van het bericht dat SCHERPSCHUTTER vanmiddag om 13.58u in het forum plaatste over het SCHANDALIGE OPTREDEN VAN SECRETARIS REVOORT VAN HET FAUNAFONDS IN NOVA! Maar ook virtueel papier is geduldig en de teksten hebben hun verspreiding reeds gekregen.

 • no-profile-image

  boerin

  Ik heb een keer geprobeerd om me te mengen in een discussie als deze. Ik ben niet pro, maar ook niet anti jacht. Waar ik woon, is jagen maatschappelijk geaccepteerd, sterker nog, zeker 80 procent is actief op jachtgebied. De reactie die ik kreeg naar aanleiding van mijn reactie, waarin ik geen enkel persoon of dier beledigde, was nou niet bepaald uitnodigend om verder deel te nemen aan het forum. Ik werd beschuldigd van leugens en mijn woonomgeving was achterlijk. Wie is er dan eenzijdig?
  Wij hebben hier ook ganzen op bezoek, snow geese, vanuit Canada op weg naar het zuiden. Hier is echter ruimte genoeg zodat verjagen niet nodig is.

 • no-profile-image

  ?

  Boerin, sorry, maar de consument in NL gebruikt naar verhouding met de rest van EU erg weinig voor levensonderhoud,daarbij zie ik transport vanuit Oost Europa, straks beter georganiseerd is en daar is voedsel over een aantal jaren veel makkelijker te produceren. Persimistisch, weet niet. Maar heb bedrijven genoeg richting oosten gezien,die over een aantal jaren kunnen wat wij ook kunnen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Voor lieden als Sam is er volop ruimte in voormalige Goelags rondom Omsk en Tomsk, beste Anti Jacht. Maar er is weer genoeg te doen in onze eigen nimrodarchipels. Ik kom bijvoorbeeld nét terug van een ochtendsurveillance en het knalt weer op veel plekken vanuit (verboden) hobbyschiethutten die pal op de grens van gras en mais-, bieten- of pieperland zijn gebouwd en er al zolang staan dat ze ingegroeid zijn in aangeplante schietwilgen en ander stek. Schoten die wilgen maar terug!

 • no-profile-image

  Delfin

  Het systeem van foerageergebieden (met een "beloningssysteem" voor boeren die hierin vallen) kan alleen in stand worden gehouden als we in staat zijn om het afschot van ganzen buiten deze gebieden weten te beperken. Anders wordt er niet aan de Nederlandse verplichting voldaan om de overwinterende ganzen in ons land te laten overwinteren (een te groot aantal wordt immers afgeschoten). Een te hoog afschot van winterganzen leidt tot einde foerageergebieden. Het doel is verjagen (niet afschieten) en daar passen die Border Collies prima in.

 • no-profile-image

  ?

  Van mij hoeft dat niet zo, dat jullie 5 elkaar hebben gevonden en ook in het echt kennen, kunnen jullie net zo goed samen een bakkie doen.

 • no-profile-image

  dier

  Voor EN tegenstanders van jacht vinden dat boeren vergoeding moeten krijgen in geval van schade., en daar zijn wetten voor. De boeren kunnen zelf bepalen welke manier voor hun door de beugel kan, door al dan niet onfatsoenlijk te laten jagen op hun terrein. Dat kunnen ze zo zien. Ik merk wel dat ze er niet zo mee zitten hoe het gebeurt, getuige de reacties. Dit zegt n.m.m. ook wat over de mentaliteit van sommige boeren, helaas. Ook heb ik gezien, dat bv de ene kant van een dijk of weg beschermd gebied is, en de andere kant niet. Een schrandere geest, die dat bedacht heeft. Als GJ, Noord Nederland geen moeite heeft met onfatsoenlijke jacht, is dat voor z´n eigen geweten. Wij proberen slechts te bewerkstelligen, dat die moordpraktijken tot een eind komen.

 • no-profile-image

  ?

  Tuurlijk dat is het standaardantwoord van de natuurvriendjes, niet mee eens,dan wil je het niet begrijpen.
  Voor zover ik het weet leven we in een democratie.

 • no-profile-image

  eerlijk

  Zeg wandelaar als jij op vakantie bent kan ik mooi in jou huis staat dan toch maar renteloos leeg en als jij terug bent ga ik naar de buren kan ik mooi gratis wonen en jij en de buren de lasten laten betalen ......

 • no-profile-image

  boerin

  We weten allemaal hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen. Verwijten maken, lost niets op.
  De nieuwe generatie boeren weet echt wel dat het anders moet.
  Dan nog een vraag: Zijn jullie, als consument, bereid om een plus op jullie voeding te betalen, wanneer er bij deze voeding een gecontroleerde garantie gegeven wordt voor sustainability in alle opzichten.

 • no-profile-image

  boerin

  Wat goed is voor dierenwelzijn zal uiteindelijk de maatschappij bepalen, niet de boer, en ook niet de activist, maar samen, met de meerderheid die zich tussen deze twee groepen bevindt. Wij stellen ons als boeren te defensief op, dat blijkt ook op dit forum. De tijd van: wij willen kost wat kost produceren, liefst zoveel mogelijk, is voorbij. Wanneer wij dat als boeren niet in willen zien, kost dat uiteindelijk onze eigen kop.

 • no-profile-image

  zwalker

  Het is heel belangrijk dat er niet vanaf de weg en vanuit auto's vér- en béjaagd wordt. Er rijden in ons land zoveel auto's rond dat ganzen helemaal panisch zouden worden en voor iedere auto op de wieken zouden gaan. Dan krijgt men pas échte grote schade, want hoe meer ze vliegen (bewegen) hoe meer voedsel ze nodig hebben. Ook wat dat betreft zijn het nét mensen!

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Dit is het end van de discussie, met iemand zonder enig smoel, die zich in vraagtekens verstopte, en inhoudsloos bleef zonder doel, nu spreekt hij kwaad van brave lieden, zonder een feit, zonder de plék, men zou zoiets moeten verbieden, staan vraagtekens hier soms voor "Gék"? (Decimus Iuinius Iuvenalis, Anno Domini 2009)

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Boerin USA, je hebt helemaal gelijk en in dat forum is ook gezegd dat de situatie in Noord Amerika geheel anders is dan hier in West Europa, dat er daar enorme refuges zijn en dat de flywaypopulaties en het afschot er onder voortdurende controle staan van de Fish and Wildlife Service. Dat is hier wel even anders. Zélfs in reservaten zijn ganzen op heel veel plaasten niet veilig, ieder land rommelt maar raak met de Euraziatische trekpopulaties (lees hieronder maar eens wat Spotvogel twee jaar terug in Polen meemaakte) en bij ons zet LNV de boeren op tegen ganzen en geeft jagers vergunningen om dingen te doen die in de Flora- en faunawet juist verboden werden. Dit maakt dat de toonzetting niet altijd vriedenlijk is maar ik denk ook niet dat er in uw omgeving erg veel jagers het wild letterlijk tot in de voor- en achtertuin van particulieren achtervolgen en doden of verwonden, zoals hier maar al te vaak gebeurd! Dit is een klein land met een enorme internationale verantwoordelijkheid voor een groot percentage van de Noordeuropese en -aziatische wilde ganzen en als onze regering financieringsproblemen heeft om al die dieren op een ecologisch- en populatiedynamisch verantwoorde wijze op te vangen en het winterhalfjaar door te helpen dan moet zij bij de EU om finaciële steun daarvoor vragen. Ook daarvoor is namelijk ons 'grenzeloze Europa'in het leven geroepen! Als de EU dan drempels en plafonds stelt aan beheerovereenkomstpremies, schadeuitkeringen en compensatie- tegemoetkomingen dan is er daarvoor de weg van de diplomatie (bijv met wetenschappelijke ondersteuning van Wetlands International, Bird Life International, IUCN, ICPB, WWF e.a.) om voor de goede zaak een zo goed mogelijke situatie te bewerkstelligen. Maar daarvan is absoluut geen sprake. De overheid gaf hobbyjagers daarentegen volstrekt ten onrechte de status van 'faunabeheerder' met alle vreselijke gevolgen van dien.

 • no-profile-image

  spotvogel

  "Goed zo" het is te zot voor woorden dat jij voor mij gaat invullen wat mijn maatschappelijke status, voedingspatroon en inkoopgedrag is. Wees svp blij dat er bewuste consumenten zijn die niet ten koste van alles beknibbelen op hun voeding en die boer en tuinder een fatsoenlijke boterham gunnen. Want daaraan verdienen jullie tenslotte het beleg! Ik brak in deze discussie én in het Hazenforum al vele malen een lans voor een goede financiële compensatie voor boeren en tuinders die natuurschade of overlast ondervinden en ik nam ook al vele malen klip en klaar afstand van het gerotzooi van veel natuurbeherende instanties. En daar blijf ik bij. Maar het is een oneigenlijk argument om onze vrije nederlandse en europese natuur ten offer te laten vallen aan de structurele overbevolking waaraan aarde en mensheid op de duur ten onder zullen gaan. Een aardbeikweker moet zijn oogst met glas, plastic of netten beschermen tegen merels en andere terecht beschermde zangvogels, een kersenteler heeft al van oudsher te maken met spreeuwenheuen en zo heeft iedere teelt of gewas dat in de buitenlucht groeit zorg nodig. Zo gek is dat toch niet? Alle kritische deelnemers aan deze fora hebben vele malen uitgesproken dat zij vinden dat boer en tuinder deugdelijke tegemoetkomingen moeten krijgen voor door hen geleden schade of overlast door in de natuur levende dieren. En daar blijf ik bij!

 • no-profile-image

  ?

  Hellaas voor jou ben ik de veearts niet, had inderdaad gelezen dat hij niks meer mag zeggen. En ik maak geen verbintennis die er niet is.
  Volker (iedergeval wat ik heb gelezen werkt voor de partij voor de dieren) net als Niko(dacht met c,doet er niet toe), dus wat voor verbintenis maak ik? Dat het jou beroep was en dat je de dossier kent is wel te lezen, maar het zomaar over een kam van jagers slaan is ook grote onzin.Zie eens naar de uitspraken van wilders,die daar voor voor het gerecht is geroepen. Ik zie bij mij ook wel in de buurt jachtpartijen,die niks met fauna beheer te maken hebben, maar ook genoeg, die er echt mee bezig zijn en die schreert je nu ook over die kam. En daar gaat het mij om.

 • no-profile-image

  Goed

  Spotvogel, jij kunt je de luxe permitteren om duurder voedsel, dat aan jouw eisen voldoet, aan te schaffen. Je hoort duidelijk tot de groep mensen die in onze luxewelvaart leven en die zich een dergelijke levenshouding kunnen aanmeten. Daar hoef je je niet schuldig om te voelen, maar besef wel dat heel veel aardbewoners dit niet kunnen. Zolang nog ongeveer 1 miljard mensen het broodnodige niet geleverd kan worden en zich uw luxe niet kunnen veroorloven, moeten we er alles aan doen om dit te bereiken. Als dat op een duurzame manier kan, dan is dit meegenomen. Daar ligt het spanningsveld: dat kan nog niet. Voedsel zal goedkoop moeten blijven om ons voedselprobleem op te lossen en daar passen vooralsnog geen kostprijsverhogende en opbrengstverlagende ingrepen bij. We zullen - met inachtneming van de huidige kennis - hard moeten werken om deze problemen op te lossen. Persoonlijk vind ik dit een stuk belangrijker dan die ganzen, waarbij het woord zorgplicht regelmatig valt. Zo'n typisch Nederlands woordje, dat impliciet inhoudt dat we liefst kostenvrij meer moeten doen voor onze droge boterham, die er vaak niet eens ligt voor ons boeren.

 • no-profile-image

  haasjeover

  @ herkauwer ( oftewel gewoond bv rund !) Als ik net zoveel tijd te besteden had als u om op dit forum mijn gal te spuien ( 24 op 7 ) dan zou mijn abn hier zeker op vooruit gaan !! Maar ik heb een volledige betaalde baan dus moet ik in mijn kostbare avond uurtjes mijn menig weergeven op een dezer forums !!
  nog even een korte reaktie: ik ben dus ZEKER NIET van boeren komaf en heb ook weinig met boeren te doen !!!! dus als u het niveau aanhaald als zijnde dat boeren dit schrijven zit je er toch even goed naast !! Ik heb gewoon een hekel aan mensen die alles maar menen te weten als hoe een kip zich voelt, of wat een koe het lekkerst vindt etc.. deze personen doen niets liever dan tegen andere mensen protesteren en proberen om hun het moeilijk te maken !! Gewoon en vaak alleen maar omdat ze stik jalours zijn !!! Maar doe gerust je ding hoor ik hou je niet tegen ik heb niet zoveel tijd !!!
  gegroet , het haasje

 • no-profile-image

  .

  Menslievend ben je in elk geval niet herkauwer. Wat een agressie zeg.

 • no-profile-image

  sjeng

  Is daar niks aan te doen dan? Zo'n grote fazanterie van jachtuitbater en wapenhandelaar Swinkels moet toch door de AID gecontroleerd kunnen worden? Fazanten uitzetten is bij wet verboden, al zolang ik mij kan herinneren. Waarom wordt die handel niet gewoon gechipt zodat klandestien uitzetten ervan te traceren valt?

 • no-profile-image

  boerin

  Hebben de spotvogel en zijn vrienden de mest-/milieuregels ,die nu ontwikkeld worden/zijn tot 2015 al gelezen ?
  Eten/voedsel wat er NIET IS, kan ook niet opgegeten worden. Met weinig bemesting is er weinig voedsel . Dat geeft niet alleen krimp van de veehouderij maar de hazen, ganzen en alles wat meer grenzeloos leeft zal ook honger gaan leiden. DAT is Overheids-beleid, en de boer moet machteloos toezien. Maar teveel bemesten overleeft een boer financieel niet.

 • no-profile-image

  ?

  Blijkbaar is de vraag niet duidelijk, nu nogmaals welk verband leg ik?
  Bedoel zie dit stukje tekst, daar worden verbanden gelegt, ik heb geen enkel verband gelegd!

 • no-profile-image

  boerin

  Precies, iedereen is aansprakelijk voor hetgeen met zelve doet. Helemaal met U eens. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

 • no-profile-image

  ?

  Niemand meer wat zinnigs te zeggen, kan AGD het topic nu wel eens sluiten

 • no-profile-image

  Alles is natuur

  Bij natuur hoort alleen maar onzin!!! Ze kunnen niet meer nuchter denken!!! Wat is nu het grootste probleem, de natuur of dit soort mensen? Blijf toch een beetje normaal en hou je fatsoen!!!!!!!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Hé, hé eindelijk. Die waardeloze ?.? schiet zichzelf af. Dat zouden méér van die hansworsten moeten doen!

 • no-profile-image

  Anti

  Een fantastisch programma. Met dank aan het Faunafonds en de PVDD. Zie hier de eerste prachtige ontwikkelingen, die nodig zijn om het zinloze uitmoorden van ganzen tegen te gaan. Maar mijn grootste dank gaat uit naar de boeren die dit op hun gronden mogelijk maken. HULde en niets dan hulde. Het begin van het einde van de jacht op ganzen is er. Het is alsof de berlijnse muur valt in ons land. Eindelijk weg met die zinloze moordparijen door schizofrene lieden, die volstrekt idioot zijn. Dank, dank, dank. Hoop dat alles nu in orde komt.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jagen, bejagen, verjagen, flankeren, beheren: er werd afgelopen weken al heel veel over gediscussieerd en vastgelegd in het Forum agd.nl "Draagvlak boeren nodig voor aanpassing ganzenbeleid" Daar is dus veel informatie te raadplegen die aansluit bij dit artikel.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Zeg GJ, wil jij ons doen geloven dat "een boer" DUS schade lijdt als er in het winterhalfjaar ganzen op zijn land zitten? Doe een beetje normaal man. Als er op een perceel of bouwblok échte schade of gewasderving is dan is weren of verjagen prima, maar als het land er tussen oktober en maart toch maar 'renteloos' bijl igt, waarom zouden ganzen, smienten, zwanen en andere dieren daar dan niet wat mogen grazen? Ze laten er tenslotte ook het zeer vluchtig verteerde organische materiaal als dank achter! Een vorm van natuurlijke kringloopbemesting!

 • no-profile-image

  kampen

  Het is alleen zo jammer dat de vergoeding voor de gedoogzones na 2 jr beloven niet meer uitbetaald worden want er was alleen een mondelinge toezegging uit Brussel.
  En daar weet niemand meer ergens van.

  En weer is de overheid een onbetrouwbare partner gebleken.

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Zeg anti jacht ben jij wel eens een door een nepwolf in je donsreet gebeten? Wat een faunavervuiling!!!
  Ik,Gijs Gans zeg....als het toch moet dan gewoon die groengrasboeren belonen voor ons bezoek. Brengt misschien wel een leuke cent op. Goggel goggel....

 • no-profile-image

  ?

  Maar ieder schrikmiddel gaat mank aan hetzelfde euvel: ganzen zijn allerminst dom en hebben al heel snel in de smiezen dat er geen werkelijk gevaar uitgaat van zo'n afschrikvoorziening

  Dus gewoon altijd schieten, zeer effectief.
  PS worden jullie niet eens moe van jullie geschrijf, ik neem niet eens meer de moeite om het te lezen, lijkt net of Nico hier schrijft.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Laat maar Gijs. Dit is zo'n figuur die niks anders te doen heeft dan bokken te schieten. Vast en zeker een jager zonder spuit!

 • no-profile-image

  ?

  kort door de bocht redenatie.Omdat er 5 freaks hier zitten wil niet zeggen dat iedereen tegen de jacht is dus niet iedereen is blij

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het is uitermate beklagenswaardig dat de een of andere frustraat nu al lange tijd dit forum poogt te obstrueren. Gelukkig snelt Declamator Juvenalis ons te hulp, maar tegen boosaardig onbenul is de rede dikwijls maar zeer moeizaam opgewassen. Het onderliggende vraagstuk: "kan verjaging met behulp van BORDER COLLIES het GANZENPROBLEEM in positieve zin ondersteunen en naar een oplossing brengen ", dreigt door deze brute interventie schade op te lopen. Mocht deze voze parvenue zich morgen nog altijd manifesteren dan zal ik de Internetredactie verzoeken om geen berichten van zijn zijde meer tot dit of enig ander forum toe te laten.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Je loopt wel erg hard van stapel Anti Jacht. Om te beginnen gaat het nog maar om een proef in ZW Friesland en blijft het 'flankerende beleid met preventief afschot' buiten het proefgebied overeind. Dat kostte vorig winterseizoen dus minstens 40.000 kolganzen (en een onbekend aantal andere ganzen) het leven en werd er bovendien een veelvoud daarvan meer of minder ernstig gewond. Onze regering zou zich eens moeten realiseren dat de Siberische ganzen letterlijk van hun wieg(op de toendra's en taiga's) tot aan hun graf bejaagd worden en dat die jachtdruk alleen maar toeneemt. Vroeger zorgde het communistische systeem voor een lagere jachtdruk omdat maar weinigen een wapenvergunning en munitie hadden. Maar dat is tegenwoordig wel even anders met al die semi-automatische geweren. En wat dacht je van het jachttoerisme? Spotvogel betrapte Nederlandse jagers op een ganzenslaapplaats midden in een Pools meer en ik heb zelf in heel Midden Europa de ergste misstanden vastgelegd. Met slaapplaatsen waar tot meer dan 1500 -2000 schoten per ochtend of avond werden afgevuurd op vertrekkende of invallende ganzen. Bewijzen? Te over, want wij leggen altijd alles vast op foto en film en verzamelen ook veel fysiek bewijsmateriaal zoals patroonhulzen en -verpakkingen. Dat afschot in ons land staat dan ook op onverenigbare voet met het jachtbegrip WISE USE omdat niemand van de Nederlandse jagers ook maar enig zicht heeft op cruciale zaken zoals reproductie, leeftijdsopbouw, populatiedynamica en op de jachtdruk buiten Nederland. En de'"onderzoeker" die destijds dit duurbetaalde "advies" aan LNV heeft gegeven behoort op non actief gesteld te worden.

 • no-profile-image

  boer met de pet

  hallo meneer de wandelaar ,waverveen heb net weer 2doosjes binnen dus dat word weer lekker knalle ach er mag zo veel niet ,u rijd ook netjes 120 waar dat moet zeker nou ikke niet

 • no-profile-image

  ?

  Hoe was jou naam ook weer?
  Wie de bal kaatst....
  Heb vandaag zelf eens mogen schieten, is toch wel leuk.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Tennis en Delphin. Ik bedacht de term "Ganzen Tennis" toen ik enkele jaren geleden zag hoe groepen Kol- en Rietganzen van het ene naar het andere bedrijf heen en weer werden verjaagd. Die dieren werden almaar hongeriger en op die manier wordt schade juist in de hand gewerkt. Er werd al op gewezen dat het heel goed werkt om Beheersmatig enkele percelen met klaverrijke graszaadmengsels in te zaaien en verder om stoppelakkers met morsgranen en afgeoogste aardappel, bieten of maispercelen tot in de winter niet om te ploegen. Als daar een redelijke Beheervergoeding tegenover staat dan zijn er met weinig moeite en tegen geringe kosten heel veel ganzen soepel de winter door te loodsen. Er staan heel goede adviezen in de studie van Geert Groot Bruinderink uit 1987 (Wild Geese and grassland in The Netherlands) en 1989 (The impact of wild geese visiting improved grasslands in The Netherlands). Ook Johan Mooij (1996) geeft heel bruikbare info in "Ecology of geese wintering at the Lower Rhine area (Germany). In ieder geval stukken deugdelijker dan de voornamelijk peperdure adviezen waarop het huidige opvangbeleid gebaseerd is. We moeten af van de vreemde gedachte dat ganzen in het winterhalfjaar coute que qoute schade veroorzaken als zij op grasland of wintertarwe grazen. Voor akkergewassen is dit uitgezocht door Wolf Teunissen en vastgelegd in "Ganzenschade in de akkerbouw" (1996). Helaas zijn bij de intrede van de "Kenniseconomie" aan het einde van de vorige eeuw al die onderzoeken bij het oud papier gegooid, omdat er veel geld te verdienen was aan voorgekookte adviezen.

 • no-profile-image

  ganzen

  Mooi woord, ganzentennis. Ben wel benieuwd hoeveel inzet van mankracht en honden dit vergt, over welke periode en over de beschikbaarheid van voldoende mensen om dit structureel (dagelijks de hele dag) aan te pakken. Vooral de onplanbaarheid van deze periodes zal organisatorische problemen opleveren. Of denkt u dit wel te kunnen realiseren in een kwakkelperiode van 20 december tot 31 januari?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dieren eten wel degelijk maar hun eetsporen aan het gewas worden 'vraat' genoemd. Ga eens in een willekeurige Mac Donalds of Snackhut kijken en oordeel zélf wat mensen van dieren onderscheidt. Daar ziet men enkel Vraatzucht, Schrok-op taferelen en als het meezit Braaksporen! Daar kan geen dier aan tippen! Anekdote: Ik stond ooit op een Betuws erf met een boer te praten toen zijn vrouw vanuit de keuken riep: "Gerrit, het eten is klaar. Komde ge Vreten? " De boer keek mij aan en vroeg gastvrij: "Vritte ge ook een stukske mee?" Ik bedankte feestelijk!

 • no-profile-image

  zwalker

  Ik krijg het al koud als ik er aan denk. "Hier" schiet men onze al 45 jaar in ons land broedende Nijlganzen aan flarden en ginder knalt met de door het klimaat, gesubsidieerde boeren én louche jagers bedreigde Siberische juwelen tot kadavers. En dat allemaal dankzij het waardenloze normverkrachtende beleid van het CDA!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Inderdaad Pingpong, be-la-tafeld! Je weet wel, zo'n dubbele tafel met sneaky bergruimte voor stiekume gehaktballetjes. Maar pas op met vraatzucht en corpulentie, want dat ondermijnd de conditie en bederft het spel.

 • no-profile-image

  gerrit

  In deze grieperige tijden zou ook aan de Mexicaanse Hond gedacht kunnen worden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dat zijn pokertafels Pingpong. Om Blufpoker op te spelen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Zo is dat Delphin. Door de geografische ligging en de landschappelijke structuur is ons land voor een zeer groot deel van alle Noord- Europese en Noordwest-Aziatische wilde ganzen letterlijk de 'groene long' waarop zij een belangrijk deel van het winterhalfjaar moeten leven. Dat wil niet zeggen dat al die ganzen hier gelijktijdig zullen verblijven, want het is een voortdurend komen en gaan van vogels die in de nazomer vanuit het hoge noorden eerst via de Baltische Staten en Oost -Duitsland trekken, daar in afhankelijkheid met de klimatologische omstandigheden korter of langer blijven en vanaf ongeveer Sinterklaas (soms wat vroeger, soms wat later) als populatie steeds on the move zijn vanwege vorst en sneeuw in Midden- Europa. Van de circa 650.000 toendrarietganzen die er volgens mijn eigen jarenlange serietellingen gemiddeld in de herfst in Polen en O.Dld zijn, komt in de loop van de winter minimaal 2/3 deel korter of langer naar onze streken en trekt dan in de tweede winterhelft verder zuidoostwaarts om tegen het einde van de winter op te vetten in het Pannonische gebied van Hongarije- Oostenrijk - Kroatië en Slowakije. Van daaruit trekken zij dan vanaf eind maart 'sprongsgewijze' terug naar hun broedgebieden. Ik vlooide dat vanaf 1980 uit door jaarlijkse tellingen en aan de hand van gemerkte vogels die jarenlang individueel gevolgd konden worden. Bij de kolgans ligt het wat eenvoudiger: vrijwel de hele Noordwestelijke populatie van die vogels trekt tegenwoordig door Oost- en Midden- Europa naar West- Duitsland, Nederland, België en het Verenigd- Koninkrijk. Dat zegt wel wat over onze internationale verantwoordelijkheid voor die vogels. Er moet bij ons helemaal niet op Siberische ganzen gejaagd worden: noch flankerend, noch verjagend en al helemaal niet als vorm van sluikse hobbyjacht, zoals ik dat afgelopen jaren vele malen vaststelde en er ook over publiceerde. Onze Kleine Rietganzen komen van Spitsbergen en pleisteren in ZW- Friesland en in Midden- Delfland. Hoewel zij al sinds 1972 beschermd zijn worden er in Friesland ieder jaar veel vogels clandestien afgeschoten. Dat gaat tot op het huidige moment gewoon door! Ik schreef het al eerder en herhaal hen nog een keer: het is ecologische kolder om alle in ons land overwinterende ganzen op 80.000 ha op te willen vangen. Als de dieren gewoon met rust gelaten worden en alleen bij werkelijke schade of overlast van de gevoelige percelen worden verjaagd met behulp van honden of andere geeigende methoden of middelen, dan kunnen er in ons land wel tien miljoen ganzen overwinteren zonder daadwerkelijke schade aan te richten. Doordat er ruim tien jaar geleden een desastreuze weg is ingeslagen zitten boer én gans nu met de gebakken peren.

 • no-profile-image

  boerin

  Mijn reactie was ook meer gedoeld op wijze waarop gediscussieerd wordt, niet zozeer inhoudelijk.
  Wil je iets bereiken dan moet je samenwerken, met elkaar discussieren, niet elkaar aftroeven met kennis, niet elkaar de grond in stampen.
  Ik geef eerlijk toe dat ik weinig of geen verstand heb van ganzen, zeker in NL. Maar ik geniet er niet minder van dan degenen die er wel verstand van hebben.
  Geen enkele boer heeft problemen om mee te werken aan het in stand houden van flora en fauna zolang het economisch inpasbaar is.

 • no-profile-image

  DIER

  KIJK NAAR NOVA NU

 • no-profile-image

  ?

  zie,daar heb ik me gelijk al.

 • no-profile-image

  keutelboer

  Zeg Zwaan, ik heb jullie nu vaak genoeg met een klein vuurpijltje weg gejaagd. Willen jullie nu ook een keer weg BLIJVEN? danku

 • no-profile-image

  ?

  Spotvogel, 10% consument die wel bewust koopt zoals ze als burger ook antwoorden over dierwelzijn en etc, maar die andere 90% die meejankt over dierwelzijn en natuur etc,die zich dan als consument niet zo gedraagt, laat een PvvD zich daar eerst druk om maken of het Halal slachten, maar dat zijn punten die ze niet durven,dus kiezen ze de makkelijkste weg!
  Zie het druk maken van de PvvD over muskusratten in Groning, een niet inheems diersoort,die ons samenleving in gevaar kan brengen, mogen we niet bestrijden omdat het zielig is????? Welke idioot verzint zoiets!

 • no-profile-image

  spotvogel

  ?.? u gaat nu veel te vér met de wansmakelijke insubordinaties. Dit betreft de zaak Jetze Rowdy Plantema uit Hardenberg en lees daarover vooral hoofdstuk 135 van Wachten op de Pandemie maar na, want daarin is door mij alles vastgelegd! Ik zal Niko Koffeman per ommegaande van deze lasterlijke aantijging in een publiek medium in kennis stellen en vestig er nu maar alvast de aandacht op dat uw mailadres via de Internetredactie te achterhalen moet zijn. Want er zijn grenzen aan want men zich in een publiek forum kan aanmatigen! En om even volledig te zijn: ik betrok mijn informatie niet van keuters, maar van cooperatieve boeren met vele duizenden hectaren akkergronden. Gegroet!

 • no-profile-image

  wandelaar

  'Boer met de pet', hou er wel rekening mee dat lawinepijlen onder de "Wet explosieven voor civiel gebruik" vallen en dat het in de vrije ruimte afsteken van vuurwerk in ons land alleen is toegestaan gedurende een strak begrensde periode rond de jaarwisseling. En daaronder vallen bovendien beslist geen lawinepijlen! Een bekeuring voor het onder zich hebben en tot ontploffing doen komen van dergelijke explosieven kon nog wel eens aanzienlijk duurder uitvallen dan het voordeel dat behaald wordt door de dieren met verboden middelen te verjagen!

 • no-profile-image

  ?

  En jij gebruikt je echte naam natuurlijk :P
  Welke feiten, als wat hier wordt is geschreven meningen en dat zijn geen feiten.Natuurlijk in jou ogen wel!
  Wat men mijn naam, wou je me dan opzoeken,zoals vaker gebeurd.

 • no-profile-image

  ?

  wat jij "gezeik" noemt zijn neem ik aan de onweerlegbare feiten die keer op keer genoemd worden in dit en in andere forums.
  feiten(zijn bewijsstukken) en niet de stukjes tekst die alleen door natuurvriendjes(met een haat voor jagen) zijn geschreven. Ik heb genoeg echte natuur in Oost Europa,Rusland,Azie gezien,dus weet echt wel wat natuur is.
  Maar ik deel jullie mening niet en dat zal het ook nooit worden.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Zie: Spotvogel (2008):
  "Wachten op de Pandemie" ISBN 9789051796056,hoofdstuk 104 p 316 - 319: "Mc Halal"!

 • no-profile-image

  Kees de Groot

  Sommige lui hebben klaarblijkelijk niks om handen als je zoveel onzin kunt schrijven.

 • no-profile-image

  ?

  Beste Boerin, ik maak absoluut geen verwijten, maar geef slechts een resumé van hoe het allemaal zovér heeft kunnen komen.

  Er was een tijd,laten we zeggen Dino tijdperk waar de mens er niet was en waar is die Dino? Juist. Dus jou resume hoeft niet waarheid te zijn, net als eerder gezegd is, als je al zolang als semi-ambetenaar je ideaal mocht uitdenken,ga je er vanzelf geloven dat dat de waarheid is.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste ?.? ik schrijf nadrukkleijk: "GESUGGEREERD"! Er wordt een verband gesuggereerd tussen zekere Nico, Volkert van der Graaf, Wakker Dier en het perpetuum mobilé uit Hardenberg. Dat gaat mijns inziens te vér. Niet in een (niet existerend) forum aangaande deze mogelijke probleemstelling, maar wél in een discussie over het ganzenbeleid.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hoe nu ..? Ik ben mijn levenlang al lid en begunstiger van tientallen menslievende organisaties, maar daar hoort LTO absoluut niet bij! En lees toch het onfrisse proza van die Sam nog maar eens na, dan zul je wellicht begrijpen waarom ik mijn waakganzen niet zal terugroepen als zij hem de oren willen wassen.

 • no-profile-image

  ?

  Spotvogel welke link leg ik dan?
  Partij voor de Dieren
  .

  Sinds vandaag ben ik politiek weer ongebonden. Ik heb mijn lidmaatschap van de Partij voor de Dieren teleurgesteld opgezegd. Religie en ongegeneerde zakkenvullerij zijn zaken die absoluut niet thuishoren in de politiek. Dat bedrijf ik louter nog in deze column.

  Al jaren betoog ik dat dierenwelzijn veel hoger op de politieke agenda dient te komen. Toch liet ik de PvdD aanvankelijk links liggen. Ik had het vooroordeel dat de partij geregeerd zou worden door geitenwollen sokken en linzeneters. Marianne Thieme leek mij iets minder stoffig.

  Het verkiezingsprogramma sprak me aan. Hieruit bleek dat van een one-issue-partij geen sprake was. Vooral de politieke middenkoers vond ik bij me passen. Noch links, noch rechts, maar met uitgesproken standpunten. Van andere partijen verwacht ik helemaal niets meer.

  Pas toen ik de indruk kreeg dat de PvdD geen bonte verzameling was van extreem-linkse kruisvaarders die nachtelijke strooptochten houden om nertsen te bevrijden werd ik lid. Ik wilde op geen enkele manier geassocieerd worden met radicale freaks als Volkert van der Graaf.

  Na de verkiezingswinst bleek dat Sjoerd van der Wouw van de Vereniging Milieu Offensief (VMO) de fractie assisteerde. De link met Volkert van der Graaf was toch gelegd. Dat Thieme probleemloos samenwerkte met deze controversiele vogel vond ik verontrustend.

  Ik deed dat af als politieke naïviteit. In februari ging ik in mijn eigen naïviteit in op haar verzoek om een donatie te doen. De centjes waren op. In de bedelbrief stond dat er geen geld meer was om goed campagne te kunnen voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen.

  Niko Koffeman wordt nu de senator. Hij is ook de man die Thieme in contact bracht met de zevendedagsadventisten. De fracties worden dus geleid door mensen die behoorlijk in de Here zijn. Maarten 't Hart en Rudy Kousbroek zijn niet de enigen die daar moeite mee hebben.

  Wat mij betreft wordt religie helemaal uit de politiek gebannen. Dat is een wens die helaas nooit zal uitkomen. In het artikel in de NRC van 10 maart stond een citaat van Koffeman: Ik help de Partij voor de Dieren als dierenbeschermer. Helpen zie ik als een vriendendienst.

  Koffeman niet. Op het partijcongres op 1 april bleek het geen grap te zijn dat hij voor zijn campagne-adviezen maar liefst 24.000 euro had gekregen. Van boosheid onthield ik me daarom van stemming om de jaarrekening goed te keuren.

  Op zich sta ik nog steeds achter het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren. Ik vind het dan ook jammer dat het op deze manier wordt verkwanseld. Hopelijk evolueert de partij zodanig dat er voor bijbelfanaten en zakkenvullers in de toekomst geen plaats meer is.

  Anders zal de Partij voor de Dieren een ééndagsvlieg blijken te zijn.
  <>

 • no-profile-image

  natuur

  @USA: gelukkig woont U in de USA. Ik raad U dan ook aan daar vooral te BLIJVEN. Met dit soort/ras kunnen we in Nederland helaas niets meer doen. Uw emigratie is verademing voor ons land, zeker gezien Uw "standpunten". Dus vooral DAAR BLIJVEN.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Boerin USA, ik ken die regio want vloog daat ooit uren lang overheen en bedacht wat er daar teloor ging sinds dat kostelijke land de indianen ontstolen werd, U in uw farm en zij in the reservation. Veel geluk in uw leven. Maar met welk recht?

 • no-profile-image

  ?

  Zoals ik het altijd graag aan hen die zich aangesproken voelen zélf overlaat om in woord en geschrift mijn gelijk te bewijzen. Dat verschaft namelijk onomkeerbare duidelijkheid.

  Waar is jou bewijs?
  De natuur is altijd aan het veranderen. De mens(onderdeel van de natuur,als je dat ontgaan was)is ook langer gaan leven,anders gaan denken(sommige zelf doorgedraaid) etc etc.

 • no-profile-image

  laat

  ?, laat ze maar doen, hoe meer ze hier uitbraken, des te minder sympathie mensen zullen voelen voor hun 'gedachtengoed'. Ik kan ook giftig worden over dit overloze gelul, maar zo isoleren ze zich wel tot een duidelijk stelletje niets om handen hebbende activisten. En daar heeft het gros van de bevolking toch geen behoefte of boodschap aan.

 • no-profile-image

  ?

  niet men hen die zich bedienen van leugen, laster en achterklap. Die mogen van mij onverteerd de mestvaalt op!

  Dacht even dat je het over de Pvvd had.
  Anoniem, herkauwer is niet anoniem?

 • no-profile-image

  ?

  waardeloos omdat je niet de mening van 5 "natuurvriendjes" niet deelt, tjonge... Herkauwer kan geen antwoord geven dus gaat ie als een klein kind antwoord geven.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik deel het enthousiasme van Anti Jacht natuurlijk, maar het moet mij toch van het hart dat Kol- , Kleine Riet- en Brandganzen al sinds jaar en dag tot de gewone vaste wintergasten in de gehele Sudhoek en het Lage Midden van Fryslan behoren en dat dit zo moet blijven. Verjagen met behulp van Border Collies van kwetsbare of daadwerkelijk schadegevoelige percelen is natuurlijk fantastisch, maar er liggen daar duizenden bunders greideland waarop ganzen in de winterdag absoluut geen kwaad kunnen, dus waarom moeten er dan gekuntselde 'gedooggebieden' zijn?Faunafonds: stel per Fbe personen aan die tegen vergoeding met honden de verjaging verzorgen en sluit jacht, bejaging en flankerend afschot. Dan zal spoedig blijken dat de 'problemen' heel makkelijk en verrassend goedkoop te kanaliseren of wellicht zelfs helemaal op te heffen zijn. Ik hoef dan ook niet meer rond Fluessen/Heegermeer, Grote Gaastmar, Ringwiel en Het Hop, de Aldegaster- en Vlakke Brekken, de Holken of de Morra te gaan zoeken naar in het riet gedumpte klandestien geschoten Blaufoetsjes, Pauguozzen of Kollen. En dan wordt er dus een waarachtige win-winssituatie bereikt.

 • no-profile-image

  gj

  Wandelaar, al honderden of duizenden jaren graasden daar geen ganzen. Want er is altijd op gejaagd vanwege de schade die deze met name schijters veroorzaakten. Als door veranderingen in opvattingen niet meer of minder mag worden gejaagd dan moet je de schade niet bij de boer leggen of onder de noemer Zorgplicht schuiven.

 • no-profile-image

  PvDd

  Waarom niet gewoon het jachtgeweer pakken, kerst is ook om de hoek.
  Lekker wildpate en stukje biologisch vlees, twee vliegen in een klap dood.

 • no-profile-image

  Delfin

  Ik hoop dat die Border Collies een succes worden. Want de linten poppen hebben allemaal niet zo heel veel zin meer, ganzen zijn echt niet gek. En iedere dag wegjagen, daar wordt je ook een beetje moedeloos van. Zorgplicht of niet het wordt allemaal toch op het bordje gelegd van enkele burgers in dit land. In dat kader een goed initiatief dat ook andere mensen denken in oplossingen in plaats van opleggen van (zorg)plichten want dat is soms heel makkelijk gesteld. Wat mij betreft worden Border Collies die aan de proef meedoen voor hun leven vrijgesteld voor de hondenbelasting.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Inderdaad GJ, en vervolgens gewoon op ieder erf een Border Collie of andere geschikte Bello, Castor of Fikkie die de eigen Zorgplicht kan uitvoeren. Zoals het eigenlijk ook hoort natuurlijk. Dat hoeft absoluut niet veel te kosten, want als er nét zo succesvol gelobbyd wordt als altijd dan kan beslist de hondenbelasting voor zulke "blaffers" wel kwijtgescholden worden en de hondenbrokken kunnen gewoon onder de post "vaste kosten" worden opgevoerd. Het blijft dan toch een win-winsituatie want vierbenige blaffers zijn véél natuurlijker in het veld dan tweebenige! En waarschijnlijk ook veel effectiever!

 • no-profile-image

  gerrie

  Hoi Gijs Gans. Ik moet even doorgeven dat een aantal collega gijzen toch goed aan de touwtjes blijft zitten. Ze trappen en met bosjes in. Ligt ze wat beter in. Heb nu genoeg taaie gijzen gegeten. Is overigens wel een goed idee van je. We wachten af. Nog een goede vlucht.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Dat is een zeer goed punt Gijs. Jullie, wilde Siberische ganzen, behoren inderdaad tot het EURAZIATISCHE ERFGOED! Ik heb dat weleens vergeleken met de grote kudden zoogdieren die in Afrika ieder jaar hun gedwongen seizoenstrek moeten maken. Ook jullie zijn iedere herfst gedwongen om de broedgebieden rond of boven de Poolcirkel te verruilen voor een maandenlang verblijf in gematigde streken en ook jullie moeten daarbij talloze gevaren het hoofd bieden. In Afrika heten die gevaren vooral Leeuw, Luipaard, Hyena en Droogte, terwijl jullie vooral belaagd worden door jagers met steeds geavanceerdere wapens en vervoermiddelen en almaar onverdraagzamer wordende boeren. En toch zijn jullie de enige echte blijken van onze Europees- Aziatische wilde natuur, die zich in grote vluchten over vele duizenden kilometers en over tientallen landen en staten moeten verplaatsen om te kunnen overleven. In JAPAN zijn wilde ganzen onvoorwaardelijk beschermd en worden beschouwd als NATIONAAL NATUURMONUMENT! Het zou onze regering sieren als zij, als eerste EU-land, hiertoe het voortouw zou nemen! Al was het maar omdat daar beslist een vette EU-subsidie aan zal kleven! En daarmee zou wellicht deze hele problematiek al een heel eind dichter bij een duurzame oplossing gebracht kunnen worden.

 • no-profile-image

  Rijk Zwaan

  Ik wil wel ff waarschuwen dat wij Zwanen geen last willen hebben van die honden.
  Ze zijn nu gewaarschuwd want wij dreigen niet maar slaan genadeloos toe. En onze kleine broertjes mogen wel wat opgejaagd worden maar o wee als er eentje in hun donsreet gebeten wordt .

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Goggel goggel. Ik heb gekeken.......er heerst grote paniek bij sommige broeders en zusters......die jakhalzen rennen keihard.Goggel goggel wij hebben nogal wat broeders en zusters die kampen met flink overgewicht !!! Ze komen niet snel genoeg op de vleugels !! Vooral zuster Angela heeft de laatste veel te veel gras gegeten.......Goggel goggel.

 • no-profile-image

  dier

  Goed dat er boeren zijn, die een alternatief voor jagen willen uitproberen. Zitten vast ook haken en ogen aan, maar het begin is er. Hopelijk brengt dit een ommekeer teweeg.

 • no-profile-image

  anti

  Indien deze methode niet zou werken, ik kan het mij niet voorstellen, moeten we zoeken naar een ander alternatief. Maar 1 ding is uit den boze: het afknallen van ganzen door schizofrene mannetjes. Maar........ik blijf bij mijn constatering: hulde aan de boeren die dit mogelijk maken. zij zijn de eersten die eigenlijk zeggen: het is over met de jacht. Grote standbeelden voor die mensen. Een lintjesregen in Zuid west Friesland. Nu die "Prins" nog zover krijgen.

 • no-profile-image

  erfgooier

  Volgens mij heeft de overheid zélf het hele ganzenbeleid al van begin af aan verkloot door mee te gaan met klagende boeren en schietgeile jagers. Wandelaar heeft een groot punt neergezet. De boer is als éérste degene die moet zorgen dat er geen of zo min mogelijk schade aan zijn gewassen is en dan zijn winterganzen nog heel makkelijk te beheren. Want niemand kan mij wijs maken dat een boer ook maar één snee brood minder eet als er van oktober tot maart ganzen wat gras van zijn weilanden opeten of het vroeggezaaide wintergraan mooi kort door de winter helpen. Laat zo'n man dan ook zelf zorgen dat de stukken land waarop hij schapen, paarden of jongvee weidt of gras voor op stal staand vee wil maaien( dat zie ik ook wel gebeuren met zacht winterweer)door hond of schrikmiddelen gansvrij gehouden worden. En ga als overheid pas over tot schadevergoeding als alle beschaafde middelen niet bleken te werken. En onder "beschaafd" vat ik dus niet het laten afknallen van dieren door watertandende hobbyjagers! Wij hebben als land INTERNATIONALE VERDRAGEN GERATIFICEERD en daaruit vloeien VERPLICHTINGEN voort. Die moeten zwaarder wegen dan wat belangenorganisaties de politiek hebben wijsgemaakt. Verbiedt dus de jacht, wijs boeren op hun zorgplicht, vergoedt ruimhartig geleden schade en bevorder het afsluiten van beheerovereenkomsten.

 • no-profile-image

  Herkauwer

  GJ, ik sta hier in de Sudhoek en gekker moet jij het dus écht niet maken. Uit oude documenten blijkt dat er hier al ganzen overwinterden toen de historische Middelzee nog tot aan de Slachtedijk, hier vlakbij, reikte. In de vroege middeleeuwen dus! En al die eeuwen leefden gans en boer hier vreedzaam samen. Tot in de jaren vijftig, toen er ineens geklaagd werd over schade. Daar werd toen onderzoek naar gedaan en bleek er soms wél en meestal geen aantoonbare derving te zijn. Daaruit zijn toen de Wildschadecommissie en het Faunafonds voortgekomen. Daarbij werd vergeten om boeren bindend te wijzen op hun ZORGPLICHT en het is volkomen terecht dat dit aspect in het forum wordt opgevoerd. Want die plicht heeft namelijk IEDERE ONDERNEMER! Ook bij Kampen lijkt het voorgedaan te worden alsof ganzen er een nieuw natuurverschijnsel zijn en ook dat is vér bezijden de realiteit. Want Kampereiland, Mandjeswaard, Mastenbroek, Kamperveen en Oosterwolde waren ook een dikke eeuw geleden al vaste overwinteringgebieden voor vele duizenden Siberische ganzen. En dat geldt voor talloze plaatsen in ons land. Ik weet dat, omdat ik al een halve eeuw wetenschappelijk onderzoek doe aan die vogels. Ook aan hun reële invloed op grasland en gewassen. Vertel mij dus geen sprookjes.

 • no-profile-image

  ?

  Wipstaartje, nee commentaar op me naam geven en zelf niet een fatsoenlijke naam neer te zetten.
  Als je volledige naam hier neer zet met andere mening dan onze "natuur"vrienden word je bedreigd of wat dan ook.
  En ben geen jager, maar gewoon moe van het betweterig gedrag van zulke lui.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Vreselijk inderdaad, jagers die zich achter ??tekens verschuilen en niet eens initialen durven te vermelden. Ik liep vanmiddag even door het jachtmuseum en vraag mij af hoe het mogelijk is dat er zoveel leugens en verdraaide feiten als cultuurbezit ten toon gesteld mogen worden. De hele jacht is namelijk één immense, barbaars bloeddorstige leugen! Hoe kan zoiets bestaan!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ach ja, dat gebeurd nou altijd: als men het eigen gelijk niet kan halen omdat anderen zich al van de hele waarheid en het naakte feit bedienen, dan worden dezulken verdacht gemaakt of, erger nog, als werkloos, verslaafd of subversief neergezet. Daardoor ben ik een Walgvolgeltje geworden!

 • no-profile-image

  ?

  Dus je zet je zelf nu klem. Zelf wel commentaar hebben, maar zelf niet durven. Ik heb niks met jagen.
  Hoeze feiten, net als dat wakker dier bericht over blank vlees, hou toch op.
  Hun bespelen media met halve feiten of on waarheden alleen de boerenorganistatie zijn niet in staat daar goed op in te spelen,door de media ook weer te gebruiken.

 • no-profile-image

  glas half vol

  Vraagje aan Dier, Spotvogel, Herkauwer en Anti. Wat als deze opzet niet blijkt te werken? Hier worden wel erg euforische lof-uitingen gespuid, alsof dit het ei van Columbus is (en het probleem opgelost is). Stel het werkt niet, nemen jullie dan ook je verlies of blijven jullie dan door zanikken dat de gans niet afgeschoten mag worden?

 • no-profile-image

  gj

  Nou Wandelaar ik denk niet dat het zo gaat werken. De ganzen zit immers niet op het erf. En niet alle percelen zijn huispercelen. Alleen als er ook een urenvergoeding zal worden toegekend voor het daadwerkelijk verjagen van de gans zal het een kans van slagen hebben.

 • no-profile-image

  piet

  Hoe benne ze eigenlijk op dat idee van die opvanggebieden gekommen? Want Gijs heb wel een punt. Hoe ken ik nou van bovenaf zien dat dit wél en dat andere géén opvanggebied is?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Delphin, je hebt weer groot gelijk. Er zijn allerhande schrikmiddelen, van plastic flappen, linten, draden, flash harry's, roofvogelvliegers, gefiguurzaagde vossen, carbit- en gaskanonnen en lichtkogels tot stropoppen, prachtige vogelverschrikkers of in het land geparkeerde voertuigen en zélfs heb ik al eens opgehangen dode grauwe-, kol- en rietganzen op een akker zien bungelen. Maar ieder schrikmiddel gaat mank aan hetzelfde euvel: ganzen zijn allerminst dom en hebben al heel snel in de smiezen dat er geen werkelijk gevaar uitgaat van zo'n afschrikvoorziening. Men dient dus te rouleren zodat er geen gewenning kan optreden. Stukje Zorgplicht! Een of twee honden kunnen erg effectief zijn om ganzen van een kwetsbaar perceel te verjagen, maar dan moeten er wél goede uitwijkmogelijkheden in de buurt zijn. Anders vallen ze gewoon op een zwarte akker of op het water in en zijn binnen de kortste keren weer terug waar ze vandaan kwamen. Wél kan het dan helpen om meteen na het wegvliegen flappen of een ander schrikmiddel te plaatsen. Dat biedt dan enige tijd soelaas. Het komt er op aan dat boeren weer leren om verdraagzaam te zijn en niet meteen aan schade te denken, want uit tal van onderzoeken is juist gebleken dat er ook heel vaak een positief effect op de groei en uitstoeling van een gewas kan zijn door ganzenbegrazing. Het is vreselijk dat LNV al die onderzoekresultaten moedwillig negeert en op die manier de hetzevorming tegen ganzen voedt! Ik hoop dat deze Collieproef aanslaat en niet weer zal leiden tot onterechte premiejacht want het is mij al jarenlang een doorn in het oog dat er veel belastinggeld wordt vergooid aan wat ik noem 'GANZENTENNIS", waarbij de dieren heen en weer worden gejaagd tussen verschillende percelen waarvoor dan ook weer compensatie geclaimd wordt. Ik ga nu niet verder in op wat er gisteravond in Nova gebeurde, want ik zie dat daar al iemand op gereageerd heeft.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Zeg anonymus, wil je svp dit forum verlaten? Wij proberen, door iedere reflectant aan het woord te laten en een fatsoenlijk antwoord te geven, een goede en werkbare situatie te bereiken mbt het ganzenbeheer en u verhinderd een deugdelijke voortgang van de discussie.

 • no-profile-image

  ?

  Een discussie is niet je gelijk bij mensen de "strot" induwen.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Noem één inhoudelijk feit dat in dit forum door terzake kundigen is genoemd en omschreven en dat niet conform de waarheid of de redelijkheid is ( bewijzen graag). En anders: moven!!!
  A propos: neem vooral de kleine moeite om middels een simpele google excercitie te achterhalen tegen wie jij jouw aantijgingen richt. Want rechtschapenen verbergen zich namelijk nooit achter ledige symbolen. Ik heb gezegd. Iunius Decimus Iuvenalis, anno domini 2009.

 • no-profile-image

  Delfin

  Er wordt helemaal niets door de strot geduwd. Het is een aaneenschakeling van van meningen, en dat is altijd goed. Wel jammer dat het veel te weinig over de inhoud gaat, terwijl we elkaar steeds weer voor alles uitmaken, zoals dat vaak het geval is. Daar gaat het helemaal niet om! Er komen ganzen in Nederland overwinteren, ze eten wat gras buiten de foerageergebieden (dat brengt echt niet zoveel schade met zich mee), vervolgens is het de bedoeling dat deze ganzen naar naar de foerageergebieden vliegen om daar verder hun dag/nacht door te brengen. Het gaat erom, hoe krijgen we ganzen in de foerageergebieden en wanneer moeten we die ganzen naar de foerageergebieden jagen? De jacht werkt goed, maar heeft het nadeel dat de dieren gewond en/of gedood worden, wat geheel niet het doel van het verjagen is. Daarom is die proef met Border Collies een goed idee. Maar ook andere oplossingen zijn natuurlijk een welkome aanvulling/alternatief voor de jacht. Het gaat immers over overwinterende ganzen waarbij niet het doel is om deze populatie te verkleinen!

 • no-profile-image

  ?

  Hoogstaand bla bla bla.
  Dat is jullie probleem juist,jullie voelen zich oppermachtig en "slim"
  En wat heeft ons al die jaren van gezeik gebracht? Niks dan gecultuurde "natuur"(als je het al natuur wil noemen) Als je natuur wil hebben, ga even naar Oost Europa,daar is nog echte natuur, gezwets altijd,waarmee je ook moet instemmen,want anders is het net wat boerin USA schrijft
  Delphin, verwond,hopelijk dood,anders waardeloze jager en belandt ie op bord.

 • no-profile-image

  boer met de pet

  gooi er 3keer een lawine pijl tussen en ze komen ook niet weer knal zo lekker werk veel beter!!!!!!

 • no-profile-image

  spotvogel

  ?.? wat jij "gezeik" noemt zijn neem ik aan de onweerlegbare feiten die keer op keer genoemd worden in dit en in andere forums? Als je goed zou hebben gelezen dan kon je weten dat zowel herkauwer en anderen als ikzelf helemaal niks moeten hebben van 'natuurontwikkeling'en 'nieuwe natuur' en veel liever zagen dat grazige terreinen op oordeelkundige manier door boeren beheerd werden. En voor wat betreft Oost- en Midden Europa. Lees hieronder wat Spotvogel met Nederlandse jagers meemaakte OP de slaapplaats van (voorheen tot 120.000) toendrarietganzen in Jezioro Miekowowskie bij Wroclaw (Brezlau) in Polen en wees ervan overtuigd dat er weinig gebieden tussen Noordzee, Baltische Zee en Zwarte Zee zijn die de afgelopen twintig jaar dezerzijds niet zeer regelmatig gecontroleerd zijn op de stand van de doortrekkende of pleisterende Siberische ganzen en het jachtregime ter plaatse. Dat blijkt op talloze plaatsen erg zorgwekkend te zijn. Juist daarom is het zo uitermate belangrijk dat de Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid neemt en ons land weer op de kaart zet als beschaafde natie met een voorbeeldfunctie voor een zorgvuldige omgang met het gemeenschappelijke Europees- Aziatische natuurbezit.

 • no-profile-image

  ?

  anti jacht weer kort door de bocht.
  Tijdelijk lijkt het te helpen!
  Wandelaar we hebben nogal veel politie vooral op platteland, dus ik zeg lekker doen.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Het aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit is een misdrijf!

 • no-profile-image

  ?

  Wandelaar het ongevraagd op iemand zijn land zijn is ook strafbaar!
  Laten we al misdrijven van de natuurvriendjes als ze hun zin niet krijgen maar buiten wegen.

 • no-profile-image

  ongevoelig en gek

  Zouden die jagers daarom zo vaak vanaf de openbare weg operen, ?.?.

 • no-profile-image

  ?

  Daarom hebben ze jachtafspraken en gaan ze alleen op de openbare weg staan, tuurlijk.
  Zijn dierenvrienden nu helemaal gek.(zie trouwens ook even het bericht PvvD groningen kwaad om de muskusrat, typisch weerspiegeling van de "dierenvrienden")

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo zal dat wel zijn Ongevoelig en Gek! Ik neem aan dat vriend Juvenalis niet jou bedoelde in zijn afscheidsrijm aan de jagende en vleesverorberende Vraagtekenzetter. Ik heb dikwijls van boeren gehoord dat zij grote problemen hebben met jagers die maar ongevraagd over hun landerijen banjeren, hekken laten openstaan.vee op hol doen slaan, gewassen vertrappen en ga zo maar door. Nog geen kilometer van mijn huis
  kostte dat gedonder een oudere man het leven. Zijn pony's sloegen op hol toen er op 15 augustus jl tegen de avond een jager ineens op duiven begon te knallen pal aan de rand van het dorp. Er renden toen pony's het puntdraad in en de eigenaar maakte zich daarover- en over de grote bek die de betreffende jager hem gaf - zo kwaad dat hij ter plekke een hartstilstand kreeg en overleed! Amper drie dagen later werd er daar alweer geschoten! Jagers zijn...? Vul zélf maar in!

 • no-profile-image

  ?

  Herkauwer, zie hier je eigen stompiteit,dat je niks wil aannemen.
  Ik heb nergens gescrheven dat ik jaag, al krijg ik er door jullie gezeur wel zin in om er mee te beginnen.
  En ben een carnivoor,dus ja ik eet vlees.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste boerin USA, het landbouwbeleid is destijds in de BENELUX en later in de EEG al uit de hand gelopen door het Plan Mansholt in de jaren '50, dat uitging van ongebreidelde schaalvergroting en productievermeerdering. Dat plan werd direct omarmd door de banken en de snel opkomende agro-industrie en hoewel Sicco Mansholt al begin jaren '60 waarschuwde voor de gevaren van zijn eigen Ei van Columbus werd hij genegeerd en weggehoond. Want de bomen moesten immers minimaal een universum hoger dan de hemel gaan groeien. Daarom besteedde de EEG en later de EU waanzinnige kapitalen aan premies om het toen al holle landbouwvat maar zolang mogelijk te water te houden. Momenteel barst die kruik aan alle kanten en de boeren zijn de dupe, de pineut en de klos. En dat alles tegelijk! Dat zie en zeg ik al vele, vele jaren en het is niet leuk om gelijk te krijgen. Ik voel erg met de boerenstand mee, maar welbeschouwd hebben zij zichzelf ook wel door banken, standsorganisaties, industriëlen en overheden naar de monetaire slachtbank laten leiden. Maar wij hebben daarnaast ook de verantwoordelijkheid ("rentmeesterschap") voor de natuur en voor de dieren en planten die daarin leven en dat estafettestokje moet aan komende generaties worden overgedragen. En wel zo compleet mogelijk! Daaraan werk ik mijn hele leven al en ik weet zeker dat dit ook geldt voor Herkauwer, Juvenalis en vele anderen in dit Forum.
  Jullie Sneeuwganzen hebben er een lange reis vanaf de hoognoordelijke broedgebieden opzitten en zijn nu in hun rust- of winterkwartieren aangekomen, waarbij de verschillende populatiegroepen zich herformeren en elkaar weer gaan opzoeken. Dat geeft altijd veel heen en weer gevlieg en ziet er erg ongestructureerd uit. Maar geloof mij: het is een door Moeder Natuur gecontroleerde chaos waarin alles ecologisch ordelijk verloopt. Zolang de mens de dieren maar de gelegenheid biedt om volgens hun natuurlijke patronen en processen te functioneren zal alles goed blijven verlopen en kunnen de populaties ook een stevige jachtdruk gemakkelijk het hoofd bieden. Dat blijkt al méér dan een halve eeuw in N- Amerika. Maar in het politiek en ecologisch ongestructureerde Eurazië heerst complete chaos en daarom maak ik mij daarover grote zorgen en schiet ik soms even uit de slof. Sorry daarvoor.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik bemoei mij niet meer met infantielen die hun naam slecht in leestekens kunnen duiden en wil hier nog vermelden dat ik hedennamiddag in het duitse Reiderland (hier een paar kilometer vandaan) twee veehouders sprak die beiden al jarenlang de ganzen dulden als welkome gasten en de dieren van kwetsbare percelen laten verjagen door honden. Geen Border Collies maar Duitse Staanders. Want die kunnen ook rennen!

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Vreest de gram en toorn o dwazen, tart mij niet met onbenul, houdt gedonder uit de glazen, of u bent pineut én lul! (FORUM ROMANUM IMPERII DOMITIANI DECLAMATORE DECIMUS IUNIUS IUVENALIS, ANNO DOMINI 2009)

 • no-profile-image

  dat is

  Het dekt de lading: schrijvend rund! Dat wel natuurlijk.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Maak je niet druk Anti Jacht. Door dit soort inhoudsloze reacties geven ze juist aan dat het hen bruin door de lederhose begint te lopen. Kijk liever op forum "faunabescherming looft beloning uit". Het "gros" van de 17 miljoen koppige bevolking" heeft nog nooit van het AGD gehoord en daarom ben ik juist zo erkentelijk dat de Internetredactie ons deze mogelijkheid biedt om te pogen schoon schip te maken met al wat er in de jacht is verworden en wat ook in het nadeel van boer en tuinder werkt. Negeer gewoon al die natte angsthaaswinden en zet er FEITEN tegenover. Want ook hier zal de rede het uiteindelijk gaan winnen van het onbenul.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ik leg wel even uit hoe dat zit, want werkte van 1972 t/m 2004 in het natuurwetenschappelijk onderzoek en keek daarbij ook jarenlang naar de invloed van ganzenvraat op grasland en op akkerbouwgewassen. Met die schade in het winterhalfjaar loopt het meestal niet zo'n vaart. Het kan vriezen, het kan dooien. De ene keer wat schade (daar is het Faunafonds immers voor), de andere keer juist mééropbrengst (dan hoort men niemand!). Veel van de tegenwoordige winterschade komt door de opkomst van de schapen- en paardenhouderij. Die grazen kort en ganzen ook: ergo voedselconcurrentie. Bij schapen zou de ooipremie dat feitelijk horen te compenseren en anders het Faunafonds.
  Het bestaat eenvoudig niet dat een heel agrarisch bedrijf in het winterseizoen dermate kwestbaar is voor ganzenvraat dat er DUS schade is als er ganzen neerstrijken. Ganzen hoeven dus alleen maar van de daadwerkelijk schadegevoelige percelen geweerd te worden. Dat kan mbv honden en talloze schrikmiddelen. Met als laatste de vérjagende jager! Niet de afschietende jager! Want die ganzen behoren tot de NO- Europese en NW- Aziatische broedpopulaties en moeten in ons land kunnen overwinteren. Daarvoor ratificeerde onze overheid tal van internationale conventies. En die vigeren nog altijd, hoewel de kabinetten Balkenende 1 tm/4 dat helemaal vergeten zijn. Die hondjes zijn dus bést een goed idee en nog beter zou het zijn als daarover structureel overleg tot stand kwam tussen alle belanghebbende partijen. Want bij ongestructureerd verjagen van de dieren ontstaat de kans op 'ganzentennis'. (Het heen en weer kaatsen van vogels tussen een aantal percelen). En daar is helemaal niemand bij gebaat.

 • no-profile-image

  Delfin

  Inderdaad Spotvogel, de winterganzen verrichten op grasland (in de winter) niet zoveel schade als ze maar niet langdurig onder natte omstandigheden op het graslandperceel verblijven. Het is inderdaad zo dat ganzen (net als schapen) het restgras in de winter zover opeten, wat leidt tot een mooiere en snellere hergroei in het voorjaar (dus hogere en kwalitatief goede opbrengst). Ik vind dat de accent van de evaluatie van de ganzenfoerageergebieden verkeerd wordt gelegd. Het gaat er niet om hoeveel ganzen zich buiten deze gebieden zich bevinden, maar hoeveel schade deze aanrichten buiten de foerageergebieden. Een belangrijk punt is natuurlijk hoeveel moeite de agrariër buiten de foerageergebieden moet doen om de winterganzen te verjagen. Ook hij/zij is beperkt in tijd en middelen. Ik hoop dat men met de evaluatie met de proef met de honden dat ook dit aspect in voldoende mate zal meenemen. De winterganzen zijn een maatschappelijke verantwoordelijkheid waar dus iedereen een bjidrage aan moet leveren (dus niet alleen de grondgebruiker).

 • no-profile-image

  anti

  Gelukkig is het forum gestopt. Het is duidelijk. Met dank aan de agrariers, die dit mogelijk hebben gemaakt. Goed voorbeeld, hopelijk volgen er velen.

 • no-profile-image

  castor

  WOEF,WOEF,WRAF, WRAF, WOEF, WOEF, WRAF, WRAF, GRRRRR!

 • no-profile-image

  tafel

  Het regende veel de laatste dagen.Ingezaaide tarwepercelen vertonen her en der behoorlijk wat ondergelopen stukken, vaak een puike ontwatering ten spijt. Laten ganzen dit nu net wel een hele fijne plek vinden om naar toe te gaan. Dit is het moment dat daadwerkelijk schade aangericht wordt, zeker als het nog effe nat blijft. We praten niet meer over kortwieken van plantjes, maar over vertrappen en uittrekken van plantjes, dus schade. We kunnen ze nu romantisch op allerlei manieren verjagen, maar veel zoden zet dat niet aan de dijk, tenzij je continu ter plekke blijft. Ik vind persoonlijk dat er niet echt minder ganzen op bezoek komen dan voorheen, en dan druk ik me voorzichtjes uit. Als zulke vreters aan je inkomen zitten, is het toch wel voor te stellen dat wij als boeren vinden dat er best wat minder mochten zijn en dat Nederland zich wat minder gastvrij mag opstellen t.o.v. ganzen?

 • no-profile-image

  TAFEL

  Spotvogel, ik weet heus het verschil tussen een gans en andere broedvogels en verder zie ik niet in wat er mis is met de term vreters. Dat ziet een kleuter nog wel. Punt is dat ganzen onder bepaalde omstandigheden wel gewoon schade aanbrengen, ga dat nou niet ontkennen. De oplossing met linten is er overigens een uit een boekje. Nog nooit resultaat van gezien, eerder dat ganzen er gewoon bij komen zitten. Een gaskanon brengt ze even op de wieken, maar gewenning treedt snel op, zeker als iedereen dat gaat doen. Je doet het probleem weer eens arrogant af om die stomme ganzen in bescherming te nemen. Nou, ik vind dat er veeeel te veel van zijn en constateer dat we in Nederland veeeel te gastvrij zijn voor de ganzen. Te veel is te veel en dan praat ik alleen over ganzen. Aan uw brood zit wenst u toch ook geen ongedierte?

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Zeg Ping Ponger. Gevaarlijke term want die chinezen zijn in staat om ons levend te martelen. Waarom schop u toch allemaat tegen ons Gijzen ? Er is een verdrag dat ons Gijzen, uit het noorden. beschermd. Daar voor zou er eventueel een vergoeding tegen over staan. Ga dan zitten schoppen tegen die overheden die u niet goed compenseren. Trouwens onder ons Gijzen is arrogantie niet bekend dat is nou typisch een menselijke eigenschap. Goggel goggel.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Tafel, jouw akkers zijn duidelijk niet zo vlak als een Tennisveld. Is het feitelijk niet zo dat als je in de open lucht landbouw bedrijft, je altijd afhankelijk bent van zulke situaties? Als we een erg natte winter krijgen- en daar lijkt het nu wel op- dan zijn zulke natte laagten vaak toch al plekken met een slechte groei en opbrengst. Als je daar wat plastic flappen zet, draden spant of een gaskanon zet dan valt het vaak wel mee met de overlast. En je verward kennelijk toch broedvogels met overwinterende Siberische ganzen. Er is al vaak uitgelegd dat de broedvogels sterk zijn toegenomen, vooral door het gerotzooi van natuurbeherende organisaties met hun "natuurontwikkeling"en "nieuwe natuur' en doordat jagers massaal hun nestbehandelingszorgplicht niet nakomen. Voor overwinterende Siberische ganzen zijn Internationale afspraken gemaakt en daar moeten we ons gewoon aan houden. En noem alsjeblieft natuurlijke bewoners van ons landschap geen "vreters". Een beetje respect voor de natuur misstaat heus niemand hoor!

 • no-profile-image

  ping

  Zelfs ganzen eten! Altijd geleerd dat mensen dat doen en dieren vreten. Nou ja, waar hebben we het over. Nogmaals arrogant om te denken dat alleen jij en jouw soort respect denkt te hebben voor de natuur. Ik heb er zoveel respect voor dat ik weet dat deze natuur weliswaar schitterend is, maar ook heel wreed kan zijn en niets of niemand ontziet. Juist omdat nadenken en redelijkheid dingen zijn die deze 'intelligente' natuur niet echt kenmerkt.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Tafel, ik zal nooit bij jou aanschuiven want je slaat verderflijke taal uit. Ganzen zijn geen ongedierte en waarschijnlijk kun jij nog erg veel van hen leren. Eten bijvoorbeeld! En luister eventjes: ik schreef zélf 'boekjes' en kan er niks aan doen als men zich niet aan de uitleg stoort. Ik bedoel dus LINTEN HORIZONTAAL SPANNEN! Niet van die lulderige stripjes aan stokjes want dan denken die intelligente dieren "hé, die boer wil het gezellig voor ons maken!" Dan span je dus de knol achter de kar.
  Gewoon zo'n natte plek in het land in alle kalmte overspannen met horizontale linten, een paar meter uit elkaar. Dat kost de kop niet en is te declareren bij het Faunafonds. Je mag mij best arogant vinden, maar dat veel liever dan respectloosheid tegenover de natuur waarvan wij allemaal en deel zijn.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Ik wil tegen Tafel nog wel even zeggen, dat schrikmiddelen altijd het best afwisselend kunnen worden gebruikt. Je zegt het zelf ook al: ganzen wennen snel aan een knalapparaat of een vogelverschrikker. Herkauwer heeft eerder in dit forum al een opsomming gegeven.

 • no-profile-image

  realist

  4 a 5 miljoen ganzen in Nederland. Komend voorjaar met 15 eieren. Zeg dat we er dan 30 miljoen overhouden. Het jaar er op 300 miljoen. En in 2012 3 miljard !! Begint al een beetje op een probleem te lijken. Trouwens eksters, kraaiachtigen en eenden doen het ook steeds beter. Maar er blijft geen insectenetende vogel over !!!

 • no-profile-image

  klimaat oloog

  Nog niet Wipstaartje. Maar als we niet oppassen dan broeden er straks Siberische ganzen in Koufurderigge!

 • no-profile-image

  wentelteefje

  In Noord-Drenthe beginnen ze een proef om loslopende honden met Taiga-Rietganzen naar hun Bonzo-bak terug te jagen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  En dat noemt zich realist? Man je hoort in een inrichting thuis! Dat er in ons land plaastelijk wat grotere BROEDpopulaties zijn ontstaat is te danken aan JAGERS die de VOSSEN (natuurlijke predatoren) VERDELGEN en het al jarenlang verdommen om NESTBEHANDELING uit te voeren! Maar het gaat hier om de OVERWINTERENDE ganzen die uit Noord Europa en Siberië komen. Als je niet weet waarover je het hebt en bovendien met onbenullige onzinaantallen smijt, dan heb je in dit forum niks te zoeken.

 • no-profile-image

  losse,

  Wat verstaat herkauwer onder nestbehandeling?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Goeie vraag Flodder. Onder Nestbehandeling verstaan we het, tijdens de eerste twee weken van het broeden, met maiskiemolie insmeren (of dompelen) van de eieren. Desgewenst kunnen er een of twee eieren niet met olie behandeld worden zodat het paar toch kuikens krijgt en niet weer opnieuw begint. Haalt men alle eieren weg dan begint de gans met een nieuw legsel op een andere plek. Schudden of doorprikken kan leiden tot wel uitkomen en tot geboorteafwijkingen. Gebruik alleen maiskiemolie omdat die biologisch afbreekbaar is niet de veren bevuild. Dit werk hoort bij een verantwoord populatie- en faunabeheer en zou eigenlijk standaard aan jagers moeten worden voorgeschreven, omdat die zichzelf faunbeheerders noemen en daarvoor vergoedingen opstrijken. Hadden zij dit karwei jaarlijks goed uitgevoerd en hadden zij de vos met rust gelaten, dan zouden er geen overpopulaties zijn ontstaan

 • no-profile-image

  herkauwer

  De strekking van dit forum is niet pingpongen of buffelend bunkeren, maar het weren van beschermde overwinterende Siberische ganzen van kwetsbaar veronderstelde percelen door het gebruik van speciaal daartoe afgerichte Border Collies (of andere blaffende viervoeters). Roept u maar!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Even voor de goede orde: het gaat nog steeds over het met honden verdrijven van ganzen van kwetsbare percelen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké Wentelteefje. Als je dan de grote oostelijke Taigaganzen neemt die door de klimaatverandering tegenwoordig ook bij ons overwinteren, dan kunnen er zelfs Pitbull's en Dobbermanns uit het terrein gejaagd worden. Met baasjes en al!

 • no-profile-image

  ping

  Conclusie: spotvogel eet gezamenlijk met de dieren en het resultaat is vraat; verder vreet het gros van de mensen. Ach, het duidt goed hoe sommige mensen een draai kunnen geven aan iets.

 • no-profile-image

  wout janssen

  Bij mij heb ik goeie ervaring met overalls die ik op een kruislat ophang. Blauw, groen, bruin of wit maakt nie uit. Het waait hier bijkans altijd en dan bewegen die dingen en daar hebben de ganzen het meestentijds niet op. Met twee of drie van die dingen kan ik makkelijk een kamp van vijf of tien bunder behoorlijk vrijhouwen. Maar wel geregeld verplaatsen want anders wennen ze d'r aan.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ping Pong, ben je nu helemaal belatafeld? Dit is zélfs geen hérkauwen meer!

 • no-profile-image

  ping

  Belatafeld? Nu begrijp ik je toch niet meer hoor. Ben inderdaad geen herkauwer, dat heb je in ieder geval goed opgemerkt.

 • no-profile-image

  ping

  Herkauwer, het ging net zo lekker nergens over! En maar reageren, geweldig!! Heb net vernomen dat die vogelspotter een dubbele tafel kent met een sneaky bergruimte voor stiekume gehaktballen. Nee, met zulke tafels ben ik in ieder geval niet bekend...

 • no-profile-image

  anti

  Het wordt tijd dat deze Sam voorgoed naar Siberie vertrekt. Daar is nog zoveel grond voor hem. kan hij ook gebruik maken van de Siberische sociale voorzieningen en natuurlijk een nieuwe taal leren. Of zou Sam voor dat laatste toch te dom zijn????????? Ik denk het niet, ik weet het zeker.

 • no-profile-image

  !

  Grappig, zit hier wat te lezen en zie iemand - terecht, omwille van door hem/haar genoemde redenen - vraagtekens gebruiken. ! gebruikte ook ? op het hazenforum. Wil aangeven dat het niet om dezelfde ? gaat als op het hazenforum. ! hier is ? daar. Trouwens, zelden iemand hier die zijn NAW-gegevens achterlaten, dus bepaald niet verwijtbaar.
  Zijn/haar woorden hier zijn de mijne niet, maar ik kan me zijn/haar reacties wel voorstellen. Als je je zo alwetend opstelt als de vaste groep beroepsageerders op dit forum, dan gaat het vanzelf kriebelen. Wat ik ervan begrijp is dat Juvenalis, spotvogel en herkauwer hun leven lang onderzoeker zijn geweest bij een of ander (semi)overheidsorgaan. In feite zijn deze lieden hun levenlang met onze belastingcenten gesubsidieerd om hun idealen te promoten. Het is maar hoe je het bekijkt. Vooral de toon van Juvenalis is arrogant, irritant, betweterig en door alle semigeleerdheid die hij eruit spuugt behoorlijk dom. Het ging hier toch om die honden? Hebben ze er weer een anti-jachtforum van gemaakt, terwijl het daar helemaal niet over ging.

 • no-profile-image

  ?

  !! juist je snapt me punt. Alleen zullen deze "geleerderen", dat nooit begrijpen, omdat ze zich in een heel ander milieu bevinden.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Boerin USA, het blijkt erg moeilijk te zijn om een goede inhoudelijke discussie over de ganzenproblematiek met alle betrokken partijen op te zetten. Ik ben het helemaal met je eens dat het moet gaan om het delen van kennis en niet om het elkaar overtroeven en 'doodslaan'met argumenten voor of tegen. Probleem is echter dat er wel erg weinig werkelijk inhoudelijke inbreng wordt geleverd door boeren en evenmin door jagers. Dat laatste was ook al zo in het forum 'de haas heeft het moeilijk'. Erg jammer en een gemiste kans. In principe moeten de belangen van de natuur in te passen zijn in een economisch verantwoorde bedrijfsvoering en daarvoor heeft onze overheid ook de beleidsinstrumenten tot haar beschikking. Maar het lijkt erop dat de bereidheid tot het daadwerkelijk zoeken naar constructieve oplossingen volkomen ontbreekt. Dat ligt in de USA waarschijnlijk heel anders, omdat daar de schaal waarop alles plaatsvindt veel groter is . Hier wordt veel te veel gedacht en gewerkt op de vierkante millimeter. En zélfs dat vindt men dikwijls al te grootschalig.Daarom is het ook zo vreselijk moeilijk geworden om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Maar wij doen ons best om zoveel mogelijk goede en zinvolle informatie bijeen te brengen en in dit forum weer te geven. Méér is er op dit moment niet mogelijk. Persoonlijk ben ik erg geinteresseerd in de flywaypopulaties van de Greater- en de Lesser Snow Goose. In heel Eurazië hebben we nog niet een kwart van het aantal ganzen dat er in Noord Amerika leeft. En over dit soort kruideniersachtige problemen heb ik uit USA/Canada nog nooit iets gehoord. Wél van Canada Geese op Golflinks en op openbare gazons en parken. Dat haalde zélfs National Geographic.

 • no-profile-image

  boerin

  De niet boeren zullen het hier misschien niet mee eens zijn, maar er wordt ontzettend veel van de boer gevraagd. Dit is op zich niet zo'n probleem. Maar over het algemeen worden onze produkten onderbetaald, en ik weet het: wij overproduceren. Maar deze overproduktie is politiek gecreeerd om voedseltekorten te voorkomen.
  Al met al: dit is denk ik de reden dat bereidheid tot meewerken laag is, we hebben al genoeg aan ons hoofd.
  Toch zullen we er in de toekomst niet aan kunnen ontkomen: de consument verlangt nu eenmaal van ons dat wij niet alleen voedsel produceren maar ook het milieu, flora en fauna beschermen, in stand houden. Het zou mooi zijn dat dat ook in de prijs van onze produkten tot uitdrukking komt. Mocht dat zo zijn, komt dat de boer maar ook het milieu ten goede. Win-Win noem ik het maar.
  Over de Snow Geese: met duizenden en duizenden zijn ze hier momenteel aanwezig. Het enige geluid wat wij hier horen is het gakken van de ganzen. Maar waarom vliegen ze in alle richtingen? Voegen groepen zich bij elkaar of wat?

 • no-profile-image

  herkauwer

  GJ, houd svp op met die onzin. Natuurlijk eten ganzen met de bek wat had je anders gewild? En zij schijten (met hun kont) precies net zoveel als ze eten, want het gras komt er al binnen het half uur nauwelijks verteerd uit. Soort van snelcomposteren! Ga mij en alle lezerssen en lezers ajb niet ook nog lastig vallen met onzinverhalen zoals: waar een gans heeft gergraasd geen koe meer wil grazen en dat soort gossip. Want we hebben kasten vol foto's die het tegendeel bewijzen. Als ganzen jouw schapenperceel IN HET VOORJAAR in één dag voor maanden kaal vreten dan zou ik maar eens als een speer terug gaan naar de lagere landbouwschool en mijn lessen Bemestingsleer en Bodemkunde over gaan doen. Want dan doe je iets helemaal verkeerd! En mochten ganzen inderdaad het gras op een ONBEGRAASD perceel in maart of begin april kort afgegeten hebben? Geen nood: een bescheiden extra stikstofgift (declarabel via het Faunafonds) heft de gewasgroeiderving in no time weer op!

 • no-profile-image

  ?

  Wat nu onzin? Zolang de mensheid bestaat wordt er gejaagd, wat heeft het ons gebracht,welvaart. We hebben de natuur leren kennen en zijn daar mee huisdierproductie begonnen. Maar de grasvreters, menen terug naar de oertijd te moeten en het ergste ze willen alleen hun eigen gemekker horen, terwijl menig onderzoek al uitwijst dat de bevolking moe wordt van het gemekker van hun.

 • no-profile-image

  ?

  Hoeveel onzin teksten zitten jullie wel niet uit te kramen,maar als iemand jullie in de haren gaat zitten,ohh dan komt jullie ware aard boven

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  DE WARE AARD VAN BORDER COLLIES, DIE KOMT NU SPOEDIG AAN HET LICHT, ZIJ ZIJN ALS SUPERBRAVE HONDEN, VOOR FAUNAFONDSKLUIVEN GEZWICHT, NU MOGEN ZIJ DE GANZEN PLAGEN, EN BLAFFEND RENNEN DOOR DE WEI, ER KLINKEN VOORTAAN NOOIT MEER SCHOTEN, EN DUS IS IEDEREEN WEER BLIJ!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Bij alle onzin die ??uitkraamt staat gelukkig toch ook wel iets zinvols: boerenorganisaties hebben inderdaad geen enkel argument dat enig hout snijdt! En zodra er boeren of boerinnen de inhoudelijke discussie aangaan dan zijn er twee mogelijkheden: of het blijkt al snel mogelijk om begrip voor elkaars standpunten op te brengen, of men vervalt in het in twijfel trekken of zelfs het ontkennen van enige kennis van zaken bij de opponenten. Want veel boeren wéten donders goed dat zij ongelijk hebben, maar geven dat niet graag toe.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Goedenacht waarde Delphin, ik ben erg blij met jouw treffende woorden. Ook onze vriend Juvenalis schoot al te hulp, want het moet niet zo zijn dat inhoudelijk hoogstaande discussies gefrustreerd worden door laag bij de grondse interventies. Herkauwer liet mij vanavond weten dat hij aan de Gaasterlandse kusten vanavond weer veel blinde schietkunsten bij duisternis heeft mogen aanhoren. Dat geschiet dient geen enkele doel en is slechts een manifestatie van de tomeloze moordlust die jagers nu juist altijd ontkennen. Het gaat inderdaad om het in stand houden van onze Euraziatische ganzenpopulaties. Ik stond, vanavond op de kop af 2 jaar geleden, aan de oever van het Jezioro Mietkowski in het Poolse Silezië en betrapte daar vijf Nederlandse jagers die met geluidsapparatuur, plastic lokkers en minstens vijf dubbelloops semiautomaten per moordenaar toendra en taigarietganzen letterlijk aan moleculen knalden. Vier jaar eerder waren er daar nog meer dan 100.000 ganzen. Op dat bewuste moment nog maar enkele duizenden! Daarom heb ik het helemaal gehad met jachtfabels en strijd ik voluit voor een onherroepelijk gebiedsdekkend ecologisch en populatiedynamisch beheer van al onze Euraziatische wilde ganzen. Desnoods tot mijn laatste snik!

 • no-profile-image

  ?

  Boekje, is iets niet wat de partij doet.
  Nico en Volkert weet drommels goed,dat ze hun vingers daar niet aan willen branden!

 • no-profile-image

  boerin

  Jammer van deze reacties. Ik schat persoonlijk 'de consument' hoger in en naar de toekomst toe zal een steeds groter percentage 'bewust' eten, ik zie daar voor ons als voedsel producenten een kans. En zoals ik al eerder aangaf zal dit alles en iedereen ten goede komen, ook de gans, om de discussie terug te brengen naar waar het over ging.

 • no-profile-image

  ?

  Dat is prima. Een geleerd veearts, die wordt de nek omgedraaid met zijn ervaring. Dat vind ik persoonlijk dieptriest en dat ze hem daarnaar nog kaalplukken zodat hij niet zijn mond durft open te doen. Waar meerdere vechten hebben beiden schuld :)

 • no-profile-image

  ?

  Ohh je hoeft de AGD redactie niet eens lastig te vallen.
  kwekje@gmail.com welkom en graag gedaan.

 • no-profile-image

  anti

  We hebben nu al kunnen zien dat deze verjaagmethode werkt. Nu is het gelukkig definitief afgelopen met het geknal op dieren. Alsof Nederland is verlost van een ernstige epidemie, een ramp in de ecologie gaat verdwijnen. Oude prostaatzieke opaatjes gaan hun schietgeweertjes inleveren. Kleinkinderen kunnen rustig de straat op en roepen: "Opa is geen doodschieter meer". De hazen, fazanten, ganzen, eenden, konijnen, vossen kunnen rustig verder leven. Wat een verademing. Hulde aan die boeren, die dit mogelijk maakten. Nu de rest nog. NOOIT MEER VERPACHTEN AAN DOODSCHIETERS.

 • no-profile-image

  zwalker

  Beste Wandelaar is het bij jou ook zo erg dan? Ik hoorde vanochtend vroeg knallen in Demmerik - in of achter het SBB reservaat, en volgens mij ook op twee plekken tussen Vinkeveen en Mijdrecht, toen ik naar mijn werk in Uithoorn reed. Het was nog te donker om wat te zien, maar kennelijk hebben faunabeheerders erg goeie ogen.

 • no-profile-image

  anti

  Laten we dit forum per direct stoppen. Het raakt de kern niet meer. Deze kern is en was dat er een andere manier van ganzenverjaging gaat plaatsvinden, dus geen zinloos gemoord meer op deze dieren door schietgeile natuurcriminelen. Dat is een geweldig winstpunt. Nu nog (te) regionaal ingevoerd, maar krijgt onherroepelijk uitbreiding. Het allergrootste winstpunt is dat boeren dit mogelijk hebben gemaakt, dus ook inzien dat het zinloos gemoord en geknal op deze dieren tot het verleden behoort. Laten we het hier bij laten en dan nodig ik de KNJV en NOJG uit dit laatste bericht nog te doen doen volgen met een epiloog. Wij wachten op Uw reactie, hopelijk gooit de redactie daarna het forum dicht.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Nachtwandelingen zijn heerlijk. Ik geniet van de vredige geluiden van de zacht babbelende ganzen op Botshol tegen de oplichtende skyline van the Big city. Maar ik verkil van binnen bij de gedachte dat straks in het gloren van een nieuwe dag de vierwielaangedreven SUV moordbrigade weer huis komt houden in Ronde Hoep, Nellestein en Groot Mijdrecht. Eerst even weerloze dieren killen en dan op de zaak een dagje bussiness-chillen. Wat een satanische verwording van waarden en normen! Dank je wel, Jan Peter!

 • no-profile-image

  haasjeover

  waar hebben we het hier in gdsnaam over... de suv moordbrigade of een verfoeilijk misdrijf... Als je al met EEn been op de grond zou staan ( twee is niet eens nodig) Ofdat het die ganzen iets uitmaakt hoe ze worden afgeschoten vanaf de grong, vanaf een suv, vanaf een fiets, of boot, dat zal hun een rot zorg zijn.. iedereen heeft zo zijn hobbie, somiggen hier op dit forum jagen, somigene zitten achter kleine kinderen aan en andere hebben gewoon nix te doen en roepen hier maar wat...
  nou ik ben het weer kwijt tot de volkert van de g o ik bedoel volgende keer.....

 • no-profile-image

  SCHERPSCHUTTER

  Gekker moet het toch niet worden. Gisteravond leende NOVA er zich voor om door ambtelijk voorzitter REVOORT van het JACHTFONDS (een OPENBAAR LICHAAM dat middels GEMEENSCHAPSGELDEN schadecompensaties en dervingtegemoetkomingen aan boeren verstrekt) botte leugens te laten vertellen over onze wilde ganzen, met de overduidelijke opzet om een hetze tegen de bij ons overwinterende ganzenpopulaties te ontketenen. Een groot schandaal en een ontluisterend staaltje van brute verdraaiing van de werkelijkheid. Waarbij schaamteloos werd heengewalst over de INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN DIE ONS LAND IS AANGEGAAN DOOR HET RATIFICEREN VAN RAMSAR- EN BONNER CONVENTIE, VERDRAG VAN BERN, de HABITATRICHTLIJN en het BIODIVERSITEITSVERDRAG. Daarom een klemmend beroep op minister Verburg om deze liegende, lasterende en misleidende ambtenaar per direct oneervol en onaangelijnd de laan uit te sturen. WANT ER BEHOREN DUIDELIJKE GRENZEN TE ZIJN AAN HETGEEN EEN AMBTENAAR IN EEN PUBLIEK MEDIUM NAAR BUITEN KAN EN MAG BRENGEN!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Bijna nét zo erg als het doden van dieren voor het botte plezier vind ik het verkrachten van ons kostbaarste nationale volkseigen: het Algemeen Beschaafd Nederlands. De minister van LNV, die in deze omgeving haar leger heeft, zou er goed aan doen om onderstaand proza, dat vanuit Haastrecht per mestinjector in het forum werd geprint, goed tot zich door te laten dringen. En zich vervolgens te realiseren dat dit een tamelijk natuurgetrouwe afspiegeling is van het beschavingsallooi van degenen aan wie zij als wetgever het landelijke"faunabeheer heeft toevertrouwd. Persoonlijk zou ik mij er het hoofd voor van de romp schamen, mevrouw Verburg! Mocht u eraan twijfelen of dit het waarachige niveau is waarop 'faunabeheerders' zich in meerderheid plachten te uiten, dan nodig ik u uit om alle teksten van dit forum, van het forum 'draagvlak boeren nodig voor aanpassing ganzenbeleid' alsmede van het forum 'de haas heeft het moeilijk' tot zich te nemen. Het zal u verbijsteren!

 • no-profile-image

  Algemeen beschaafd

  Herkauwer, het irriteert me persoonlijk dat je met je correcte spelling giftige pijlen afschiet. Je staaft je beweringen in Algemeen Nederlands door alle tegengeluiden op een hoop te vegen. Met Beschaafd heeft dat wat mij betreft niets van doen.

 • no-profile-image

  natuur

  @ herkauwer. Fantastisch gesproken en geschreven. Tja, die "persoon" uit Haastrecht..................Zoiets is toch levensgevaarlijk..............Loopt die gewoon vrij rond??????????????? Help, ik roep een jagers..........................Goed gedaan jager.........................RIP

 • no-profile-image

  spotvogel

  Boerin, ook ik heb er vertrouwen in dat de consument op den duur in meerderheid scharrel- of vrijloopeieren voor haar of zijn geld zal kiezen en dat geldt ook voor andere agri-producten. En ik maak mij niet zoveel zorgen om die wereldvoedselproductiefactor, want de productiviteit wordt al vele jaren lang kunstmatig binnen afgesproken grenzen gehouden. Dat is een vorm van manipulatie en bruskeert het heldere zicht op de waarachtige productiecapaciteit. Ik ben het met Dubbel?? eens dat er in Midden- en Oost- Europa veel toekomstperspectief zit, maar om terug te komen op de ganzen: ik kwam in Oost- Duitsland, Polen en Hongarije lokale boeren tegen die mij erop wezen dat er daar in toenemende mate over landbouwschade door ganzen en andere watervogels wordt geklaagd. Dat fenomeen is daar nieuw en geimporteerd uit West- Europa. Door Nederlandse veehouders en akkerbouwers! Dat stemt niet bepaald trots!

 • no-profile-image

  ?

  scharrel- of vrijloopeieren is niet beter dierwelzijn. Werd er niet een veearts de mond gesnoerd omdat hij de waarheid schreef, dat pastte niet in het beeld van Nico en Volkert, dus werd ie beste man kapot gemaakt en waarom?
  Waarom klagen die Oost Europeanen niet om schade, omdat ze een perceel hebben van 0,2 ha waar ze hun eigen dier op hebben dus en daar ruim in hun eigen levensbehoeft van kun voorzien.
  Dit is appels met peren vergelijken.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Mevrouw de Boerin USA, ik ben géén activist! Ik werkte bijna 40 jaar als beëdigd rijksambtenaar in het natuurwetenschappelijk onderzoek en kén al mijn dossiers. Dat is erg bedreigend voor lieden die een loopje menen te kunnen nemen met rede, redelijkheid en fatsoen en die de waarheid met voeten treden. Omdat ik altijd plichtsgetrouw en loyaal mijn werkzaamheden in dienst van de Staat der Nederlanden heb uitgevoerd, zie ik het thans als mijn plicht om het ingevreten wortelrot met kracht te bestrijden. En inderdaad, in dat opzicht mag u mij de erequalificatie "activist" toedichten. Maar dan wél als Geuzennaam!
  Er uitte zojuist een anoniem persoon, die dit forum al enkele dagen poogt te dwarsbomen, harde (en vanwege de openbaarheid van dit forum ook strafrechtelijke) insinuaties aan het adres van een lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en bracht daarbij dit statenlid in verband met een gedetineerd moordenaar. De wijze waarop deze anonymus (zich noemend "?.?") zich in dit forum heeft gemanifesteerd, herinnert mij erg sterk aan de manier waarop bedoeld verterinair zich placht te gedragen. Dit heeft hem al een paar ton aan smartegeld gekost. Mocht deze persoon zich ook achter deze actie blijken te verschuilen, dan zijn de rapen nog niet gaar. Want ik ben dan wel geen actievoerder, maar dat wil niet zeggen dat ik de vloer laat aanvegen met elementaire regels van fatsoen en burgerrecht! Deze aangelegenheid wordt dus tot op de bodem uitgezocht en weet je, beste Boerin: eventjes wilde ik dat dit de USA was. Want dan zou de eventuele claim geen tonnen maar miljoenen bedragen! Dollars of euro's: lood om oud ijzer!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kees hou je erbuiten en let jij nou maar op rooie Tedje Boonen. Want die heeft zo onderhand alle "verwilderde' katten van heel Schermerhorn en wijde omgeving al tot compost geknald. Dit gaat wel niet direct over ganzen, maar die zijn vanwege de duisternis nou effe niet te zien. Kattenogen wél. Met de lichtbak!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dat verdient geen schoonheidsprijs dubbel ?? Je maakt verdulleme wél 'verbintenis' .Besef je wel dat de PvdD, door jou schaamteloos in één adem genoemd met Volkert van der G., werd opgericht in oktober 2002? En wanneer pleegde dat zogenaamde partijlid zijn lafhartige moord ook al weer? Jij maakt een landelijke politieke partij die nog niet eens was opgericht toen er een verfoeilijk misdrijf plaatsvond én een beëdigd lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal hier plein public verdacht! En vervolgens meen je jouw blinde haat jegens fatsoenlijke mensen op mij te kunnen koelen door mij te betichten van het virtueel spreken van onwaarheid? Het gaat mij altijd om het RECHT en om de GERECHTIGHEID. Al mijn uitspraken zijn met bewijslast te staven. En de jouwe?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Natuurvriend, zoek svp wél een GOEDE jager want in het geval je een LNV-gecertificeerde Modale Faunabeheerder (MF) in de arm neemt wacht dat Haastrechter Hondsvod (HH) een lange lijdensweg. Zeker en vast!
  En tegen die andere persoon zou ik willen zeggen: veel teveel ongeletterde tweebenigen die dankzij hun komaf het Algemeen Beschaafd Nederlands beheersen, gedragen zich als losgelaten rioolratten. Tégengeluiden mijnheer zijn alleen serieus te nemen wanneer zij op deugdelijke argumentaties en op feiten gebaseerd zijn. In het andere geval steek ik er dus graag de draak mee! En dat alles volgens de elementaire regels van weidelijkheid en uiteraard in correct Nederlands!

 • no-profile-image

  Ah

  Als ik vroeger sprak zoals u schrijft, had moeder zaliger me gezegd dat ik als de wiede weerga mijn mond moest gaan spoelen. Maar ja, vierpotige herkauwers krijgen meestal geen opvoeding. Zeker en vast, Belg!

 • no-profile-image

  boerin

  Wat hier gebeurd, vindt ik uitermate benauwend. Ik voel een enorme haat en machteloosheid aan beide zijden. We weten allemaal waar dat toe leidt. Herhaaldelijk is gevraagd dit forum te stoppen, maar beide zijden willen kost wat kost het laatste woord hebben, terwijl de reacties alleen maar onbeschaafder worden. Is het zo moeilijk om te discussieren, zonder elkaar te beledigen?

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Beste Boerin. Weet je wie het "HAASJE' gaan worden van deze beledigingen en vuilspuiterij ?
  Juist , wij ja , de overwinterende Gijzen.Er zijn veel argumenten in gebracht. Voor en tegen ons Gijzen.Maar voorlopig veranderd er helemaal niets en sommige vinden dat best.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Die uitleg van Herkauwer gaat natuurlijk wél over onze 'zomerganzen'. En dit forum gaat over het met honden verjagen van de Siberische winterganzen. Daar komt geen maiskiemolie aan te pas!

 • no-profile-image

  sam

  Gelukkig hebben ze in Rusland en Scandinavië nog geen dierenpartij. En wordt die nutteloze populatie daar wel flink afgeschoten. Boer zijn is een beroep, geen hobby. Als er gestolen wordt, dan moet de dader bloeden !!!
  (Als er een inbreker in huis is, dan mag je in Nederland ook alleen maar de politie bellen, en aan de inbreker vragen of hij nog een uurtje wacht. Want o wee als je als slachtoffer zelf laat voelen dat je er niet mee eens bent, dan kun je zelf een zwaardere straf krijgen dan de inbreker.) Ieder heeft het recht om zijn eigen erf te beschermen tegen dieven. Dat is mijn mening. Als er geen gans bij mij in de buurt komt zal ik ze ook absoluut geen kwaad doen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Sam, jij bent de verpersoonlijking van het allerergtse wat er op twee benen rondstrompelt. Alles in de natuur heeft een functie, maar dat kan een degeneraat als jij kennelijk niet bevatten. Kom dus maar niet op mijn erf, want dan zal ik je door een koppel nutteloze waakganzen te grazen laten nemen.

 • no-profile-image

  anti

  @herkauwer: correct,wijs gesproken. ik merk dat je ze kent. rijd maar eens naar de middenpeelweg in Elsendorp en aanschouw daar hoeveel fazanten er bij Swinkels weer klaar zitten om beheerd te worden. Met name door de hoofdsponsor van voetbalvereniging gemert.

 • no-profile-image

  ?

  Kijk en dat is nu de reacties van "natuurvriendjes", ben je het niet met ze eens. BEn je een ras/uitschot etc.
  Als je dan ook nog in NL bent, met een bedrijf,wat nu in hun ogen past, maak je nog kans dat ze het gaan vernielen,zie nerstenbedrijven.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Anti Jacht er was wel wat te beleven rond Vossenberg en Vinkenpeel, maar Jos Maas ben ik niet tegengekomen. Wél werd er vanochtend vroeg achter Wilbertoord op overvliegende toendrarietganzen geschoten. En bij Stevensbeek werden kleine zwanen van een weiland gejaagd. Door een handenklappende boer zonder hond.

 • no-profile-image

  Zoef

  Welk recht heb jij om alles maar dood te schieten ??

 • no-profile-image

  herkauwer

  Anti Jacht, heb jij die hoax van de KNJV geplaatst? Het is namelijk niet de woordkeuze van Lulof en Alferink! En zo makkelijk zullen zij niet toegeven dat de KNJV dieren louter voor de lol naar de gevallen engelen knalt. Daarom worden zij binnenkort gedaagd om verantwoording af te leggen voor misdagdige, uit egoisme ingegeven, stelselmatige indoctrinatie van kwetsbare minderjarigen. Duizendvoudig tegenover leerplichtige kinderen gepleegd! Wég met dat stelletje machtsmisbruikende infantielen! En wég met hen die daartoe het politiek-bestuurlijke instrumentarium hebben aangereikt. Ik wil die namen hier wel noemen, maar de daartoe aan te wijzen parlementaire onderzoekslichamen moeten ook nog wat te doen hebben. En ik ga achter lichtbakkende "Faunabeheerders" in de Peel aan. Want ook bij duisternis brengen Feiten erg veel aan het Licht!

 • no-profile-image

  unaaitmesteedsofamerica

  Ganze jacht, het is echt de mooiste en meest spannende form van jacht!!!! Vroeger met de levende lokkers was het echt prachtig, gelukkig hier in de USA kan het nog steeds! Staan ze wat dichter bij de realiteit, men is hier niet vergeten dat wij, mensen, het moeten beheren. Daar hoort hoe dan ook afschot bij, het is toch van de zotte dat de overheid in Holland geld geeft om mooie gewassen op te laten eten door ganzen terwijl er mensen verhongeren???? Denk toch eens na......

 • no-profile-image

  boerin

  Ik kan U gerust stellen, Natuur Vriend, 'ons ras' heeft geen enkele intentie terug te keren naar NL. U bent voor goed van ons af. Wij hebben geen spijt van ons vertrek, ben blij dat U dat ook niet heeft.

 • no-profile-image

  KNJV

  Nu is het wel genoeg. Stop ermee, gooi dit forum dicht. Het gaat nergens meer over. Wij gaan ons ernstig beraden. Er is idd veel mis met ons jagers, SORRY.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste ?.?. De link die jij legde vind ik in een dergelijk publiek forum onbetamelijk omdat er bepaalde verbanden werden gesuggereerd die volledig buiten de ganzen versus collies en jagersproblematiek staan. That's all! Ik ben geen lid van enig politiek of religieus genootschap en het enige wat ik over de door jou aangetipte problematiek weet staat beschreven in hoofdstukken 75 (Zondeval), 135 (Terreur) en 150 (Tussenbalans 3) van mijn dossier 'Wachten op de Pandemie'. En verder doe ik daar dan ook geen uitspraken over. Ik voel jouw terughoudendheid mbt de transparantie en de begrenzing van de strekking van de actie aan en onderschrijf die van harte. Hoewel ik de confrontatie nooit uit de weg ga, hecht ik er sterk aan om dit altijd te doen binnen de ruimte die de wet daartoe biedt en zal nooit enige vigerende wet met voeten treden. Die lijn probeer ik ook in de fora welke dankzij de loyale geste van de Internetredactie van het AGD mogelijk gemaakt worden, strikt aan te houden. Hoewel ik in mijn leven al vele malen 'genaaid' ben door mensen of organisaties die ik in letterlijke zin 'vriendendiensten' verleende, blijf ik toch vertrouwen in 'de medemens' houden. Tenzij deze als liefhebberij een dubbelloops speeltje met zich mee draagt. Want dan staat bij mij alles direct op scherp!

 • no-profile-image

  boerin

  Ook ik ken jullie regio, en bedacht wat er daar teloor ging, sinds dat kostelijke land de boer en de natuur ontstolen werd. De mens in hun woonwijken, industrie, infrastructuur. Ik wens iedereen veel geluk in hun leven, maar met welk recht?

 • no-profile-image

  boerin

  Dus, Herkauwer, beiden aanschouwen wij het teloorgaan van 'de aarde'. Vindt U het fair dit toe te schrijven aan een iemand. Zijn wij daar als mensheid niet verantwoordelijk voor? En zijn wij niet samen verantwoordelijk hier verandering in te brengen. Ik neem mijn taak als landschaps beheerder zeer serieus, ik zal de wereld niet redden, maar probeer een bijdrage te leveren.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste boerin, een ieder is aansprakelijk voor hetgeen men zelve doet. Daarop kan en mag de mensheid als geheel nooit worden aangesproken! Boeren 'maakten' inderdaad door de eeuwen heen het Nederlandse landschap, maar met wélk récht hebben zij het in de voorbije halve eeuw volledig ontluisterd en staan thans(als individu) in verontrustende mate de natuur naar het leven? Ik zou het niet weten en doe daarover ook geen uitspraken. Zoals ik het altijd graag aan hen die zich aangesproken voelen zélf overlaat om in woord en geschrift mijn gelijk te bewijzen. Dat verschaft namelijk onomkeerbare duidelijkheid.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dit forum gaat over GANZEN en BORDER COLLIES. Papegaaien hebben hier niets te zoeken!

 • no-profile-image

  ?

  Pak het jachtgeweer en schiet de papagaaien, ohh je, je weet het antwoord gewoon niet!

 • no-profile-image

  ?

  Laat maar lekker doen, het is net als Willem zwijgt niet meer(zie blog hier eerder)zegt, men komt er wel achter.
  Maar snap niet dat de overheid achter die paar mensen aan hobbelt..... 5 welgeteld op dit forum, waarbij ik nog respect voor 1 enigszins op kan brengen.

 • no-profile-image

  A

  Redactie van AGD: stop dit forum per omgaande. Het gaat nergens meer over. Hier zit een aantal jagers de zaak bewust te verknoeien. Ga toch jagen...................!!!!!!!!!!!!!!!??????????????

 • no-profile-image

  ?

  EN welk recht heb jij om iedereen neer te schrijven?

 • no-profile-image

  Wandelaar

  Ik zag vanmiddag bij mijn wandeling door Waterland-Oost twee JACK RUSSEL TERRIERS bij Holysloot achter een groep ganzen aanrennen en die gingen toen ook op de wieken. Dus boeren die er tegen opzien om Collies of ander forse viervoeters in dienst te nemen kunnen het ook met een formaatje kleiner proberen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Leuke waarneming Wandelaar. Ik zag vanmiddag in de Johannes Kerkhovenpolder een FRYSKE WETTERHOUN achter Nijlganzen en Brandjes aan gaan. Dat werkte ook goed.

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Weetje...die bordercollies zijn best grappig.Je kunt leuk met ze spelen. We kennen dat autootje waar ze mee gebracht worden. Dan mgen ze van hun baasje een rondje rennen, wie vliegen op, en dan gaan we weer terug. Is ook goed voor de conditie.

 • no-profile-image

  dat is

  Het is te hopen, herkauwer. Namelijk nog nooit een herkauwer redelijk horen zijn. Veel herkauwers zeggen slechts boeoeoeoe!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké dan beste 'Het is te hopen.' Dat soort oprisp-eters komt helaas aldoor anoniem uit potstal of kalverkist om te pogen roet in mijn eten te strooien. Maar als equivalent van het Sprekende Paard mag je mij spreekwoordelijk wel duiden als het Schrijvend Rund! Mijn onbemeste weide is immers rijkelijk begroeid met feiten en ik zoek daar graag het meest kruidige gewas uit om met anderen te delen. Maar niet men hen die zich bedienen van leugen, laster en achterklap. Die mogen van mij onverteerd de mestvaalt op!

 • no-profile-image

  hoe zit

  Hoe zit dat nou? Als ik de heren deskundigen hier mag begrijpen, dan doen ganzen helemaal geen grote schade. Hoeven we ze toch ook niet met honden te verstoren? Overigens, koop een hondenboekje, daar staan nog veel meer hondenrassen in.
  Als de ganzen wel schade doen, dan mogen jullie, nee niet de boeren, ze dagelijks met jullie hondjes verjagen. En geen vrijaf nemen he en ook niet van 9 tot 5 he. Dan weet je gelijk hoe ondoenlijk dat is, want je moet dit natuurlijk wel continu doen. Dat wordt alleen maar erger naarmate steeds meer boeren jullie hondjes inschakelen. U begrijpt: dat met die hondjes vind ik niet zo'n geweldig idee. Klinkt leuk voor een dagje of zo.

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Pas maar op dat die Border Collies ook niet afgeschoten en vergiftigd worden. Wij Gijzen zien regelmatig dat bepaalde lieden alles opruimen wat hun slachtpraktijken kan bedreigen.......
  Verder is het voor ons moeilijk te zien waar wij mogen dineren. Wat is nou voor ons het verschil tussen een lekkere sappige weide en een fourageergebied ?

 • no-profile-image

  gj

  Als boer kun je natuurlijk niet anders als enthousiast zijn na bovenstaand bericht.
  Er worden geen ganzen geschoten. Faunafonds put haar budgetten uit met de inhuur van de Border Collies. En nu dus nog de subsidie kraan dichtdraaien naar Faunafonds.

 • no-profile-image

  de glazenbol

  In de toekomst zie ik dat zachte heelmeesters, stinkende wonden gemaakt hebben!

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Waarom richt men geen 3 sterren weilanden voor ons Gijzen in ? Laat een paar boeren een grootstuk met klaver inzaaien en wij gaan daar graag naar toe. De overheid betaald de boer een flinke vergoeding. Zij blij, wij Gijzen blij. De overheid laat dan op haar beurt weer Brussel betalen. Wij Gijzen zijn tenslotte Europees erfgoed.

 • no-profile-image

  gj

  Zorgplicht is een heel rekbaar begrip. De boer moet dus zorgen dat zijn percelen vrij blijven van ganzen. Dan moet het ook zo zijn dat hij zijn eigen methodes mag kiezen......
  En niet met het "foei" vingertje van anderen.
  En die in termen van "moordenaars" enz dit blogje vol schrijven.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ho, ho, ho even GJ, niemand heeft boeren voor moordenaars uitgemaakt. Dat er in negatieve zin uitlatingen zijn gebezigd over Jagers hebben zij feitelijk zélf over zich en hun hobbymatig tijdverdrijf afgeroepen door zich in het openbaar schandelijk tegenover in het wild levende dieren (en helaas ook heel dikwijls tegenover hen al dan niet terecht wijzende mensen) te misdragen. Zowel in dit forum (dat feitelijk een voortzetting is van de onder "draagvlak boeren nodig voor aanpassing ganzenbeleid" opgestartte Internet discussie) als in het forum "de haas heeft het moeilijk' komen dergelijke laakbare handelingen van jagers regelmatig ter sprake, maar de KNJV heeft zich daartegen nog niet eenmaal ontkennend, kritisch of verontschuldigend uitgesproken. Natuurlijk mogen boeren in principe hun eigen methoden kiezen om dieren van kwetsbare percelen te weren, maar dat dient dan wel conform de WETTELIJKE BEPALINGEN te gebeuren. Dus niet met verboden middelen of op een wijze waardoor de dieren ernstig in hun overlevingskansen en/of normaal ecologisch functioneren worden geschaadt. Dus bijv. niet gedurende langdurige koudeperioden en sneeuwbedekking, als er trouwens ook hoegenaamd geen werkelijke schade of derving zal of kan optreden. Want WEREN en VERJAGEN is iets volkomen anders dan nutteloos dieren om het leven brengen, zoals dat in 2008/09 met ten minste 40.000 bij wet beschermde Kolganzen en tal van niet geregistreerde andere ganzen in ons land is gebeurd. De schattingen daaromtrent belopen inmiddels al een totaal van circa 200.000 vogels! Daarover past dus alleszins een heel vermanend 'foei-vingertje"en zullen wij beslist gaarne dit blogje vol blijven schrijven!

 • no-profile-image

  gj

  Ja Wandelaar het is zo. Er is schade.
  Hier in het noorden zijn nog hele mooie graspercelen waar honderden schapen lopen te weiden tot ver in het voorjaar.
  Een koppel ganzen bestaat uit ettelijke duizenden ganzen die met de bek vreten en ook nog eens schijten als 2 koeien.
  Een dag vreten en een perceel is voor de eerste maanden kaal en volledig verpest voor de weidegang.

Laad alle reacties (198)

Of registreer je om te kunnen reageren.