Home

Achtergrond 180 reacties

Faunabescherming looft beloning uit

De Faunabescherming looft een beloning uit van 1000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van de mensen die vossen op Vlieland hebben uitgezet.

Dat zei een woordvoerder van de organisatie vandaag.

De Faunabescherming wil de daders achterhalen, omdat het afgelopen moet zijn met het uitzetten van dieren die vervolgens moeten worden afgeschoten, aldus de woordvoerder.

De vossen werden in het voorjaar op Vlieland ontdekt. De dieren horen niet thuis op het Waddeneiland. Vorig jaar werden op Terschelling al edelherten uitgezet. Ook die moeten worden afgeschoten.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  kees

  Tof zeg. dit wordt ineens een anti SBB-forum. Ik weet ook nog wel het een en ander want ik heb daar gewerkt en heb er een enorme kater aan overgehouden. Als ik zeg dat het er een vreselijke bende is dan blijf ik nog netjes. Van vossen uitzetten kijk ik niet op. Vlieland is hun domein dus waarom zou iemand anders daar zoiets doen. Weet je wat? Ik ga wel eens wat rondbellen en mailen met oud collega's. Niet voor het geld hoor, maar gewoon om iets terug te doen!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Straks ga je nog rooksignalen afgeven, 3x puntje. Slecht voor de natuur en voor het klimaat!

 • no-profile-image

  Reintje

  Hatsikidee.....zeg spotvogel....geef mij 3 lekkere gebraden kippetjes en ik geef je een keer een naam.

 • no-profile-image

  kanonschot

  Nou, laat ze dan maar vol in hun eigen voeten schieten!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Rein, de lichtbak moge dan verboden zijn (maar wie voert de handhaving uit?), maar er worden ook vossen geklemd, gevangen in vallen, uitgegraven etc. Helaas plaatselijk zelfs vergiftigd, met alle accumulaties van dien. Maar daarover gaat het niet: kernpunt is dat de vossen die op Vlieland zijn losgelaten nooit door 'zomaar een natuurliefhebber" meegenomen kunnen zijn wat jager ons kennelijk willen doen geloven. Want zij- en zij alleen- hebben er 'baat' bij dat 'het grote publiek' gaat geloven dat vossen alles opvreten. Als dat zo was, hoe komen we dan aan die overpopulaties van zomerganzen alom in den - "van vossen vergeven" lande??? Maar ook daaover gaat het niet. Eérst moet het DNA geidentificeerd en gesampled worden en vervolgens dient er naar matches gezocht te worden. Ik gaf aan waar er mijns inziens dan het eerst gezocht zou kunnen worden. En die grazers (daarover gaat het ook wel niet maar ik ben in een gulle bui): de Oostvaardersplassen worden kapot gegraasd door 2000 heckrunderen, 2200 edelherten en 2600 konicks op 1400 effectief begraasbare hectaren. Er groeit niks meer en de biodiversiteit kachelt achteruit. Bovendien werd er gewoon voorbijgegaan aan de 60- 80.000 grauwe ganzen die er in mei tot juli ruien. Die eten ook wel wat. (boeren zeggen 4 ganzen eten zoveel als 1 koe dus reken maar even uit). Ergo: wanbeheer! SBB kan beter boeren in dienst nemen!

 • no-profile-image

  Jan

  Verburg heeft het steeds over, dat ze meer biodiversiteit wil

 • no-profile-image

  Delfin

  De vossen kunnen natuurlijk ook lopend over het ijs en gedeeltelijk zwemmend van Texel naar Vlieland zijn gegaan. Begin januari 2009 heeft het namelijk aardig gevroren. In zulke omstandigheden willen vossen nog wel eens verderop gaan kijken.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Asl de nederlandse bevolking eens zou weten dat er jaarlijks door jagers tienduizenden poezen worden afgeschoten, geklemd, gekooid of vergiftigd dan was het zo afgelopen met die liegenden en bedriegende machtsmisbruikers.

 • no-profile-image

  A

  @herkauwer/Kruisvennen. Je schiet meteen in de roos. Die is het, samen met Dhr. N. uir Roermond en Dhr. J, plaatselijk bekend.
  Ja, dat klopt. met de AID waren we net te laat. Getipt. De zwijnen hadden geen oormerken in. Ze zijn nu al "beheeerd".
  Zo gaat dat in die wereld.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste 'Net te laat?", ik ben het volmondig met u eens, maar ik weet waarover ik spreek en put daarbij uit méér dan veertig jaar ervaring met jachtmisstanden in dit land. Misstanden die soms met succes bestreden konden worden maar die meestal letterlijk bleken stuk te lopen op de onneembare 'muur' welke er rond het hobbyjachtbastion opgetrokken blijkt te zijn. De reden? Omdat jacht wordt beschouwd als de private speeltuin van lieden die zich, in mijn optiek, aan de discutabele zijde van de maatschappelijke demarcatielijn bevinden. De zijde namelijk waar de politiek-bestuurlijke alsmede de financiële MACHT geconcentreerd is! Dit is er ook de oorzaak van dat de Flora- en faunawet vanaf het in werking treden op 01.04.2002 stelselmatig kon worden omgebouwd tot een krachteloos instrument dat jagers in talloze opzichten carte blanche geeft om naar eigen goeddunken te handelen met op enigerlei wijze bejaagbare componenten van onze inheemse fauna. Van alle, in dit en andere fora door mij ter tafel gevoerde overtredingen, misstanden of laakbare feiten, is gepoogd deze rechtshalve te doen uitzoeken c.q. vervolgen. Dat gelukte slechts sporadisch. En dat lag niet aan de aangevoerde en vastgelegde feiten! Neemt u van mij aan dat het niet aangenaam is om een burgemeester van een provinciestad in het oosten des lands letterlijk op stroperij te betrappen en ter plekke toegevoegd te krijgen, "wat denk je hier in jouw eentje tegen te gaan doen? Wij zullen met ons zessen voor de officier en de rechter het tegendeel volhouden! Ach man, donder toch op!" Daar sta je dan met het récht aan jouw zijde! Kansloos! Zo ging het ook nadat directeur de Graeff van Natuurmonumenten mij in De Volkskrant in oktober 2008 belasterd had en leugens over mij wereldkundig had doen maken. Toen ik hem daarmee wilde confronteren in het VARA-programma DE LEUGEN REGEERT weigerde de Graeff om daarin te verschijnen. Ook een manier om de waarheid obscuur te houden!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jammer dat de zwijnen al waren 'geoogst' Anti-Jacht, maar ook hier geldt dat er via DNA watervast en spijkerhard bewijs moet zijn te verkrijgen. Die uithoek is al sinds jaar en dag een bakermat van misstanden. Iedereen gaat naar de Groote Peel maar ik richt mij voor dit soort zaken juist meestal op Neerpeel en Kruisvennen want daar is nogal het een en ander loos. En wat dacht je van De Zoom en De Banen? Daar komt ook 'geen hond'. Met dit gerotzooi door louche jagers wordt de kans op ontstaan en verspreiding van veterinaire ziekten (wilde zwijnen/varkenspest maar ook vogelgriep/salmonella/coryza/ new castele disease etc. door uitzetten van fazanten) onacceptabel vergroot. Ik begrijp niet dat de AID daar niet bovenop zit. Wat ik uit eigen onderzoek al weet, dat moeten zij zéker kunnen opsporen!

 • no-profile-image

  Zo

  Hoorde dat Prins Willem alexander zijn nieuw te bouwen noodwoning gaat verkopen. Als hij nu ook nog zijn jachtgeweren verkoopt, is hij helemaal goed bezig.

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Wie o wie schieten en verstoren nogal eens de nesten van de roofvogels ????Juist ja , wie o wie...

 • no-profile-image

  wandelaar

  Doe geen moeite, puntje puntje puntje, er wordt niet gevraagd naar desinformatie! Een volle neef van mijn Vlielandse oudtante heeft mij vanochtend per postduif voor jou gewaarschuwd!

 • no-profile-image

  zwalker

  Groeten van Vlieland! Enne: werk ze!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het klopt allemaal Anti jacht. Ik heb die kooi met zwijnen hier gezien en vroeg me toen af wat dat in godsnaam te betekenen had. Toen ik een volgend keer hier passeerde was er geen spoor meer van de dieren. Losgelaten dus! Maar ik weet wie daar achter zit want ben tot bijna in zijn privé hertenpark geweest.

 • no-profile-image

  ALPHONSE

  In dit forum en in andere fora welke gevoerd worden in dit belangwekkend Internetmedium komen zaken ter sprake die ik al lang vermoedde, maar waaromtrent nooit inzicht verkregen kon worden. Namelijk dat het inderdaad zorgelijk gesteld is met de inborst van 'jagers' of 'faunabeheerders' die dat predikaat totaal misbruiken om er vreselijk wangedrag jegens natuur en dier mee te maskeren. Ik stam uit een oud jagersgeslacht waarin weidelijkheid,respect en fatsoen altijd met gouden hoofdletters geschreven werden. Zélf beoefen ik de jacht niet en ben de mening toegedaan dat jagen als vrijetijdspassering niet meer past in deze tijd en zéker niet in dit land! Mocht blijken dat jagers of (discutabele) jagersbelangen in het spel zijn geweest bij het uitzetten van vossen op mijn geliefde Vlieland, dan zou dit aanleiding behoren te zijn om te komen tot een brede herbezinning over jacht versus fauna - en natuurbeheer in dit land.
  Alphonse F.J.Meindertsma Wzn.

 • no-profile-image

  Edel Schwein

  Hoo hoo spotvogel. Richt je pijlen op diegene die nu onverantwoordelijk jagen. Dat onze Prinz Berhardt een jager was is ieder bekend....vooral een ROKKENjager. De man is dood. Laat hem....

 • no-profile-image

  huisvrouw

  Op internet zag ik dat Marteijn de Jong in juli onze acht jaar oude rode kater bij de Kroonspolder had gefotografeerd. Dat is zes kilometer van huis maar we hebben hem nooit gemist en hij is bijna altijd bij de deur. Nou is hij al een hele tijd weg en ben ik bang dat die jagers van de wal hem hebben doodgeschoten. Want ik las in een forum dat jagers per jaar tienduizenden huispoezen afknallen. Lekker volk!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Wie oh Wie, ik ben het helemaal met je eens en spreek ook namens Spotvogel en Wandelaar (met wie ik dit even heb opgenomen) en vast en zeker ook namens Anti Jacht en anderen. Het type misstanden en overtredingen die hier aan de orde zijn worden door ons tijdens veldwerk, fototochten en/of surveillances zeer frequent vastgesteld, maar het grote manco daarbij is, dat jagers doorgaans in gezelschap zijn terwijl onzerzijds meestal solitair geopereerd wordt. Vroeger kon dan door middel van beeldmateriaal juridische bewijslast verzameld worden, maar door het portretrecht is dat thans zeer moeilijk geworden. Daarbij komt dat er vroeger een goed functionerende veldpolitie (Vliegende Brigade) actief was die helaas is wegbezuingd. Ervoor in de plaast zijn provinciale handhavers (Boa's) gekomen terwijl bij de regiopolitie Ambtenaren Bijzondere Wetten overtredingen van de Flora- en Fauanwet en de Jachtwet behoren te behandelen. Zeer veel provinciale Handhavers en politiefunctionarissen blijken evenwel hobbymatige banden met de jachtwereld te onderhouden, zodat de bereidheid tot handhavend optreden dikwijls te wensen over laat en er over onpartijdigheid gediscussieerd kan worden. Het komt zelfs regelmatig voor dat er wordt geweigerd om aangifte aan te nemen! Vroeger maakte ik dikwijls gedocumenteerd melding van jachtmisstanden bij de KNJV, die daar sanctioneel tegen optrad. Maar sinds het excessieve ganzenjachtdebacle 1993 bij de Friese Hoek in de NOP is er nimmer gebleken dat het zittende bestuur der KNJV zich wenst te beijveren om gerapporteerde misstanden van binnenuit aan te pakken. Zélfs niet wanneer dergelijke misstanden uitgebreid gedocumenteerd in beeld gebracht worden. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de in de fora gememoreerde misstanden de ware weidelijke jager net zozeer tegen de borst zullen stuiten als het de niet jagend toeschouwers doet. Maar het kan klokkenluiders natuurlijk niet worden verweten dat zij (letterlijk tégen de verdrukking in) de aandacht vestigen op wildgroei in het jachtbedrijf. Het is aan de georganiseerde Faunabeheerders zelve om daarin weer het gezonde evenwicht te herstellen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Laten we wél wezen: dit forum gaat over de Beloning die de Fb uitlooft voor TIPS die kunnen leiden tot het OPLOSSEN van de VLIELANDSE VOSSENZAAK. Of de prins jaarlijks honderden dieren uit de lucht knalt betwijfel ik. De klandestien uitgezette fazanten waarop hij jaagt kunnen nauwelijks vliegen en overigens schiet hij immers voornamelijk bokken! Hooguit ZWIJNT hij zo nu en dan als de Druk hem te hoog op-jaagt!

 • no-profile-image

  nu ik

  Hoe zit het met onze prins?????????????? komt die ook naar Vlieland om te knallen???? Of schaadt dat zijn imago?????????? Opa kon er wat van!!! Die schoot altijd met scherp

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Beste Herkauwer, er mag gerust aan worden toegevoegd dat Staatsbosbeheer tegenwoordig een jagersbolwerk is met veel personeelsleden die in hun dagelijks werk niks met de jacht van doen hebben, maar in vrije tijd in Fbe-verband hobbyschieten op dieren en die ook veel buitenlandse jachtreizen maken. Zulke lieden worden in staat geacht om te doen wat er op Vlieland gebeurd is. En daarom is het belangrijk om boven tafel te krijgen hoeveel personeelsleden van SBB er een niet-beroepsmatig vereiste jachtacte hebben.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Gerard, dit forum gaat over de vraag wie de dader(s) kan aanwijzen van het uitzetten van vossen op vlieland waardoor drieduizend nesten van vogels zouden zijn verwoest. Die kuikens leven dus niet meer en dankzij hobbyjagers zijn de klandestien uitgezette vossen ook om zeep geholpen. Dood, verderf, jacht en discutabel beheer: daarover gaat dit forum!

 • no-profile-image

  spotvogel

  We zijn in dit forum dus weer aan het afdwalen geraakt. Het gaat nog altijd om de vraag wie er aanwijzingen heeft die kunnen leiden tot aanhouding van de personen die afgelopen zomer op Vlieland ten minste één vossenfamilie hebben losgelaten. Daarvoor looft de Faunabescherming duizend euro uit.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Henrikus Gans, de enige purperkolonie waar de nesten gewoon in het riet en op lisdodde liggen, is hier in de waterleidingplas. Zo'n 20 nesten, maar die werden vorig jaar bijna allemaal door vossen gemold. Niemand heeft ooit gezegd dat vossen zoiets niet doen. Alleen niet in de mate waarin jagers en boeren dat beweren. Ik hoop wel voor jullie dat vossen in de Lieskampen hun biezen pakken!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Er staan zoveel jagers geregistreerd dat zij er zélf rooie oortjes van zouden krijgen als zij de boekhouding zouden zien! Nou ja, dat blijkt duidelijk als de fora over de haas, de ganzen en de vos er op nagebladerd worden. En dat is nog maar een klein topje van een camouflagegroen afvalhoopje.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Braakbal, het is allemaal al uit de doeken gedaan maar ik zet het nog even op een rijtje. Half juni werd vastgesteld dat op Vlieland zo'n 3000 nesten en kuikens van meeuwen, aalscholvers en lepelaars waren verdwenen zonder duidelijke vraatsporen die onweerlegbaar de vos als dader aanwezen. In de 1e julidecade werd in de Kroonspolders een familie vossen gezien en drong SBB er bij de waarnemer op aan om dit stil te houden. Desondanks insinueerde SBB vissers en boze erfpachters als mogelijke daders en schakelde plaatselijke jagers en hobbyjagers van de vaste wal in om de vossen te bejagen. Dat waren twee oude dieren en drie welpjes! In totaal waren er in de zomermaanden meer dan 20 hobbyjagers op Vlieland actief! Feit is dat alleen vergunninghouders zich met de auto naar en op Vlieland mogen verlaatsen en dat van jagerszijde direct is geopperd dat een of andere 'natuurgek' de vossen wel zal hebben losgelaten. Maar een familie van 5 vossen kan onmogelijk zonder auto ongezien met de veerboot naar het eiland vervoerd en naar de Kroonspolders gebracht worden. Omdat SBB én de jagers veel stampij maakten rondom deze zaak is duidelijk dat het doel ervan gezocht moet worden in het 'zwart' maken van de vos. Dat is het verhaal in het kort. En by the way Marianne Thieme heeft niks van doen met die premie. Want die is door de Faunabescherming uitgeloofd!

 • no-profile-image

  anti

  @spotvogel. Nou..........vooruit dan. Laten we het houden op 2%. Op 33000 jagers dus zo,n 600. Is ECHT HOOG INGESCHAT. In een ander forum was te lezen: schaadt de jacht activiteiten van de prins zijn imago niet??? Want als ik 1 ding zeker weet, is dat de prins NIET bij die 600 is, zeker gekeken naar zijn "beheerdagen" op fazanten in Zeeland. opa kon dat idd veel beter camoufleren. Het zou de prins sieren en ook zijn broers onmiddellijk te stoppen met dat zinloos afschieten van halftamme dieren.

 • no-profile-image

  fikkie

  Mensen het is allemaal toch duidelijk dacht ik. Die vossen zijn gewoon door jagende (semi)ambtenaren uitgezet. Nou, en bij SBB moet dan het hele personeelsbestand onder ede gehoord worden!

 • no-profile-image

  Zwalker

  Inderdaad Herkauwer, het wordt almaar duidelijker wie er zich in dit land wérkelijk om het wel en wee van onze fauna bekommeren. En daar komt geen geweer bij kijken!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ik dacht eerder aan het RIVM in samenwerking met de Rijksrecherche. Het gaat tenslotte om de Volksgezondheid en om het vernietigen van vogelkolonies in terreinen die van de Staat de Nederlanden zijn! Inderdaad: sjonge, jonge!

 • no-profile-image

  Honnepon

  Vossen op Vlieland, herten op Skylge en iedereen heeft afgelopen week op tv kunnen zien wat er hier aan de hand is. We mogen op het strand niet meer vissen en ze willen een gaswinveld van ons mooie eiland maken. Ik hou mijn hart vast voor de manier waarop ze de toeristen gaan wegjagen. En voor de vogels waar zoveel mensen voor hierheen komen!

 • no-profile-image

  zwalker

  Al met al blijft volgens mij Texel de grootste risicofactor want daar gaan continu boten heen. Eigenlijk zouden jagers gechipt moeten worden zodat ze overal en altijd te traceren en te controleren zouden zijn! Dus: standaard bij een jachtacte een chip in de reet! Dan heeft de politie bij de boot ook meer houvast!

 • no-profile-image

  Hendrikus Gans( Broer van Gijs)

  Wij Gijzen hopen dat het erg goed gaat met deze prachtige purperen vrienden van ons. Wij hopen dat ze straks ook in de Lieskampen hier kunnen komen wonen. Het is erg mooi en goed toeven.Wij hebben ook ooievaars en soms zelfs wat zilverreigers.....Hoe mooi kan het leven toch zijn.....

 • no-profile-image

  jacht

  @braakbal: iedereen die het woord WBE gebruikt, maakt zelf deel uit van deze natuurcriminele organisaties, die geen bestaansrecht hebben en deze naam gebruiken om te camoufleren wat ze eigenlijk doen NL.: DIEREN UITMOORDEN VOOR HUN EIGEN TE VERKRIJGEN SCHIET-ORGASMES. Met recht gemoend: het uitschot der maatschappij.

 • no-profile-image

  bertus kreupelhout

  Het klopt helemaal wat Johan, Dick en Bosmaaier zeggen. SBB is door en door verkankerd en er gebeuren dingen die helemaal niet zouden moeten kunnen. Daarom geloof ik ook meteen dat die vossen op Vlieland niet door 'vreemden' zijn uitgezet. Breek mij de mond niet open over wat ik hier rond Nijmegen niet allemaal in de reservaten heb meegemaakt. Ze probeerden mij kapot te maken maar dat is ze niet gelukt!

 • no-profile-image

  ex-boswachter

  Ik ga keihard mijn best doen Herkauwer, Kees en anderen. Na 26 jaar dienstverband bij LNV kwam ik ijskoud op straat te staan maar ik ken hier in het noorden nog al mijn goede oud-SBB collega's. En ook heel wat lui die voor zover ik weet niks met ecologie en verantwoord natuurbeheer te maken hebben. Daar zit volk bij dat ik niet in mijn reservaten zou willen hebben. Zo gauw ik wat weet zal ik het doorgeven.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Laat ik eens een gooi doen: Van Alferink tot Zadelhoff!

 • no-profile-image

  dick

  Hé oud-collega Bosmaaier, dat klopt helemaal wat jij denkt. Ik dacht namelijk ook meteen aan de werkgever die het mij onmogelijk maakte om als fatsoenlijk natuurbeschermer te blijven functioneren. Ik acht die lui tot alles in staat en zéker tot het loslaten van vossen op Vlieland!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Er wordt al veel over deze problemen gezegd op "protest tegen strik voor vlielandse vos". Dit moet zo snel mogelijk tot op de bodem worden uitgezocht, want nu worden natuurbeschermers waar verdacht gemaakt van iets wat geen dierenvriend in het hoofd zal halen. De enige die hier 'profijt' van denken te hebben zijn jagers! Nét als van het kapotmaken van zwijnenrasters op de Veluwe!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het is inderdaad een interessante optie die door Wandelaar genoemd wordt. Het natuurgebied van Vlieland is van SBB en de rest (Vliehors) van Defensie. Ook RWS is er vanwege de kustverdediging etc. vaak. Eilandbewoners hebben een ontheffing maar anders komt men niet zomaar met de auto op het eiland. Vossen (en het moeten er nogal wat geweest zijn) kunnen dus niet door een 'toevallige passant' uitgezet zijn. RWS en Defensie beheren geen natuurterreinen maar in de gebieden van SBB aan de wal zitten wél massa's vossen die er ook bestreden worden. Vaak in samenwerking met Wbe's! In het Hazenforum wees Wipkip uit Middenmeer erop dat SBB indertijd de vos heeft uitgezet in het Robbenoordsebos. Wandelaar noemde zelf al de Vlinderbalg in de Lauwersmeer en ook in dat SBB-object zitten volop vossen. Verder komen zij verspreid in het kustgebied van Noord-Friesland voor en zag ik er kort geleden nog bij de kop van de Afsluitdijk en de oude vuilstort van Easterburum. Het DNA van de Vlielandse vossen zou denk ik eerst vergeleken dienen te worden met dat van vossen uit deze gebieden. En met een beetje geluk kan er dan een match gevonden worden. Voor DNA-fingerprints kan ook haar en ander organisch materiaal gebruikt worden. Schieten of vangen is dus niet noodzakelijkerwijze nodig. En beheerders en Fbe's moeten moeiteloos de burchten aan de wal kunnen aanwijzen. Met wat goede wil moet zo'n onderzoek dus redelijk snel uitvoerbaar zijn.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Herkauwert heeft inderdaad gelijk. Het is een oerstomme aktie om vossen uit te gaan zetten op een plek waar ze nooit zelfstandig zouden kunnen komen en het ook onmogelijk is voor ongemotoriseerde eilandbezoekers om clandestien een aantal van die dieren op de boot mee te nemen. Daarom zou er feitelijk nagegaan dienen te worden welke personen uit jacht- of natuurbeheersector er regelmatig met bestel of terreinauto van de wal naar het eiland oversteken. Met een beetje goede wil valt er dan forensich bewijsmateriaal te verzamelen, want zelfs één haar is al genoeg om het dna te identificeren.

 • no-profile-image

  ANTI

  Hulde aan de faunabescherming. Het zal echter tevergeefs zijn, helaas. Bendes verraden elkaar niet. Ik kan uit jarenlange ervaring spreken wat er allemaal gebeurd is en gebeurt in de jacht. Daar heb ik al diverse malen mijn zegje over gedaan. Ik blijf nog steeds bij mijn bewering dat jacht de meest criminele activiteit is in de natuur van Nederland. Wat daar niet allemaal gebeurt. Zo ook in Vlieland. die vossen zijn voor 100% ZEKER UITGEZET DOOR JAGERS. alleen het feit dit hard te maken, is de moeilijkheid en daar maken zij gebruik van. Zo zetten jagers in de Peel gewoon wilde zwijnen uit, dit om de jacht daar terug te krijgen. Onbegrijpelijk dat dit wordt gepikt. Vossen worden vergeven met vergif, konijnen worden gefretteerd op de maasvlakte en uitgezet in tuinbouwgebieden om daar schade aan te richten. De "prostaatboys" kunnen weer knallen. Gelukkig heb ik deze week iets geweldigs ontdekt, een fatale overtreding voor jagers in de Peel. Daar is de jacht GARANTIE ten einde. De AID zal zeer binnenkort met groot nieuws komen. Het betreft hier een overtreding, gepleegd door leden van een WBE, die de volksgezondheid in gevaar kan brengen. Deze keer hebben de "prostaatboys" zich ernstig vergist. het wordt echt tijd dat er een einde komt aan deze pure natuurcriminaliteit.

 • no-profile-image

  net

  Goed spotvogel, doe je best, overhandig je bewijslast aan justitie en dan mag ik aannemen dat het recht zal zegevieren. Zolang niet onomstotelijk vaststaat door wie, waar en hoe de wet overtreden wordt blijven het voor mij verdachtmakingen en fietsen we voor de fanfare uit. Jagersgroepen kunnen dergelijke onverlaten missen als kiespijn. Ben eigenlijk benieuwd hoe u staat tegenover de radicale anti-jachtmensen, die alles wat jaagt het liefst willen afschieten.

 • no-profile-image

  Lowietje

  Hatsikidee....voor twee lekkere kippetjes vertel ik jullie een keer hoe ik hier ben gekomen......lekker smikkelen en smullen.

 • no-profile-image

  net

  Spotvogel, je komt benaderbaar over, maar ik zie niet in wat jagers moeten bewijzen. Volgens mij wordt een aantal van deze mensen hier aangewezen en verdacht van onoirbare praktijken, gestaafd met onomstotelijke bewijzen. Persoonlijk vind ik het dan een beetje zwak om je te vervolgens te verschuilen achter macht- en positiemisbruikende gezagdragers. Ik deel die ervaring met gezagdragers op zich wel, maar mijn bevindingen zijn divers. Het is maar wie je treft en welke hoed die opheeft. Dus als je feitenmateriaal hebt, vind ik dat je verplicht bent om dit aan te dragen. Feiten zijn feiten, zijn ze strafbaar, dan bestraffen. Als we hierin niet meer geloven wordt het hier helemaal een bananenkoninkrijk, want dan leven we dus in een wereld waarin iedereen een ander mag belasteren zonder daar verantwoording over te moeten afleggen.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Het is inderdaad waar wat Spotvogel en Herkauwer schrijven: Staatsbosbeheer is op een ondemocratische manier verzelfstandigd en dus feitelijk van het Nederlandse volk afgenomen. Er moet nu al voor allerlei diensten betaald worden en dat gaat alleen maar erger worden. Terwijl iedere vierkante meter natuurgebied die SBB 'bezit' met belastinggeld is aangekocht! Vroeger was zéker 90% van het personeel natuurminded, maar tegenwoordig lijkt het wel een buitenstation van de georganiseerde jacht! Dit heeft niks meer met ecologisch natuurbeheer en populatiedynamische soortbescherming te maken. Dat blijkt maar weer eens op Vlieland. Omdat er nog steeds veel belastinggeld naar SBB gaat vind ik ook dat er volgens de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) zicht moet komen op het aantal hobbyjagers dat er in dienst is. Want dit is te gek om los te lopen!

 • no-profile-image

  wie

  ganzen kunnen toch niet lezen? Dat is duidelijk hier, dus gaat het om een domme gans.

 • no-profile-image

  .

  Wipstaart! Ik ben zo vrij om toch effe te kijken hoe uw virus zich verspreidt hier. Mijn boodschap is smetvrij: wordt concreet en doe wat. Jullie hebben blijkbaar tijd zat om deze wereld te 'zuiveren'.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Die 3xpuntje is aan het werk, dus dit forum is eventjes smetvrij. Ik sprak vanochtend een wandelaar op de DUNO die me vertelde van een SBB-beheerder die hij indertijd vossen had zien uitgraven. Die man schijnt een paar jaar terug naar de Lauwersmeer gegaan te zijn. Hij zou nog achter de naam van die boswachter aan gaan.

 • no-profile-image

  net

  Jaja, zo kennen we er nog wel wat. Feiten jongens, feiten en wat mij betreft straffen als deze onweerlegbaar zijn. Maar ga toch eens niet zover door misdragingen van zulke individuen te veralgemenen naar alle jagers. Ook onder jullie zitten minder frisse types, maar dat weerhoudt me niet van de gedachte dat de meesten gewoon goede bedoelingen hebben. Net zoals de meeste jagers. Er zijn gewoon verschillen van inzicht die nooit overbrugd zullen worden in een klimaat van verdachtmaking en onheuze bejegening.

 • no-profile-image

  Zo

  Waarom accepteren wij NIET dat de prins een vakantiehuis bouwt en WEL dat hij jaarlijks honderden dieren uit de lucht knalt, louter voor zijn plezier??? Wie is nu gek???? Ik hoor hier geen enkel weerwoord.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Zeg Herkauwer, weet je eigenlijk al wat méér over die vlielandse vossentoestanden? Want daar gaat dit forum immers over. Toe, zet me n's op het goede been, want die duizend euro wil ik wel in de wacht slepen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Er is nog iets heel belangrijks dat Spotvogel vergeet te vermelden. Vossen lijken namelijk in toenemende mate besmet te zijn met VOSSENLINTWORM. Deze parasiet vreet de lever aan en is ook voor mensen LEVENSGEVAARLIJK. In ons land zijn onder andere in de noordelijke provincies met lintworm besmette vossen aangetroffen. Daarom heb ik al een hele tijd terug aangedrongen op DNA-onderzoek om een mogelijkheid te creeëren de juiste herkomst van de Vlielandse vossen te bepalen. Vossen laten net als honden en katten GEURMERKEN achter en op Vlieland zijn uitgestrekte CRANBERIEVELDEN. Als er lintwormbesmette vossenspray of excrementen op bessen terecht komt, kan de worm zich in de menselijke voedselketen nestelen met alle gevaren van dien. Het klandestien uitzetten van de vos op Vlieland is dus niet alleen een terreurdaad tegen de natuur, maar houdt ook grote gevaren in voor de VOLKSGEZONDHEID! Ook daarom is het cruciaal dat in deze onfrisse affaire de onderste steen boven komt. Zo snel mogelijk!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het zou mooi zijn als deze pijnlijke zaak zo eenvoudig op te lossen was Wipstaartje, maar ik ben bang dat dit niet gaat lukken. Natuurlijk draagt de regering alle feitelijke schuld voor de ellendige situatie waarin ons natuur- en faunabeleid zich bevinden en heeft zij ons aller SBB geprivatiseerd en willens en wetens tot een jagersbolwerk doen verworden. Maar daarmee is de schuldvraag over het daadwerkelijk uitzetten van vossen op Vlieland niet beantwoordt. Iedereen lijkt elkaar de Zwarte Piet toe te spelen en zelfs werd er vernomen dat er wel vossen in de machines gezeten zullen hebben waarmee Defensie werkzaamheden verricht hier bij de schietdoelen op de (thans in diepe duisternis gehulde) Vliehors. Nou, vergeet het maar. Noch een individuele vos en zeker geen hele familie met welpjes zal op het schietkamp Oldebroek in een graafmachine kruipen en daar tot aan het Cavaleriekazernement Vliehors braaf down blijven. Het zijn geen Border Collies! Maar het is wel interessant om uit te vlooien wie er met deze absurdistische optie op de proppen kwam en daarmee Defensie verdacht wilde maken. Want het is met vossenuitzetters al nét zo als met jagen: niet geschoten is altijd mis!

 • no-profile-image

  ,,

  Ik zou zeggen een parlementaire anquete
  op los laten,tjonge,tjonge

 • no-profile-image

  may tummers

  Ik maak mij ook zorgen over Schiermonnikoog, waar ik alle jaren vaak naartoe ga voor de natuur. De jacht zou daar worden afgebouwd en ook het schieten van 'verwilderde katten' (hoe ziet een jager aan een loslopende huispoes of die verwilderd is??) zou worden gestopt. Maar er wordt in dit Nationaal Park nog steeds jachtrecht verhuurd en wie controleert er de handhaving van de regelgeving? Natuurmonumenten soms? De organisatie die vorig jaar met leugens en laster tienduizenden wilde ganzen in Natuurreservaten liet vergassen? Echt, ik heb een heel slecht gevoel hierover.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Een dienst zo dom, vol onbenullen, onder bevel van vette Chris, die jarenlang maar raak mocht lullen, dat gaat ten gronde snel, gewis! (Forum Romanum Imperrii Domitiani Declamatore Decimus Iunius Iuvenalis, Anno Domini 2009)

 • no-profile-image

  anti

  Hoe vaak moet ik nog zeggen dat jagers die vossen hebben uitgezet. Dat deden ze ook met wilde zwijnen in de peel. Dit ratjetoe der maatschappij is tot alles instaat. We moeten met hen eigenlijk hetzelfde doen als met die rituele slachters: gewoon ritueel castreren, anders komen we er niet vanaf.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Nou ja zeg. die "Doe Dan Wat" doet zélf iets. Natte ongeladen flodders loslaten! Er staat hier een heel forum vol met aanwijzingen, suggesties, vooronderstellingen en achtergrondinformatie om aan te geven dat niet de door SBB en de JAGERS aangewezen mogelijke daders (zijnde vissers, erfpachters, natuurfreaks of defensiepersoneel c.q. -materieel) per definitie verdacht of schuldig behoren te zijn aan het uitzetten van ten minste één vossenfamilie op Vlieland (en dat zeer waarschijnlijk -vanwege het ontbreken van ondubbelzinnige vossenvraatsporen -ook nog pas twee weken nadat er in de Kroonspolders massale verstoring van duizenden vogelnesten was geconstateerd!), maar eigen personeel of hobbyjagende 'faunabeheerders'. De ijver waarmee SBB vervolgens ( vermoedelijk JACHTFONDSGESUBSIDIEERD) een horde van zulke hobbyjagers inschakelde zodat dit alles breeduit aandacht zou krijgen in de landelijke media, kan niet anders worden uitgelegd als een geslaagde poging om de vos volstrekt ten onrechte in diskrediet te brengen. En de enigen die daarvan "baat" hebben zijn DE HOBBYJAGERS! Want zij, en niemand anders, maken immers letterlijk dag en nacht verbeten jacht op deze NATUURLIJKE CONCURRENT! Volkomen terecht wordt er dan ook op gewezen dat er bij SBB tegenwoordig talloze jagende personeelsleden op de loonlijst staan en wordt er gevraagd (desnoods ingevolge de WOB) om openheid m.b.t. het exacte aantal hobbymatige jachtaktehouders binnen die onlangs verzelfstandigde dienst. Want zolang niet kan worden uitgesloten dat de vossen door een jagend SBBwerknemer op het eiland zijn gebracht, dient ook die mogelijkheid open te blijven. Dat heeft dus absoluut niets met ongefundeerde verdachtmakingen van doen. De NATUURRESERVATEN en VOGELKOLONIES op Vlieland zijn immers eigendom van de NEDERLANDSE STAAT en derhalve van ons allemaal. Het is dus NATIONAAL BELANG dat deze onverkwikkelijke zaak spoedig wordt opgelost!

 • no-profile-image

  kees

  Voel jij je wel goed, Veluwse jager? Kort bij jouw huis lopen de zwijnen over de A 50 omdat de rasters kapot gemaakt zijn. Door jagers die ze aan de andere kant van de autoweg voeren! Staat op de site van de Faunabescherming! En op die van Jachthutten.nl! Dat nul-optiegebied bij Hattemerbroek ligt vlak bij 't Harde. Dat vind ik nou verdacht! En Vlieland ligt hier méér dan 30 km zwemmen vanaf. Die vossen zijn uitgezet. En niet door natuurliefhebbers, maar door vossenhaters. Zo vast als een huis!

 • no-profile-image

  Zwerver

  Of: van Brenninkmeijer tot Willem Alexander!

 • no-profile-image

  doe

  Een weekje alles met rust gelaten hier. Wat blijkt: hier zitten inderdaad geen jagers die reageren, maar slechts lui die met losse flodders schieten. Gelukkig hebben jullie de rechterlijke macht niet, dan werd Nederland pas echt een wild dierenrijk. Pagina's vol met insinuaties en haat. Ga wat doen, maak hard wat je zegt en gebruik daarvoor ons rechtssysteem en verschuil je niet achter een apparaat dat niet deugt.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Wandelaar, dat was dus kennelijk een bericht van iemand die niet weet hoe het er in de WAARHEIDSVINDING aan toe hoort te gaan. Tot dusverre wordt onzerzijds immers NIEMAND BESCHULDIGD van het uithalen cq vernielen van enkele duizenden nesten van beschermde vogels op Vlieland, noch van het klandestien uitzetten van vossen. Maar er wordt wél TERECHT GECONSTATEERD dat er half juni 2009 massaal lege nesten waren zonder de bijbehorende sporen van vossenpredatie, dat er pas in de eerste juli-decade daadwerkelijk vossen werden waargenomen, dat SBB deze zaak stil wilde houden maar intussen wél suggereerde dat vissers of eilanders verantwoordelijk konden zijn voor het uitzetten van de vossenfamilie en dat er méér dan twintig jagers, merendeels afkomstig van de wal, wekenlang in het afgesloten en beschermde kwestbare natuurgebied vanaf mobiele wildkansels actief waren. Terwijl het vermoedelijk slechts om twee volwassen vossen en drie welpen handelde .Daarna werd er terecht in dit forum op gewezen dat de Nederlandse hobbyjagers al vele jaren bezig zijn om de vos plein public en met leugenachtige verhalen over de zogenaamde schadelijkheid zwart te maken, zodat door deze eigen inspanningen ook het groene gilde in de verdachtenbank mocht aanschuiven. En omdat het personeelsbestand van terreineigenaar en - beheerder SBB erg veel hobbyjagers schijnt te tellen werd de wens te kennen gegeven dat er inzicht zou worden verschaft in de aantallen hobbyjagers binnen de gelederen van die organisatie. Intussen is duidelijk geworden dat het gevaar bestaat dat de uitgezette vossen mogelijk drager kunnen zijn van de gevaarlijke VOSSENLINTWORM en dat dus via de uitgestrekte cultures van Cranberries op Vlieland ook de VOLKSGEZONDHEID gevaar kan lopen. Daarom wordt aangedrongen op een werkelijk diepgaand onderzoek waarbij letterlijk de onderste steen boven dient te komen.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Tévéél Camiel Eurlings vandaag!!! Als u dat bericht over het verdienen van duizend euro wilt zien moet u even naar "protest tegen strik voor vlielandse vos.' Excusé moi!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Nee. Zélfs geen strik, val of klem!

 • no-profile-image

  wbe.Jagert

  Zonder vossen is er geen biologisch evenwicht in de natuur mogelijk, natuurlijke vijanden zijn voorwaarden van een ontwikkeling in de natuur die wij wensen.dus geen duizende kilos wilde zwijnen en edelherten(waarvan de geweien worden kapot geslagen)liggen te verrotten op ons park de Hoge Veluwe.Hoe ver zijn we al door het ijs gezakt?

 • no-profile-image

  herkauwer

  "Doe Dan Wat", als je goed zou kunnen lezen dat had je gezien dat er in dit forum juist op wordt gewezen dat een aantal zaken rond het klandestien uitzetten en zonder inhoudelijke discussie door enkele tientallen jagers laten bejagen van vossen op Vlieland vele invalshoeken biedt om deze zaak diepgravend uit te zoeken. Dat jagers de schuldigen aan het uitzetten van de vossen zijn en niet de door SBB meteen lasterlijk geopperde vissers of boze erfpachters is dan misschien (nog) wel geen onweerlegbaar vastgesteld feit, maar alléén al door de gretigheid waarmee méér dan twintig nimrods zich in juli/augustus in de voor publiek afgesloten natuurterreinen posteerden én uit de vele tendentieuze en stemmingmakende anti-vos artikelen en uitlatingen in de landelijke media moge duidelijk worden hoe de vlag er wérkelijk bij hangt! Er is dunkt mij voldoende uit de doeken gedaan dat een toerist of 'natuurgek' onmogelijk in staat is om vijf vossen (aangenomen dat er niet nog méér zijn losgelaten) via de veerboot in benches naar het eiland te brengen. Daarom wordt er dus op aangedrongen om te focussen op vergunninghouders die met de auto kunnen oversteken en zich op Vlieland mogen verplaatsen. En daar zijn andermaal geen toeristen of 'natuurgekken' bij. Als het met klem aandringen op waarheidsvinding tegen jouw rechtsysteem indruist dan wordt het mijns inziens tijd om over verkassen te gaan denken!

 • no-profile-image

  doe dan

  Spotvogel, verkassen of oprotten, het klinkt anders en komt op hetzelfde neer. Ik zou niet weten waarom je mij al weg wil, maar de manier waarop jij en die herkauwer ageren geeft me een naar gevoel. Wat mij betreft krijg je je zin, hoor, maar niet op deze manier.

 • no-profile-image

  Edel Schwein

  Beste Braakbal. Klopt het wat Herkauwer zegt?? Klopt het dat de nesten van de purperreigers veilig zitten?? Het is in deze kwestie steeds zo dat er iets gezegd wordt zonder dat Edelschwein echt te weten komt hoe het nou zit. Allemaal maar dingen plaatsen zonder dat er aan waarheidsvinding gedaan wordt is alleen maar vermoeiend en levert geen werkelijke bijdrage.Als er werkelijke jagers op deze reactie pagina zitten dan moeten zij weten of de informatie van Herkauwer juist is.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nou nou, SBB heeft zo te zien nogal wat oud-medewerkers tegen zich in het harnas gejaagd. Kan ook haast niet anders met een directeur die destijds hoogste LNV-ambtenaar onder Veerman was en toen bekend werd door kreten zoals "meer werk met minder handen", "meer zien met minder ogen" en "meer zwetsen met minder verstand"! Maar beste mensen, dit forum, de natuur én de faunabescherming zijn eigenlijk alleen maar écht geholpen met informatie die kan leiden tot een snelle oplossing van de Vlielandse vossenzaak. Dus: informeer bij rechtschapen oud-collega's die hart en ziel niet aan de jachtlobby verkocht hebben en die wellicht over aanwijzingen beschikken die naar de dader(s) kunnen leiden.

 • no-profile-image

  .

  Laat ik nu zeggen dat ik slechts rooksignalen zonder vuur constateer door die vaste kliek beroepsnihilisten die dit forum volkladden. Ik zeg slechts: wat een flutaantijgingen en tot het volgende weekend, want ik ben gewoon aan het werk. Zouden meer mensen hier eens moeten doen.

 • no-profile-image

  anti jacht

  Het is al zo vaak gezegd. Het is gewoon duidelijk dat jagers hier achter zitten. Ter bescherming van eiegn jachtgenot. Maar...........wanneer starten we nu met het ritueel castreren van deze lieden??????? Anders raken we er nooit vanaf.

 • no-profile-image

  bosmaaier

  Ik werkte jarenlang bij SBB en zei al meteen toen ik het afgelopen voorjaar hoorde van die vossen op vlieland: "dat is gvd werk van die jachtlobby binnen de dienst". Wie het precies gedaan heeft zal wel moeilijk te bewijzen zijn, maar die vossen komen beslist uit een boswachterij niet erg ver van Vlieland vandaan. Misschien wel uit de Lauwersmeer zoals iemand al geopperd heeft. Of van de andere kant van de Afsluitdijk. Ga daar dus maar eens neuzen!

 • no-profile-image

  Muurweg

  Vieren we deze mnd dat de muur weg is en nu zal deze voor de vos wel gelden?
  Hoe heet dat ook alweer? Maakbare natuur? Moeten ze consequent zijn en ook de heidevelden niet meer ontdoen van begroeiing... en een zandverstuiving.. ontstaan door menselijk gedrag? Waarom dan de bomen en grassen verwijderen?
  Snapt u het nog?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jan en Gert, dat is natuurlijk flauwekul. Biodiversiteit wil niet zeggen dat er een predator moet worden uitgezet op een eiland waar nooit zo'n soort heeft voorgekomen en die daar vervolgens de hele broedvogelstand ruineert. Dat is een misdadige catastrofe. En Gert, die paarden en koeien hebben wél de hele vegetatie gemold en juist de biodiversiteit verminderd, maar die kun je natuurlijk niet met de vos gaan vergelijken. Of eten jouw koeien en paarden eieren en vlees? (daar komt dan zeker de term 'vleesvee'vandaan?)

 • no-profile-image

  spotvogel

  Inhakend op het verhaal van herkauwer nog dit: altijd als ik waddeneilanden bezoek zie ik bij de boot aan beide kanten politie staan. Als die goede lieden voortaan nu eens zouden controleren of er zich aan boord van bestel- en terreinauto's geen benches met vossen, bunzings of ander gedierte wat niet op de eilanden thuishoort bevindt, dan zouden zij wellicht natuur, milieu en het gilde der nette en fatsoenlijke jagers daarmee een grote dienst bewijzen.

 • no-profile-image

  gebeten hond

  Ik zag iets over Lauwersmeer en SBB. Daar is er eentje heengegaan die hier van allerlei rottigheid uitgevreten had en niet meer te handhaven viel. Ik zou alles daar maar eens heel goed gaan uitzoeken, want zelfs na een paar jaar hangt zijn stank hier nog overal rond! Staatsbosbeheer stinkt trouwens sowieso uren tegen de wind in. Dat kunnen -tig gefrustreerde oudwerknemers bevestigen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Delphin, zélfs in 1962/63 en 1978/79 was het voor een vos onmogelijk om over ijs het Engelmansgat of de Waddenzee tussen Frl en Vlieland of Terschelling over te steken. Laat staan in zo'n flutwintertje als in januari 2009. Bovendien komen er voor zover ik weet op Texel geen vossen voor. Daaruit blijkt al meteen de opzet: op een klein eiland is de schade meteen exoirbitant groot en dat geeft pas mediabody om de verderfelijkheid van het 'rode sekreet' te accentueren. En by the way: een dergelijke natuurlijke migratie veronderstelt een expansioneel achterland. Dat ontbreekt hier ten ene en ten andere male. Of vindt jij het aannemelijk dat een stiekem op Texel losgelaten vos met een heel eiland voor zichzelf alleen bij een beetje winter bij de Cocksdorp moederziel alleen het diepe en snelstromende Robbengat en Vogelzwin gaat overzwemmen op weg naar het dik drie kilometer verder liggende puntje van de stuifzandkale Vliehors? Gevolgd door meerdere solitaire dieren, want de vossen hebben dan wel holen, maar opereren altijd alleen. Lijkt mij een leuk idee voor een indianenverhaal, maar mist iedere grond van ecologische- dispersionele redelijkheid. Nb. bij langdurige ijsgang steken er weleens reeën vanuit Groningen over naar Schiermonnikoog, maar ook daar heb ik over dergelijke escapades van de vos nog nooit gehoord. Daarom: jagers hebben de vos op Vlieland uitgezet om zo hun haat tegen reintje meer grond te kunnen geven. Oerstom: ze hadden gewoon Schier of Texel moeten kiezen. Nu is in één klap overduidelijk dat er vette stront aan de knikker is. En iedere volgende introductie van een vos of andere wezensvreemde predator op enig waddeneiland zal meteen op het konto van de jagers worden geschreven. Zo ken ieder nadeel weer zijn voordeel hebben!

 • no-profile-image

  ghost writer

  Ik ben vooral benieuwd naar het bewijsmateriaal. Al die op Vlieland afgeschoten vossen zijn bewaard gebleven mag ik aannemen? Mooi. Dan kan daaraan dus worden vastgesteld of het niet per ongeluk jonge dieren uit één, twee of drie aan de wal uitgegraven nesten waren. En als het onverhoopt allemaal volwassen vossen blijken te zijn dan moeten zij genetisch traceerbare verwantschappen of verschillen vertonen. Is het materiaal niet bewaard (of is er geen 100% zekerheid dat er niet mee gerotzooid is) dan is dat het verdonkeremanen van bewijslast. Strafbaar! Want het gaat om een schadepost van miljoenen voor de nederlandse belastingbetaler die Vlieland beschermd t.b.v. de vogelkolonies! En die belastingbetaler moet onderhand te weten komen welk een vuil spel er met en door SBB gespeeld wordt. Vordering: er moet ten spoedigste bekend worden (met naam en toenaam) welke personeelsleden van STAATSbosbeheer (inclusief de directie) er over een jachtacte beschikken. Dat zal verhelderend werken!

 • no-profile-image

  manus van alles

  Als neutrale lezer zou ik willen vragen om iets meer bij het onderwerp te blijven, dus over de beloning van Faunabescherming die leidt tot aanhouding. Moddergooien van voor-en tegenstanders van de jacht is niemand mee gebaat in dit forum, zo stoot je mensen af en is het voor de neutrale commentaarlezer niet echt aantrekkelijk meer om dit te volgen.
  Graag iets meer respect voor elkaar.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Manus van Alles, ik wil even reageren op jouw opmerking van gisteren. Moddergooien leidt inderdaad zelden tot constructieve oplossingen en zelf probeer ik altijd om zoveel mogelijk to the point te blijven. Hoe dat precies zit met de door de Faunabescherming uitgeloofde bonus kan ik ook niet zeggen omdat ik niets met die club van doen heb, maar info kun je vragen bij het secretariaat via www.faunabescherming@wanadoo.nl Als je nuttige informatie, aanwijzingen of vermoedens hebt dan zou ik zéker contact met hen opnemen, want je weet maar nooit hoe een informant en bonus vangt.

 • no-profile-image

  doe

  Heeft de prins zijn jachtgeweren al verkocht????????????? Graag even laten weten, stuur ik een flesje Jagermeister. Daar moeten we op proosten.

 • no-profile-image

  Reintje

  Hatsikidee...ik voel nattigheid......

 • no-profile-image

  w.h.a.peterse

  Beste mevrouw Wipstaartje, navraag leerde mij dat de boswachter in kwestie J. Willemsen schijnt te heten. Mijn zegsman vertelde dat destijds W. werd overgeplaatst naar het noorden des lands omdat hij niet langer in het gelderse te handhaven viel. Ik hoop u hiermee geholpen te hebben. Met beleefde groet,
  Wilhelmus Alphonse Henri Petersen
  Presikhaaf.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Anti Jacht goedenacht. Ik heb inmiddels twee personen getraceerd en geidentificeerd die mogelijk in verband staan met het uitzetten van de vossen op Vlieland. Bizar genoeg bedient één hunner zich van dezelfde voornaam als de helaas veel te vroeg overleden vroegere beheerder. Een naam die ongelukkigerwijze ook aan onze roodgepluimde vrind wordt toegedicht. Het net sluit zich, maar ik zou graag zien dat AID en Rijksrecherche een diepgaand onderzoek instelden naar vooral DNA-fingerprints en matches. Want (we denken materieel tegenwoordig) de teloorgang van de Vlielandse vogelfauna kost de nederlandse belastingbetaler miljoenen euro's. En dat alles door een paar klotejagers!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Geachte heer Meindertsma. Uw treffende woorden vormen een uitermate waardevolle bijdrage aan dit forum. De kwaliteit, inhoud en achtergronden van de jacht in Nederland zijn gedurende de voorbije halve eeuw aan een zorgelijke erosie onderhevig. Dit heeft een dieptepunt bereikt vanaf eind jaren tachtig, toen hobbyjagers zich verenigden in zogeheten Wildbeheereenheden. Beheren deden die eenheden evenwel niets. Zij probeerden slechts zoveel mogelijk te schieten, wat zij destijds 'oogsten' noemden. Het ging hen enkel om de 'rente', zo zei men. Maar toen ik hen er al begin jaren negentig op attendeerde dat het rentedragend kapitaal hen niet toebehoorde, deden zij er schielijk het zwijgen toe! Desalniettemin zorgde de (hobbyjagende) minister Veerman er in 2003 voor dat georganiseerde jagers in, tot Faunabeheereenheden omgedoopte, Fbe's de gewapende alleenheerschappij over onze fauna kregen toebedeeld! Een godspe, want het aantal misstanden en klachten over de jacht was al jarenlang exoirbitant hoog. En nam vooralsnog alleen maar toe! Vanuit een ecologisch laakbaar 'concurrentiebeginsel' haten jagers de vos en andere predatoren en respecteren node de wet die hen het doden of verwonden van de meeste roofdieren verbiedt. Zij bedienen zich daarbij van de grootst mogelijke nonsens om hun moorddadige praktijken te rechtvaardigen. Het uitzetten van vossen op Vlieland past in die wangedragscode: door middel van manipulatie ervoor zorgen dat de publieke opinie zich massaal tégen de vos keert. (zoals dat ook met ganzen reeds het geval is) Vanwege de desastreuse koerswijziging welke Staatsbosbeheer recentelijk doormaakte en het verontrustend grote aantal hobyymatige jachtactehouders in het huidige personeelsbestand van die organisatie, doen de jongste ontwikkelingen op Vlieland het ergste vrezen voor de toekomst.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Edelschwein, Spotvogel vroeg mij jou te laten weten dat hij helemaal geen pijlen richt, maar slechts ingaat op hetgeen Anti Jacht schreef. En daarbij hoort dat anekdotische - en dus waargebeurde - verhaal. Omdat ook een jonge prins nooit te oud is om te leren!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Da's toevallig Wipstaartje, want ik deed vanavond even wat googlewerk op mijn laptop en heb wel wat gevonden. Houd je vast: De eerste vossen werden pas op 8 juli gezien nadat half juni ineens 940 aalscholver- ,30 lepelaar- en 2000 zilver- en mantelmeeuwnesten verstoord bleken te zijn. Dat komt neer op een verlies van zo'n slordige 7000 eieren en jongen. Maar de nesten waren LEEG en er werden geen of nauwelijks prooiresten of leeggevreten eieren gevonden. Dat is natuurlijk erg verdacht, want vossen laten ALTIJD HERKENBARE VRAAT EN KNAAGSPOREN achter. En ook uitwerpselen. Toen ik dit las had ik dan ook al meteen een vermoeden!Op 10 juli zag SBB-er Zuhorn 2 spelende jonge vosjes in de Kroonspolders en op die datum vroeg SBB bij monde van zekere Cardol aan vleermuisonderzoeker Kees Mosterd om de vossenzaak STIL TE HOUDEN! Vervolgens schakelde SBB eerst de LOKALE JAGERS in die assistentie vroegen en kregen van 20 JAGERS VAN HET VASTELAND. Een actie die duidelijk ten doel had om STEMMING TE MAKEN, omdat immers ALLE NESTEN IN DE KOLONIES WAREN UITGEVLOGEN OF GEPREDEERD! Er lag zodoende nog een zomer, herfst en winter voor de deur om het vossenprobleem op een beschaafde wijze op te lossen, maar men koos willens en wetens voor de Fbe-methode met lichtbak en hoogzit! OP DIE MANIER HAALDE DIT DE LANDELIJKE PERS ZODAT EEN IEDER DOORDRONGEN KON RAKEN VAN DE VRESELIJKE SCHADELIJKHEID VAN DE VOS! IK NOEM DAT HETZEVORMING EN VOOROORDEELVOEDING! TWEE TAKEN DIE NIET TOT HET SBB-ZORGPAKKET BEHOREN! In de 3e week van juli schoten dus die dikke 20 jagers 2 jonge rekels af, die voor genetisch onderzoek naar Alterra werden gestuurd. (Liever had ik ze naar Groningen zien gaan voor ONAFHANKELIJK DNA-onderzoek).Tot op heden schijnt er van Alterra nog niets vernomen te zijn. Er zijn uiteindelijk 3 jonge vossen geschoten en er zouden nog minstens 2 oude dieren rondlopen. Maar 2 ouders en 3 welpen kunnen onmogelijk de inhoud van 7000 nesten en bijna vliegvlugge jongen van de aardbodem doen verdwijnen. Ergo: deze zaak stinkt nog veel harder dan ik aanvankelijk al meende. SBB wees meteen met de lasterlijke vinger naar vissers (vanwege concurrentie door schollevaar en meeuw) en naar eilanders (vanwege onmin door verhoging ERFPACHT), maar het lijkt mij béter om alle beschikbare spotlights op eigenaar en terreinbeheerder SBB te richten. Daarom zal ik deze zaak zo snel mogelijk aan Spotvogel voorleggen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Spotvogel, ook ik ken van zulke kleine 'landelijke' jagers, maar of ik er mijn hand voor in het vuur zou steken dat zij zulke dingen niet doen is weer een ander chapiter. En anders doen ze wel weer andere dingen die niet mogen. Eendenkooikers bijvoorbeeld, die nogal eens "werken"met verboden klemmen, vallen en kooien. Of met vergif! Er komt nooit een handhaver op zo'n eendenkooi om te controleren! Toch is ook dat 'kooien' een jachtmethode. En ook in SBB reservaten wordt nooit gecontroleerd. Daar heeft de beheerder dus vrij spel. Dacht je nu werkelijk dat er iemand 'van de wal' klandestien met een auto op Vlieland het SBB-gebied in zou rijden om er vossen te gaan uitzetten? Als je op een eiland betrapt of zelfs maar gezien wordt dan geldt immers: vluchten kan niet meer. Of men zou in een amfibische suv moeten rijden. Dit gaat dus nergens meer over: die vossen kunnen alleen maar aangevoerd en uitgezet zijn door een of meer personen die het klappen van de zweep op Vlieland van haver tot gort kennen. En die aan de wal gemakkelijk aan een partij levende vossen kunnen komen. Volgens mij zijn die niet op iedere straathoek te koop! Ook niet hier in Hoogezand- Sappemeer.

 • no-profile-image

  duinkonijn

  Ik zag op tv dat Verburg nou op Ameland het vissen met staande wandjes op het strand wil gaan verbieden. Want dat zou de visstand in de Noordzee bedreigen! Op Terschelling zijn door jagers herten uitgezet die zij nu van Verburg zélf af mogen schieten en op Vlieland mogen jagers eindelijk open en bloot zich op de vos uitleven. Reken er maar op dat die populatie daar nooit meer wordt uitgeroeid! Want iedere jagende 'landrot' kan zomaar weer 'vers bloed' meebrengen! En straks krijgen Amelanders dan de schuld van het uitsterven van de vis, Terschellingers van het uitzetten van herten en Vlielandse erfpachters en vissers van het om zeep helpen van de vogelkolonies. Zonder een grein van bewijs! Wat een kolerebende daar bij LNV!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Nondekei, dat is wel erg veel informatie zeg. Ik wil die duizend euro best wel verdienen maar ben bang dat er nu wel erg veel mensen gaan spieden en speuren om de daders te vinden. Spannend hoor. Het lijkt warempel Opsporing Verzocht wel!

 • no-profile-image

  Edel Schwein

  Nein nein. Unse Prinz mag je niet in een verkeerd daglicht stellen. Denk er om "nu ik" !!!!Wij Edelschweinen herdenken hem nog steeds.....Was altijd lachen als ie op de Veluwe kwam met das Deutsche Accent. Hij was selbst nog charmant tegen unse Frauen schweintjes........

 • no-profile-image

  Eilandvisser

  Ja natuurlijk, dan wordt de verdenking weer gelegd bij VISSERS en EILANDERS. Nou SBB, vertel maar dan eerst maar es hoe een visserman aan een hele familie vossen mot kommen. Wij bennen altijd bezig om een eerlijke korst brood te verdienen en hebben niet zoals jullie zeeën van tijd om andere dingen te doen dan waar je baas je voor betaald! En het is een vuile streek om eerst de erfpacht omhoog te gooien en dan na klachten die nette mensen van zulke dingen verdacht te gaan maken. Van GOED NABUURSCHAP gesproken!

 • no-profile-image

  jullie

  Volgens mij is een ieder onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Alle verhandelingen hier ten spijt. Als we daar niet meer in geloven zijn we pas echt aan de wilde dieren overgeleverd!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Volgens mij worden er in dit forum helemaal geen beschuldigingen uitgesproken, dus de schuldvraag ligt nog helemaal open. Er wordt wél hardop afgevraagd hoe bepaalde zaken feitelijk zijn gelopen, wie de verantwoordelijkheid daarvoor draagt en wie er mogelijk belang kan of kunnen hebben bij het via de de media op landelijk niveau aan het schandblok nagelen van de Vos. Dat is volgens mij namelijk de hamvraag. En die is met wat nuchter en logisch denkwerk niet echt heel erg moeilijk te beantwoorden!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Voor zover ik het nu kan overzien worden er op Vlieland allerlei vieze spelletjes gespeeld. Het lijkt wel duidelijk dat er eerst 'iets' (kennelijk door een tweebenige predator) is gebeurd met de nesten van grondbroedende aalscholvers, lepelaars en meeuwen in de Kroonspolders en dat pas daarna de vossen in het spel kwamen. Want half juni vond Saaltink immers alleen maar lege nesten en waren er nauwelijks prooiresten in de kolonie. Een vossenpaar dat drie welpjes te verzorgen heeft kan in korte (en evenmin in lange) tijd onmogelijk duizenden nesten leegvreten zonder massaal sporen achter te laten. Saaltink zou meteen hebben gezien wat er loos was en er zou niet eerst gezegd hoeven te zijn dat er sporen van de vos- ook van jongen- gevonden waren. Dat is verdacht want het was op het tijdstip waarop die sporen gevonden zouden zijn (begin juli) immers nog warmer en droger dan drie weken eerder, toen het vinden van sporen juist daardoor niet lukte (zo werd althans door SBB gezegd!)Dat SBB niet direct échte vossenspecialisten zoals Jaap Mulder en Freek Niewold inschakelde maar zich in plaats daarvan tot lokale jagers en jagers van de wal wendde en hen ongestructureerd in een zeer kwetsbaar natuurreservaat liet rabauwen is te gek voor woorden. Jagers hebben immers nog nooit enig ecologisch probleem opgelost, maar zijn juist bij voortduring de veroorzakers van problemen in het ecologisch verantwoorde natuur- en faunabeheer! Ik wacht nog atijd op antwoord op de vraag hoeveel personen er bij SBB werken die over een hobbymatige jachtakte beschikken. Meer in het bijzonder bij de Beheersunit Waddengebied/ Noord Friesland. En ook wil ik graag gespecificeerd weten welk percentage dat is van het totale personeelsbestand. Omdat SBB verzelfstandigd is maar financieel nog zwaar op LNV leunt zou het verstrekken van dergelijke info ook ingevolge de WOB afgedwongen kunnen worden. Het gaat tenslotte om terreinen die de Nederlandse Staat en dus de Nederlandse belastingbetaler toebehoren!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Wat ik zo gek vind in dat verhaal van Herkauwer is dat SBB pas half juni merkte dat die duizenden eieren en jongen geroofd waren in de Kroonspolders. Vroeger werden de kwetsbare kolonies op onze waddeneilanden van maart tot juli permanent bewaakt en gecontroleerd, maar tegenwoordig komt men er dus pas half juni es kijken. En jawel hoor: dan zijn er begin juli ineens zelfstandige welpen terwijl er het hele voorjaar geen vos gespoord is. Wat spookt SBB eigenlijk uit behalve de jacht en bejaging te promoten en in de kaart te spelen? En als die vossen dan zoveel eieren en jonge vogels hebben opgevreten dan moet de burcht vol met kadavers en eischalen en -vliezen liggen. Waarom daar niet naar zoeken want de vossen hebben immers holen. En die zijn met iedere scherpe hond zomaar op te sporen. Daar hoeft geen jager aan te pas te komen! Maar ik denk dat ze heel goed wisten dat er helemaal geen burcht was. Want vers uitgezette families hebben nog geen holen. Nu er nog achter komen wat er écht met die duizenden nesten is gebeurd! Want die kunnen dus echt niet door één moer en één rekel opgevreten zijn, zoals Herkauwer ook al constateerde. Waarom zijn er trouwens niet meteen echte specilaisten te hulp geroepen? Jagers zijn dat niet: dat weet toch zeker iedereen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Oké Anti Jacht. Die 33.000 lijken me wat hoog want volgens mijn jarenlange hoogzit-populatietellingen zijn het er amper 20.250. Ik heb het dan vanzelfsprekend over JAGERS en nadrukkelijk niet over HOVENIERS, STRATENMAKERS, STUCADOORS, LOONWERKERS en ander voetvolk, die middels een bij SWINKELS of DORHOUT MEES gekochte JACHTACTE een afgesprijsd BELGISCH geweer mogen vasthouden en aan wie wij het "danken" dat de hele jachtwereld zichzelf heden ten dage als een openstaande kliko rond midzomer manifesteert! Ik kom dus rond de VIERHONDERD uit!
  Van de prins weet ik beslist méér kwaad dan hem lief is en hij doet de naam van ons koningshuis geen eer aan door zich gewapenderhand en kolderesk uitgedost te buiten te gaan aan opgekweekte tamme boskippen. Zijn overleden grootvader werd destijds in de Wassenaarse duinen betrapt (en prominent in beeld gebracht) op dezelfde onweidelijkheid en schrok daarvan dermate dat hij beloofde voortaan nog alléén op HOOG VLIEGENDE VOGELS, VOSSEN EN BUFFELS te zullen schieten. Daarbij vergat hij dat een hagelspuit maar veertig meter zuiver draagt, zodat HOOG dus staat voor ONWEIDELIJK! De Vos ( hij zei woordelijk: "der Fuchs")bejaagde hij omdat hij eens had gezien dat zo'n dier de ingewanden at uit een nog levend Ree. Hij vergat erbij te zeggen dat die Reebok tijdens een drijfjacht was aangeschoten en stervend tussen de Adelaarsvarens van het Kroondomein lag (dat hoorde ik later van de jachtopziener die dat bewuste dier 'tatsaeglich' bij de nazoek had gevonden) En hij vond jacht op de Afrikaanse Buffel verantwoord want "die zijn er toch genoeg"!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Amelandse Honnepon, ik denk dat jouw angst wel gerechtvaardigd is. Ten tijde van de Vogelgriepruimingen 2003/04 bestond LNV het namelijk om op 16.02.2004 een pluimveebedrijf in Uithuizermeeden te laten ruimen op 'verdenking van vogelgriep'. Dat bedrijf lag op een steenworp afstand vanaf de plek van waaruit de N.A.M. gasvelden onder het wad wilde gaan aanboren en exploiteren.
  Ik beschreef het in "de Pestvogels van Veerman", hoofdstuk 148: "Verdacht Luchtje", blz 394 - 397. Kijk, dat is nou het mooie van papier. Erg geduldig en wat met een pen geschreven is kan met geen bijl meer wegehouwen worden! Er zijn dan misschien geen pluimveehouderijen op Ameland, maar wél veel vogels. En helaas gaat LNV ook daarover! En nét als op Vlieland en Terschelling heeft ook bij jullie SBB veel terreinen in beheer. Erg opletten dus en bij het minste verdachte teken meteen aan de bel trekken.

 • no-profile-image

  zwalker

  Interessant allemaal, maar wat heeft dat van doen met die Vlielandse vossen?

 • no-profile-image

  Gerard

  Die vossen zijn er gewoon zelf heen gezwommen, dus geen daders, dus geen forum, dus geen paniek en allerlei beschuldigingen.

  Fijne dag nog, geniet van de zon!!

 • no-profile-image

  wandelaar

  SBB schiet méér dan ons lief is!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Lief Edelschwein. Zie voor uitvoerige purperreiger info: http//<> Herkauwer noch ikzelf bedienen ons van hetgeen door laaghartigen (i.c. jagers en aanverwanten) tot modus is verheven, zijnde: leugen, laster en achterklap. Alles wat in deze fora (handelend over hazen, ganzen en vossen) dezerzijds wordt ingebracht berust dus op de zuivere waarheid en kan desgewenst onder ede worden bevestigd. Waar dat niet rechtens voor ons mogelijk is wordt een beroep gedaan op de daartoe bevoegde instanties om waarheidsvinding te betrachten. Want het handelt niet alleen om de belangen van natuur en fauna, maar ook om die van de belastingbetaler en zélfs (in het geval van hobbyjagers die - gesubsidieerd- weerloze schooljeugd indoctrineren!)om zaken die op zeer gespannen voet staan met het STRAFBARE FEIT KINDERMISBRUIK! Want ik zeg het nog maar een keer: volwassenen die hun discutabele bloeddorstige en moorddadige hobby op sluikse wijzer middels infiltratie in het basisonderwijs als gif verspreiden onder minderjarigen, horen levenslang in het cachot thuis! Eveneens lieve "Doe Dan Wat", mij dunkt. Ik neem het op voor onze civilisatie, wetsnaleving, natuur, fauna, schatkist, belastingbetaler en hopelijk nog onbedorven schooljeugd. Mijn zin hoef ik nooit te krijgen want zo ben ik niet ingeprint. Maar het zou mooi zijn als het RECHT haar LOOP zou krijgen. Want daar doe ik het uiteindelijk voor!

 • no-profile-image

  gerard

  wat een gedoe allemaal, laat die beesten lekker lopen, zo werkt dat nu eenmaal in de natuur

 • no-profile-image

  mosselputje

  Ik geloofde meteen al niks van dat hele verhaal. Natuurlijk zijn die vossen door jagers uitgezet. Al dan niet in diensttijd!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Castreren helpt niet Anti Jacht, want dan gaan ze uit nog meer frustratie nog harder knallen. Gisteravond haalde ik het voorbeeld aan van de Kraanvogels van het Fochtelooërveen en andere Drentse broedplaatsen die ondanks alle vossen toch tot goede broedresultaten weten te komen. Zij pikken zo'n vos gewoon de ogen uit zijn kop als hij/zij bij nest of jongen durft te komen. Ik denk dat er dus een Kranenbrigade moet worden ingezet tegen die Nimrats. Maar voorlopig moet eerst die Vlielandse zaak opgelost worden. Aanwijzingen genoeg. Nu nog de onweerlegbare bewijslast.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dat ga ik je niet aan jouw neus hangen Braakbal, maar ik ken drie verschillende broedplaatsen. Maar dit forum heeft nog steeds ten doel om licht te brengen in de duistere Vlielandse zaken dus ik laat mij niet verder afleiden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jawel Piet, zoals ik eergister al uitlegde kunnen hobbyjagers die in Fbe-verband schade zeggen te bestrijden al hun kosten bij het Faunafonds in rekening brengen. Landelijk wordt dat dus een aardig bedrag dat eigenlijk bestemd zou moeten zijn om daadwerkelijke schade of derving mee te compenseren. Want daarvoor is het Faunafonds namelijk bestemd! Heel wat jagers kunnen op die manier wel heel goedkoop hun liefhebberij uitoefenen. Op kosten van de Schatkist en dus van de Belastingbetaler! Dat gaat niet alleen om hagelpatronen of kogels maar ook om Lichtkogels, lichtbakken, vallen, kooien, klemmen en verreden kilometers et cetera.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zeg Braakbal, die Ulesprong ligt wel erg dicht tegen Feanpolder De Deelen nou? Hwat to dwan mei SBB? Nét sa skean nou!

 • no-profile-image

  Braakbal

  Geacht Edelschwein, als de aantallen kloppen van herkauwer dan handhaaft deze populatie zich redelijk, gezien de aantallen daarvoor.
  Ten tweede, ik stel alleen een vraag, dat is geen suggestie.
  Ten derde, ik sympathiseer niet met WBE,s noch met anti-jagers maar blijf alle reacties kritisch volgen.
  Met vriendelijke groet, Braakbal

 • no-profile-image

  wandelaar

  Het gekke is ook dat op Vlieland uitgerekend de hoofdkolonie van de Lepelaars ongemoeid bleef. Als ik als vos kon kiezen tussen lepelaareieren of jongen of zo'n luchtaanval door woeste zilvers en mantels dan wist ik het wel!

 • no-profile-image

  braakbal

  Welke andere Drentse broedplaatsen?
  Ik ken maar 1 broedplaats en dat is het F.veen.

 • no-profile-image

  Mao Oma

  Zeg Anti Jacht.Heb jij soms een roodboekje waar je alle jagers in hebt staan ......?

 • no-profile-image

  Herkauwer (de enige echte)

  Jij mag onverdoofd, want je hebt niks met mijn pseudoniem van doen. Drentsfriesewold: ammehoela!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ik noem er nog maar eentje: van Chabot (Arthur) tot Veerman (Cees)!

 • no-profile-image

  braakbal

  Om bij de aanwijzingen te blijven, wie heeft er nou echt aanwijzingen zonder namen te noemen, er wordt nl steeds in herhaling vervallen wat dit forum een beetje saai maakt. Marianne Thieme zit met smart te wachten totdat ze die 1000 euro mag overhandigen.

 • no-profile-image

  anti

  Natuurlijk hebben jagers die vossen uitgezet. Dit tuig der maatschappij is tot alles in staat. Weg ermee.

 • no-profile-image

  Reintje

  Hatsikidee...die spotvogel gaat op mijn kestmenu.....

 • no-profile-image

  brave hendrik

  Dat verhaal over het naar de ogen pikken door die 'dolksnavels' kan ik bevestigen. Dat doen niet alleen reigers en kraanvogels hoor Spotvogel, maar ook futen en andere oogjagers. Een hond van mij is vroeger op het strand zo een oog kwijtgeraakt door een aangespoelde jan van gent. Ook meeuwen fixeren op de ogen als ze belaagd worden. Ik denk dat vossen wel zullen uitkijken met zulke vogels, zéker als het een hele kolonie is. Is daar eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan?

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ik zag ergens staan dat SBB dacht dat Vlielanders de vossen mogelijk hebben uitgezet omdat de erfpacht dit jaar sterk verhoogd is. Maar dat is natuurlijk van de gekke, want ook op de andere Waddeneilanden is die erfpacht zo hoog geworden dat alleen rijke stinkerds zich nog een vakantiehuisje in onze staatsnatuurgebieden kunnen veroorloven. En dat is HAAGS BELEID! Huisjesmelken in terreinen van de belastingbetaler! Dit zou dus betekenen dat de natuur op Vlieland het indirect moet ontgelden omdat het geprivatiseerde SBB pennywise en poundstupid beleid uitvoert dat door Balkenende en Verburg wordt gedicteerd! Als dat zo is dan zouden we dus meteen de ware veroorzakers van het Vlielandse debacle te grazen hebben.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Wipstaartje, je hebt groot gelijk. Staatsbosbeheer beheerd terreinen die eigendom zijn van de Staat der Nederlanden en die heeft deze gebieden met gemeenschapsgelden aangekocht om de bedreigde natuur te beschermen. Die vogelkolonies zijn dus niet van SBB maar van ons allemaal en het is daarom zaak dat tot op de bodem wordt uitgezocht wie die vossen op het eiland heeft uitgezet. Maar omdat Boswachter-Monitoring Erik Saaltink al half juni vaststelde dat het doodstil was in de kolonies en dat vrijwel alle nesten leeg waren (terwijl er op dat tijdstip nog talloze niet vliegvlugge jongen hadden moeten zijn) is het niet aan beheerder SBB om uit te zoeken wat er in mei en in de eerste juni-helft in de aan haar zorgen toevertrouwde kolonies is gebeurd. Dat moet door onafhankelijke personen gedaan worden, mijns inziens het liefst door (rijks)rechercheurs. Zo'n drieduizend nesten met inhoud kunnen onmogelijk verdwijnen zonder dat iemand daar iets verdachts gezien heeft. Het zou mooi zijn als Rederij Doeksen een boekingsadministratie bijhoudt waarin is na te gaan welke personen (en auto's) er in juni/begin juli van de wal naar het eiland zijn over gezet. Ook die van SBB, uiteraard om iedere twijfel uit te kunnen sluiten! Omdat vossen niet alleen holen maar ook DNA hebben hamer ik nog maar eens op het grote belang van het identificeren van de genetische fingerprint door een onafhankelijk analist en het zoeken naar een genetische match op het vaste land. Er moet in deze zaak doortastend, adequaat en juridisch keihard worden opgetreden. Anders moet er voor de toekomst van de kolonievogels op onze Waddeneilanden gevreesd worden! Vanwege de kans op deze en dergelijke FAUNACRIMINALITEIT is het zinvol om in het kader van "meer blauw op straat" politiefunctionarissen bij alle veerdiensten op de Waddeneilanden regelmatige controles op de aanwezigheid van klandestiene roofdieren te laten uitvoeren.

 • no-profile-image

  harre

  Wie zegt d'r eigenlijk dat die vossen door mensen uitgezet bennen? Het kunnen toch ook gewoon ambtenaren zijn geweest?

 • no-profile-image

  wandelaar

  Herkauwer is kennelijk een beetje moe van het herkauwen en plaatste zojuist een oproep die eigenlijk in forum 'faunabescherming looft beloning uit' had thuisgehoord. Daarom wijs ik er hier maar even op. Want duizend euro is immers nooit weg.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Er moet bij alles wat er al gezegd is over deze vossenellende heel goed benadrukt worden dat jagers een VERGOEDING UIT HET FAUNAFONDS ontvangen voor alles wat zij doen ten behoeve van hun zelfverworven hobbymatig faunabeheer. Zo krijgt men zelfs de PATRONEN VERGOED die worden verschoten bij de bestrijding en voorkoming van schade (wat waarschijnlijk neerkomt op vrijwel alle op jaarbasis verschoten hobbymunitie) en ook de VERREDEN KILOMETERS. Voor VLIELAND dus waarschijnlijk ook de BOOT-EN VERBLIJFSKOSTEN. Dat alles wordt dus door de BELASTINGBETALER opgehoest! Twintig jagers een aantal keren IN HOOGSEIZOEN per boot en met volpension naar en op Vlieland. Brave Burger, tel uit je verlies! Ik hoop dat het begint te dagen wat er zich wérkelijk op Vlieland - en als er niet snel een heel dikke juridisch-wetmatige stok voor gestoken wordt op alle eilanden- afspeelt. TEN KOSTE VAN DE VOGELS, DE NATUUR, DE VOS EN DE SCHATKIST! En dat terwijl een ongewapend vossenexpert de dieren zonder één schot te lossen had kunnen wegvangen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dit forum loopt morgen al tien dagen en er zijn talloze goede tips, hints en suggesties aangedragen, feiten geleverd en mogelijkheden geopperd om de lafhartige aanslag op de Vlielandse natuur én op de Vos tot een oplossing te brengen. Synchroon aan dit forum loopt de discussie over "protest tegen strik voor vlielandse vos". In beide fora gaat het om zaken die de hobbyjacht nauw raken. Tenslotte mochten hobbyjagers van zowel Vlieland als van de vaste wal wekenlang tegen vergoeding hun liefhebberij bedrijven in een voor publiek slechts op wegen en paden toegankelijk kwetsbaar natuurreservaat. En verder is het vangen van dieren met een strik een lafhartige stropersmethode waarvan iedere oprechte jagers een hartgrondige afkeer behoort te hebben. Doch op geen van beide fora is inhoudelijk vanuit de jachtwereld gereageerd. En dat verschaft veel helderheid!

 • no-profile-image

  Griltje

  Dat is wel een goeie: politiecontrole bij en op de boot in aanhangers, busjes en kofferbakken. En iedere overtreding van het klandestien naar een eiland vervoeren van verboden dieren met naam en toenaam in de landelijke media brengen. En verbeurdverklaring van dieren en auto. Dan is het gelijk afgelopen met die smeerlapperijpraktijken.

 • no-profile-image

  m.pieterse

  Door in juli en augustus meteen een hele club hobbyjagers naar Vlieland te halen en alles prominent in de landelijke media te brengen heeft SBB duidelijk laten zien waartoe men in staat is. Een pro-jagersclub is het! En daar waarschuwde vroeger mijn plaatsgenoot Wiep al voor. Die kon het weten want hij had daar een hoge functie. Laten we hopen dat dit snel wordt opgelost en dat SBB grondig wordt doorgelicht. Dat moet met de WOB in de hand kunnen, want er is inderdaad nog altijd erg veel belastinggeld mee gemoeid! Een schande!

 • no-profile-image

  piet

  Ik las ergens dat 'wildbeheerders' hun kosten uit het Jachtfonds vergoed krijgen. Betekend dit dat de jagers die op Vlieland die vossen afgeschoten hebben hun reis en verblijfkosten van het Rijk vergoed hebben gekregen? Dan kan ik wel invullen wie die vossen hebben uitgezet.

 • no-profile-image

  Braak Bal

  Wie zegt dat de vossen er per auto en veerboot zijn heengebracht?
  Waarschijnlijk een zware rubberboot met dito motor, een paar kooien met enkele vossen, s'nachts van wal, wie doet je wat.
  Vele milieuclubs zijn in bezit van dit soort materiaal (greenpeace) o.a. dus is de kans groter dat de vossen door dit soort lieden zijn uitgezet om daarna de jagers en S.B.B. in een kwaad daglicht te stellen.
  Sorry, grapje hoor, maar dit verhaaltje is net zo dwaas als alle misselijk makende beschuldigingen aan het adres van S.B.B en WBE's.
  Kom eerst met duidelijke bewijslast en vel daarna pas een oordeel, zoniet steek dan eerst de hand in eigen boezem!

 • no-profile-image

  doe dan

  En zo gaat dat nu steeds. Een artikel nav de faunabescherming die een beloning uitlooft krijgt in dit forum een geheel door jullie volgebraakt vervolg met 'vooronderstellinggen , suggesties, aanwijzingen en achtergrondinformatie' die een niet mis te verstane beschuldiging richting bepaalde groeperingen behelst. Ik wijs er steeds maar op dat je dat dan hard en aanhangig moet maken en dat je je niet moet gaan verschuilen achter de onmogelijkheden. Dit forum dient jullie slechts om goedkoop stemming te maken. Dat vind ik niet zoals het hoort. Enig tegenwoord wordt als een natte losse flodder afgeweerd en er wordt me zelfs aangeraden op te rotten. Lekker stel zeg! Blij dat jullie de dienst niet uitmaken in dit land.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Braakbal, je moet wel effe met jouw kleffe tengels uit mijn boezem blijven hé! Grote kul dat verhaal van jou. Niemand anders dan jagers hadden er 'belang' bij dat de 'schadelijkheid' van de vos nog maar weer eens breeduit in het nieuws werd gebracht (de lichtbak is inmiddels immers ook alweer verboden!) en volkomen terecht wordt er daarom in het forum op aangedrongen dat duidelijk wordt hoeveel hobbyjagers er bij SBB werken- in het bijzonder bij de Beheereenheid Waddeneilanden. Voorlopig alleen de aantallen. Namen noemen hoeft (nog niet). Maar wél interessant kan zijn om te weten in wélke Fbe(s) aan de wal de onverhoopte Vlielandse jagende beroepsnatuurbeherende loonslaven mogelijk participeren. Kijk: dat noemen we nu TRANSPARANTIE!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké Wipstaart, ik vergat er nog bij te zeggen dat dit alles werd voorgekookt door de kamerleden Pierik-Schrijer, Oplaat, Ormel en Van den Brink, die met hun leugens, laster en lobby de hele kamer een oor aannaaiden. Wie zich dus afvraagt hoe het onterecht aan jagers uitbetaalde belastinggeld bij de politiek teruggevorderd kan worden........? Het begint met een C..! Gelukkig behoren alle kamerzittingen nauwkeurig genotuleerd te worden, zodat alles nog te achterhalen moet zijn.

 • no-profile-image

  spotvogel

  U noemt zich "Doe Dan Wat"en het enige wat eruit komt is niet ter zake doende onzin. Ten eerste: nérgens in het betoog van Herkauwer komt het werkwoord 'oprotten' voor. U wordt slechts vriendelijk aanbevolen te 'verkassen'. En daar wil ik mij gaarne volmondig bij aansluiten. Om het even waarheen, maar liefst ten minste zo vér als redelijkerwijze mogelijk is. Ach ja, het komt nu natuurlijk wel erg dichtbij, want wellicht wordt er straks een diepgaand onderzoek gestart naar de rol welke SBB én "hobbymatige faunabeheerders" mogelijk gespeeld hebben bij de tenietdoening van zo'n 3000 legsels en/of kuikens van bij wet beschermde vogels in het Staatsnatuurreservaat Kroonspolders op Vlieland. Al dan niet door het daadwerkelijk uitzetten van ten minste één familie vossen. En nogmaals: als allereerste wees SBB naar vissers en boze erfpachters als mogelijke daders en zette daarmee de toon van de discussie! Ikzelf werkte gedurende een periode van dertig jaar als rijksambtenaar voor LNV in een aan SBB gelieerde instelling en kén het klappen van de zweep, de mores én de plaats delict! Mij vertelt u geen bakerpraat en niemand ter dezer zijde van de Forale Demarcatielijn wil in dit land of waar dan ook de dienst uitmaken. Wij willen slechts gerechtigheid en een juist verloop van de rechtsgang! Want daarop hebben de Vlielandse natuur, de vogels, de vossen en de Nederlandse belastingbetalers het volste recht! Nogmaals dus: een grondig en diepgaand onderzoek dient uit te wijzen wat er afgelopen zomer wérkelijk op Vlieland heeft plaatsgevonden.

 • no-profile-image

  Braakbal

  Geachte herkauwer,
  Ik weet niet wat men in Veenpolder de Deelen van plan is met de vossen, ben wel benieuwd of er nog steeds purperreigers broeden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Uilensprongster Braakbal luister: bij vrijwel alle purperreigernesten die ik in het geboomte van dit gebied, it Brandemar, de Weerribben, het Kampereiland, het Naardermeer, Breukelerveen, Nieuwkoop, Kamerik, de Overwaard, de Zouweboezem, de Nieuwe Zuiderlingedijk, de Dordtse Biesbosch en nog enkele kleine vestigingen heb bekeken was er niet eentje die serieus gevaar liep om door een modale vos belaagd te worden. Een domme kolonie van op riet broedende vogels bij Loenderveen werd wel door de vos gepredeerd dus waar praten we eigenlijk over? Wél een feit is: in zowel Veenpolder de Deelen als in De Rottige Meenthe (Lindevallei) laat SBB de Vos furieus bejagen door "Faunabeheerders" zonder daar structureel nestbeheer tegenover te stellen. Daardoor zijn daar die "onbeheersbare" populaties van "zomerganzen' ontstaan! Dat mag ook weleris gezegd worden dacht ik.

 • no-profile-image

  Edel Schwein

  Beste Herkauwer. Ik had al wel je reactie verwacht.Echter ik zit op een reactie van Braakbal te wachten. Deze gooit een verdachtballetje op. Het is dus aan hem om reactie op mijn vraag te geven.Het is hier niet de Tweede Kamer.Daar is tegenwoordig de mode om snel een balletje op te gooien en daarna niet meer thuis te zijn.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Beste Braakbal, de feiten die Herkauwer noemt kloppen. Dat is na te zien in Het Vogeljaar (http//<>). Ik heb hem en Spotvogel nog niet op één onjuistheid kunnen betrappen, ook al wordt door 'de tegenpartij' voortdurend twijfel gezaaid. Vanuit Doorwerth (daar zit toch het Jachtmuseum?) heeft ook Wipstaartje rake dingen in dit forum ingebracht. Geen zin om het te ontkennen want alles is na te zoeken. Ik hoop dat die Vlielandse Kwestie snel wordt opgelost!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Zo is het Herkauwer. Purperreigers broeden bijna altijd in het geboomte en daar zijn zij meestal veilig voor de vos. Nét als aalscholvers. Op Vlieland broeden de aalscholvers echter op de grond omdat daar geen goed geboomte is. Dat maakt hen dus kwetsbaar voor bodempredatie, nét als de lepelaars en de meeuwen. Zilver- en Mantelmeeuwen zijn erg felle rakkers die hun nest of jongen écht niet zonder slag of stoot door een vos zullen laten roven. Ik zie een vossenpaartje dan ook niet een hele kolonie van 2000 nesten (= 4000 zeer agressief aanvallende grote meeuwen) leegroven zoals dat op Vlieland gebeurd zou zijn. Kennelijk is men op dit idee gekomen omdat in Schoorl de Stormmeeuwen het moesten afleggen tegen de vossen. Maar daar praten we dan wél over de vossenpopulatie van de hele Kennemerduinen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dat klopt helemaal Wandelaar. Ik moest daar ook meteen aan denken toen ik destijds dat Vlielandse verhaal hoorde. Vossen hebben er namelijk een bloedhekel aan om vanuit de lucht aangevallen te worden door geduchte belagers met vervaarlijke snavels. Zij zullen zo'n kolonie vol met grote meeuwen dus vooral of uitsluitend 's nachts benaderen en hebben er geen enkel belang bij om dan zoveel onrust te veroorzaken dat alles gealarmeerd raakt. Nest- of kuikenpredatie zal dan ook overwegend of uitsluitend aan de periferie plaatsvinden. Lepelaars kunnen zich met hun platte snavel niet teweer stellen tegen een vos, maar reigers en andere 'dolksnaveligen' wel. Grappig is het bijvoorbeeld dat er nu al jarenlang Kraanvogels broeden bij Fochteloo, waar ook volop vossen zitten. Maar die durven niet bij het nest en de kuikens te komen omdat zij door de kranen dan letterlijk gespiesd worden! In ieder geval in hun ogen! Dat werd meerdere malen gezien. Zulke waarnemingen zijn erg leerzaam om te begrijpen wanneer een bewering reëel of flauwekul is. En op Vlieland loopt er zoveel scheef dat ik al van meet af aan grote twijfels had over de ware gang van zaken daar. Ik denk dus sterk aan tweebenige predatoren. Die op hun beurt de vos de schuld geven. Het stapsgewijze terugvolgen van het geurmerkrijke mediaspoor zal hoe dan ook naar oplossing van dit onverkwikkelijke drama kunnen leiden.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Het is zelfs nog veel erger. Faunabeheereenheden krijgen op jaarbasis kapitalen uit het JACHTFONDS die eigenlijk bestemd zijn om er de BOEREN mee te COMPENSEREN. Daarom, en daarom alleen, wordt er zo'n hetze tegen de ganzen en smienten gevoerd!

 • no-profile-image

  doe dan

  Joh, het cachot, kun je jezelf nog belachelijker maken?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jawel Edelschwein, Braakbal noemde zélf die purpers van De Deelen (vorig jaar 9 nesten) in vragende vorm. Daarom gaf ik maar even een overzicht om aan te geven dat alle info die in dit forum wordt ingebracht deugdelijk is. Niet alléén die over SBB, jagers en de vos! En vreemd dat "Doe dan wat" het belachelijk vindt dat naar mijn mening volwassenen die leerplichtige kinderen misbruiken (door op sneaky manier onder het valse voorwendsel "voorlichting over faunabeheer" op basisscholen op te treden) daarvoor gestraft dienen te worden. Want hobbyjacht heeft niets van doen met ecologisch verantwoord beheer van dierpopulaties! Leerplichtige kinedren behoren niet op zo'n wijze geestelijk vergiftigd te worden met laakbare denkbeelden.

 • no-profile-image

  Edel Schwein

  Nou Herkauwer je doet je naam wel eer aan. Je herkauwt je standpunten voortdurend..... Ik heb geen vooringenomen standpunt wat betreft de nesten van de purperreiger. U hebt een standpunt en braakbal suggereert iets. Als ie een vent is , reageert hij met zijn mening in deze. Zo niet? Dan neem ik hem niet meer serieus, wat misschien jammer is....

 • no-profile-image

  .

  Lekker katten en beschuldigen maar. Gelukkig hebben jullie niet de macht, het zou een zooitje worden.

 • no-profile-image

  ..

  Ik ken ook nog een aangetrouwde halfbroer van mijn ex-buurvrouw uit de Achterhoek en die schijnt ook helemaal fout te zijn. Ik zal mijn best doen om hem op te sporen... dan doe ik ook mee aan al het geweldige werk waar het clubje foutlozen op dit forum mee bezig is. De wereld zal er een stuk beter uitzien als die gezuiverd is van al dat gespuis...... Snappen jullie het nu?

 • no-profile-image

  .

  Desinformatie... postduiven... ga zo door jongens.

 • no-profile-image

  wim

  Een kennis van me zei dat hij ergens gelezen had over de Lauwersmeer. Ga daar maar eens zoeken want daar zouden die vossen best een uitgegraven kunnen zijn. Er wordt van gesproken dat er daar een felle jager zit die ook veel jachtreizen maakt. Leuk als zo iemand een reservaat mag beheren.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Wat dat castreren betreft, met of zonder verdoving? Zie kritiek van bepaalde partijen)

 • no-profile-image

  spotvogel

  Zo kan ie wel weer juvenalis. Zullen we ons nu weer gaan bezighouden met het ontmaskeren van de daders?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Zo werkt dat niet Reintje. Namen graag naar <> Als het wat oplevert dan zorg ik persoonlijk voor een gebraden bonus. Erewoord!

 • no-profile-image

  johan van kats

  Hoezo katten en beschuldigen??? Ik ben het helemaal eens met Bosmaaier en Dick. Ik weet dat hier op de Middelplaten in het Veerse Meer een hoge SBB-baas met vriendjes aan het jagen was en daar door een ondergeschikte op werd aangesproken. Ze hebben die man helemaal kapot gemaakt! Zulk rapalje maakt nog steeds de dienst uit bij SBB! Dat "zootje" is het dus allang en ook ik acht die lui tot alles in staat.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Zeg Wandelaar, jij hebt gisteren om 12.42 u in het forum "protest tegen strik voor Vlielandse vos", zo mooi uit de doeken gedaan hoe dat zaakje misschien in elkaar steekt. Zou goed kunnen en dat kan dus duizend euro opleveren. Maar hoe pak je het aan om dat uit te zoeken?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Anti-Jacht, ik spreek (schrijf) natuurlijk alleen uit mijn eigen ervaring. Ik ken in den lande nog wel een paar jagers die nooit in groepsverband jagen, geen dure en nutteloze jachtreizen maken en die ook beslist nooit dieren hebben uitgezet. Voor die mensen durf ik dus wel bijna in te staan. Maar in percentages van het landelijke jagerbestand stelt dat natuurlijk weinig voor. Ik vernam trouwens van Herkauwer dat hij bij zijn surveillances in de NOP sterke aanwijzingen kreeg dat er ook daar weer fazanten zijn uitgezet. Toevallig noemde hij dat gebied gistermiddag nog in zijn reactie vanuit de Achelse Kluis. Het wordt dus hoog tijd dat veel jagers eens het boetekleed aantrekken en een poosje in retraite gaan. Daar is wellicht vanuit het Jachtfonds subsidie voor te krijgen? Het blijft intussen erg zorgelijk dat mensen van zeer goede naam en huize zich niet wensen te storen aan Wettelijke bepalingen. De door mij bedoelde jagers zijn eenvoudige buitenmensen die al van vader op zoon zeer kleinschalig jagen, veelal op eigen agrarische terreinen. Dat zijn in mijn ogen dan ook de enige ware jagers!

 • no-profile-image

  gert

  In de oostvaarderplassen lopen ook koeien en paarden die daar niet thuis horen.Schotse Hooglanders en Prewalski paarden

 • no-profile-image

  rein

  Geachte herkauwer, de vossen worden bijna niet bestreden in SBB gebied, ten tweede mocht je ze wel willen bestrijden dan is er maar 1 effectieve manier en dat is met de lichtbak. Dit is nu dus verboden zodat die enkele vos die wel geschoten wordt een druppel op de gloeiende plaat is.
  Je noemde zelf de Vlinderbalg als voorbeeld. Geen ingrijpen op Vlieland betekent het einde van alle grondbroeders, is dit wat we willen?
  Waarom de boeren subsidie geven voor weidevogelbescherming en ze even verderop laten uitmoorden?
  Misschien dat Gert zich wat meer kan verdiepen over het hoe en waarom van het uitzetten van grazers. Dat deze al veel hebben vernield in de vegetatie klopt niet, er zou veel meer vernield zijn als deze grazers er niet waren geweest ivm verruiging van deze terreinen, dit weet elke natuurbeheerder.
  Het blijft een beetje een Boerensite.

 • no-profile-image

  zwalker

  Ik snap het bést hoor, Muurweg. Natuurontwikkelaars zijn nét honden: overal de poot omhoog en er het eigen geurmerk tegenaan pissen. Dan kunnen ze zeggen "dat heb ik nog voor elkaar gebokst!"Dat het dan jaren later een verworden puinhoop met distels en brandnetels is, dat is hun zorg niet. Want dan zijn zij allang weer vertrokken.

 • no-profile-image

  ?

  En dan te hopen,dat het zo´n natuurgek is.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Begint het alweer unheimisch te worden ?.? "Natuurgekken" kunnen niet met de auto naar het eiland man en zoveel vossen als er losgelaten zijn kun je onmogelijk ongezien in benches aan boord van de veerboot krijgen. Bovendien: welk nut zou een 'natuurgek' er van hebben dat de hele kwetsbare vogelpopulatie om zeep wordt geholpen? Door vossen die men eerst wekenlang heeft laten uithongeren en vervolgens bij de broepkolonies heeft uitgezet. Je denkt zeker dat iedereen oerstom is! Forget it but!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Ik ken ook zo'n ren in noordholland waar zwijnen in zaten die er een tijdje later niet meer waren. Zijn dus misschien ook het zwad in gestuurd om de natuur te gaan beheren.(En later afgeknald te worden) Dat was tussen Purmerend en Hoorn.

 • no-profile-image

  tuurlijk

  Ik mis alleen Juvenalis nog hier, of is hij druk met de Sint? Tuurlijk zijn het de jagers weer. Het feitenmateriaal hier liegt er niet om... Als dat zo is, kom er dan mee, niet met verdachtmakingen! Dit ontkracht alle argumentatie van jullie en maakt dat er nooit serieus met jullie gediscussieerd wordt. Jullie zijn allemaal toch zo voor feiten? Nou, kom er dan mee en hou anders op met deze flauwekul. Blijkt jullie gelijk in de vorm van feiten, dan kan ik slechts zeggen: deze prutserjagers worden niet gesteund door hun achterban.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste "Net te Laat", zo simpel ligt dat niet. Helaas is de jacht in dit land omgeven door machts- en positiemisbruikende gezagsdragers waardoor aangifte meestal nergens toe leidt. Ook minister Gerda Verburg heeft roomboter op het hoofd en verlengde vorig jaar voor 5 jaar de vergunning van een zwanendrifthouder te De Bree-Nieuwerbrug, die jaagt op het land van haar broer en die zij ook anderszins goed (privé en zakelijk) blijkt te kennen.Volgens een ministeriële beschikking uit 1998 zou die vergunning echter per 31 maart 2008 voorgoed vervallen. Verburg verlengde in stilte die vergunning en publiceerde dit niet in de staatscourant! Als het hoogste gezag dat over jacht en faunabeheer gaat al niet staatsrechtelijk betrouwbaar opereert, waarover praten we dan nog? Ook dit is overigens keihard te bewijzen. En dan nog de vraag over radicalisme: ik huldig al mijn levenlang het standpunt dat alles conform de wettelijke bepalingen en de elementaire regels van fatsoen en eerlijkheid dient te gebeuren. Daarin past geen radicalisme of verdraaiing van feiten! Ik ben niet coute que coute tegen iedere vorm van jacht en heb nooit gezegd of beweerd dat er in dit land geen deugdzame jagers zijn. Wél dat deze weidelijke mutant zeer zeldzaam is geworden. Het is aan de jachtwereld zelve om het tegendeel te bewijzen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Rein, laat die herten erbuiten want dat leidt maar af. Die waren inderdaad door een rondborstige toeriste onder haar Tensonjack op de Koegelwieck meegenomen! Twee stuks. Zonder gewei!
  Ik wilde dat het op Vlieland ook om onschuldige grazers handelde, want dan was er geen ramp gebeurd. Nu zijn er uitgehongerde vossen klandestien in broedkolonies losgelaten en dat kan niemand gedaan hebben die niet over een auto beschikt en die toegang heeft tot voor gemotoriseerd verkeer afgesloten wegen en paden op het eiland. Want nogmaals: een aantal vossen in benches moffel je op de boot niet weg in holle kies, rugzak of weekendtas. Daar is minstens een ruime personenauto, 4x4 of bus voor nodig. A propos: wie heeft ook alweer de tellingen uitgevoerd waaruit het aantal door vossen vernielde nesten is gebleken? En waren daar wellicht ook onafhankelijke getuigen bij? En op welke plaatsen en data werden er voor het eerst vossen op Vlieland gesignaleerd?
  Intussen loop ik hier wat te "omstippen"(Frysk voor 'niksnutten') en krijg daarbij allerlei boeiende ingevingen. Soms is het goed om wat afstand te nemen bij het oplossen van vraagstukken. Hoewel! Afstand?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Die hele Vlielandse Vossenellende lijkt anders verdacht veel op wat jagers elders uitvreten. Denk maar eens aan het kapotmaken van wildrasters op de Veluwe waardoor er niet alleen bij Putten schade was op een camping, maar er ook zwijnen op autosnelwegen en andere hoofdwegen kwamen. Zoals nu weer bij Hattem. Het wordt dankzij dit soort praktijken levensgevaarlijk om 's nachts harder dan stapvoets over de Veluwe te rijden. En dat alléén maar om de dieren in opspraak te brengen zodat er nog meer op geschoten mag worden! Het wordt echt de hoogste tijd dat iedere vorm van hobbyjacht met wortel en tak wordt uitgeroeid!

 • no-profile-image

  Rein

  Vraagje, waarom broeden de lepelaars de laatste jaren op de eilanden en niet meer bij het Naardermeer.
  Het antwoord moge duidelijk zijn. Het is dan ook verstandig deze kwetsbare kolonies op de eilanden te beschermen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Er worden in dit forum boeiende zaken over het voetlicht gehaald, maar tijdens mijn fotoshootmiddagsurveillance door Kollumerland, het Marnerwaard- en Lauwersmeergebied en de uitgestrekte noordfriese kustpolders ontmoette ik een mij bekende employee van een grote natuurbeherende organisatie die mij zeer interessante feiten en vermoedens wist mede te delen. Dat werpt op enkele zaken een veel helderder licht, terwijl ik het juist bij het vallen van de avond vernam. Een aardige contradictie in termini! Ik kijk nu zodoende scherp tegen zowel vossen als herten aan. In het bijzonder tegen hun verschijnen op onze waddeneilanden onder het verzelfstandigde SBB!

 • no-profile-image

  zwalker

  Herten moeten met de boot naar Terschelling zijn gebracht en waarom spookt er daarbij al de hele dag de naam van een beestachtig fanatiek jagend inwoner van Stryp door mijn hoofd? Daarom zou ik graag van VERBURG willen weten WIE die HERTEN op SKYLGE dan wel mag gaan AFSCHIETEN. En voor VLIELAND is het boeiend om te weten WIE dat VOSSENSTRIKKEN dan wel zou moeten gaan doen. Want arme Reintje wordt immers nacht na nacht massaal via de lichtbak afgeknald van Koehool tot Gulpen! Komaan Gerda, één Ledlampje moet er toch nog wel vanaf kunnen?

 • no-profile-image

  ,,

  wat mij nou opvalt,de vos eet op vlieland de nesten leeg van vogels tot zover begrijp ik dat ,maar als wij boeren zeggen dat vossen de nesten leegroven van de weidevogels bij ons in de buurt DAN klopt dat niet want dan is het de boer met zijn manier van werken die dat doet,conclusie op deze site zitten ,, allerlei z,g natuur en dierenvrienden alleen er voor om tegen boeren te schoppen en vervolgens hebben ze een hekel aan jagers en t, Faunabeheer

 • no-profile-image

  wie

  Spotvogel, je spreekt over jagers die de vos in een kwaad daglicht willen stellen bij de publieke opinie. Ik zeg dat u jagers in zijn algemeenheid in een kwaad daglicht stelt met uw insinuaties. Dat zijn het voor mij, zolang niemand daarvoor is veroordeeld. Als bewijslast niet te dun is en bovendien onweerlegbaar, dan kunnen nog geen 10 burgemeesters uw gelijk afnemen. U veroordeeld personen en organisaties zolang u uw zin niet krijgt. Als u hetzelfde overkwam in omgekeerde richting denk ik dat u een rechtzaak zou overwegen wegens smaad. Begin waar u moet beginnen, ondanks alle mogelijke tegenwerking: kom met onweerlegbare bewijzen over wetsovertredingen, zorg dat ze bevestigd kunnen worden, span een zaak aan en win die. Dan kunnen we vervolgens over een veroordeelde jager praten, of over een frauduleuze wbe. Dan is dat benoemd en kunt u niet meer generaliseren. Of is dat nou net niet de bedoeling?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Wie o wie, ik ken u nie, maar ik wil u wél dit zeggen. Ik beschuldig helemaal geen "jagers in zijn algemeenheid" maar jagers die zich niet houden aan de elementaire regels van weidelijkheid, respect en fatsoen! Als u het toenmalige gedrag van die bewuste burgemeester goedkeurt dan is dat uw zaak. Maar gezeten of niet gezeten: iedere burger is gehouden, zéker voor de rechtbank, de waarheid te spreken. En daaraan mankeert het in het geval van excessieve jachtpraktijken maar al te dikwijls. Daarvan kunnen talloze voorbeelden gegeven worden. Die reiken van verbale bedreigingen en eenvoudig handgemeen tot het stukslaan van camera's en zelfs van de kolf van een geweer op het hoofd van een jachtopponent. Nog maar twee weken geleden- namelijk op zaterdag 31 oktober rond 14.00u - herhaalde zich dit bijna in het Land van Cuyk. Daar werd een jachtcriticus door negen (9) jagers belaagd, bedreigd en eveneens bijna met een geweerkolf bewerkt. Doet u vooral navraag bij het bewuste regiokorps, bureau Boxmeer. Want, anders dan foute jagers, heb ik nooit iets te verbergen.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  "Doe MaarVlug", even kalm aan graag. Die loodspuiten worden binnenkort bij afslag geveild bij Dorhout Mees in Biddinghuizen en de prins voelt zich nu al nog minder man! Zo gaat dat soms met vroegoude jagers. Zal Maxima blij mee zijn! Doe hem een lol en stuur 'm een zuigfles zelfgekarnd Oranjebitter. Met tien extra fopspenen!

 • no-profile-image

  .

  Vind je het dan niet op zijn minst ongepast de man met naam en toenaam te noemen op een forum? Ik mot die Marokkaanse muts ook niet en als die W. dezelfde trekjes heeft kan het toch niet moeilijk zijn hem op fout gedrag te pakken. Hier scheppen jullie een wazige sfeer van verdachtmakingen en dat jullie hem niet mogen is duidelijk, maar doe dan toch concreet iets als het met die beloning van doen heeft anders maken jullie je hier onsterfelijk belachelijk en wordt je nooit serieus genomen. Pas op, voor je het weet heb je een of andere claim aan je broek. Duidelijk? M.vr.gr. puntje komma puntje voor de goede lezer

 • no-profile-image

  wandelaar

  Hi there, ik noem je ook maar bij wat je bent: 3xpuntje. Die Jan Willemsen was inderdaad een ramp. In en in onbeschoft en dat in SBB-gewaad en bolide! Leek wel op die Marokkaanse Muts van Pauw en Witteman, maar dan met een kale kop! Ik acht zo'n jachttoerist (zag hem toevallig eens vanaf Schiphol vertrekken)echt wel in staat om binnen zijn beheersunit vossen te gaan uitzetten en nesten kapot te maken. Die malloot hadden ze niet moeten overplaatsen, maar organiek ruimen!!!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dot etcetera, ik was even een halve marathon lopen en een wielerbaantje aan het trekken en zie nu dat er zekere mijnheer Peterse heeft gereageerd naar aanleiding van contact met Wipstaartje. Die info moet nagetrokken worden maar dat moet de Faunabescherming maar doen. Want ik gane vanzelf niet iets uitzoeken voor een andermans premie. Dat doen boeren toch zeker ook niet? Dit forum is slechts een instrument om info te verzamelen en te bundelen. De belanghebbende moet er dan zelf de mogelijke frofit uit zien te peuren. Want het is al mooi dat al het voorwerk gratis gedaan wordt, dunkt mij.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Rien, dat is vragen naar de bekende weg. We weten allemaal dat de landkolonies in Naardermeer, Flevoland en Zwanenwater te lijden hebben van predatie door de vos. Mede daardoor zijn de vogels vanaf de jaren zeventig op de waddeneilanden gaan broeden. Vossen zouden op eigen kracht logischerwijze gesproken nooit de waddeneilanden bereiken en zéker Vlieland niet. Daarom is het gewoon een zware misdaad dat er daar een groot aantal van die dieren zijn uitgezet. Niet door de een of andere 'natuurgek', maar door jagers die een hetze tegen de vos voeren en dat nu naar een climax willen brengen. Volgend jaar zeker ook op Texel, Terschelling, Ameland en Schier? En als dat nog niet helpt dan ook maar op Griend, Rottumeroog, Rottumerplaat? Forget it but. We zullen niet rusten voordat de onderste steen boven is en de daders gestraft zijn. En vergis je niet: wij zijn overal!

 • no-profile-image

  spotvogel

  "Net te laat", "Tuurlijk"en "Puntje puntje puntje" vergeten gemakshalve graag dat er in alle lopende fora in deze Internetkrant("de haas heeft het moeilijk", "draagvlak boeren nodig voor vernieuwen ganzenbeleid", "faunafonds verjaagt ganzen met honden naar foerageergebied", "protest tegen strik voor vlielandse vossen" etc) steeds op wordt gewezen dat er in ons land weliswaar véél teveel 'foute jagers' zijn, maar dat er desondanks van wordt uitgegaan dat er daarnaast een aantal jagers is die zich ook ergeren aan alle misstanden waaraan Wbe's en Fbe's zich op grote schaal te buiten gaan. Nét zoals beslist niet alle boeren 'op een hoop worden geveegd' en er juist in klare taal op wordt gehamerd dat tuinders, veehouders en akkerbouwers op een goede manier schadeloos gesteld moeten worden wanneer er sprake is van reële schade of overlast. Het criminaliseren gebeurd juist door lieden die de keiharde feiten welke genoemd worden door ooggetuigen zoals Anti- Jacht, Herkauwer, Wandelaar, Zwalker, Wipstaartje, ondergetekende en vele anderen graag willen toeschrijven aan waarheidsverdraaiing door subversieve en maatschappijvijandige typen. En dat is een satanische verkrachting van de realiteit. Er worden in die fora wel degelijk namen en feiten genoemd, zoals het uitzetten van tamme fazanten door jhr. De Q. op landgoed Tongelaar, door de invloedrijke familie B. op 'de Utrecht', de grote handelsfazanterie van S. te Elsendorp, poging tot molest door het Ehrenverein Hensbergen /de Jong uit Vianen, Dekabaas Kat die een hele Noordhollandse polder als priveschietbaan leegknalt, jager F.Bas die het bij Schoorl op ganzen gemunt heeft en daarbij zelfs zeldzame dwergganzen afschiet, grootmajoor W. te Nieuwegein die met gebruikmaking van dienstmiddellen zich te buiten gaat aan nijlganzen, onweidelijk en excessief jagend aardappelboer Ebben ("DE SNOR") uit Groeningen die een schrikbewind voert in het Land van Cuykn en last but definitely not least het hoofdbestuur van de KNJV dat huishoudt in de NOP. Het gewraakte massale hazenbloedbad bij gemaal Lely bij Medemblik op 8.12.2008 kan worden geconcretisseerd met snoeiharde beelden en met foto's van alle kentekens die daarbij waren betrokken! Herkenbaar in beeld en tot op de vierkante meter te lokaliseren vwb de plaats delict! En ook nu zullen wij niet rusten voordat de laatste steen van het troebele Vlielandse Posthuiswad is opgedregd en weer op zijn juiste plaats in de Kroonspolders ligt. Ook daarmee maken wij overigens al flinke progressie! En "Net te laat", ik kan je al wel geruststellen, maar ik ga niet op de feiten vooruitlopen natuurlijk. Want dan is het straks niet spannend meer!

 • no-profile-image

  Rein

  Vraag mij af of het ook grappenmakers geweest kunnen zijn die deze dieren hebben uitgezet, waar kwamen ook weer die herten vandaan op Terschelling.

 • no-profile-image

  anti

  Spotvogel: ben het heel vaak met je eens. Behalve nu en inzake de Quaai. (Ander forum) Waarom ben ik het niet eens: het klinkt wat arrogant, maar het is zo, dat ik gezien mnijn ervaringen in de jachtwereld, waar ik zelf ben bij geweest, geen enkele jager uitgezonderd is van het afschieten van uitgezette fazanten. Geen enkele jager dus.

 • no-profile-image

  wie

  Beste Spotvogel, volgens mij stelde ik die burgemeester niet in het gelijk. Ik gaf slechts aan uw bewijslast waterdicht te maken. Vervolgens kunnen we de bewuste man, groepering ook precies benoemen en - terecht - veroordelen en stoppen vooroordelen over groepen als geheel. Dit gebeurt wel degelijk als misstanden genoemd worden en als daar verder geen aanklachten en veroordelingen uit voortvloeien. Leest u zomaar nog eens de verschillende fora.

Laad alle reacties (176)

Of registreer je om te kunnen reageren.